• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/facebook
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905469051645
  • https://www.twitter.com/twitter
  • https://www.instagram.com/polisadaylariparkur
  • https://www.youtube.com/youtube

polis-adaylarıpolis-parkurları 

KURS EKLE

 kurs ekle

Anket
Parkuru Kaç Saniyede Tamamlıyorsunuz
Dost Bağlantılar

POMEM Mülakat Soruları

22/07/2019

Çıkmış Mülakat Soruları

Pomem Mülakat Soruları

1)Türkiye haricinde bildiğiniz birkaç ülkenin başkentini söyleyiniz.
İspanya-Madrid Fransa-Paris Avusturya-Viyana İrlanda-Dublin 


2)Çevre bilimi açısından 'geri dönüşümün faydaları' nelerdir?
Çevresel faydaları, Tarımsalfaydaları, Sınırlı kaynakları faydası, Ekonomikfaydaları, İş gücüne faydaları


3)Hukuki tanımlamaya göre 'Butlan' nedir?
Hukuki işlemlerin geçersizliği(hükümsüzlüğü)hallerinden biridir. Batıl bir hukuki işlem, bunu yapan taraf ve tarafların amaçlanan hukuki hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir işlemdir.Butlan=Hükümsüz İşlem


4)Şanlıurfa nın Suruç ilçesinde bomba patladı. En az 30 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı var.
Yukarıda yazılı olan bu olay gerçekte yaşanmış mıdır?
Evet yaşanmıştır.


5)'Kültürel Şok' nedir?
Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumu


6)Atmosferin en alt tabakasına ne ad verilir?

Troposfer


7)'Fikri İçtima' nedir?

Türk ceza kanununun 44. mad. işlediği bir fiile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi bunlardan
en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.


8)Alfabemizde baştan ve sondan sayıldığında sırası aynı olan harf hangisidir?

---L---
9)Almanya'nın başkenti neresidir?
Berlin


10)Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekimi ve üretimş Tarım Bakanlığının belirlediği yerlerde özel izinle yapılmaktadır?
a-Arpa
b-Buğday
c-Haşhaş
d-İncir
Haşhaş:Amaç dışı kullanımı engellemek için


11)'Etkin Pişmanlık' nedir?

Kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesi ile suçundan pişman olmasıdır.


12)'Meclis Soruşturması ‘nedir?

Başbakan ya da bakanlar hakkında TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oylama ile karara bağlar.


13)'İnsan Hakları ‘genel olarak ne ifade eder?

Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları dil,din,ırk,cinsiyet, etnik köken ayrımı gözetmeksizin tüm insanların eşit yararlanabileceği haklardır.
14)Kentsel Dönüşümün faydaları nelerdir?
Riskli yapıların tespit edilmesi
Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek
Kentteki sorunlu alanları ve bunları daha yaşanabilir sağlıklı hale getirmek
Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değişimi ile günümüz standartlarına getirmek


15)Ölen bir kişinin mallarının toplamına hukukta ne ad verilir?

Miras Tereke

16)'Lozan Antlaşması' ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti lehine ve aleyhine konular içerir.Barış antlaşmasıdır.Musul sorunu Çözülemediğinden Irak sınırı belirlenemedi.
Savaşın suçlusu olarak Yunanistan belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti boğazlar konusunda taviz vermedi


17)Sivas ilinde yetiştirilen ve dünyaca ün kazanmış köpek cinsi nedir?

Kangal


18)Feodalite nedir?
Orta çağda özellikle batı Avrupa da toprağı ya da üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal sistem.


19)'Yüksek Mahkemeler ‘hangileridir?

Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Askeri Yargıtay
Askeri ve Yüksek Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi


20)Hukuk dilinde; Mahkemede tanık veya sanıkların olayla ilgili yaptıkları sözlü açıklamalara ne ad verilir?
İfade


21)'Hukukta iyi niyet' kavramını açıklayınız?
Bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğmasına engel olan durumları bilmeme veya bilebilecekdurumda olmama


22)Atatürk'ü 1919 yılında İstanbul'dan Samsun'a götüren geminin adı nedir?

Bandırma Vapuru


23)Aşağıdaki Şehirlerin hangisinde sanayi daha çok gelişmiştir?

a-Konya
b-İzmit
c-Erzurum
d-Sivas
cevap b-İzmit


24)İstiklal Marşı'nın Bestecisi kimdir?

Osman Zeki Üngör


25)'Meşru Müdafaa' nedir?

Meşru Müdafaa kişinin kendisini veya başkasını yasal savunma ve meşru savunma şeklinde koruması


26)Mermilerin ve silahların çapına ne ad verilir?

Kalibre


27)Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamasına neden olan sebeplerden bahsediniz?

Devler idaresinin bozulması
Osmanlı toprak sisteminin bozulması
Yeniçeri ocağının bozulması
Muhasebe ve eğitim sisteminin bozulması
Adliye mekanizmasının çöküşü
Kapitülasyonlar
Toplumun yapısı
Gayrimüslimler
29)Ülkemizin nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan coğrafi bölgesi hangisidir?
Marmara Bölgesi
30)Toplumsal olaylar ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
31)'Bileşik Suç ‘nedir?
Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeni ile tek fiil sayılan suç bileşik suçtur.
32)Haritalarda denizler ve göller hangi renk ile gösterilir?
Mavi
33)Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur?
Selanik
34)Bayrağımızda bulunan ay ve yıldız hangi renktedir?
Beyaz
35)Cumhurbaşkanı forsunda kaç yıldız vardır?
---16---

36)Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara ne ad verilir?
Dilekçe
37)Nobel edebiyat ödülünü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir?
Orhan Pamuk
38)'Mona Lisa'tablosuyla tanınan ressam?
Leonardo da Vinci
39)Türkiye'deki basın ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Taraflı yayın yapıldığını düşünüyor musunuz?
???Kişisel cevap
40)Erkek kardeş anlamına gelen Erzurum yöresine ait bir ifade?
Dadaş
41)'Hacı Bektaş Şenlikleri' hangi ilimizde yapılmaktadır?
Nevşehir
42)Osmanlı Devletinin kuruluş tarihini söyleyiniz?
1299
43)Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kim vekâlet eder?
TBMM Başkanı
44)'Küreselleşme ‘nedir?
Ülkeler arası iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin
daha iyi taşınması. Ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren kavramdır.
45)Sıkıyönetim Kararını kimler verir süresi ne kadardır?
Cumhurbaşkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu. Millî güvenlik kurulunun da görüşünü aldıktan sonra süresi
6 ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edilebilir.
Karar resmi gazetede yayınlanır.
46)Bildiğiniz terör örgütlerini açıklayınız?
FETÖ-Fethullahçı terör örgütü
DHKP-C Devrimci Halk Kuruluş Partisi
PKK-Kürdistan Halk 
DAEŞ
ESED
47)Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören Atatürk ilkesi hangisidir?
Laiklik
48)Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' diye nitelendirdiği cami hangisidir?
Selimiye Camii
49)Hukukun kuralları açısından 'zamanaşımını izah ediniz?
Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri
aşmasıdır.
50)Osmanlı İmparatorluğunda ilk Halife kimdir?
Yavuz Sultan Selim
51)Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir?
Kızılırmak
52)Erzurum-Kars Bölgesinin Özellikleri nelerdir?
Ortalama yükselti fazladır. Kışlarısoğuktur.Büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir
Yaz süresi kısadır.
53)Ülkemizin yüzölçümü en büyük ikinci gölü hangisidir?
Tuz Gölü
54)Telefonu kim icat etti?
Alexander Graham Bell
55)Kara Güvenliğini gerçekleştiren birimler hangileridir?
Polis
Jandarma
Türk Silahlı Kuvvetleri
56)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan volkanik dağlardan biridir?
A-Hasan Dağıb-Erciyes Dağıc-Süphan Dağıd-Melendiz Dağıcevap:Süphan Dağı
57)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir?
A-Seçimlerde oy kullanmak B-Askerlik yapmak C-Kanun yapmak D-Verdi vermek CEVAP: Kanun yapmak
58)Maddi ve manevi açılardan ulus ve ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak olan nasyonalizm ne olarak
ifade edilir?

Milliyetçilik
59)'Enformasyon ‘nedir?
Bir konu hakkında tüm bilgileri toplayıp daha sonra tüm bilgiler ışığında değerlendirme yaparak
uygun bir sonuç çıkarmaktır.
60)TBMM de toplam kaç milletvekili seçimle görev alabilir?
---550---
61)'UNICEF’ nedir?
                Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.
62)Hukukun yazılı kaynaklarının hiyerarşisine göre kaynaklardan hangisi en üstte bulunur?
Anayasa
63)Pastırmasıyla ünlü ilimiz hangisidir?
Kayseri
64)Başkent Ankara'da bulunan uluslararası hava limanımızın adı nedir?
Ankara Esenboğa Hava Limanı
65)Türklerin İslamiyet'e girişi hangi savaştan sonra olmuştur?
Talas Savaşı
66)2015 yılında G20 zirvesine ev sahipliği yapmış olan ülke hangisidir?
Türkiye-Antalya
67)Polisin silah kullanma yetkisini açıklayınız?
Polis kanunları 16. madde Nefsini savunmak
Başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men i mümkün olmayan taarruzu savmak
68)Türkiye'de bulunan akarsulardan iki tanesinin adını söyleyiniz?
Dicle ve Fırat
69)Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?
5 yıldır
70)Bir devlet memurunun çalıştığı yeri değiştirmek için yaptığı yer değişikliği işlemine ne ad verilir?
a-İzin kullanma b-Tayin c-Sevk d-Emeklilik cevap: Tayin
71)İkinci Dünya Savaşında hangi ülkeye atom bombası atılmıştır?
Japonya
72)İki denize birden kıyısı olan ilimiz hangisidir?
İzmit
73)'Ölçülülük ilkesi ‘Nedir?
Ölçülülük ilkesi temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında temel ilke olarak belirtilmiş bulunmaktadır. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetlerin sadece anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir ve bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyet gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
74)Bir km kaç m dir?
1000 bin metre
75)Peygamber Efendi'miz(S.A.V)'in annesinin adı nedir?
Hz. Âmine
76)'Salahiyet' nedir?
Yetki anlamına gelmektedir. Bir görevi bir kişi yasaların el verdiği imkânlara göre belli şartlarla yürütmeyi sağlar.
77)29 Mayıs 2013 te temeli atan İstanbul 3. köprüsünün adı nedir?
Yavuz Sultan Selim köprüsü
78)Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanmasında ne ile suçlanmıştır?
Terör örgütüne 'yardım ve casusluk ‘la suçlandı
79)İslam'ın şartları nelerdir?
Kelime-i şahadet getirmek
Namaz kılmak
Oruç tutmak
Zekât vermek
Hacca gitmek
80)Anıtkabir içinde hangi müzeler vardır?
Misak-ı Milli Kulesi
Anıtkabir Atatürk Müzesi
Hürriyet Kulesi
İstiklal Kulesi
Mehmetçik Kulesi
Aslanlı Yol
Sanat Galerisi
81)İnsanlığın sanat mirası içerisinde yer alan Nemrut Milli Parkı hangi ilimizde bulunmaktadır?
Adıyaman
82)Cumhuriyet hangi yıl da ilan edilmiştir?
---1923---
83)İç Anadolu Bölgesinde yer alan volkanik dağlar hangileridir?
Erciyes Dağı, Karadağ Dağı, Hasan Dağı, Melendiz Dağı
84)Baraj Gölleri çok olan bölgelerimiz neresidir?
Ege,Karadeniz,Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu
85)Yargıtay nedir?
Adliye Mahkemelerince karar verilen ve hükümlerin son inceleme merciidir.
86)'Vatan Yahut Silistre ‘sözü kime aittir?
Namık Kemal
87)Kurtuluş savaşında Yunan işgaline karşı oluşturulan cephe, aşağıdakilerden hangisidir?
Batı Cephesi
88)Proaktif(Toplum Destekli Polis) Polis nedir?
Toplum destekli polis bir bölgeye atanan o bölge sakinleri ve coğrafi bölgede çalışan ve yaşayan
esnaflar ile birlikte çalışmayı onlarla buluşmayı kapsayan metot.
89)'Kadir Gecesi' nedir?
Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim in indirilmeye başladığı gecedir.
90)İlk Kadın Pilot kimdir?
Sabiha Gökçen
91)'Ara Seçim ‘nedir?
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Üyeliklerde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Her seçim
döneminde 1 defa yapılır.
92)'İncil ‘Nedir?
Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği kutsal kitabın Kuran-ı Kerim deki ismi İncil'dir.
93)Peygamber Efendimiz(S.A.V) nerede doğmuştur?
Mekke
94)Avustralya Adasının en tanınmış hayvanının ismi nedir?
Kanguru
95)T.C Devleti'nde köy yönetiminin başında kim bulunur?
Muhtar
96)Hukuk dilinde 'Kast'-'Kasıt' ne demektir?
Kast, ceza hukukunda failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını bilmesi ve istemesidir.
97)Devleti meydana getiren temel unsur nedir?
Millet
98)'Mutlak Dokunulmazlık' nedir?
Milletvekillerine, vazifelerini bir baskı altında kalmadan serbestçe ifade edebilmesini sağlamak için
verilmiş olan bir imtiyazdır.
99)Hangi kan grubu herkesten kan alabilir?
---AB---
100)Memurun tanımını yapınız?
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerine genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu 
hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişi.
101)'Çanakkale' deyince aklınıza ne geliyor?
Çanakkale Savaşı ve Üstün Başarımız
102)Namazın farz kılındığı ve Peygamber Efendimizin göğe çıktığı geceye ne denir?
Miraç Kandili
103)Hirfanlı, Kesik köprü ve Kapulukaya barajları hangi akarsu üzerine kurulmuştur?
Kızılırmak
104)'Rönesans ‘nedir?
İtalyave  daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilkçağ
kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.
105)Vatandaşların kanun önünde eşit olmasını amaçlayan Atatürk ilkesi hangisidir?
Halkçılık
106)Tarihi'Aspendos Tiyatrosu'hangi ilimizdedir?
Antalya
107)'Üç yüz üç bin üç yüz üç' sayısının yazımı nasıldır?
303303
108)'Hac ‘ne demektir?
İslam’ın 5 şartından biridir. Mekke’de yapılan Kâbe’yi ziyaret tavaf etmek
109)'Fizan'a Kadar yolun var'deyimindeki,Fizan nedir?
Fizan, Osmanlı devletinde döneminde muhaliflerin ve fikir suçlularının sürgün edildiği bir karantina bölgesi
110)Aşağıdakilerden hangisi başkent Ankara'nın ilçelerinden biri değildir?
a-Cihanbeyli b-Nallıhan c-Polatlı d-Kızılcahamam cevap: a-Cihanbeyli
111)Davos Zirvesi 2012 yılında hangi ülkede toplanmıştır?
Türkiye
112)Türkiye Cumhuriyeti'nin başı kimdir?
Cumhurbaşkanı
113)'İman' nedir?
İman bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten yürekten ve güçlü şekilde inanmadır
114)'Uyuşmazlık Mahkemesi'nedir?
Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir.
115)Onuncu Cumhurbaşkanımız kimdir?
Ahmet Necdet Sezer
116)İstanbul ilimizde bulunan asma köprülerin adları nelerdir?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Osman Gazi Köprüsü
117)Divan-ı Lügat ‘it Türk adlı eserin yazarı kimdir?
Kaşgarlı Mahmut
118)Cumhuriyet Nedir?
Egemenliğikullananlarınbu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi.
119)'Alt Kültür ‘nedir?
Kültür içindeki din,dil,töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahiptoplulukların kültürüdür.
120)'Yaprak Dökümü ‘adlı romanın yazarı kimdir?
Reşat Nuri Güntekin
121)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir?
Türkiye
122)'Ceza Hukuku ‘nedir?
Suç, Ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bilimidir.
123)Kocatepe Üniversitesi hangi ilimizdedir?
Afyon
124)Türkiye'nin yüz ölçümü kaç kilometre karedir?
783.562 km karedir
125)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerden biri değildir?
a-Kafkas Cephesi
b-Trablusgarp Cephesi
c-Irak Cephesi
d-Çanakkale Cephesi
cevap: Trablusgarp Cephesi
126)Hollanda'nın başkenti neresidir?
Amsterdam
127)Demokrasi nedir?
Halkın egemenliği kendine dayanan yönetim biçimi
128)Türkiye'de en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?
21 Haziran
129)Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından 'Asrın Güreşçisi' unvanı
verilmiş Tür grekoromen güreşçi kimdir?

Asrın Güreşçisi Türk Grekoromen Hamza Yerlikaya
130)Baraj Gölleri az olan bölgemiz neresidir?
Marmara Bölgesi
131)Hababam Sınıfının yazarı kimdir?
Rıfat Ilgaz
132)Mustafa Kemal'e hangi savaştan sonra 'gazilik' unvanı verilmiştir?
Sakarya Meydan Muharebesi
133)Hristiyanlık nedir?
İsa Peygambere inananların ve öğretisini benimseyenlerin dini
134)Türk Medeni Kanunu, hangi ülkenin medeni kanununun yeniden düzenlemesiyle oluşturulmuştur?
İsviçre
135)'DHKP-Örgütünün Türkiye lideri kimdir?
Hüseyin Feyzi Tekin
136-2017 yılından itibaren asgari ücret ne kadar olmuştur?
1404 TL
137)'Kamu' kavramı neyi ifade eder?
Toplumun Bütününü
138)Hukuki anlamda Yürütmenin durdurulması nedir?
Nihai karar vermeden önce tedbir niteliğinde verilen karar
139)Dünyanın En büyük hayvanı nedir?
Mavi Balina
140)Avrupa Birliği fikri hangi olay sonucunda oluşmuştur?
2.Dünya Savaşı
141)Türkiye’nin en büyük dağı hangisidir?
Ağrı Dağı
142)Telgrafta hangi alfabe kullanılır?
Mors Alfabesi
143)2011 Dünya Üniversitelerarası Kış oyunları hangi ilimizde yapılmıştır?
Erzurum
144)Emniyet Genel Müdürü?
Selami Altınok
145)İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?
Türk Denizci Piri Reis
146)Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
Lozan Antlaşması
147)Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip ülke?
Suriye
148)'Engizisyon' nedir?
Orta çağda Katoliklerde katı dini inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemeleri
149)1982 Anayasasının özellikleri nelerdir?
Daha ayrıntıcıdır
Katı ve Serttir
Otoritelerin ağırlığı artmıştır
150)Montrö Sözleşmesinin hükümleri nelerdir?
Savaşta Türkiye bağımsız ise savaşanların savaş gemilerinin Boğazdan geçememesi
Türkiye savaşa girerse ya da bir savaş tehlikesi ile karşılaştığında boğazları kapatıp açmada özgürdür
Boğazlarda kesin olarak savunmak hakkımızın bulunduğu
Ticaret gemilerinin geçişlerinin serbest olması
151)'Analitik Düşünce ‘nedir?
Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir
başlığa ayrı ayrı gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koymak yani tüme varımla düşünmek ve  değerlendirmektir.
152)Lozan Antlaşmasının kapsamı nedir?
Kapitülasyonların kaldırılması
Azınlıkların Türk uyruklu sayılması
Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her türlü denetime son verilmesi
Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılması
153)Atletizmde mesafe olarak en uzun koşuya verilen isim nedir?
Maraton
154)Ay'a ilk defa kaç yılında kim ayakbastı?
1969 yılında Neil Armstrong
155)Avrupa Birliği'nin Başkenti neresidir?

156)'Tevrat ‘nedir?

Hazreti Musa’ya bildirilen Tanrı buyruklarını kapsayan, Ahdiatik ya da Eski Ahit de denilen, Musevilerin kutsal kitabı.

157)Erdek ve Bandırma körfezleri hangi bölgemizin kıyılarında yer alır?
Marmara
158)Ege kıyılarında yer alan körfezler hangileridir?
Kuş Adası
Gökova
EdremitGüllük
159)Koza-İpek Holding Operasyonunun gerekçesi nedir?
FETÖ terör örgütüne finansman sağlamak
160)1.Balkan Savaşına katılmayıp 2.Balkan Savaşına katılan devlet hangisidir?

Romanya

161)Futbol sahasının büyüklüğü ne kadardır?
Minimum 90 maksimum 120 m
Bu sorunun önemi hava saldırısı düzenlendiği zaman F16 yı vurmak için 3 futbol 
sahası önüne atmanız lazım  :)
162)'Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nedir?
Askeri idari yargı alanında faaliyet gösteren tek mahkemedir
163)İnce Memed adlı eserin sahibi kimdir?
Yaşar Kemal
164)Dünyanın en derin gölü hangisidir?
Baykal Gölü 1642 m
165)Türk Tarihinde yer alan ‘İstiklal Mahkemeleri' kaç yılında Kurulmuştur?
18 Eylül 1920
166)Aksaray esnafını tek başına hırpalayan turist nereliydi?
İrlandalı
167)'Adalet Mülkün Temelidir' deyimini kim söylemiştir açıklayınız?
Hz. Ömer

İnsanların yaşadıkları ülke, vatan, topraklar ya da devlet o insanların mülküdür. Mülkün yani devletin ya da vatanın temeli ise adalete dayanmaktadır.  Bu doğrultuda devletin temeli olan adalet sayesinde toplumdaki bireyler eşitlik ilkesi ile temsil edilmektedir.
168)Türkiye'de bir tek Erzurum'da çıkarılan madenin adı nedir?
Oltu Taşı
169)Türkiye aşağıdakilerden hangisi ile sınır komşusu değildir?
a-Gürcistan b-Ermenistan c-Ürdün d-Irak cevap: Ürdün
170)Anayasanın değişmeyen maddeleri nelerdir?
İlk 3 Maddesi

MADDE 1.– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3.– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı" dır.

Başkenti Ankara'dır.


171)'Polis Devleti'ne demektir?
Yöneticilerin halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmadığı yönetim biçimidir.
172)Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2.Cumhurbaşkanı kimdir?
İsmet İnönü
173)'Cumhuriyet' nedir?
Ulusun Egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi
174)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu disiplin suçu oluşturan davranışlar ile
bu davranışlara uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

Uyarma
Kınama
Aylıktan Kesme
Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Devlet Memurluğunda Çıkarma
175)'DNA ‘nedir?
Tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.
176)1921 anayasasının özellikleri nelerdir?
Son sorularda açıkladım
177)Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir?
Gaziantep
178)'Polis Yıldızının' anlamı nedir?
Bunu da açıkladım
179)Bir gün kaç saniyedir?
86.400
180)Everest tepesine tırmanan ilk Türk dağcı kimdir?
1995 yılında Nasuh Mahruki
181)Anıtkabir kaç yılında yapılmıştır?
Başlama 9 Ekim 1944
Tamamlanma 1 Eylül 1953
182)'Kamu Denetçiliği'(Ombudsman)nedir?
Türkiye’nin kamu ile idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde hukuka uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıranve önerilerde bulunan kurumdur.
183)Türkiye'nin IMF ye olan borcu hangi yıl bitmiştir?
14 Mayıs 2013
184)Dil bilimi açısından 'Ağız ‘nedir?
Bir şive içinde oluşan ses ve söyleyiş değişikliklerine dayanan küçük kollara, bir ülkenin çeşitli bölge, il veya ilçelerinin sözcükleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalara verilen addır.
185)Dünyanın en uzun nehri hangisidir?
Nil Nehri 6650 km
186)Atatürk ün Devletçilik ilkesini açıklayınız?
Bunu da açıkladım
187)Lehçe nedir?

Lehçeler, bir dilin bilinmeyen, çok eski dönemlerinde ayrılmış kollarına denir.
Bir Anadilin tarihsel, toplumsal, bölgesel ve kültürel nedenlerle ses, yapı ve sözdizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar gösteren kolu
188)'Musevilerin Kutsal Kitabı ‘hangisidir?
Tevrat
189)Hangi sporcumuz futbol dalında altın ayakkabı almıştır?
Tanju Çolak
190)'Misak-ı Milli' nedir?
Türk Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. (Günümüz Türkçesi ile Millî Yemin ya da Ulusal Ant),İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır
191)2016 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkede düzenlenmiştir?
Fransa
192)Tanzimat Fermanı nedir?
Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Raşit Paşa tarafından okunmuştur.3 Kasım 1839
193)Savcı Mehmet Selim Kiraz hangi terör örgütü tarafından katledilmiştir?
DHKP-C
194)Usame Bin Ladin hangi ülkede öldürülmüştür?
Pakistan
195)'Sayıştay' nedir?
Devlet harcamalarının hesaplarını denetleyen, yargısal yetkisi de bulunan yüksek kurum
196)Atatürk barajı hangi nehrimiz üzerindedir?
Fırat Nehri üzerinde kurulu Şanlıurfa ve Adıyaman illeri arasındadır
197)El Kaide terör örgütü nerede aktiftir?
El-Kaide örgütü 1988 yılında kuruldu. Soğuk savaş sırasında Afganistan’ ı Sovyet Rusya’dan koruma amaçlı olarak kurulmuştur. İlk olarak Afgan topraklarını korumuş ve iyi bir topluluk olarak gözükmüştür. Daha sonra denetimsiz kalarak terör faaliyetlerine girişmiştir. Sovyet Rusya’nın ülkeden çekilmesinin ardından da cihada devam edilmesi gerekildiği kararı alındı.
199)Ohal ve Sıkıyönetim hakkında bilgi veriniz?
Ohal: Ülkelerde doğal afet, Tehlikeli salgın hastalıklar, Kamu düzeninin ciddi bozulması, Temel hak ve özgürlüklerin Ortadan kaldırılması ve ağır ekonomik kriz gibi durumların oluşmasıyla bu sorunların düzeltilmesi için ilan edilen ve uygulanacak, hükümleri belirleyen kararlar bütünüdür.
Sıkıyönetim: Savaş durumu, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda, yurtta güvenliğin sağlanması, korunması için, ordunun yardımıyla sağlanan ve özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan yönetim
200)Mahkeme türleri nelerdir?
Yüksek Mahkemeler
Adli Mahkemeler                            İdare Mahkemeleri


201)Kırım Savaşı hakkında bilgi veriniz?

4 Ekim 1853-30 Mart 1856 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşıdır.

Önemi:

1)Savaş sırasında Osmanlı Devleti ilk kez dış borç aldı.

2)Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayıldı.

3)Rusya Balkanlardaki üstünlüğünü yitirdi.

4)Islahat Fermanının antlaşma metninde yer alması Avrupa devletlerine Osmanlının iç işlerine karışmada hukuki haklar sağladı.

Mısır ve Boğazlar Sorununun İngiltere yararına çözülmesi, Osmanlı politikasının İngiltere ve Fransa tarafına kayması, Rusya'nın işine gelmemişti. Boğazlara hâkim olma, Balkanları egemenlik altına alma düşüncelerini uygulamak için koşulların uygun olduğunu gören Rusya harekete geçti.
202)4 tane sınır komşumuzu sayınız.
Irak, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan
203)Dünya barış günü hangi tarihte ve amacı nedir?
Eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.
204)Propaganda nedir?
Bir Öğretiyi, düşünceyi, inancı, siyasayı vb. başkalarına tanıtmak, benimsetmek, yaymak ereğiyle sözle, yazıyla ve benzeri türlü yollarla gerçekleştirilen her türlü çalışma
205)Türkiye de en fazla ülkeye sınırı olan ilimiz hangisidir?
Iğdır (Ermenistan)
206)Normlar Hiyerarşisi hakkında bilgi veriniz
Bir hukuk düzeninde mevcut olan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, dağınık halde ve rastgele değil, alt-alta üst-üste bulunur. Bu normal arası ilişkiye normlar hiyerarşisi denir.
207)Ülkede Ohal uygulamak zorunda kaldığımız en son olay nedir?
15 Temmuz
208)Hapishanelerin, fabrikalara, okulların kışlalara, hastanelere ve bütün bunların hapishanelere
benzemesi şaşırtıcı değil mi? sizce neden?

Kişisel soru
209)Atatürk e hangi savaş sonunda Anafartalar unvanı verildi?
Çanakkale savaşı
210)G8 ülkeleri nelerdir?

Küresel sistemin ekonomik ve parasal sorunlarını görüşmek ve bu konularda işbirliği gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları gurubun adıdır
ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya
Dünya Ekonomisinin %65 i bu 8 ülke temsil eder.
211)Nobel Edebiyat ödülleri hangi ülkede, hangi alanlarda verilir?
Her ödül farklı bir komite tarafından verilmektedir;
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi: Fizik, Kimya, Ekonomi alanındaki ödülleri
Karolinka Enstitüsü: Fizyoloji veya Tıp alanındaki ödülleri
Norveç Nobel Komitesi: Edebiyat alanındaki ödülleri vermektedir
212)G20 Ülkeleri?
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD
Dönem Başkanı: Angela Merkel
213)Emniyet Müdürlüğü hangi ile bağlı?
Adres bilgisi olarak: Çankaya/Ankara
214)Pragmatizm nedir?
Uygulayıcılık, faydacılık, yararcılık, pratik sonuçlara yönelik temelleri üzerine kurulmuş felsefi akım.

Problemleri çözerken veya olaylara yaklaşırken fayda/yarar sağlayacak pratik/uygulanmış metotların teorik metotlara tercih edilmesidir
215)12 Eylül Darbesi nasıl olmuştur?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askeri müdahale. Cumhuriyet tarihinde silahlı kuvvetlerinin üçüncü açık müdahalesidir. 12 Eylül 1980 Cuma günü saat 03.59'da Türkiye radyoları (TRT) İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla birlikte yayına geçti. Daha sonra anons yapılmadan Harbiye Marşı çalındı. Marşın bitiminde Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzasıyla yayınlanan Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi okunmaya başlandı. Bu bildiriyi 5 bildiri daha izledi.
216)Demokrat Parti dönemi?
Kuruluş tarihi 1946 kapanış tarihi 29 Eylül 1960.Kurulduğu sene azınlıkta kalıp 4 yıl sonraki seçimde 27 yıllık tek parti  dönemini sona erdiren Türkiye Cumhuriyetinde çok partili seçimle iktidarı kazanan ikinci Türk Siyasi Partisidir. Sırasıyla 1950.1954.1957 seçimlerini kazanmış 10 yıl boyunca iktidar olmuştur. Demokrat Parti 29 Eylül 1960 Askeri Müdahalesiyle İktidardan düşürülmüş ve kapatılmıştır.
217)Polis teşkilatının kuruluş yılı nedir?
10 Nisan 1845

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra gerek Osmanlı başkentinde ve gerekse illerde iç güvenlik hizmetlerinin eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı olarak yürütülmesi uygulaması sürmüştür. Örgütlenme açısından ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'de (12 REBİ - ÜL EVVEL 1261) İstanbul'da "POLİS" adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.
218)Yasama nedir?
Genel, soyut, nesnel ve sürekli nitelikleri olan kuralları koyma, yasa yapma işi.
219)1.Dünya Savaşı İttifak Devletleri hangileridir?
Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya
İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa ve Rusya
220)Toplum Hayatında 3 erk nedir?
Erk: İş yapabilme gücü=İktidar
Diğer anlamı: her istediğini yaptırabilme gücü, Sözü geçerlilik
221)Holigan Nedir?
Özellikle futbol maçlarında aşırı fanatizmi besleyen ve çevreye zarar veren taraftar veya kimse
222)Amirin sana emretti şu adamı döverek getir diye ne yaparsın?
Kişisel soru
223)Bilişim suçları hakkında bilgi veriniz?
Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos cihazı gibi alışveriş araçları kullanarak elektronik ortamda işlenen suçlara bilişim suçları denir.
224)Mehmet Akif Ersoy'un Küfe Şiiri hakkında bilgi veriniz?
Mehmet Akif Ersoy'un sosyal dramaları en güzel anlattığı şiirlerinden birisidir.
Konusu: İstanbul sokaklarının perişanlığı, Babası ölen bir hamal çocuğunun babasının iş vasıtası olan küfesine karşı tavrı ve Akif in tavsiyelerini içerir
Çalışmayı çver, naishatler vardır. Tasvirleri ve betimlemeleri boldur
225)Terekeme nedir?
Rusya’dan Kars'a göç eden Türk boyu
226)Kaç çeşit silah var?
Personel silahları, Biyolojik silahlar, Kimyasal Silahlar, Nükleer silahlar, Roket ve füzeler, Ağır silahlar, hava silahları, deniz silahları
227)Kırık Cam Teorisi nedir?
Uzun bir makale araştırma ama kısaca alınacak olursa: toplumda bozulan küçük şeylerin tekrar düzenli olacak şekilde değiştirilerek, düzenin sağlanmaya devam edilmesidir.
228)Polisliğin artı ve eksileri sizce nelerdir?
Kişisel soru
229)Hobilerin neler? Yabancı dil biliyor musun?
Kişisel soru
230)Polisliği kazanırsan ilerde neler yaparsın?
Kişisel soru
231)İletişim teknikleri nelerdir?
Sözlü iletişim
Yazılı iletişim
Hareketli iletişim(jest mimik)
232)Yetkiniz olsa Polis teşkilatında neleri değiştirirsiniz?
Kişisel soru
233)Türkiye'nin tarım politikaları?
Tarımın ekonomideki yerini güçlendirmek
Kırsal nüfusun istihdamını arttırmak
İşletme büyüklükleriyle ilgili iyileştirmeler yapmak
Tarım ürünlerinin fiyatlarını belirleyici politikalar yürütmek
Toprak ve tarım reformu uygulamak
Tarımsal eğitimi sağlamak
Doğal kaynak ve çevre koruma önlemleri almak
Kredi kaynaklarının dağılımını düzenlemek
234)Vandallık ve Vandalizm nedir?
Bilerek ve isteyerek kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca ya da ürüne zarar vermek
235)Anayasanın ilk 4 maddesi?
Değişmez maddeleri sonlarda açıkladım
236)UNESCO nedir?
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü

Okuma yazma bilmeyenlerin sayısının azaltılması, okul ve kütüphanelere yardım edilmesi, gelişmemiş ülkeler için kültürel etkinlikler düzenlenmesi, UNESCO’nun çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir.
237)Dünyanın yeni 7 harikası?
bunu da açıkladım
238)Neden kendi alanında ilerlemek istemiyorsun?
kişisel soru(bunu sorma ihtimalleri yüksek)
239)2023 yolunda milli meselemiz nedir?
Büyük Türkiye
240)Polis in adli ve idari amiri kimdir?
Adli: karakollar idari: emniyet genel müdürlüğü
241)Milli İrade nedir?
Milli irade 15 Temmuz dur Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet
242)Bizans'ın İstanbul'daki imparatorlarının mezarları şimdi İstanbul'un hangi semtinde bulunmaktadır?
İstanbul Fatih'te Silivri kapı Surlarının girişinde
243)Algı Operasyonu nedir?
İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri, dış ilişkileri ve resmi eylemlerini etkilemenin yanında, toplumların duygularını, motivasyonlarını etkilemek amacıyla yapılan yayınlar ya da seçilen bilgileri ve göstergeleri inkâr etme eylemidir.
244)Kültür'ü oluşturan 3 öge nedir?
Dil, din, eğitim, ekonomi, teknoloji, örf adet, sosyal yaşam, değerler ve tutumlar
245)Militarizm nedir?
Bir ülkede ordu gücünün aşırı ölçüde ağır basması, ülke yönetiminde ağırlığını duyurması
246)Logar kapağı neden yuvarlak?
Herhangi bir nedenle kapağı açtığınızda kapak hiç bir şekilde içine düşmez bu sebeple yuvarlak yapılır
247)Balkan kelimesi ne anlama gelmektedir?
Ormanlık ve Sırp sıradağları
248)Türklere ait iki destan söyleyiniz?
Alp Er Tunga, Alpamış, Köroğlu, Ergenekon, Manas, Bozkurt, Gılgamış, Şu, Göç Destanları
249)Yabancı savaşçı nedir?
Yabancı savaşçı İSİD bünyesindeki Suriyeli ve Avrupa’dan gelen teröristler için medyada kullanılan ifade
250)Hangi şartlarda Polislikten istifa edersin?
Tamamen kişisel soru
251)Proaktif ve Reaktif nedir?
Proaktif: çağdaş yaklaşımdır. Olay gerçekleşmeden öncesine, çalışanlara ve güvenli olmayan uygulamalara odaklanır Vuku bulacak herhangi bir şeye karşı önceden hazırlıklı olan kimse

-Sürekli olarak yeni bilgi ve beceriler edinmeye çalışırım.

-Değişim bence kaçınılmazdır, bu nedenle değişimi kabul etmişdurumdayım.


Reaktif: geleneksel yaklaşımdır. Olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesine odaklanır. Olay gerçekleştikten sonraki eylemleri ifade eder. Yani iş işten geçtikten sonra alınmayan çalışan önlemler vs.

-Yeterince bilgiliyim. Daha fazla şeyöğrenmekiçin caba sarf etmeme hiç gerek yok.

-Değişimdenhiç mi hiçhoşlanmıyorum.


252)Hukuk'un üstünlüğü ilkesi ne demektir?


Hukukun üstünlüğü, devletin tüm organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olmasıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi, hukuk devletinin ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur.

Bir ülkede hukuk devleti anlayışının bulunabilmesi için olması gereken ilkeler;

• Yasal bir yönetimin varlığı

• Yasaların anayasal denetim altına alınması ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması

• Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması

• Yönetimin yargısal denetime açık olması

• Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin sağlanmış olması

• Kazanılmış haklara saygı duyulması
253)Kuvvetler ayrılığı prensibini anlatır mısınız?

Her bir faaliyeti bir organa verilmek suretiyle 

Devlet işlerinin muhtelif organlar arasında taksim edilmesi. Bir devlette iktidarın görmesi gereken işler ve bu işlerin icap ettirdiği faaliyetler üçe ayrılır. Bunlar; plan, sevk ve idare ile kontrol işleri şeklinde gruplandırılabilir. Başka bir ifade ile yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri şeklinde ifade edilebilirler.
Güçler ayrılığı yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsızlığını anlatır.


254)Demokrasi kavramını açıklar mısınız?
Demokrasi tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit
haklara sahip olmasıdır.
255)Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
1- Manevi Huzur (İçsel dinginlik ve huzur en büyük başarılardan biridir)
2- Dürüst yaşam (İyi ve doğru yaşamak bu hayatta en büyük başarıdır)
Sistem bize şunu söyler. Başarılı olmak parayla ilgilidir? Ben hayır diyorum başarılı olmak o parayı doğru şekilde harcayıp yardım etmek ile ilgilidir.
Başarı televizyonda gözükmek artist olmak veya ünlü olmak değildir. Başarı kendini tamamlamaktır.
En büyük başarı insanın kendini tamamlamasından ve anlamasından geçer.
256)Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?
Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınmaktadır.
Bu hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz. Bu dokunulmazlığı sağlamak için güçlü bir teşkilata ihtiyaç 
vardır. İşte bu teşkilat Emniyet Teşkilatıdır.
257)İnsan hakları nedir?
İnsan hakları kavram olarak tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri kapsar.
258)inkılapçılık ilkesini anlatınız?
Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır. Eski geçerliliğini yitirmiş faydasından çok zararı olacak işleri bir düzene sokmak demektir. İnkılap, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.

259)Laiklik ilkesini anlatınız?
Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.Devletin, bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha demokratik bir yönetim biçimine

Kavuşması için yönetimde dini etkiden arındırma gerekir. İnanç ve pozitif bilimlerin arasındaki sınırı kesin olarak belirleyen bir ilkedir.Devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını önlemesi demektir.

Örnek:Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, tekke ve Zaviyelerin Kapatılması.
260)Halkçılık ilkesini anlatınız?
Halkçılık bir millet  içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlemesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.Örnek: Aşar Vergisinin Kaldırılması, Türk Medeni Kanununun Kabulü.
261)Milliyetçilik ilkesini anlatınız?
Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci,
diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir.Milliyetçilik, kendi ırkını ve kültürünü yaşatmak hatta onu yüceltmek için yapılan çabalar ve bu yolda benimsenen ilkelerdir.

Örnek: İstiklal Marşının Kabulü, Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması.


262)Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız?
Doğrudan millet egemenliğine dayanan, yöneticilerinhalkoylarıyla ve belirli bir süre seçilmesiyle oluşan yönetim  biçimine cumhuriyet denir.Toplumun ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi anlayışını benimsemesi, halkın yönetime etkin biçimde katılması hedeflenir. Örnek: Cumhuriyetin İlanı, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi.


263)Devletçilik ilkesini anlatınız?
Devletçilik ilkesi, devletin daima ileriye taşınması amacıyla çalışmalar yapılmasıdır. Atatürk devletçilik ilkesi ile Türk toplumun ekonomisinin güçlenmesi ve başka ülkelere bağımlılığının olmaması hedeflenmiştir. Devletçilik ilkesine bakılarak devletin ekonomiye müdahale hakkı mevcuttur. Devletin yaptığı ekonomik faaliyetlerin yanı sıra özel kesime de ekonomik faaliyet hakkı tanınmıştır. Bu özel şirketler zaman zaman devlet tarafından kontrol edilmiştir.

Devletçilik; temel anlamıyla devletin ekonomik hayat içine girmesidir. Âmâ bu yapılırken sosyalist model benimsenmez.
Örnek: Karayolları, havaalanları, demiryolları ve limanların yapımı, 1. Beş yıllık kalkınma planı, devletin banka kurması.
264)Sosyal devlet nedir?
Sosyal devlet, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi
sağlamakla yükümlü devlet demektir.
265)Türkiye'nin sınır kapıları?
Bulgaristan=Dere köy(Kırklareli),Hamzabeyli, Kapıkule(Edirne)
Yunanistan=Uzunköprü, İpsala ve Pazar kule(Edirne)
Suriye=Yayladağı,Cilve gözü(Hatay) Islahiye,Çoban bey,Karkamış(Gaziantep) Öncü pınar(Kilis)
Akçakale,Ceylanpınar,Mürşit pınar(Şanlıurfa) Şenyurt ve Girmeli(Mardin) Cizre(Şırnak)
Esendere(Hakkâri)
Azerbaycan=D,lucu(Iğdır)
İran=Kapıköy(Van),Gürbulak(Ağrı)
Ermenistan=Akkaya(Kars),Alican(Iğdır)
Gürcistan=Türközü(Ardahan),Sarp(Artvin)
Irak=Habur(Şırnak)
266)Türkiye'nin komşu ülkeleri ve başkentleri?
Gürcistan(Tiflis),Ermenistan(Erivan),Azerbaycan-Nahcivan(Bakü),İran(Tahran),Irak(Bağdat),Suriye(Şam)
Yunanistan(Atina),Bulgaristan(Sofya)
En uzun sınırımız 877 km Suriye
En kısa sınırımız 18 km Azerbaycan-Nahcivan
267)Referandum nedir?
Siyasi iktidar tarafından alınan bir kararın yöneticiler tarafından kabul edilip edilmediğini belirlemek için
yapılan halk oylamasıdır. Yani halkın yönetime doğrudan katılma biçimidir.
268)Cumhuriyetin nitelikleri kavramından ne anlıyorsunuz?
Cumhuriyetin nitelikleri Anayasanın 2. maddesine göre; TürkiyeCumhuriyeti, Toplumunhuzuru, millî dayanışma ve adalet  anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
269)Dünyanın yeni yedi harikası olarak hangi yapılar seçilmiştir?
Ürdün'deki Petra Antik Kenti,Çin Seddi,Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli,Peru'daki MachuPicchu Antik Kenti,
Meksika'daki ChichenIzta Piramidi,İtalya'nın Roma Kentindeki Kolezyum ve Hindistan'daki Taç Mahal
270)Milli Varlığa Düşman Cemiyetler?
a)Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler;

Mavri Mira Cemiyeti
Pontus Rum Cemiyeti
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
b)Türklerin Kurduğu Cemiyetler;

Sulh Ve Selamet-i Hukuk Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
İngiliz Muhipler Cemiyeti
İslam Teali Cemiyeti
Wilson İlkeleri Cemiyeti
271)Milli Mücadeleye Destek veren Cemiyetler?
Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Redd-i İlhak Cemiyeti
Milli Kongre Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
272)Üniter Devlet nedir?
Tek ülke, tek Millet ve tek egemenlik vardır.
273)Misak-ı Milli Nedir?
28 Ocak 1920 Tarihinde son Osmanlı Meclis-i Mebusan-ınca kabul edilen ve Milli Yemin olarak da adlandırılan
bir beyannamedir. Bölünmez bir Türk ülkesinin sınırları belirlenmiştir.Tam bağımsızlık ve Türk milletinin asgari haklarının talebidir. Yeni Türkiye'nin özgürlük ve haklar belgesi olarak görülmektedir.
274)Temel Haklar nelerdir?
Yaşama hakkı, Kişi dokunulmazlığı hakkı, Sağlıkhakkı, Eğitimhakkı, Dilekçehakkı, Özel yaşamın gizliliği, Konut
dokunulmazlığı, Seçme ve seçilme hakkı
275)Polis yıldızının 8 köşesi ne anlam ifade etmektedir?
Aydınlık ve güneşi, güneşte devletin büyüklüğünü ifade etmektedir. İlk defa Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından “Nişan-ı Osmani Şemsesi” adıyla, devlet hizmetinde üstün başarıları görülen kişilere iftihar ve imtiyaz olarak verilen bir madalyadan esinlenerek alınmıştır.Polisin Atatürkçü,Yurt sevgisi,Tarafsız,Bilgili,Cumhuriyetçi,Bayrağa Saygılı,Ulus sevgisi ve Üniformaya saygılı
276)Emniyet Teşkilatının Kuruluş Tarihi?
10 Nisan 1845
277)Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti hangi cephelerde kimlerle savaşmıştır?
Kafkas Cephesi:Ruslar
Suriye-Filistin,Kanal,Irak,Hicaz-Yemen Cephelerinde:İngilizler
Çanakkale:İtilaf Devletlerinin Birleşik Güçlerine karşı
Galiçya Cephesi:Ruslara karşı
278)Devletin unsurları nelerdir?
Ülke,Millet,Egemenliktir
279)Osmanlı İmparatorluğu anayasal Hareketler?
1-Sened-i İttifak: Sened-i ittifak Osmanlı Devleti’nde anayasacılık düşüncesinin ortaya çıktığı i ve padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir.
2-Tanzimat Fermanı
3-Islahat Fermanı: büyük devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemek için
4-Kanun-i Esasi: Osmanlı devletinin ilk ve son anayasasıdır.
280)1921 Anayasasını açıklayınız.
Milli Egemenlik ilkesi, ilk olarak 1921 Anayasası ile benimsenmiştir. Cumhuriyetinilanı, İkinci dönem TBMM tarafında 1921  Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir. Cumhurbaşkanlığısistemi ilk kez 1923 yılında 1921 Anayasasında yapılan değişiklikle oluşturulmuştur.
281)1924 Anayasasını açıklayınız.
Karma Hükümet sistemi benimsenmiştir. Cumhuriyet in ilanı ile kabine sistemi oluşturulmuştur. Anayasa sertliği söz konusudur.
Öncelikle 1928 yılında Devletin dini İslam’dır maddesi anayasadan çıkarılmış 1937 yılında da 6 Atatürk ilkesi anayasaya alınmıştır. Çoğunlukçu Demokrasi anlayışı vardır.
282)1982 Anayasasını açıklayınız.
Daha ayrıntıcıdır. Bir defaya mahsus Cumhurbaşkanını halk seçmeli diye öngörmüştür. Katı ve serttir. Otoritenin ağırlığı artmıştır. Yürütme organı güçlendirilmiş, Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir. Daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir.
283)Vesayet denetimi nedir?
Yerinden Yönetim kuruluşlarınınkendileri dışındaki başka idari kuruluşlar tarafından yasaların öngördüğü sınırlar içinde denetlenmesine denir.
284)Genel ve Yerel Seçimlerde Oy kullanamayacak kişiler kimlerdir?
Silahaltında bulunan er ve erbaşlar, Askeriöğrenciler, Taksirli suçlarda hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarındabulunan hükümlüler oy kullanamaz
285)TBMM’nin görev ve yetkilerini açıklayınız.
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
Bakanlar kurulunu ve Bakanları denetlemek
Bakanlar kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Genel ve özel af ilanına karar vermek
Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek
286)Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir?
Türk vatandaşı olmak
Kırk yaşını doldurmuş olmak
Yükseköğrenim yapmış olmak
TBMM üyesi veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olma
287)Temsilde Adalet ilkesi nedir?
Seçimlerin serbest,eşit,gizli,tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm ögeleriyle özetlenmekte ve oylar orantılı temsilci sayısıyla yaşama geçilmesidir
288)Müdafi nedir?
Şüpheli ya da sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder
289)Erzurum Kongresinin Önemini açıklayınız?
Amacı toplanış şekli ve niteliği bakımından bölgesel olmakla birlikte, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.
Misak-ı Milli kararlarına öncülük etmiştir. Toplanan Ulusal güçlerle ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesinekarar verilmiştir. Yeni bir devlet kurulması düşüncesi açıkça belirtilmiştir. İlk kez Manda ve Himaye fikri reddedilmiştir.
Sivas Kongresine ışık tutmuş; Ulusal birlik yolunda atılan önemli bir adım olmuştur.
290)Sivas Kongresinin Önemini Açıklayınız.
Amacı, toplanış biçimi ve aldığı kararlarla ulusal bir kongredir. Anadolu da ulusal bir meclise yönelik gelişmeleri hızlandırmıştır

Yerel savunma örgütlerini, Ulusal bir savunma biçimine dönüştürmüştür. Temsil heyetini oluşturarak, TBMM açılana kadar Anadolu hareketini yürütme görevini üstlenmiştir

.
291)Amasya Görüşmelerinin önemini açıklayınız?
Görüşmeyi Osmanlı devleti adına Salih Paşa, HeyetiTemsiliye adına Mustafa Kemal yapmıştır. Amasya görüşmeleriyle İstanbul Hükümeti, Heyet-i Temsil iyeyi hukuken tanımıştır. Ayrıca Osmanlı Mebusan Meclisi nim toplanması sağlanmıştır.
292)Masumiyet Karinesi nedir?
Kişinin suçlu olduğu ispatlanana kadar suçsuzdur.
293)Sosyolojinin alt dalları nelerdir?
Ahlak,aile,askeri,bilgi, bilim, çalışma,din, eğitim ve köy sosyolojisi gibi...
294)Mavi akım nedir?
Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır.
295)Cumhurbaşkanlarımız:

1-Mustafa Kemal Atatürk
2-İsmet İnönü
3-Celal Bayar
4-Cemal Gürsel
5-Cevdet Sunay
6-Fahri Korutürk
7-Kenan Evren
8-Turgut Özal
9-Süleyman Demirel
10-Ahmet Necdet Sezer
11-Abdullah Gül
12-Recep Tayyip Erdoğan
296)Emniyet Genel Müdürü: Selami Altınok
Polis Akademisi Başkanı: Yılmaz Çolak
297)Anayasanın değiştirilmeyecek hükümleri nelerdir?
1982 Anayasasının 1.maddesi: Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir
2.maddesi: TürkiyeCumhuriyeti, toplumunhuzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir
3.maddesi: TürkiyeDevleti, Ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütündür. DiliTürkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen ay yıldızlı al bayraktır. Millî Marşı İstiklal Marşıdır. BaşkentiAnkara’dır
298)Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç kişiden oluşur?
22 Asil ve 12 yedek üyeden oluşur kurula başkanlığı adalet bakanı yapar: Abdülhamit gül
299)Kafkas Kartalı kimdir?
Kuzey Kafkas Halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi İmam Şamil'dir
300)Demokrasi Kavramı ve Çeşitleri nelerdir?
Egemenliğin imtiyazlı bir zümreye veya sınıfa değil bütün halka ve millete ait olmasını ifade eser
çeşitleri: doğrudandemokrasi, yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi
1.Akıl yaşta değil baştadır sözünü açıklayınız.

Akıllı olma ile yaşlı olma arasında ilgi yoktur. İnsanın yaşlanması, aklının artması anlamına gelmez. İnsan büyüyebilir fakat aklı (kıt) kalabilir. Biliriz ki, pek çok genç yaşça büyük olanlardan daha akıllıdırlar. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olabilirler ama tecrübe akıllı olanların işine yarar, akılsızların değil.
2.Terörizmin medya ve propaganda yönlerini tartışınız.
3.Düşünüyorum öyleyse varım sözünü açıklayınız.

descartes; her şeyden şüphe edebiliriz hatta şüphe ettiğimizden bile şüphe ederken hep aynı şeyi yaparız; düşünürüz. Hiçbir zaman düşünmekten kesilmiyoruz böylece şüphe etmemiz düşünmemizin kanıtı oluyor der. 
4.Bilişim suçları nedir veya nelerdir.

5.Cumhurbaşkanı forsundaki 16 yıldızın anlamı nedir.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler
6.32 dişten çıkan söz 32 mahalleye yayılır.

Sırların gömülü olduğu yer insanın göğsüdür. İçimizde saklı tuttuğumuz bir şey söylenince, o sır olmaktan çıkar, herkesin malı olur.
7.Bir internet siteniz olsa ne paylaşırdınız?
8.Yaşadığınız ile komşu 3 şehir sayınız.
9.Karadeniz de turizm neden gelişmemektedir.
10.IMF ve Dünya Bankası ne işe yarar.

IMF

*Uluslararası mali düzeni sağlamak amacıyla, ödemeler bilançosu açığı olan ülkelere kısa vadeli bazen de uzun vadeli kredi imkânı sağlamak.
*Ülkelerin kur politikalarını gözetlemek.
*Ülkelerin ticari bankalara ya da resmi kurumlara olan borçlarını ödeyememeleri halinde, taraflar arasında ara buluculuk yapmak.
*Ülkeleri daha liberal bir kambiyo ve dış ticaret rejimi uygulamaya özendirmek.
*Ülkelere teknik yardım sağlamak.

DÜNYA BANKASI

Orta gelir gelir seviyesindeki ülkelerin kamu sektörlerine finansal sağlamak

Yoksulluk sınırı altındaki ülkelere oldukça fakir ülkelere uzun vadeli kredi veya hibe sağlamak


11.Kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz.
12.Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur.

Cumhurbaşkanı

Başbakan

Genelkurmay Başkanı

Başbakan Yardımcıları

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Kara Kuvvetleri Komutanı

Deniz Kuvvetleri Komutanı

Hava Kuvvetleri Komutanı

Jandarma Genel Komutanı

 


13.3 tane terör örgütü sayınız
14.Günümüz insanlarını eski çağ ortamlarında yaşamalarını sağlasak nasıl olurdu.
15.Bir ülkenin coğrafi konumu o ülkeye siyasi bir etkisi olur mu?
16.Küreselleşme nedir?
17.Egoizm nedir?
18.Sözel olmayan iletişim nedir?
19.Radikal Karar nedir?(kesin karar)

Genelde kişinin kendisiyle ilgili aldığı kararlardır. Kesin uygulanacak kararlardır.


20.Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
21.Akan su yosun tutmaz sözünü açıklayınız.

Kişinin kendisinde ve bulunduğu ortamlarda görülen her türlü olumsuzluk tembelliğinin sonucudur.
22.Aslan yattığı yerden belli olur sözünü açıklayınız

Kişinin kendisinde ve bulunduğu ortamlarda görülen her türlü olumsuzluk tembelliğinin sonucudur.

İnsanların yaşadıkları yer ve davranışları onların nasıl bir insan olduğunu ifade eder. Kirli ve pasaklı insanlar gerçek hayatında da bu şekilde, temiz ve titiz insanlarda gerçek yaşamlarında bu şekilde temiz ve titizdirler. Kötü niyetli insanlar ve iyi niyetli insanlarda bu şekilde sınıflandırılırlar.
23.Arpa eken buğday biçmez sözünü açıklayınız.

Bu sözün bize ana mesajı insanların yaptıklarının karşılığını göreceğini farklı beklentiler içerisinde olunmaması gerektiğini anlatmaktadır. Örneğin:  kötü davranışların tekrardan bize iyilik olarak dönmeyeceği gibi
24.Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır sözünü açıklayınız.

Her insanın bir kusuru bir kötü yanı vardır muhakkak, bu yüzden olsa gerek insanların kendi kafasındaki bir şekilde kusursuz bir dost arayışı boşunadır. Her insanı bazı kusurlarıyla kabullenmek gerekir. Eğer ki kusursuz birini dost edinmek istersek bunun neredeyse imkânsız olduğu kesindir ve dostsuz kalabiliriz.
25.Empati nedir? Empati iletişimden ne anlıyorsunuz?

Empati karşı tarafın duygu ve düşüncelerini benimseyerek, karşı tarafı anlayarak ona karşılık o duygularla karşılık vermekdir.
26.Üzüm üzüme baka baka kararır sözünü açıklayınız.

İnsan hem etkilenen, hem de etkileyen bir varlıktır. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerinin huyunu kapar.
27.Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?
28.İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.
29.Güne başlarken sizi motive eden tek şey nedir.
30.İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir?
31.Eleştiri nedir?
32.Ne ekersen onu biçersin sözünü açıklayınız.

Kişiler dünya halinde neye ne kadar yatırım yaparsa ona o şekilde bu yatırımları döner. İnsanlara iyilik yaparak yaşarlar ise ahirette bunun mükâfatını alır, maddi anlamda yatırım yaparak, insanların yaşamasına yardım ederse dünya malı olarak geri alır. Yapılan her maddi, manevi veya psikolojik yardımın sonrasında, karşısındaki insandan da kendisine bu yardımın geleceği unutulmamalıdır.
33.PYD: Suriye’deki kürt bölgesinde bir kürt partisi
YPG:Suriye’deki en güçlü kürt partisi
DAEŞ
34:İklim nedir?Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi veriniz.(diğer World dosyasında)
35:Kitap Okur musunuz?En son okuduğunuz kitap hangisidir?(diğer World dosyasında)
36:Karakter nedir?(diğer World dosyasında)
37.Polis öfkesine nasıl sahip olmalıdır?(diğer World dosyasında)
38.Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz?(diğer World dosyasında)
39.Disiplin nedir? (diğer World dosyasında)
40.Anklav nedir?(bir ülkenin başka bir ülke tarafından kuşatılmış toprak parçası)

Anklav toprak, bir ülkenin başka bir ülke tarafından kuşatılmış toprak parçasıdır. Diğer devlet sınırları içerisinde kalan bu toprak parçası bir devletin toprağı olabileceği gibi bağımsız bir devlet de olabilir. Güney Afrika'nın çevrelediği Lesotho anklav topraktır.
41.Mülteci ve Mübadele nedir?(Mübadele:bir toplumun belirli ülkelere yerleştirilmesi)

Mülteci: bir başka yere ya da ülkeye sığınan kimse.

Mübadele:Türkiye’dekiRumlarlaYunanistan’dakiMüslümanlarınbüyükbölümününkarşılıklıolarakyerdeğiştirmesi. 30 Ocak1923’TeTürkveYunanmakamlarıtarafındanimzalananantlaşmayagöre,

Batıtrakya da yaşayanTürklerveistanbul’dayaşayanRumlardışında, TürkiyeveYunanistan’dakitüm Rum veTürknüfusunyerdeğiştirmesikararlaştırılmıştı


42.Âşık atmaksözünü açıklayınız.

Birisiyle yarışmak, özellikle kendisinden üstün birisiyle yarış etmek. Ayrıca boy ölçüşmek deyimine eş değer bir deyimdir.
43.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözünü açıklayınız.

İnsanı hem olumlu hem de olumsuz yönde en çok etkileyen sözdür. Acı ve kırıcı söz kalp incitir, dostu düşman yaparken; tatlı ve gönül okşayıcı bir söz en zararlı kimseyi bile bizim lehimize çevirir, dostumuz yapar. Sözün etkisi hiçbir zaman unutulmamalıdır.
44.Öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü açıklayınız.

İnsan, öfkeli zamanında duygularının etkisi altındadır. Bundan dolayı iyi düşünemez; yaptığı taşkınlığın nasıl bir sonuç doğuracağını hesap edemez. Sonunda bu ölçüsüz, yanlış davranışının zararını görür.
45.Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?(diğer World dosyasında)
46.Vatan sevgisi nedir?

Vatan; Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak bütününe vatan denilmektedir. Vatan sevgisiyse Üzerinde doğup büyüdüğü ve hayatını geçirdiği bu topraklar için gerektiğinde hayatını feda edebilme, tüm sosyal ve ekonomik haklarından feragat edebilme duygusunu vatan sevgisi olarak tanımlayabiliriz. Vatan sevgisi, en asil, en yüce sevgilerden biridir.
47.Suç korkusu nedir?

Suç korkusu, bireyin bir suça ya da suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duygusal endişe veya korku tepkisi olarak tarif edilebilir.
48.Ahlaksız bir görev verilirse ne yaparsınız?
49.En sevdiğiniz branş?
50.Erdem denir?(diğer World dosyasında)
51.Hümanizm nedir?(diğer World dosyasında)
52.Açma sırrını dostuna o da açar dostuna sözünü açıklayınız.

Bir sır, dosta bile açılmamalıdır. Açılırsa oda kendi dostuna anlatır. Bundan üçüncü kişi duyar. Böylece sır yayılır, sır olmaktan çıkar. Bizim dost bildiğimiz de başka bir dostu, onunda başka bir dostu olması normaldir. Bundan dolayı, sır olarak kalmasını istediğimiz bir şeyi en yakınlarımıza bile söylememeliyiz.
53.Açık yaraya tuz ekilmez sözünü açıklayınız.

Acısı henüz taze, başına gelen musibetin ilk etkisini henüz tam olarak üzerinden atamamış kimsenin üzüntüsü, bir takım söz ve davranışlarla hatırlatılmamalı ya da arttırılmamalıdır
54.Acele işe şeytan karışır sözünü açıklayınız.
55.Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir sözünü açıklayınız.

Bir iş, bir durum yâda bir olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanamayacağını şimdiki gidişinden anlaşıp belli olur.
56.Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz sözünü açıklayınız

Çoklar, azların birikmesiyle meydana gelir. Küçük şeyleri hor görenler, büyük şeyler edinmek fırsatını sürekli olarak kaçırırlar.
57.Lafla peynir gemisi yürümez sözünü açıklayınız.

Eyleme geçirilmeyen sözün hiçbir değeri yoktur. İnsanlar sözle dünyaya düzen vermeye, yüksek yerleri yontmaya, alçak yerleri doldurmaya bayılırlar. Oysa bu insan kendini avutmasından başka bir anlam taşımaz. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz.
58.Hatay kaç senesinde Anadolu’ya geçmiştir

23 Temmuz 1939 Hatay, “Osmanlı ülkesinden koparılan bölgelerden geri alınan tek toprak parçası olma” özelliğine sahiptir.
59.Kırsal yerleşim yerlerinde nüfus azlığı neye bağlıdır?
60.Türkiye de kar yağışının insanlar üzerindeki etkisi nedir?

Kar yağışının insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu aşikârdır fakat bunu yanında olumlu etkilerde bulunmaktadır. Beyazın, doğanın insanları rahatlattığı yapılan araştırmalarca da etkili olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca insanların, ailelerin birbirlerine daha çok zaman ayırdığı da bir gerçektir. Bunun yanında trafik olsun iş aksamaları olsun bir takım olumsuz etkilerde mevcuttur.


61.Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler:

Göktürk,Uygur,Arap,Kiril,Latin
62.Kel olan Ayşe teyzesinin saçıyla övünür sözünü açıklayınız.

Toplumsal değeri olmayan, sıradan, eğitimsiz, görgüsüz, cahil kişiler çevresindeki dost ve akrabalarının değerli özellikleriyle övünmeye, kendine bir pay çıkarmaya çalışırlar.
63.Kitle psikolojisi nedir?

Sayıca kalabalık olan insan topluluğunun toplu halde hareket etme durumudur. Kitlenin yaptığı eylem kitle içindeki insanların bir kısmı tarafından doğru bulunmasa bile kitlenin etkisi altında kalarak aynı eyleme düşünmeden katılırlar.
64.Motivasyon nedir?

Motivasyon en basit anlamıyla “bir şeyleri yapma arzusudur”. Hedef temelli davranışları başlatan, rehberlik eden ve devam ettiren süreçtir. Motivasyon harekete geçmemizi sağlayan şeydir. Susadığınızda suya uzanmak, sevgilinizi memnun etmek için ona hediye vermek, iyi görünmek için güzel kıyafetler almak, bilgi elde etmek için kitap okumak motivasyon sâyesinde olur.


65.Rekabet nedir?

Aynı işi yapan kimseler ya da kuruluşlar arasındaki daha iyiye ulaşma, daha iyi sonuç alma yarışması.


66.Adamlık kılık kıyafetle değildir sözünü açıklayınız.

Gösterişli bir vücut, geniş pazılar, iyi bir elbise, kişiye insanlık değeri kazandırmaz.

Adamlığın elbisede, gösterişte olmadığını özde olduğunu anlatan bir sözdür.

 

 

1905 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam73
Toplam Ziyaret211059
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.40808.4417
Euro10.001410.0414