• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/facebook
  • https://www.twitter.com/twitter
  • https://www.instagram.com/pomem_hazirlik2021
  • https://www.youtube.com/youtube

polis-adaylarıpolis-parkurları 

KURS EKLE

 kurs ekle

Anket
Parkuru Kaç Saniyede Tamamlıyorsunuz
Dost Bağlantılar

POMEM Mülakat Soruları 2019 3.Bölüm

22/07/2019

2019 da sorulan pomem soruları

Mülakat Soruları

1)Türkiye haricinde bildiğiniz birkaç ülkenin başkentini söyleyiniz.

İspanya-Madrid Fransa-Paris Avusturya-Viyana İrlanda-Dublin

2)Çevre bilimi açısından 'geri dönüşümün faydaları' nelerdir?

Çevresel faydaları,Tarımsalfaydaları,Sınırlı kaynakları faydası,Ekonomikfaydaları,İş gücüne faydaları

3)Hukuki tanımlamaya göre 'Butlan' nedir?

Hukuki işlemlerin geçersizliği(hükümsüzlüğü)hallerinden biridir.batıl bir hukuki işlem,bunu yapan taraf ve tarafların

amaçlanan hukuki hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir üşlemdir.Butlan=Hükümsüz İşlem

4)Şanlıurfa nın Suruç ilçesinde bomba patladı.En az 30 kişi hayatını kaybetti ve cok sayıda yaralı var.

Yukarıda yazılı olan bu olay gerçekte yaşanmış mıdır?

Evet yaşanmıştır.

5)'Kültürel Şok' nedir?

Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumu

6)Atmosferin en alt tabakasına ne ad verilir?

Troposfer

7)'Fikri İçtima' nedir?

Türk ceza kanununun 44. mad. işlediği bir fiile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi bunlardan

en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

8)Alfabemizde baştan ve sondan sayıldığında sırası aynı olan harf hangisidir?

---L---

9)Almanya'nın başkenti neresidir?

Berlin

10)Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekimi ve üretimş Tarım Bakanlığının belirlediği yerlerde özel izinle yapılmaktadır?

a-Arpa

b-Buğday

c-Haşhaş

d-İncir

Haşhaş:Amaç dışı kullanımı engellemek için

11)'Etkin Pişmanlık' nedir?

Kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesi ile suçundan pişman olmasıdır.

12)'Meclis Soruşturması'nedir?

Başbakan ya da bakanlar hakkında TBMM üye tam sayısınınn en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması iste-

nebilir.Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oylama ile karara bağlar.

13)'İnsan Hakları'genel olarak ne ifade eder?

Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir.İnsan hakları dil,din,ırk,cinsiyet,etnik köken ayrımı gözetmeksizin

tüm insanların eşit yararlanabileceği haklardır.

14)Kentsel Dönüşümün faydaları nelerdir?

Riskli yapıların tespit edilmesi

Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek

Kennteki sorunlu alanları ve bunları daha yaşanabilir sağlıklı hale getirmek

Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değişimi ile günümüz standartlarına getirmek

15)Ölen bir kişinin mallarının toplamına hukukta ne ad verilir?

Miras Tereke

16)'Lozan Antlaşması' ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti lehine ve aleyhine konular içerir.Barışantlasmasıdır.Musul sorunu Çözülemediğinden Irak sınırı belirlenemedi.

Savaşın suçlusu olarak Yunanistan belirlendi.Türkiye Cumhuriyeti boğazlar konusunda taviz vermedi

17)Sivas ilinde yetiştirilen ve dünyaca ün kazanmış köpek cinsi nedir?

Kangal

18)Feodalite nedir?

Orta çağda özellikle Batı Avrupa da toprağı ya da üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal sistem.

19)'Yüksek Mahkemeler'hangileridir?

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Askeri yargıtay

Askeri ve Yüksek Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi

20)Hukuk dilinde;Mahkemede tanık veya sanıkların olayla ilgili yaptıkları sözlü açıklamalara ne ad verilir?

İfade

21)'Hukukta iyi niyet' kavramını açıklanyınız?

Bir hakkın kazanılması veya bir hukuki aonucun doğmasına engel olan durumları bilmeme veya bilebilecekdurumda olmama

22)Atatürk'ü 1919 yılında İstanbul'dan Samsun'a götüren geminin adı nedir?

Bandırma Vapuru

23)Aşağıdaki Şehirlerin hangisinde sanayi daha çok gelişmiştir?

a-Konya

b-İzmit

c-Erzurum

d-Sivas

cevap b-İzmit

24)İstiklal Marşı'nın Bestecisi kimdir?

Osman Zeki Üngör

25)'Meşru Müdafaa' nedir?

Meşru Müdafaa kişinin kendisini veya başkasını yasal yavunma ve meşru savunma şeklinde koruması

26)Mermilerin ve silahların çapına ne ad verilir?

Kalibre

27)Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamasına neden olan sebeplerden bahsediniz?

Devler idaresinin bozulması

Osmanlı toprak sisteminin bozulması

28)Yeniçeri ocağının bozulması

Muhasebe ve eğitim sisteminin bozulması

Adliye mekanizmasının çöküşü

Kapitülasyonlar

Toplumun yapısı

Gayrimüslimler

29)Ülkemizin nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan coğrafi bölgesi hangisidir?

Marmara Bölgesi

30)Toplumsal olaylar ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

??? Kişisel Cevap

31)'Bileşik Suç'nedir?

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeni ile tek fiil sayılan suç bileşik suçtur.

32)Haritalarda denizler ve göller hangi renk ile gösterilir?

Mavi

33)Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur?

Selanik

34)Bayrağımızda bulunan ay ve yıldız hangi renktedir?

Beyaz

35)Cumhurbaşkanı forsunda kaç yıldız vardır?

---16---

36)Bir durumu bildirmek,bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen

yazılara ne ad verilir?

Dilekçe

37)Nobel edebiyat ödülünü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir?

Orhan Pamuk

38)'Monalisa'tablosuyla tanınan ressam?

Leonardo da Vinci

39)Türkiye'deki basın ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?Taraflı yayın yapıldığını düşünüyor musunuz?

???Kişisel cevap

40)Erkek kardeş anlamına gelen Erzurum yöresine ait bir ifade?

Dadaş

41)'Hacı Bektaş Şenlikleri' hangi ilimizde yapılmaktadır?

Nevşehir

42)Osmanlı Devletinin kuruluş tarihini söyleyiniz?

1299

43)Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı

44)'Küreselleşme'nedir?

Ülkeler arası iktisadi,sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin

daha iyi taşınması.Ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren kavramdır.

45)Sıkıyönetim Kararını kimler verir süresi ne kadardır?

Cumhurbaşkanlığında toplanan Bakanlar kurulu.Milli güvenlik kurulununda görüşünü aldıktan sonra süresi

6 ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkı yönetim ilan edilebilir.

karar resmi gazetede yayınlanır.

46)Bildiğiniz terör örgütlerini açıklayınız?

FETÖ-Fethullahçı terör örgütü

DHKP-C Devrimci Halk Kuruluş Partisi

PKK-Kürdistan Halk

DAEŞ

ESED

47)Din ve devler işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören Atatürk ilkesi hangisidir?

Laiklik

48)Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' diye nitelendirdiği cami hangisidir?

Selimiye Camii

49)Hukukun kuralları açısından 'zamanaşımı'nı izah ediniz?

Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri

aşmasıdır.

50)Osmanlı İmparatorluğunda il Halife kimdir?

Yavuz Sultan Selim

51)Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir?

Kızılırmak

52)Erzurum-Kars Bölgesinin Özellikleri nelerdir?

Ortalama yükselti fazladır.Kışlarısoguktur.Büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir

Yaz süresi kısadır.

53)Ülkemizin yüzölçümü en büyük ikinci gölü hangisidir?

Tuz Gölü

54)Telefonu kim icat etti?

Alexander GrahamBell

55)Kara Güvenliğini gerçekleştiren birimler hangileridir?

Polis

Jandarma

Türk Silahlı Kuvvetleri

56)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan volkanik dağlardan biridir?

a-Hasan Dağı

b-Erciyes Dağı

c-Süphan Dağı

d-Melendiz Dağı

cevap:Süphan Dağı

57)Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir?

a-Seçimlerde oy kullanmak

b-Askerlik yapmak

c-Kanun yapmak

d-Verdi vermek

cevap:Kanun yapmak

58)Maddi ve manevi açılardan ulus ve ülke çıkarlarını herşeyin üstünde tutmak olan nasyonalizm ne olarak

ifade edilir?

Milliyetçilik

59)'Enformasyon'nedir?

Bir konu hakkında tüm bilgileri toplayıp daha sonra tüm bilgiler ışığında değerlendirme yaparak

uygun bir sonuç çıkarmaktır.

60)TBMM de toplam kaç milletvekili seçimle görev alabilir?

---550---

61)'UNİCEF'Nedir?

Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı

62)Hukukun yazılı kaynaklarının hiyerarşisine göre kaynaklardan hangisi en üstte bulunur?

Anayasa

63)Pastırmasıyla ünlü ilimiz hangisidir?

Kayseri

64)Başkent Ankara'da bulunan uluslararası hava limanımızın adı nedir?

Ankara Esenboğa Hava Limanı

65)Türklerin İslamiyet'e girişi hangi savaştan sonra olmuştur?

Talas Savaşı

66)2015 yılında G20 zirvesine ev sahipliği yapmış olan ülke hangisidir?

Türkiye-Antalya

67)Polisin silah kullanma yetkisini açıklayınız?

Polis kanunları 16. madde Nefsini savunmak

Başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men i mümkün olmayan taaruzu savmak

68)Türkiye'de bulunan akarsulardan iki tanesinin adını söyleyiniz?

Dicle ve Fırat

69)Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

5 yıldır

70)Bir devler memurunun çalıştığı yeri değiştirmek için yaptığı yer değişikliği işlemine ne ad verilir?

a-İzin kullanma

b-Tayin

c-Sevk

d-Emeklilik

cevap:Tayin

71)İkinci Dünya Savaşında hangi ülkeye atom bombası atılmıştır?

Japonya

72)İki denize birden kıyısı olan ilimiz hangisidir?

İzmit

73)'Ölçülülük ilkesi'Nedir?

Ölçülülük ilkesi;elverişlilik,gereklilik,orantılılık olmak üzere 3 alt ilkeden oluşur.

Elverişlilik;Başvurulan önlemin ulaşmak istenen sonuç için elverişli olma

Gereklilik;Başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç gerekli olması

Orantılılık;Başvurulan önlemin ulasılmak istenen amaç arasında orantı olması

74)Bir km kaç m dir?

1000 bin metre

75)Peygamber Efendi'miz(S.A.V)'ın annesinin adı nedir?

Hz.Amine

76)'Salahiyet' nedir?

Yetki anlamına gelmektedir.Bir görevi bir kişi yasaların el verdiği imkanlara göre belli şartlarla

yürütmeyi sağlar.

77)29 Mayıs 2013 te temeli atan İstanbul 3. köprüsünün adı nedir?

Yavuz Sultan Selim köprüsü

78)Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanmasında ne ile suçlanmıştır?

Terör örgütüne 'yardım ve casusluk'la suçlandı

79)İslam'ın şartları nelerdir?

Kelime-i şahadet getirmek

Namaz kılmak

Oruç tutmak

Zekat vermek

Hacca gitmek

80)Anıtkabir içinde hangi müzeler vardır?

Misak-ı Milli Kulesi

Anıtkabir Atatürk Müzesi

Hürriyet Kulesi

İstiklal Kulesi

Mehmetçik Kulesi

Aslanlı Yol

Sanat Galerisi

81)İnsanlığın sanat mirası içerisinde yer alan Nemrut Milli Parkı hangi ilimizde bulunmaktadır?

Adıyaman

82)Cumhuriyet hangi yıl da ilan edilmiştir?

---1923---

83)İç Anadolu Bölgesinde yer alan volkanik dağlar hangileridir?

Erciyes Dağı

Karadağ Dağı

Hasan Dağı

Melendiz Dağı

84)Baraj Gölleri çok olan bölgelerimiz neresidir?

Ege,Karadeniz,Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu

85)Yargıtay nedir?

Adliye Mahkemelerince karar verilen ve hükümlerin son inceleme merciidir.

86)'Vatan Yahut Silistre'sözü kime aittir?

Namık Kemal

87)Kurtuluş savaşında Yunan işgaline karşı oluşturulan cephe,aşağıdakilerden hangisidir?

Batı Cephesi

88)Proaktif(Toplum Destekli Polis) Polis nedir?

Toplum destekli polis bir bölgeye atanan o bölge sakinleri ve coğrafi bölgede çalışan ve yaşayan

esnaflar ile birlikte çalışmayı onlarla buluşmayı kapsayan metod.

89)'Kadir Gecesi' nedir?

Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim in indirilmeye başladığı gecedir.

90)İlk Kadın Pilot kimdir?

Sabiha Gökçen

91)'Ara Seçim'nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Üyeliklerde boşalma olması halinde ara seçime gidilir.Her seçim

döneminde 1 defa yapılır.

92)'İncil'Nedir?

Allah'ın Hazreti İsa'ya gönderdiği kutsal kitabın Kuran-ı Kerim deki ismi İncil'dir.

93)Peygamber Efendimiz(S.A.V) nerede doğmuştur?

Mekke

94)Avustralya Adasının en tanınmış hayvanının ismi nedir?

Kanguru

95)T.C Devleti'nde köy yönetiminin başında kim bulunur?

Muhtar

96)Hukuk dilinde 'Kast'-'Kasıt' ne demektir?

Kast,ceza hukukunda failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını bilmesi ve istemesidir.

97)Devleti meydana getiren temel unsur nedir?

Millet

98)'Mutlak Dokunulmazlık' nedir?

Milletvekillerine,vazifelerini bir baskı altında kalmadan serbestçe ifade edebilmesini sağlamak için

verilmiş olan bir imtiyazdır.

99)Hangi kan grubu herkesten kan alabilir?

---AB---

100)Memurun tanımını yapınız?

Devler ve diğer kamu tüzel kişiliklerine genel idare esaslarina göre yürütülen asli ve sürekli kamu

hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişi.

101)'Çanakkale'diyince aklınıza ne geliyor?

Çanakkale Savaşı ve Üstün Başarımız

102)Namazın farz kılındığı ve Peygamber Efendimizin göğe çıktığı geceye ne denir?

Miraz Kandili

103)Hirfanlı,Kesikköprü ve Kapulukaya barajları hangi akarsu üzerine kurulmuştur?

Kızılırmak

104)'Rönesans'nedir?

İtalya'da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilkçağ

kültür ve sanatına dayanarak gelişem bilim ve sanat akımı.

105)Vatandaşların kanun önünde eşit olmasını amaçlayan Atatürk ilkesi hangisidir?

Halkçılık

106)Tarihi'AspendosTiyatrosu'hangi ilimizdedir?

Antalya

107)'Üç yüz üç bin üç yüz üç' sayısının yazımı nasıldır?

303303

108)'Hac'ne demektir?

İslamın 5 şartından biridir.Mekke'de yapılan Kabe'yi ziyaret tavaf etmek

109)'Fizan'a Kadar yolun var'deyimindeki,Fizan nedir?

Fizan,Osmanlı devletinde döneminde muhaliflerin ve fikir suçlularının sürgün edildiği bir

karantina bölgesi

110)Aşağıdakilerden hangisi başkent Ankara'nın ilçelerinden biri değildir?

a-Cihanbeyli

b-Nallıhan

c-Polatlı

d-Kızılcahamam

cevap:a-Cihanbeyli

111)Davos Zirvesi 2012 yılında hangi ülkede toplanmıştır?

Türkiye

112)Türkiye Cumhuriyeti'nin başı kimdir?

Cumhurbaşkanı

113)'İman' nedir?

İman bir şeyi gönül huzuru ile benimseme,ona içten yürekten ve güçkü şekilde inanmadır

114)'Uyuşmazlık Mahkemesi'nedir?

Uyuşmazlık Mahkemesi adli,idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmaz-

lıklarını kesin olarak çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir.

115)Onuncu Cumhurbaşkanımız kimdir,?

Ahmet Necdet Sezer

116)İstanbul ilimizde bulunan asma köprülerin adları nelerdir?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Osman Gazi Köprüsü

117)Divan-ı Lügat'it Türk adlı eserin yazarı kimdir?

Kaşgarlı Mahmut

118)Cumhuriyet Nedir?

Egemenliği kullananların bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi.

119)'Alt Kültür'nedir?

Kültür içindeki din,dil,töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip

toplulukların kültürüdür.

120)'Yaprak Dökümü'adlı romanın yazarı kimdir?

Reşat Nuri Güntekin

121)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir?

Türkiye

122)'Ceza Hukuku'nedir?

Suç,Ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bilimidir.Genel  ve özel ceza hukuku

olarak ikiye ayrılır

123)Kocatepe Üniversitesi hangi ilimizdedir?

Afyon

124)Türkiye'nin yüz ölçümü kaö kilometre karedir?

783.562 km karedir

125)Aşağıdakilerden  hangisi Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı nda savaştığı

cephelerden biri değildir?

a-Kafkas Cephesi

b-Trablusgarp Cephesi

c-Irak Cephesi

d-Çanakkale Cephesi

cevap:Trablusgarp Cephesi

126)Hollanda'nın başkenti neresidir?

Amsterdam

127)Demokrasi nedir?

Halkın egemenliği kendine dayanan yönetim biçimi

128)Türkiye'de en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

21 Haziran

129)Uluslararası Güreş Federasyonlaro Birliği (FILA) tarafından 'Asrın Güreşçisi' unvanı

verilmiş Tür grekoromen güreşçi kimdir?

Asrın Güreşçisi Türk Grekoromen Hamza Yerlikaya

130)Baraj Gölleri az olan bölgemiz neresidir?

Marmara Bölgesi

131)Hababam Sınıfı nın yazarı kimdir?

Rıfat Ilgaz

132)Mustafa Kemal'e hangi savaştan sonra 'gazilik'ünvanı verilmiştir?

Sakarya Meydan Muharebesi

133)Hristiyanlık nedir?

İsa Peygambere inananların ve öğretisini benimseyenlerin dini

134)Türk Medeni Kanunu,hangi ülkenin medeni kanununun yeniden düzenlemesiyle oluşturulmuştur?

İsviçre

135)'DHKP-C'örgütünün Türkiye lideri kimdir?

Hüseyin Feyzi Tekin

136)2017 yılından itibaren asgari ücret ne kadar olmuştur?

1404 tl

137)'Kamu' kavramı neyi ifade eder?

Toplumun Bütününü

138)Hukuki anlamda Yürütmenin durdurulması nedir?

Nihai karar vermeden önce tedbir niteliğinde verilen karar

139)Dünyanın En büyük hayvanı nedir?

Mavi Balina

140)Avrupa Birliği fikri hangi olay sonucunda oluşmuştur?

2.Dünya Savaşı

141)Türkiye nin en büyük dağı hangisidir?

Ağrı Dağı

142)Telgrafta hangi alfabe kullanılır?

Mors Alfabesi

143)2011 Dünya Üniversitelerarası Kış oyunları hangi ilimizde Yapılmıştır?

Erzurum

144)Emniyet Genel Müdürü?

Selami Altınok

145)İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?

Türk Denizci Piri Reis

146)Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?

Lozan Antlaşması

147)Türkiye nin en uzun kara sınırına sahip ülke?

Suriye

148)'Engizisyon' nedir?

Orta çağda katoliklerde katı dini inançlarına karsi gelenleri cezalandırmak için

kurulan kilise mahkemeleri

149)1982 Anayasasının özellikleri nelerdir?

Daha ayrıntıcıdır

Katı ve Serttir

Otoritelerin ağırlığı artmıştır

150)Montrö Sözleşmesinin hükümleri nelerdir?

Savaşta Türkiye bağımsız ise savaşanların savaş gemilerinin Boğazdan geçememesi

Türkiye savaşa girerse ya da bir savaş tehlikesi ile karşılaştığında boğazları kapatıp

açmada özgürdür

Boğazlarda kesin olarak savunmak hakkımızın bulunduğu

Ticaret gemilerinin geçislerinin serbest olması

151)'Analitik Düşünce'nedir?

Bir konuyu,sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir

başlığa ayrı ayrı gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koymak yani tüme varımla düşünmek ve

değerlendirmektir.

152)Lozan Antlaşmasının kapsamı nedir?

Kapitülasyonların kaldırılması

Azınlıkların Türk uyruklu sayılması

Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her türlü denetime son verilmesi

Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılması

153)Atletizmde mesafe olarak en uzun koşuya verilen isim nedir?

Maraton

154)Ay'a ilk defa kaç yılında kim ayak bastı?

1969 yılında Neil Armstrong

155)Avrupa Birliği'nin Başkenti neresidir?

 

156)'Tevrat'nedir?

 

157)Erdek ve Bandırma körfezleri hangi bölgemizin kırılarında yer alır?

Marmara

158)Ege kıyılarında yer alan körfezler hangileridir?

Kuş Adası

Gökova

Edremit

Güllük

159)Koza-İpek Holding Operasyonunun gerekçesi nedir?

FETÖ terör örgütüne finansman sağlamak

160)1.Balkan Savaşına katılmayıp 2.Balkan Savaşına katılan devlet hangisidir?

 

161)Futbol sahasının büyüklüğü ne kadardır?

50 metre 100

Bu sorunun önemi hava saldırısı düzenlendiği zaman F16 yı vurmak için 3 futbol

sahası önüne atmanız lazım :)

162)'Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nedir?

Askeri idari yargı alanında faaliyet gösteren tek mahkemedir

163)İnce Memed adlı eserin sahibi kimdir?

Yaşar Kemal

164)Dünyanın en derin gölü hangisidir?

Baykal Gölü 1642 m

165)Türk Tarihinde yer alan'İstiklal Mahkemeleri' kaç yılında Kurulmuştur?

18 Eylül 1920

166)Aksaray esnafını tek başına hırpalayan turist nereliydi?

İrlandalı

167)'Adalet Mülkün Temelidir'deyimini kim söylemiştir açıklayınız?

Hz.Ömer

168)Türkiye'de bir tek Erzurum'da çıkarılan madenin adı nedir?

Oltu Taşı

169)Türkiye aşağıdakilerden hangisi ile sınır komşusu değildir?

a-Gürcistan

b-Ermenistan

c-Ürdün

d-Irak

cevap:Ürdün

170)Anayasanın değişmeyen maddeleri nelerdir?

ilk 3 Maddesi

171)'Polis Devleti'ne demektir?

Yöneticilerin halka karşı hiçbşr hukuk kuralıyla bağlı olmadığı yönetim biçimidir.

172)Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2.Cumhurbaşkanı kimdir?

İsmet İnönü

173)'Cumhuriyet'nedir?

Ulusun Egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla

kullandığı devlet biçimi

174)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu disiplin suçu oluşturan davranışlar ile

bu davranışlara uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

Uyurma

Kınama

Aylıktan Kesme

Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Devlet Memurluğunda Çıkarma

175)'DNA'nedir?

Tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları

taşıyan bir nükleik asittir.

176)1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

son sorularda açıkladım

177)Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir?

Gaziantep

178)'Polis Yıldızının' anlamı nedir?

bunu da açıkladım

179)Bir gün kaç saniyedir?

86.400

180)Everest tepesine tırmanan ilk Türk dağcı kimdir?

1995 yılında Nasuh Mahruki

181)Anıtkabir kaç yılında yapılmıştır?

Başlama 9 Ekim 1944

Tamamlanma 1 Eylül 1953

182)'Kamu Denetçiliği'(Ombudsman)nedir?

Türkiyenin kamu ile idarenin her türlü eylem,işlem,tutum ve davranışlarını,insan haklarına dayalı,adalet anlayışı

içinde,hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen,araştıran ve önerilerde bulunan kurumdur

183)Türkiye'nin IMF ye olan borcu hangi yıl bitmiştir?

14 Mayıs 2013

184)Dil bilimi açısından 'Ağız'nedir?

Bir şive içinde oluşan ses ve söyleyiş değişikliklerine dayanan küçük kollara,bir ülkenin çeşitli bölge,il veya

ilçelerinin sözcükleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalara verilen addır.

185)Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

Nil Nehri 6650 km

186)Atatürk ün Devletçilik ilkesini açıklayınız?

Bunu da açıkladım

187)Lehçe nedir?

Bir Anadilin tarihsel,toplumsal,bölgesel ve kültürel nedenlerle ses,yapı ve sözdizimi yönlerinden oldukça büyük farklılıklar

gösteren kolu

188)'Musevilerin Kutsal Kitabı'hangisidir?

Tevrat

189)Hngi sporcumuz futbol dalında altın ayakkabı almıştır?

Tanju Çolak

190)'Misak-ı Milli'nedir?

Türk Kurtluş Savaşının siyasi manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır

191)2016 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkede düzenlenmiiştir?

Fransa

192)Tanzimat Fermanı nedir?

Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır.Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Raşit Paşa

tarafından okunmuştur.

193)Savcı Mehmet Selim Kiraz hangi terör örgütü tarafından katledilmiştir?

DHKP-C

194)Usame Bin Ladin hangi ülkede öldürülmüştür?

Pakistan

195)'Sayıştay'nedir?

Devlet harcamalarının hesaplarını denetleyen,yargısal yetkisi de bulunan yüksek kurum

196)Atatürk barajı hangi nehrimiz üzerindedir?

Fırat Nehri üzerinde kurulu Sanlıurfa ve Adıyaman illeri arasındadır

197)El Kaide terör örgütü nerede aktiftir?

Merkez i Irak El Kaidesi olarak buldum ama yanlış olabilir

198)Bekçi Devlet nedir?

cevap:bulamadım

199)Ohal ve Sıkıyönetim hakkında bilgi veriniz?

Ohal:Ülkelerde doğal afet,Tehlikeli salgın hastalıklar,Kamu düzeninin ciddi bozulması,Temel hak ve özgürlüklerin

Ortadan kaldırılması ve ağır ekonomik kriz gibi durumların oluşmasıyla bu sorunların düzeltilmesi için ilan edilen ve uygulanacak,

hükümleri belirleyen kararlar bütünüdür.

sıkıyönetim:Savaşdurumu,ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda,yurtta güvenliğin sağlanması,korunmasıiçin,ordunun

yardımıyla sağlanan ve özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan yönetim

200)Mahkeme türleri nelerdir?

Yüksek Mahkemeler

Adli Mahkemeler

İdare Mahkemeleri

201)Kırım Savaşı hakkında bilgi veriniz?

4 Ekim 1853-30 Mart 1856 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşıdır.

202)4 tane sınır komşumuzu sayınız.

Irak,Suriye,Gürcistan,Azerbaycan

203)Dünya barış günü hangi tarihte ve amacı nedir?

21 Eylülde kutlanır

204)Propaganda nedir?

Bir Öğretiyi,düşünceyi,inancı,siyasayıvb başkalarına tanıtmak,benimsetmek,yaymak ereğiyle sözle,yazıyla ve benzeri

türlü araçlarla yollarla gerçekleştirilen her türlü çalışma

205)Türkiye de en fazla ülkeye sınırı olan ilimiz hangisidir?

ığdır

206)Normlar Hiyerarşisi hakkında bilgi veriniz

Bir hukuk düzeninde mevcut olan anayasa,kanun,tüzük ,yönetmelik gibi normlar,dağınık halde ve rastgele değil,alt-alta

üst-üste bulunur.bu normal arası ilişkiye normlar hiyerarşisi denir.

207)Ülkede Ohal uygulamak zorunda kaldığımız en son olay nedir?

15 Temmuz

208)Hapıshanelerin,fabrikalara,okullarınkışlalara,hastanelere ve bütün bunların hapishanelere

benzemesi şaşırtıcı değil mi? sizce neden?

Kişisel soru

209)Atatürk e hangi savaş sonunda Anafartalar ünvanı verildi?

Çanakkale savaşı

210)G8 ülkeleri nelerdir?

ABD,Almanya,BirleşikKrallık,Fransa,İtalya,Japonya,Kanada,Rusya

Dünya Ekonomisinin %65 i bu 8 ülketemsil eder.

211)Nobel Edebiyat ödülleri hangi ülkede,hangi alanlarda verilir?

Her ödül farklı bir komite tarafından verilmektedir;

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi:Fizik,Kimya,Ekonomi alanındaki ödülleri

KarolinskaEnstitüsü:Fizyoloji veya Tıp alanındaki ödülleri

Norveç Nobel Komitesi:Edebiyat alanındaki ödülleri vermektedir

212)G20 Ülkeleri?

Arjantin,Avustralya,Brezilya,Kanada,Çin Halk Cumhuriyeti,Fransa,Almanya,Hindistan,Endonezya,İtalya,Japonya

Meksika,Rusya,Suudi Arabistan, Güney Afrika,GüneyKore,Türkiye,BirleşikKrallık,ABD

Dönem Başkanı:Angela Merkel

213)Emniyet Müdürlüğü hangi ile bağlı?

Adres bilgisi olarak:Çankaya/Ankara

214)Pragmatizm nedir?

Uygulayıcılık,uygulamacılık,faydacılık,yararcılık,gerçeğe ve eyleme yönelik olan,pratik sonuçlara yönelik temelleri

üzerine kurulmuş felsefi akım

215)12 Eylül Darbesi nasıl Olmuştur?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askeri müdahale.Cumhuriyet

tarihinde silahlı kuvvetlerinin üçüncü açık müdahalesidir.

216)Demokrat Parti dönemi?

Kuruluş tarihi 1946 kapanış tarihi 29 Eylül 1960.Kurulduğu sene azınlıkta kalıp 4 yıl sonraki seçimde 27 yıllık tek parti

dönemini sona erdiren Türkiye Cumhuriyetinde çok partili seçimle iktidarı kazanan ikinci Türk Siyasi Partisidir.

Sırasıyla 1950,1954,1957 seçimlerini kazanmış 10 yıl boyunca iktidar olmuştur.Demokrat Parti 29 Eylül 1960 Askerİ

Müdahalesiyle İktidardan düşürülmüş ve kapatılmıştır.

217)Polis teşkilatının kuruluş yılı nedir?

10 Nisan 1845

218)Yasama nedir?

Genel,soyut,nesnel ve sürekli nitelikleri olan kuralları koyma,yasa yapma işi.

219)1.Dünya Savaşı İttifak Devletleri hangileridir?

Almanya,Avusturya-Macaristan ve İtalya

İtilaf Devletleri:İngiltere,Fransa ve Rusya

220)Toplum Hayatında 3 erk nedir?

Erk:İş yapabilme gücü=İktidar

Diğer anlamı:her istediğini yaptırabilme gücü,Sözü geçerlilik

221)Holigan Nedir?

Özellikle futbol maçlarında aşırı fanatizmi besleyen ve çevreye zarar veren taraftar veya kimse

222)Amirin sana emreeti şu adamı döverek getir diye ne yaparsın?

Kişisel soru

223)Bilişim suçları hakkında bilgi veriniz?

Bilgisayar,tablet,cep telefonu gibi çağdaş iletisim araçları veya pos cihazı gibi alışveris araçları kullanarak elektronik ortamda

işlenen suçlara bilişim suçları denir

224)Mehmet Akif Ersoy'un Küfe Şiiri hakkında bilgi veriniz?

Mehmet Akif Ersoy'un sosyal dramaları en güzel anlattığı şiirlerinden birisidir.

konusu:İstanbul sokaklarının perişanlığı,Babası ölen bir hammalcocuğunun babasının iş vasotası olan küfesine karşı

tavrı ve Akif in tavsiyelerini içerir

Çalışmayı çver,naishatlervardır.tasvirleri ve betimlemeleri boldur

225)Terekeme nedir?

Rusya dan Kars'a göç eden Türk boyu

226)Kaç çeşit silah var?

Personelmsilahları,Biyolojiksilahlar,KimyasalSilahlar,Nükleersilahlar,Roket ve füzeler,Ağırsilahlar,havasilahları,deniz silahları

227)Kırık Cam Teorisi nedir?

uzun bir makale araştırma ama kısaca alınacak olursa:toplumda bozulan küçük seylerin tekrar düzenli olacak şekilde

değiştirilerek,düzenin sağlanmaya devam edilmesidir.

228)Polisliğin artı ve eksileri sizce nelerdir?

kişisel soru

229)Hobilerin neler?Yabancı dil biliyor musun?

kişisel soru

230)Polisliği kazanırsan ilerde neler yaparsın?

kişisel soru

231)İletişim teknikleri nelerdir?

Sözlü iletişim

Yazılı iletişim

Hareketli iletişim(jest mimik)

232)Yetkiniz olsa Polis teşkilatında neleri değiştirirsiniz?

kişisel soru

233)Türkiye'nin tarım politikaları?

Tarımın ekonomideki yerini güçlendirmek

Kırsal nüfusun istihdamını arttırmak

İşletme büyüklükleriyle ilgili iyileştirmeler yapmak

Tarım ürünlerinin fiyatlarını belirleyici politikalar yürütmek

Toprak ve tarım reformu uygulamak

Tarımsal eğitimi sağlamak

Doğal kaynak ve çevre koruma önlemleri almak

Kredi kaynaklarının dağılımını düzenlemek

234)Vandallık ve Vandalizm nedir?

Bilerek ve isteyerek kişiye ya da kamuya ait bir mala,araca ya da ürüne zarar vermek

235)Anayasanın ilk 4 maddesi?

değişmez maddeleri sonlarda açıkladım

236)UNESCO nedir?

Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür örgütü

237)Dünyanın yeni 7 harikası?

bunu da açıkladım

238)Neden kendi alanında ilerlemek istemiyorsun?

kişisel soru(bunu sorma ihtimalleri yüksek)

239)2023 yolunda milli meselemiz nedir?

Büyük Türkiye

240)Polis in adli ve idari amiri kimdir?

adli:karakollaridari:emniyet genel müdürlüğü

241)Milli İrade nedir?

Milli irade 15 Temmuz dur

242)Bizans'ın İstanbul'daki imparatorlarının mezarları şimdi İstanbul'un hangi semtinde bulunmaktadır?

İstanbul Fatih'te SilivrikapıSurlanının girişinde

243)Algı Operasyonu nedir?

İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri,dış ilişkileri ve resmi eylemlerini etkilemenin yanında,toplunmların

duygularını,motivasyonlarını etkilemek amacıyla yapılan yayınlar ya da seçilen bilgileri ve göstergeleri inkar etme eylemidir

244)Kültür'ü oluşturan 3 öge nedir?

dil,din,eğitim,ekonomi,teknoloji,örfadet,sosyalyaşam,değerler ve tutumlar

245)Militarizm nedir?

Bir ülkede ordu gücünün aşırı ölçüde ağır basması,ülke yönetiminde ağırlığını duyurması

246)Logar kapağı neden yuvarlak?

Herhangi bir nedenle kapağı açtığınızda kapak hic bir sekilde içine düşmez bu sebeple yuvarlak yapılır

247)Balkan kelimesi ne anlama gelmektedir?

Ormanlık ve sırp sıradağları

248)Türklere ait iki destan söyleyiniz?

Alp Er Tunga,Alpamış,Köroğlu,Ergenekon,Manas,Bozkurt,Gılgamış,Şu,Göç Destanları

249)Yabancı savaşçı nedir?

Yabancı savaşçı İSİD bünyesindeki Suriyeli ve Avrupadan gelen teröristler için medyada kullanılan ifade

250)Hangi şartlarda Polislikten istifa edersin?

tamamen kişisel soru

251)Proaktif ve Reaktif nedir?

Proaktif:Vuku bulacak herhangi bir şeye karşı önceden hazırlıklı olan kimse

Reaktif:Olay gerçekleştikten sonraki eylemleri ifade eder.yani iş işten geçtikten sonra alınmayan çalışan önlemler vs

252)Hukuk'un  üstünlüğü ilkesi ne demektir?

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.Bu ilke adalet kavramının temelini oluşturmaktadır.Hukuk herkesin

üstündedir ve devlet 'keyfi'değildir.

253)Kuvvetler ayrılığı prensibini anlatır mısınız?

 Güçler ayrılığı yasama,yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsızlığını anlatır.Hukuk devleti kavramının

önemli bir parçası yargı denetimidir.yargının yasama ve yürütmeyi denetleyebilmesi,iktidarın keyfiliğini önleye-

bilmesi öncelikle yargının bu organlardan bağımsız olmasını zorunlu kılar.

254)Demokrasi kavramını açıklar mısınız?

Demokrasi tüm üye veya vatandaşların,organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit

haklara sahip olmasıdır.

255)Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

Bir 400 metre koşucusunun yürümesi başarı değildir fakat engelli birisinin bir adım atması başarıdır.

256)Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?

Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınmaktadır.

Bu hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz.Bu dokunulmazlığı sağlamak için güçlü bir teşkilata ihtiyaç

vardır.İşte bu teşkilat Emniyet Teşkilatıdır.

257)İnsan hakları nedir?

İnsan hakları kavram olarak tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri kapsar.

258)inkılapçılık ilkesini anlatınız?

İnkılap,bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.

259)Laiklik ilkesini anlatınız?

Laiklik;devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil,akla ve bilime dayandırılmasıdır.

260)Halkçılık ilkesini anlatınız?

Bir milleti oluşturan,çeşitli mesleklerin ve toplumsal  grupların içinde bulunan insanlara halk denir.Halkçılık bir millet

içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlemesi,halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.

261)Milliyetçilik ilkesini anlatınız?

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya,bu çalışmayı ve bilinci,

diğer kuşaklara da yansıtmaya  milliyetçilik denir.

262)Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız?

Doğrudan millet egemenliğine dayanan,yöneticilerin halk oylarıyla ve belirli bir süre seçilmesiyle oluşan yönetim

biçimine cumhuriyet denir.

263)Devletçilik ilkesini anlatınız?

Devletçilik;temel anlamıyla devletin ekonomik hayat içine girmesidir.Ama bu yapılırken sosyalist model benimsenmez.

Elinde sermayesi olan vatandaşlar,istediği şekilde üretime katılabilir.

264)Sosyal devlet nedir?

Sosyal devler,güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi

sağlamakla yükümlü devlet demektir.

265)Türkiye'nin sınır kapıları?

Bulgaristan=Dereköy(Kırklareli),Hamzabeyli,Kapıkule(Edirne)

Yunanistan=Uzunköprü,İpsala ve Pazarkule(Edirne)

Suriye=Yayladağı,Cilvegözü(Hatay) Islahiye,Çobanbey,Karkamış(Gaziantep) Öncüpınar(Kilis)

Akçakale,Ceylanpınar,Mürşitpınar(Şanlıurfa) Şenyurt ve Girmeli(Mardin) Cizre(Şırnak)

Esendere(Hakkari)

Azerbaycan=D,lucu(Iğdır)

İran=Kapıköy(Van),Gürbulak(Ağrı)

Ermenistan=Akkaya(Kars),Alican(Iğdır)

Gürcistan=Türközü(Ardahan),Sarp(Artvin)

Irak=Habur(Şırnak)

266)Türkiye'nin komşu ülkeleri va başkentleri?

Gürcistan(Tiflis),Ermenistan(Erivan),Azerbaycan-Nahcivan(Bakü),İran(Tahran),Irak(Bağdat),Suriye(Şam)

Yunanistan(Atina),Bulgaristan(Sofya)

En uzun sınırımız 877 km Suriye

En kısa sınırımız 18 km Azerbaycan-Nahcivan

267)Referandum nedir?

Siyasi iktidar tarafından alınan bir kararın yöneticiler tarafından kabul edilip edilmediğini belirlemek için

yapılan halk oylamasıdır.Yani halkın yönetime doğrudan katılma biçimidir.

268)Cumhuriyetin nitelikleri kavramından ne anlıyorsunuz?

Cumhuriyetin nitelikleri Anayasanın  2. maddesine göre ;Türkiye Cumhuriyeti ,Toplumun huzuru,Milli dayanışma ve adalet

anlayışı içerisinde,insan haklarına saygılı ,Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,

demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

269)Dünyanın yeni yedi harikası olarak hangi yapılar seçilmiştir?

Ürdün'deki Petra Antik Kenti,ÇinSeddi,Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli,Peru'dakiMachuPicchu Antik Kenti,

Meksika'daki ChichenIztaPiramidi,İtalya'nın Roma Kentindeki Kolezyum ve Hindistan'daki Tac Mahal

270)Milli Varlığa Düşman Cemiyetler?

a)Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler;Mavri Mira Cemiyeti

Pontus Rum Cemiyeti

Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

b)Türklerin Kurduğu Cemiyetler;Sulh Ve Selamet-i Hukuk Cemiyeti

Kürt Teali Cemiyeti

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

İngiliz Muhipler Cemiyeti

İslam Teali Cemiyeti

Wilson İlkeleri Cemiyeti

271)Milli Mücadeleye Destek veren Cemiyetler?

Trakya-PaşaeliMüdafa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

Redd-i İlhak Cemiyeti

Milli Kongre Cemiyeti

Kilikyalılar Cemiyeti

Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

272)Üniter Devlet nedir?

Tek ülke,tek Millet ve tek egemenlik vardır.

273)Misak-ı Milli Nedir?

28 Ocak 1920 Tarihinde son Osmanlı Meclis-i Mebusan-ınca kabul edilen ve Milli Yemin olarak da adlandırılan

bir beyannamedir.Bölünmez bir Türk ülkesinin sınırları belirlenmiştir.Tam bağımsızlık ve Türk milletinin asgari haklarının

talebidir.Yeni Türkiye'nin özgürlük ve haklar belgesi olarak görülmektedir.

274)Temel Haklar nelerdir?

Yaşama hakkı,Kişi dokunulmazlığı hakkı,Sağlıkhakkı,Eğitimhakkı,Dilekçehakkı,Özel yaşamın gizliliği,Konut

dokunulmazlığı,Seçme ve seçilme hakkı

275)Polis yıldızının 8 köşesi ne anlam ifade etmektedir?

Polisin Atatürkçü,Yurtsevgisi,Tarafsız,Bilgili,Cumhuriyetçi,BayrağaSaygılı,Ulus sevgisi ve Üniformaya saygılı

276)Emniyet Teşkilatının Kuruluş Tarihi?

10 Nisan 1985

277)Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti hangi cephelerde kimlerle savaşmıştır?

Kafkas Cephesi:Ruslar

Suriye-Filistin,Kanal,Irak,Hicaz-Yemen Cephelerinde:İngilizler

Çnakkale:İtilaf Devletlerinin Birleşik Güçlerine karşı

Galiçya Cephesi:Ruslara karşı

278)Devletin unsurları nelerdir?

Ülke,Millet,Egemenliktir

279)Osmanlı İmparatorluğu anayasal Hareketler?

1-Sened-i İttifak

2-Tanzimat Fermanı

3-Islahat Fermanı

4-Kanun-i Esasi

280)1921 Anayasasını açıklayınız.

Milli Egemenlik ilkesi,ilk olarak 1921 Anayasası ile benimsenmiştir.Cumhuriyetinilanı,İkinci dönem TBMM tarafında 1921

Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir.Cumhurbaşkanlığı

sistemi ilk kez 1923 yılında 1921 Anayasasında yapılan değişiklikle oluşturulmuştur.

281)1924 Anayasasını açıklayınız.

Karma Hükümet sistemi Benimsenmiştir.Cumhuriyet in ilanı ile kabine sistemi oluşturulmuştur.Anayasa sertliği sözkonusudur.

Öncelikle 1928 yılında Devletin dini islamdır maddesi anayasadan çıkarılmış 1937 yılında da 6 Atatürk ilkesi anayasaya

alınmıştır.Çoğunlukçu Demokrasi anlayışı vardır.

282)1982 Anayasasını açıklayınız.

Daha ayrıntıcıdır.Bir defaya mahsus Cumhurbaşkanını halk secmeli diye öngörmüştür.Katı ve serttir.Otpritenin ağırlığı

artmıştır.Yürütme organı güçlendirilmiş,Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir.Daha az katılımcı bir demokrasi modelini

benimsemiştir.

283)Vesayet denetimi nedir?

Yerinden Yönetim kuruluşlarınınkendileri dışındaki başka idari kuruluşlar tarafından yasaların öngördüğü sınırlar içinde

denetlenmesine denir.

284)Genel ve Yerel Seçimlerde Oy kullanamayacak kişiler kimlerdir?

Silah altında bulunan er ve erbaşlar,Askeriöğrenciler,Taksirli suçlarda hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında

bulunan hükümlüler oy kullanamaz

285)TBMM nin görev ve yetkilerini açıklayınız.

Kanun koymak,değiştirmek ve kaldırmak

Bakanlar kurulunu ve Bakanları denetlemek

Bakanlar kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek

Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

Genel ve özel af ilanına karar vermek

Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

286)Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir?

Türk vatandaşı olmak

Kırk yaşını doldurmuş olmak

Yükseköğrenim yapmış olmak

TBMM üyesi veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olma

287)Temsilde Adalet ilkesi nedir?

Seçimlerin serbest,eşit,gizli,tek dereceli genel oy,açık sayım ve döküm ögeleriyle özetlenmekte ve oylar orantılı temsilci

sayısıyla yaşama geçilmesidir

288)Müdafi nedir?

Şüpheli ya da sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder

289)Erzurum Kongresinin Önemini açıklayınız?

Amacı toplanış şekli ve niteliği bakımından bölgesel olmakla birlikte,aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.

Misak-ı Milli kararlarına öncülük etmiştir.Toplanan Ulusal güçlerle ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesime

karar verilmiştir.Yeni bir devlet kurulması düşüncesi açıkça belirtilmiştir.İlk kez Manda ve Himaye fikri reddedilmiştir.

Sivas Kongresine ışık tutmuş;Ulusal birlik yolunda atılan önemli bir adım olmuştur.

290)Sivas Kongresinin Önemini Açıklayınız.?

Amacı,toplanış biçimi ve aldığı kararlarla ulusal bir kongredir.Anadolu da ulusal bir meclise yönelik gelişmeleri hızlandırmıltır

Yerel savunma örgütlerini,Ulusal bir savunma biçimine dönüştürmüştür.Temsil heyetini oluşturarak,TBMM açılana kadar Anadolu

hareketini yürütme görevini üstlenmiştir.

291)Amasya Görüşmelerinin önemini açıklayını?

Görüşmeyi Osmanlı devleti adına Salih Paşa,HeyetiTemsiliye adına Mustafa Kemal yapmıştır.Amasya görüşmeleriyle

İstanbul Hükümeti,Heyet-i Temsiliyeyi hukuken tanımıştır.Ayrıca Osmanlı Mebusan Meclisi nim toplanması sağlanmıştır.

292)Masumiyet Karinesi nedir?

Kişinin suçlu olduğu ispatlanana kadar suçsuzdur.

293)Sosyolojinin alt dalları nelerdir?

Ahlak,aile,askeri,bedeb,bilgi,bilim,çalışma,din,eğitim ve köy sosyolojisi gibi...

294)Mavi akım nedir?

Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattıdır.

295)Cumhurbaşkanlarımız:1-Mustafa Kemal Atatürk

2-İsmet İnönü

3-Celal Bayar

4-Cemal Gürsel

5-Cevdet Sunay

6-Fahri Korutürk

7-Kenan Evren

8-Turgut Özal

9-Süleyman Demirel

10-Ahmet Necdet Sezer

11-Abdullah Gül

12-Recep Tayyip Erdoğan

296)Emniyet Genel Müdürü:Selami Altınok

Polis Akademisi Başkanı:Yılmaz Çolak

297)Anayasanın değiştirilmeyecek hükümleri nelerdir?

1982 Anayasasının 1.maddesi:Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir

2.maddesi:TürkiyeCumhuriyeti,toplumunhuzuru,Milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde,insan haklarına saygılı,

Atatürk milliyetçiliğine bağlı,başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devletidir

3.maddesi:TürkiyeDevleti,Ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütündür.DiliTürkçedir.Bayrağı şekli kanunda belirtilen ay

yıldızlı al bayraktır.Milli Marşı İstiklal Marşıdır.BaşkentiAnkaradır

298)Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç kişiden oluşur?

22 Asil ve 12 yedek üyeden oluşur

299)Kafkas Kartalı kimdir?

Kuzey Kafkas Halklarının,Avar kökenli politik ve dini önderi İmam Şamil'dir

300)Demokrasi Kavramı ve Çeşitleri nelerdir?

Egemenliğin imtiyazlı bir zümreye veya sınıfa değil bütün halka ve millete ait olmasını ifade eser

çeşitleri:doğrudandemokrasi,yarı doğrudan demokrasi,temsili demokrasi

 

Mülakat soruları 2(yorum soruları)

1.Akıl yaşta değil baştadır sözünü açıklayınız.

2.Terörizmin medya ve propaganda yönlerini tartışınız.

3.Düşünüyorum öyleyse varım sözünü açıklayınız.

4.Bilişim suçları nedir veya nelerdir.

5.Cumhurbaşkanı forsundaki 16 yıldızın anlamı nedir.

6.32 dişten çıkan söz 32 mahalleye yayılır.

7.Bir internet siteniz olsa ne paylaşırdınız?

8.Yaşadığınız ile komşu 3 şehir sayınız.

9.Karadeniz de turizm neden gelişmemektedir.

10.IMF ve Dünya Bankası ne işe yarar.

11.Kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz.

12.Milli Güvenlik kurulu kimlerden oluşur.

13.3 tane terör örgütü sayınız

14.Günümüz insanlarını eski çağ ortamlarında yaşamalarını sağlasak nasıl olurdu.

15.Bir ülkenin coğrafi konumu o ülkeye siyasi bir etkisi olur mu?

16.Küreselleşme nedir?

17.Egoizm nedir?

18.Sözel olmayan iletişim nedir?

19.Radikal Karar nedir?(kesin karar)

20.Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

21.Akan su yosun tutmaz sözünü açıklayınız.

22.Aslan yattığı yerden belli olur sözünü açıklayınız

23.Arpa eken buğday bi,çmez sözünü açıklayınız.

24.Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır sözünü açıklayınız.

25.Empati nedir?Empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?

26.Üzüm üzüme baka baka kararır sözünü açıklayınız.

27.Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?

28.İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.

29.Güne başlarken sizi motive eden tek şey nedir.

30.İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir?

31.Eleştiri nedir?

32.Ne ekersen onu biçersin söznü açıklayınız.

33.PYD:suriyedekikürt bölgesinde bir kürt partisi

YPG:Suriyedeki en güçlü kürt partisi

DAEŞ

34:İklim nedir?Türkiyenin iklimi hakkında bilgi veriniz.

35:Kitap Okur musunuz?En son okuduğunuz kitap hangisidir?

36:Karakter nedir?

37.Polis öfkesine nasıl sahip olmalıdır?

38.Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz?

39.Disiplin nedir?

40.Anklav nedir?(bir ülkenin başka bir ülke tarafından kuşatılmış toprak parçası)

41.Mülteci ve Mübadele nedir?(Mübadele:bir toplumun belirli ülkelere yerleştirilmesi)

42.Aşık atmak sözünü açıklayınız.

43.Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözünü açıklayınız.

44.Öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü açıklayınız.

45.Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?

46.Vatan sevgisi nedir?

47.Suç korkusu nedir?

48.Ahlaksız bir görev verilirse ne yaparsınız?

49.En sevdiğiniz branş?

50.Erdem denir?

51.Hümanizm nedir?

52.Açma sırrını dostuna o da açar dostuna sözünü açıklayınız.

53.Açık yaraya tuz ekilmez sözünü açıklayınız.

54.Acele işe şeytan karışır sözünü açıklayınız.

55.Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir sözünü açıklayınız.

56.Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz sözünü açıklayınız

57.Lafla peynir gemisi yürümez sözünü açıklayınız.

58.Hatay kaç senesinde anadoluya geçmiştir

59.Kırsal  yerleşim yerlerinde nüfus azlığı neye bağlıdır?

60.Türkiye de kar yağışının insanlar üzerindeki etkisi nedir?

61.Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler:Göktürk,Uygur,Arap,Kiril,Latin

62.Kel olan ayşe teyzesinin saçıyla övünür sözünü açıklayınız.

63.Kitle psikolojisi nedir?

64.Motivasyon nedir?ü

65.Rekabet nedir?

66.Adamlık kılık kıyafetle değildir sözünü açıklayınız.

820 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret268770
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.505718.5799
Euro18.126818.1995