• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/facebook
  • https://www.twitter.com/twitter
  • https://www.instagram.com/pomem_hazirlik2021
  • https://www.youtube.com/youtube

polis-adaylarıpolis-parkurları 

KURS EKLE

 kurs ekle

Anket
Parkuru Kaç Saniyede Tamamlıyorsunuz
Dost Bağlantılar

28. Dönem POMEM Çıkmış Mülakat Soruları

855 Adet Çıkmış POMEM Mülakat Soruları

28. DÖNEM POMEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI
06 MART-05 NİSAN 2022
1. Sosyal yardım kurumlarına 5 örnek veriniz?
- Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
- Türk Kızılay’ı
- Yeşilay
- Milli Eğitim Vakfı
- Türk Hava Kurumu


2. Mavi vatan nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizinde ilan
ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan doktrin.


3. Bayrak Şiiri kimindir?

Arif Nihat Asya


4. Vilayet-i Sitte nedir?

Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis


5. Ailede ekonomik şiddet nedir?

Ailenin gelir ve giderleri konularında eşini bilgilendirmiyor ve aileyi
ilgilendiren konularda tek başına karar veriyorsa, eşinin mallarına veya gelirine el
koyuyorsa, çalışmasına engel oluyor veya zorla çalıştırıyorsa da bu yaptıkları
ekonomik şiddet olarak tanımlanır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
6. 16 Kasım 2021 vefat eden şair? Ve Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiiri?
Sezai Karakoç – Ey Sevgili
7. Ötenazi nedir? Yasal olduğu Ülkeri sayınız.
- Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının
dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya
çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç
vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak
sonlandırmak.
- Hollanda, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri
8. Kitlenin Özellikleri Nelerdir?
Büyüme, eşitlik, yoğunluk ve yönelim.
9. Üniformalı meslekler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevabı kişiye göre değişir.
10. SMA nedir?
Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket
kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır.
11. Meclis Soruşturması Nedir?
Meclis soruşturması, başkanlık sisteminde başkanın cezai sorumluluğuna
yol açabilecek bir yasama meclisi soruşturmasıdır.,
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
12. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Nedir?
Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin dünya üzerindeki bütün insanların temel
haklarını beyaz eden bir bildiridir. 10 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulunda kabul edildi.
13. Dünyanın İlk Terör Örgütü nedir?
- Sicarii adıyla bilinen ilk terör hareketi, Ortadoğu’da bugünkü
İsrail’inlunduğu bölgede, korkuya ve şiddete neden olmuş.
- Siyasi amaçlı ilk terörizm, 13. Yüzyılda Moğollar tarafından ortadan
kaldırılan ‘’Haşhaşiniler’’ ile tarihte adını duyurmuş.
14. Atatürk ilke ve inkılâpları nelerdir?
Cumhuriyetçilik.
Milliyetçilik.
Halkçılık.
Laiklik.
Devletçilik.
İnkılapçılık.
İnkılapları:
Saltanatın kaldırılması (1922)
Ankara’nın Başkent Olması (1923)
Cumhuriyetin İlanı (1923)
Hilâfetin kaldırılması (1924)
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması (1930)
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Atatürk’ün Teşvikiyle Çok Partili Rejime Geçiş Denemesi (1930)
Laikliğin Anayasaya Girmesi (1937)
15. Empati Nedir?
Empati, eşduyum ya da duygudaşlık, bir başkasının duygularını, içinde
bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek
demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.
16. Küçük Kaynarca Antlaşmasının Osmanlı açısından önemi?
Anlaşmanın en önemli sonucu Kırım’ın bağımsızlık kazanması olmuştur.
Anlaşma uyarınca Kırım dini bakımdan halifeye bağlı kalacak olsa da Rus etkisi
altına girmiş ve bağımsız olan Kırım kısa bir süre sonra 1783 yılında Rusya’ya
bağlanmıştır.Osmanlı Devleti’nde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır.
17. Siber Saldırı nedir?
Siber saldırı, bazı elektronik cihazlar, kötücül yazılımlar ve bazı sistem
açıklarını kullanarak internet ortamında kişilere ait önemli bilgilerin (kredi kartı,
mahrem veriler) çalınması, dijital varlıkların kötücül niyetlerle manipüle edilmesi,
kopyalanması süregelen sistemin engellenmesi için yapılan eylemlerdir.
18. Suç nedir?
Suç, kanunlar tarafından yanlış veya zararlı olduğu için ceza tehdidiyle
yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılabilen davranış.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
19. Rusya’yı mı Ukrayna’yı mı destekliyorsunuz?
Cevabı size bağlı.
20. İyi bir Poliste olması gereken özellikler?
Kafa, kol ve kalbini dengeli ve uyumlu kullanabilen, insanların duygularını
anlayabilen, duyarlı, sorumluluk duygusu güçlü ve dikkatli, disiplinli, meslek ahlakına
bağlı, insanlara saygılı olmaları gerekmektedir.
21. Devrim deyince aklınıza ne geliyor?
Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir
biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da
belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.
22. Pozitif ayrımcılık nedir?
Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara,
çocuklara ayrıcalık tanıma, onlara toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma
gelebilmelerinin yollarını açma.
23. İş bankasının kurulması Atatürk’ün hangi ilkesiyle açıklanır?
Devletçilik
24. Mondros ateşkes antlaşması maddeleri nelerdir?
Mondros ateşkes antlaşmasının bizleri ilgilendiren en önemli maddeleri;
İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak, Karadeniz işgal edilecektir. İtilaf
Devletleri esirleri ile Ermeni esirler İstanbul’da şartsız şekilde İtilaflara iade
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
edilecektir. Osmanlı ordusu hudutların korunması ve asayişin temini dışında
terhis edilecek.
25. Varşova Paktı nedir?
14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova’da, sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı
“Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması” ile kurulan askeri ve siyasal
birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu
Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB’ydi.
26. Ticari Savaş nedir?
Ülkelerin korumacı yaklaşımla yerli sanayiyi geliştirmek, yeni iş kolları
yaratmak, ya da eski iş kollarını canlandırmak adına ithal ürünlere ve dış ülkelere
ekstra vergi koyması ve ihracat ürünlerine uygulanan kotayı artırması, diğer
ülkelerin de aynı şekilde misilleme yapmasıdır.
27. NATO nedir?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt
Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 30 ülkeyi bir araya getirir. Bu ülkeler bir araya
gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve
işbirliği yaparlar.
28. İdeolojı nedir?
Ülkülem ya da ideoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir
hükûmetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren
siyasi, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, erdemsel, estetik düşünceler bütünü.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
29. PKK’nın ideolojisi nedir?
Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Abdullah Öcalan tarafından 1974 yılında kurulmuştur.
Bağımsız bir Kürt devleti kurma amacını güder. Aralarında Avrupa Birliği, ABD, NATO,
Türkiye, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerin de bulunduğu birçok devlet tarafından terör
örgütü olarak kabul edilmektedir.Kürt milliyetçiliği, Apoculuk ve demokratik
konfederalizm’dir. Abdullah Öcalan, PKK’yı “Kürt proleter devrimci hareketi” ve
“ulusal kurtuluş mücadelesi” olarak tanımlamıştır.
30. Monarşi nedir?
Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla
aile bireylerine geçtiği devlet biçimi.
31. Millet nedir?
Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil,
tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk.
Milleti etnik gruptan ayıran şey, daha politik olmasıdır.
32. Terör örgütlerini sayınız, bir tanesini açıklayınız?
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C)
Maoist Komünist Partisi (MKP)
Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML)
Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Kürdistan İşçi Partisi (PKK)
Kürdistan Devrim Partisi (PŞK)
33. Stres nedir? Stresle başa çıkmanın yolu nedir?
Stres, vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve
psikolojik tepkiler göstermesidir. Stresle baş etmek için fiziksel egzersiz, sağlıklı
beslenme, düzenli uyku ve dinlenme, insanlarla iletişim kurma, sosyal bağları
sürdürme, geçmiş ya da geleceğe değil o ana odaklanma, anın tadını çıkarmaya
çalışma ve gevşemeyi öğrenme uygulanabilecek yöntemlerin başında gelmektedir.
34. Orta gelir tuzağı nedir?
Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir seviyesine ulaştıktan sonra ileri
gidemeyip aynı seviyede sıkışıp kalması hâlidir.
35. Bir sorunun çözümünde kendini ona daha iyi nasıl hazırlarsın?
Cevabı size bağlı.
36. Antropoloji nedir?
Geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceleyen
bilim dalı. İnsanın kültürel ve fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık
tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.
37. İç güvenlik nedir?
Ülke genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
38. Biyolojik Delil nedir?
Canlıların vücudundan kopan , düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil
denir. Biyolojik delillerin incelemesinde temel amaç; DNA ya ulaşmaktır. Biyolojik
deliller; Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı,
kepek ve deri döküntüsü.
39. Örüntü devlet nedir?
Örüntü, belli bir yapıyı, belli bir bütünü oluşturan dallardan, birimlerden her
biri, örnek, biçim. Örüntü devlet ise geçmişte kurulup yıkılan ama birbirini izleyen
süreçler de yeniden var olan devlet anlamına gelmektedir. Buna da yine örnek
olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni örnek verebiliriz. Geçmişimize baktığımız zaman
tarihte birçok devlet kurmuş olmamız mesela Selçuklu, Osmanlı ve sonunda
Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olmamız, hepsinin birbirini izleyen birbiri ile
bağlantılı bir biçimde oluştuğunun göstergesidir.
40. Nizami cedid nedir?
Yeni Düzen anlamını taşır, Osmanlı Devleti’nin askerin ıslah ve
yenileştirilmesine karşılık gelir ve bu amaçla oluşturulan askeri birliklere aynı isim
kullanılarak Nizam-ı Cedid Ordusu denir
41. Türk polis teşkilatı ne zaman kuruldu?
10 Nisan 1845
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
42. Eski Türklerde kamu düzen ve güvenliği kimler tarafından
yürütülmüştür?
Subaşı
43. Çocuk gelinin toplumdaki etkisi nedir?
Cevabı size bağlı.
44. Kültür öğeleri nelerdir ?
Dil, din, gelenek ve görenek ,sanat, dünya görüşü ve tarih
45. Vakai Hayriye nedir?
16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul’da Osmanlı Padişahı II. Mahmut tarafından
Yeniçeri Ocağının topa tutularak yok edilmesi ve sağ kalanların ise idam edilmesi ile
sonuçlanan olaylara verilen isimdir.
46. İlk millî savaş gemimizin adı nedir?
TCG Berk
47. Korona virüsün mutasyona uğramasını nasıl yorumluyorsun?
Yorum sorusu.
48. Nefret suçu nedir ?
Bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi
nedenlerle duyulan önyargıyla işlenen, doğrudan ve dolaylı şiddet içeren suç- lar
olarak tanımlanabilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
49. Kabotaj kanunu nedir?
Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır.
Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir
katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma
yoluna gitmişlerdir.
50. Avrupa Birliğine sence girmeli miyiz?
Cevabı size bağlı.
51. Atatürk’ün yurtta sulh cihanda sulh sözünden ne anlıyorsunuz?
Yurtta barış, dünyada barış anlamına gelmektedir. Tüm sorunların savaş
değil barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etmektedir.
52. Mülteci nedir kimlerdir ?
Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden
ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen
kişidir.
53. Traktör 2007 de şu kadarmış, 2012 de şu kadar olmuş. Sebebi nedir?
Ekonomik gelişmeler, döviz kurunda ki artışlar, enflasyon gibi sebeplerle
açıklayabilirsiniz.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
54. Muasır medeniyet seviyesi nedir?
Türkçe’yi sadeleştirme çalışmalarının sonucu olarak “çağdaş uygarlık
düzeyi” olarak da nitelenen, Atatürk’ün Türk ulusuna, ulaşılmasını hedef olarak
gösterdiği seviye. Diğer ülkelerden farklı olma durumu. Yani gerek sosyal gerek
ekonomik gerekse bilimsel açıdan diğer ülkelerden daha önde olan ülkelerin
bulunduğu konum.
55. Zorunlu çalışma nedir?
Özellikle kamuda çalışan görevlilerin mesela öğretmenlerin kanunda
gerektirdiği şekilde belirli süreleri kapsayacak şekilde çalışmalarını ifade eden bir
kavramdır. Bu belirli bir bölge, belirli bir hizmet süresi gibi de ifade edilebilir.
56. Toplumsal değişim nedir?
Bir toplumdaki toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir
durumdan ya da varlık biçiminden başka durum ya da biçime geçişe “toplumsal
değişme” denir.
57. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?
29 Ekim 1923
58. İstiklal marşı ne zaman kabul edildi?
12 Mart 1921’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı
olarak kabul edilmiştir.
Güfte: Mehmet Âkif Ersoy, 1921
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Kabul tarihi: 12 Mart 1921 (100 yıl önce)
Beste: Ali Rıfat Çağatay, Osman Zeki Üngör.
59. Avrupa Birliği adalet divanı nerede?
Lüksemburg
60. Protokol nedir?
Kimi törenlerde ve durumlarda uyulması gereken kuralların genel adı. Resmi
bir toplantı, oturum, soruşturma vb. Sonunda iki yanca imzalanan, ilerde yapılacak
bir anlaşmaya, sözleşmeye dayanak olacak belge.
61. Asayiş suçları nelerdir?
Toplumsal olaylar, terör ve ideolojik nedenlerle işlenmiş suçlar, ölümlü veya
yaralamalı trafik kazaları dahil trafik suçları ile kaçakçılık ve organize suçlar
dışında kalan, teşekkül halinde işlenenler de dahil olmak üzere kişiler ve/veya mal
varlığına karşı işlenen suçları ifade eder.
62. Polis amblemindeki çift başlı kartal ne anlama gelmektedir?
Selçuklu Devleti’nin (1040-1157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya,
diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, “Çift Başlı
Kartal” güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarına geliyor.
63. Darbe ve ihtilâlin farkı nedir?
Darbe, bir grup tarafından yapılır; ihtilalde ise – tamamı olmasa bile- halkın
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
katılımı vardır.
64. Yetki devri nedir?
Aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin bazı koşullarda, bazı yetkilerini
kendi iradesiyle alt kademedeki yöneticiye veya yöneticilere devretmesidir.
65. Düzensiz göç ne demektir?
Bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya
yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir.
66. Formula 2’ye katılacak ilk Türk pilot kimdir?
Cem Bölükbaşı.
67. Rusya Ukrayna’ya neden saldırdı?
Rusya’nın siyasi askeri dini bir takım etkenleri ileri sürerek ve özellikle
Ukrayna’nın hem AB hem de NATO ya yakınlaşmasını kendi toprakları için bir
tehdit unsuru olarak görmesi ve bahane etmesi ile saldırdı.
68. Haydut devlet nedir? Örnek veriniz.
Kural tanımayan devlet veya kanunsuz devlet, küresel barışı tehdit eden, ne
yapacakları önceden tahmin edilemeyen, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına
yardım eden, kendi halkları dışında başka halkları tanımayan kendini üstün gören
devlet. Örnek olarak İsrail.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
69. Muş’u değerli kılan şey nedir?
Malazgirt meydan muharebesinin yapıldığı yer.
70. Doğunun Da Vincisi kimdir?
Matrakçı Nasuh
71. Türkiye’nin yurtdışındaki ilk askeri üssü nerede kuruldu?
Somali
72. Türk Bayrağının üzerinde ki sembollerin anlamları nelerdir?
Hilal” İslamiyet’i “ Yıldız ise “Türklüğü” temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa
karışan “kanı” temsil etmektedir. Başka bir görüşe göre ise Ayyıldız Orta
Asya’dan gelen “ Türklüğü” kırmızı zemin ise “ Vatanı” temsil ettiği
söylenmektedir.
73. Kapitülasyon nedir? Türkiye de ne zaman kaldırılmıştır?
Bir ülkede, yurttaşların zararına olarak, yabancılara verilen ayrıcalık hakları.
Kapitülasyonların gerçek anlamda kaldırılması ise Lozan Antlaşması’yla
olmuştur. 23 temmuz 1923.
74. Asala nedir?
Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu, 1975 ve 1994 yılları arasında,
Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere
karşı bombalı ve silahlı eylemlerde bulunmuş solcu ve aşırı milliyetçi silahlı terör
örgütüdür.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
75. Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Bosnalı devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı.
76. Atatürk milliyetçiliği nedir?
Din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını kimlik ve siyasi birliktelik
değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir vatanperverlik anlayışıdır.
77. Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu?
1299
78. Göllerin özellikleri nelerdir?
Göllerin suları tatlı, tuzlu, acı ve sodalı olabilir. Göl sularının kimyasal özellikleri,
gölü besleyen akarsuların kimyasal özelliğine, iklim özelliklerine ve göl çanağını
oluşturan kayaçların özelliklerine göre farklılık gösterir.
79. Kadın erkek eşitliğini savunan görüş nedir?
Feminizm
80. Sana taşla vurana sen aşla vur sözünü açıklayınız.
Cevabı size bağlı.
81. Mevzuat nedir?
Belli bir konuda yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler.
82. Sosyal Güvenlik Kurumu nedir?
SSK, Bağkur,emekli Sandığı ve SSK’nın, 2006 yılı itibarıyla tek çatı altında
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
birleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir kurumdur. 5510 sayılı Kanun ile tüm sigorta
branşlarında çalışanlar tek bir sigorta primi takibi yapabilmektedir.
83. Şiddet genetik midir?
Genetik faktörler rol oynasa bile çok düşüktür. Çocuk, şiddeti annesinden,
babasından ve çevresinden öğreniyor. Sosyal öğrenme yani model alma çok önemli
bir faktör. Genellikle doğru olmayan davranışlar yapan annebaba yerine çocuk
kendisini suçlar.
84. Cambaz ipte, balık dipte olur sözünü açıklayınız ?
İnsanın şahsi becerileri ve yetenekleri doğrultusunda iş yapmasını ve bilgisi
olmadığı bir konuda kendini zorlamaması gerektiği olarak tanımlanmaktadır.
85. Dede korkut kimdir kısaca bilgi veriniz ?
Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır
hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarıefsanevi
bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki
hikayelerin anlatıcısı ozandır.
86. Mossad nedir ?
MOSSAD; dünya genelinde faaliyet gösteren, en gizli, en bilinmeyen
istihbarat örgütüdür. MOSSAD veya resmî ismiyle HaMOSSAD leModiʿin
uleTafkidim Meyuḥadim İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
87. Vagon Li olayı nedir ?
Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi'nin müdürünün Türkçe konuşan
memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirerek, para ve işten
uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır.
88. Terörü bitirmek için sence mücadele mi edilmeli yoksa beslendiği
kaynaklara mı son verilmeli?
Yorum sorusu
89. Asayiş Nedir ?
Toplumsal olaylar, terör ve ideolojik nedenlerle işlenmiş suçlar, ölümlü veya
yaralamalı trafik kazaları dahil trafik suçları ile kaçakçılık ve organize suçlar dışında
kalan, teşekkül halinde işlenenler de dahil olmak üzere kişiler ve/veya mal varlığına
karşı işlenen suçları ifade eder.
90. Düzensiz göç nedir?
Düzensiz göç, bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak
veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir.
Düzensiz göç hedef, transit ve kaynak ülkeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi
gereken bir konudur. Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan
gelen veya yasal yollarla gelip yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişileri
kapsarken; kaynak ülke için ülkesini terk ederken gerekli prosedürlere uymayarak
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
ülke sınırlarını geçen kişileri içerir. Transit ülkeler içinse; kaynak ülkelerden hedef
ülkeye ulaşmak için yasal ya da yasal olmayan yollarla ülkeye girip bu ülkeyi bir geçiş
ülkesi olarak kullanıp ülke sınırını terk eden kişilerdir.
91. Bölücü terör örgütü nedir?
Bir ülkede bulunan etnik bir topluluğun haklarını savunmak üzere kurulmuş,
amacına ulaşmak için şiddet yöntemlerine başvuran örgüt.
92. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ne demektir?
Kanunsuz suç ve ceza olmaz, diğer bir deyişle suçta ve cezada kanunilik ilkesi
(kanunilik İlkesi), devletin cezalandırma yetkisini sınırsız ve keyfi bir biçimde
kullanmasını önleyerek bireye devlet müdahalesine karşı güvence sağlar.
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği, hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı
bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; hiç kimse bir fiil için kanunda gösterilen ceza
dışında bir ceza ile veya kanunda gösterilen cezadan daha ağır bir ceza ile
cezalandırılamaz .
93. Yaşam Doyumu Nedir ?
Yaşam doyumu kavramı ilk kez 1961 yılında Neugarten tarafından ortaya
atılmıştır. Yaşam kişinin geçirdiği zamanın tamamıdır. Doyum ise, insanların
beklentilerinin, gereksinimlerinin, istek ve arzularının karşılanması veya
organizmada açlık, susuzluk vb. gibi temel biyolojik ihtiyaçların ya da merak, sevgi,
yakınlık, başarı vb. gibi ruhsal ihtiyaçların giderilmesi sonucu denge durumunun
yeniden kurulması olarak tanımlanmaktadır. Yaşam doyumu bir bireyin kendi
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
belirlediği kriterlere uygun bir biçimde bireyin tüm yaşamını pozitif
değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.
94. Liyakat nedir?
Layık olma, uygunluk, yaraşır olma, değim. Liyakatli; liyakatli olan, liyakat ehli,
iş bilir, değerli.
95. Suça teşebbüs nedir?
Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda
yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun
tamamlanamamasıdır.
96. Yüksek mahkemeler nelerdir?
 Anayasa mahkemesi
 Yargıtay.
 Danıştay.
 Uyuşmazlık Mahkemesi
97. Etik nedir?
Etik terimi Yunanca "kişilik, karakter" anlamlarına gelen ethos sözcüğünden
türemiştir. Ahlak ve etik kelimeleri eş anlamlı sanılarak birbiri yerine kullanılır.
Halbuki ahlak toplumsal kabuller, gelenekler ve kurallar üzerine kuruludur.
98. Kadına şiddet nasıl azaltılır ve önüne geçilir?
 Kadın istihdamının özendirilmesi,
 İstihdam garantili “Kadın Beceri Kursları”nın
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
yaygınlaştırılması,
 Kadınların örgütlenmelerinin önünün açılması,
 Kadın örgütlerinin mücadelesi, med-ya desteği ve toplumsal
duyarlılık gerekiyor.
99. Göbeklitepe nedir?
Göbeklitepe Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldı. Yerleşik
hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındırıyor. Çünkü yerleşik hayatı
simgeleyen ve tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbeklitepe'de bulundu.
100. Kamuoyu nedir?
Halkın benimsemiş olduğu ve halkı bütünüyle ilgilendiren ortak görüş
kamuoyu olarak ifade edilmektedir. Bu durum özellikle bir devlet içerisindeki
halkın çoğunluğunun sağladığı ortak görüş olarak da anlatılır. Özellikle
Cumhuriyet ile yönetilen demokratik bir yapıya sahip ülkelerde kullanılan bir
sistem olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda kamuoyunun ne düşündüğü ve
ortak olarak ne karar verdiği en önemli unsurdur.
101. Organize suç nedir?
Organize suç, maddi çıkar veya güç elde etmek üzere çeteleşmeyi ifade eder.
Ulusal ve uluslararası bağlantılı, belli bir teşkilatlanmaya giderek gerçekleştirilen
özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddeler, mali suçlar ile silah kaçakçılığı başta
olmak üzere, yüksek kazanç sağlayan türden suçların genel adıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
102. İzmir iktisat kongresinin önemi nedir ?
İzmir İktisat Kongresi, Lozan görüşmelerinin kesilmesinden sonra 17 Şubat-
4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan bir kongredir. İzmir İktisat Kongresi'nin
temel toplanma sebebi, ülkenin politik bağımsızlık hedefinin ekonomik
bağımsızlık ile tamamlanmak istenmesidir.
103. Kültürel emperyalizm size neyi çağrıştırıyor?
Kültür emperyalizmi, bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini
başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Emperyalizm veya yayılmacılık, bir
devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları
doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır.
104. Olsayı bulsaya vermişler hiç doğmuş sözünü açıklayınız?
Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı diye dileklerde bulunarak bir işte bir
sonuca ulaşılamaz. Bir işte bir sonuç elde etmenin yolu dileklerde bulunmak değil,
çok çalışmaktır.
105. Menemen olayı nedir?
Menemen Olayı ya da Kubilay Olayı, 23 Aralık 1930 günü, İzmir'in Menemen
ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan Öğretmen Mustafa Fehmi
Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat isteyen bir grup
tarafından öldürülmesi.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
106. Dünya üzerindeki psikolojik propagandanın etkisi nedir?
Yorum sorusu.
107. Yasa nedir?
Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak desenlere ve yürürlüğe
girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyuşmadığı zaman belli
yaptırımlarla karşılaşılan kurullar bütünüdür
108. Kötü alışkanlıklar nelerdir?
Alkol almak, kumar oynamak, sigara içmek, uyuşturucu kullanmak…
109. Biyometrik fotoğraf nedir?
Makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli belli
ölçüleri özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.
110. Tüketim çılgınlığı nedir?
Tüketicinin ihtiyaç olmayan ürünleri psikolojik hilelerle sanki çok önemli bir
ihtiyaçmış gibi gösterilerek alışveriş yoğunluğunu artırmasına denir.
111. Hukukta düzeltme nedir?
Aynı mahkemenin vermiş olduğu herhangi bir kararın yeniden incelenmesi
ve söz konusu mahkeme kararındaki hataların giderilmesini sağlayan kanuni bir
yoldur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
112. Teori nedir?
Teori, herhangi bir olayı, vakayı, görüntüyü açıklamak için kullanılan düşünce
sistemidir.
113. Anayasal devlet nedir?
Anayasanın, bireylerin dokunulmaz alanlarını korumak üzere, siyasal yönetim
üzerinde etkili bir kısıtlayıcı olarak işlev gördüğü devlettir.
114. Mahkeme kadıya mülk olmaz, sözünü açıklayınız.
Bir makamda oturan kişiler, bir gün o makamı terk etmek zorunda
kalabilirler. Sonuçta makam, o makamda oturan kişilerin mülkü değildir. Makamda
oturan kişiler o makamın kendilerine ait olduğuna inanarak etraflarındaki
insanları hor görmemeli ve bir gün o makamı terk edeceklerini bilmelidirler.
115. Bilimsel yöntemin aşamalarını açıklayınız.
Sorunun fark edilmesi,
Sorunun tanımlanması,
Çözüm önerilerin tahmini,
Araştırma yönteminin geliştirilmesi,
Verilerin toplanması ve analizi,
Karar verme ve yorumlama.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
116. Avrupa birliğine sence neden girmeliyiz?
Ticaretimizin çoğu avrupayla bu yüzden pazarda rahat hareket etmek ve
bağlarımızı daha da güçlendirmek için girmeliyiz. Ayrıca AB’ne girmemiz
sonucunda para birimi olarak Euro’ya geçilebilir ve bu da kurun bize olumsuz
yansımalarında kurtararak ülke piyasasını hareketlendirebilir.
117. Verraliles antlaşması nedir?(Versay)
Versay Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile
Almanya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. 28 Haziran 1919’da
imzalanmıştır. İçerdiği ağır koşullardan ötürü Versay Antlaşması Almanya'da
büyük tepkiye yol açmış ve "ihanet" olarak kabul edilmiştir.
118. Vekalet savaşı nedir?
Karşıt güçlerin birbirine doğrudan saldırmak yerine üçüncü bir tarafın
vasıtasıyla mücadele ettiği bir savaş türüdür.
119. Soğuk savaş hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? O dönemde kurulan
paktlar nelerdir?
Dünya tarihinin önemli olaylarından biri olan Soğuk Savaş, Amerika
önderliğinde Batı Bloğu ve Sovyetler Birliği önderliğinde Doğu Bloğu olarak iki
süper gücün arasındaki askeri ve siyasi gerginliktir. Bu iki süper güç ise Amerika
Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'dir. Soğuk Savaş diye adlandırılmasının
sebebi ise her iki tarafında direkt olarak birbirine savaş açmamasından
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
kaynaklanmaktadır. Bu dönemde iki süper güç askeri ve siyasi etkilerinin yanı sıra
teknoloji, spor, edebiyat gibi alanlarda da birbirleri ile yarış halinde oldu.
Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu. Batı
Bloku NATO üyesi ve üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik olan kapitalist ve
antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku ise Varşova Paktı'na üye olan komünist ve
bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu.
Kurulan paktlar ise NATO, Varşova Paktı, Bağımsızlar hareketi.
120. Meşru müdafaa nedir?
Meşru müdafaa, yasal savunma veya meşru savunma; uğranılan bir saldırı
karşısında kişinin kendisini veya bir başkasını koruması. Saldırıyı durdurmak veya
saldırının etkilerini azaltmak amacıyla orantılı güç ile gerçekleştirilen karşı saldırı
da meşru müdafaaya dahildir.
121. Algı operasyonu nedir?
Algı operasyonu: Var olan ya da yeni oluşturulan bir düşüncenin insanlara
aşılanması, kabul ettirilmesidir. Bu düşünce bilinç düzeyinde empoze edilebileceği
gibi bilinç altına da empoze edilebilir.
122. Evlilikte cinsel istismar nedir?
Erken yaşta evlendirilen çocuklar eğitimden uzaklaşmakta, şiddete ve
istismara maruz kalma riskleri artmaktadır. Özellikle cinsel istismarın ardından
gerçekleşen erken evlilikler çocukları değersizleştirmekte, benlik saygılarının
düşmesine neden olmakta, onları edilgen konuma getirmekte, duygularını
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
bastırmalarına yol açmakta, çocukları depresyon gibi psikolojik sorunlarla karşı
karşıya bırakmaktadır. Çocukların istismara maruz bırakanlarla evlendirilmesi,
cinsel istismarın yasal yollarla sistematik hale getirilmesine yol açmaktadır. Ayrıca
erken yaşta yaşanan evlilikler sonucunda gerçekleşen gebeliklerin ardından
sağlıklı anne-çocuk bağlanmasının oluşamama riski nedeniyle gelişimsel sorunlar
meydana gelebilmektedir.
123. Navtex nedir?
Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama
kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında
iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.
124. Çekirdek aile ve geniş aile nedir? Siz hangisinde büyüdünüz?
Çekirdek aile: - Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan aile
Geniş aile: Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden
ve çocuklarından oluşan aile.
125. Tek dereceli seçim nedir, açıklayınız ?
Tek dereceli seçim sistemi halkın doğrudan doğruya temsilcilerini seçmesidir. Tek
dereceli seçim sistemine 1946 yılında geçildi.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
126. Yabancı dil bilmenin faydaları?
 Beyin Kapasitesini Arttırır. ...
 Yaratıcılığını Geliştirir. ...
 Sosyal Çevreni Genişletir. ...
 Kültürel Farkındalık Sağlar. ...
 Akademik Kariyerine Katkı Sağlar. ...
 İş Seyahatlerinin Aranan Elemanı Olursun. ...
 İş İstihdamı Sağlar. ...
 Diğer Dilleri Daha Kolay Öğrenirsin.
127. Hijyen nedir?
Hijyen veya hıfzıssıhha, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan
önlemlerin tümü
128. Kişilik nasıl başlar?
Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona
erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan
başlayarak elde eder
129. Sosyal medyanın radikalleşme üzerinde etkisi?
Sosyal medya hesapları üzerinden bilgiye kolay ulaşabilme ile birlikte farklı
görüşler kolaylıkla örgütleşebilmiştir. Görseller ve video öğeleri kişilerin bağlı
olduğu görüşlerinde fanatikleşmesini kolaylaştırmıştır.
130. Kamu nedir?
Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına
gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.
131. Suçun şahsiliği ilkesini yorumlayınız.
Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi. Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli
ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak
etmedikçe sorumlu tutulamaz.
132. Devletin var olma sebebi nedir ?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5. maddesi aynen şöyle diyor: "Devletin
temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin
bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için
gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." Yani devletin varlık sebebi kişinin ve
toplumun korunmasıdır.
133. Medeniyet nedir ? Medeni kanunu nereden aldık.
Medeniyet, milletlere ait bazı kültür değerlerinin, birçok millet tarafından
benimsenerek ortak duruma gelmiş bütününe verilen addır. Başka bir anlatımla,
milletler arası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama
vasıtalarının tümüdür. Bu ortak, değerlerin kaynağı farklı kültürlerdir. Medeni
kanunu İsviçreden aldık.
134. Kopenhag kriterler nedir ?
İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, Hukuk devleti ve
hukukun üstünlüğü, İnsan haklarına saygı, Azınlıkların korunması.
135. Kanunsuz emir nedir?
Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden
aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse,
yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren
sorumlu olmaz.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse
sorumluluktan kurtulamaz.
136. İstismara nasıl yaptırım uygulanır?
TCK 103/1. Maddesinde sarkıntılık seviyesinde kalan cinsel istismar
suçunun cezası, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası olarak; 103/2. Maddesinde
nitelikli cinsel istismar suçunun cezası, on altı yıldan aşağı olmamak üzere
hapis cezası olarak düzenlenmiştir.
137. Depresyon nedir ve depresyonda olan birine nasıl destek veririz.
Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum
bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik
depresyon olarak da adlandırılır. Bu durumdan muzdarip bireylerin hissettikleri,
düşünceleri ve davranışları etkilenir ve bunlardan dolayı çeşitli duygusal veya
fiziksel sorunlar ortaya çıkabilir. Normal günlük aktiviteler yaparken sorun
yaşanabilir ve bazen hayat yaşamaya değmez gibi gelebilir. Depresyon sadece bir
keyifsizlik veya anlık bir zayıflık değildir. Depresyon aynı zamanda bir anda
çözülebilecek kadar basit bir sorun değildir. Depresyon tedavi edilebilir ve tedavi
gerektiren tıbbi bir durumdur. Bu tedavi süreci bazı vakalarda uzun
sürebilir.Depresyonu olan bireylerin çoğu ilaç, psikoterapi veya ikisinin birleşimi
ile devam eden bir tedavinin sonucunda iyileşebilirler.
138. Cumhuriyetin ilanından sonra kadınlara verilen haklar?
1930’da yerel 1934’te genel seçimlerde seçme ve seçilme haklarını elde
etmişlerdir. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kız ve erkek öğrenciler eşit
eğitim haklarına kavuşmuştur. 1926’da Türk Medeni Kanunu ile erkeğin birden
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
fazla kadınla evlenmesi ve tek taraflı boşanması kaldırılmış ve kadınlara da
boşanma hakkı, velayet hakkı tanınmıştır.
139. Yargının tarafsızlık ilkesi ne demektir ?
Yargı erkinin, önündeki uyuşmazlık hakkında karar verirken yan
tutmamasını, tarafların herhangi biri lehine, eşit olmayan bir şekilde, gerek
tarafların kendisinden, gerek dışarıdan gelen herhangi olumsuz bir etki nedeniyle
ve gerekse hâkimin kendi kişiliğinden, eğitiminden, kültüründen ve politik
düşüncesinden kaynaklanan duygu, önyargı ve düşüncelerle farklı davranmaması,
kişiliğinden ve her türlü etkiden sıyrılarak karar vermesi, verilen kararın toplumda
önyargısız verildiği görünümüne sahip olmasını ifade eder.
140. 15 temmuz gibi bir olayın bir daha yaşanmaması için alınması
gereken önlemler nelerdir?
Devlet içerisinde herhangi bir örgüt, cemaat ve grupların teşkilatlanmasına izin
verilmemelidir.
Liyakat esas alınmalıdır.
141. Pkk nın tipolojisi nedir?
Kürdistan İşçi Partisi Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin
kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu
amaçla söz konusu toprakların dahilinde kalan kısmına sahip olabilmek için[ askeri
hedeflere, köy korucularına ve sivillere karşı saldırılar düzenleyen yasa dışı ayrılıkçı silahlı
örgüt
142. Susma hakkı nedir ?
Susma hakkı, konuşmama hakkı, bireyin kendi aleyhine tanıklık etmemesine
olanak veren bireysel hak. Temel olarak "Hiçbir şüpheli veya sanık, konuşmaya
veya kendini suç altına sokmaya zorlanamaz." ilkesinden ileri gelmektedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
143. Daeş nedir ?
Irak ve Şam İslam Devleti veya 2014'ten beri kullandığı resmî isimle İslam Devleti,
ağırlıklı olarak Irak ve Suriye'de etkinlik gösteren, bu bölgede hilâfet devleti kurmak
amacıyla güvenlik güçlerine ve sivillere karşı eylemler yapan yasa dışı, silahlı ve ele
geçirdiği topraklardaki meşruluğu hiçbir ülke tarafından devlet olarak tanınmayan selefi
cihatçı örgüt
144. Tali kurucu iktidar nedir ?
Tali kurucu iktidar, bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usûllerle değiştirme
iktidarıdır (Gözler 2011: 335). Tali kurucu iktidarın sahibinin kim olduğu, diğer bir ifadeyle
anayasayı değiştirme yetkisinin hangi organa ait olduğu yine anayasalarda
belirtilmektedir.
145. Etik nedir ?
Etik doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak, ve değerler hakkında
düşünme pratiğidir. Etik terimi Yunanca "kişilik, karakter" anlamına gelen "ethos"
sözcüğünden türemiştir.
146. Varşova paktı nedir?
Varşova Paktı, 14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova'da, sekiz sosyalist ülkenin
imzaladığı "Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması" ile kurulan askeri ve
siyasal birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan,
Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB'ydi
147. Kötümserlik ne açıklayınız ?
Kötümserlik kavramı iyimserlik kavramının tam karşıtı olarak, dünya görüşü ve
yaklaşımında düzeltilemeyecek kötü bir dünya portresidir. Kötümserler her zaman kötü
biten bir son düşünürler. Kötümser birinin "Bardağın yarısı boş mu yoksa yarısı dolu
mu?" sorusuna vereceği yanıt, yarısının boş olduğu yönünde olacaktır
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
148. Vergi ödevi nedir ?
Vergi ödevi, maddi ve şekli ödevlerden oluşmaktadır.
Yükümlünün vergi borcunun ödenmesi maddi anlamda vergi ödevidir. Bunun
yanında bildirim, defter ve kayıtlara ilişkin belirlenmiş usuller ve beyanname
verme kuralları şekli anlamda vergi ödevi niteliğindedir.
149. Agnostisizm nedir?
Agnostisizm, bilinmezcilik ya da bilinemezcilik; Teolojik anlamda Tanrı’nın
varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin
bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. Bu akımın
takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir.
150. Hukuk boşluğu nedir ?
Bir hukukî sorun hakkında, kanunda, örf ve âdet hukukunda ve diğer herhangi bir
hukuk kaynağında kural yok ise bu durum "hukukta boşluk" anlamına gelir.
151. Üniter devlet nedir ?
Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin sadece merkezi
yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen
devlet
152. Toplumsal olgu nedir ?
Olayları analiz etmek ve doğru sonuca ulaşmak için kullanılan temel kavramlara
toplumsal olgu denir.
153. Eren bülbül kimdir ?
Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet
güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu
hayatını kaybeden şehidimizdir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
154. Rönesans nedir ?
Rönesans, kelime anlamıyla “yeniden doğuş” demektir. Avrupa’da Orta Çağ
sonrasında; siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında bir
yenilenmeye gidilmiştir. 14. yüzyıl ile 17. yüzyılı kapsayan bu yenilenme süreci de
Rönesans dönemi olarak isimlendirilmiştir.
155. Brexit nedir? kısaca açıklayınız.
İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması.
156. Anayasa değişikliği nasıl yapılır ?
Anayasa değişikliği süreci, en az TBMM üye tam sayısının 1/3 ’ü oranındaki
milletvekilinin yazılı ve gerekçeli değişiklik tekliflerini havi metni Meclis Başkanlığına
sunmalarıyla başlar. Meclis Başkanı değişiklik teklifini Anayasa Komisyonuna havale
eder. Anayasa Komisyonunda görüşülüp kabul edilen teklif taslağı TBMM Genel
Kuruluna gönderilir. TBMM Genel Kurulunda evvela Anayasa değişikliğine dair taslağın
tamamının görüşülmesine geçilmesi oylanır. Bunun kabulü için Anayasa değişikliğinin
yapılması için aranan nitelikli çoğunluk aranmayıp, adi çoğunluk yeterlidir. Yani,
değişiklik teklifinin görüşülmesine geçilmesinin kabul edilmiş olması için, Anayasa
değişikliklerini havi maddenin kabulünde aranan asgari karar yeter sayısının varlığı
gerekmeyip, TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla
toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyunun elde edilmiş olması kâfidir.
Bahse konu aşamadan sonra maddelerin görüşülmesine geçilir. Anayasa değişikliğini
havi bir maddenin kabulü için en az TBMM üye tamsayısının 3/5 ’inin kabul oyunun
varlığı şarttır. Anayasa değişiklikleri, adi kanun değişikliklerinden farklı olarak ivedilikle
görüşülemez. Anayasa değişikliği tekliflerinin Genel Kurulda iki kez görüşülmesi ve bir
nevi serinleme süresi anlamında, ilk görüşmeyle ikinci görüşme arasında en az kırsekiz
saatin geçmiş olması gerekir. TBMM Genel Kurulunda son oylama dâhil Anayasa
değişiklikleri için aranan asgari çoğunluğun kabul oyuyla kabul edilen Anayasa
değişikliği teklifi aslında bu nota itibari ile kanun halini almıştır. Ancak kanun halini alan
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
değişiklik teklifinin mer’i hale gelebilmesi için başka prosedürlerin de tahakkuk
ettirilmesi gerekir. Bu doğrultuda olmak üzere TBMM’de kabul edilen değişiklik teklifi
Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanının kendisine gönderilen teklif metnine
dair tasarrufu, aslında bir onay niteliğinde olmayıp, değişikliğin sonuçlarını
doğurmasının ilk aşaması çerçevesini teşkil eder tarzda hukuk âlemine intikal
ettirmekten ibarettir.
157. Para nerede üretilir ? Paranın üzerinde ne yazıyor ?
Ülkemizde banknot basma ve ihraç yetkisine sahip olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM), bu yetkiyi tek elden ve süresiz olarak Merkez Bankasına
devretmiştir. Türkiye'de banknotların tasarım ve basım işlemi, Merkez Bankası
bünyesindeki Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
Paranın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazmaktadır.
158. Akran zorbalığı nedir ?
Akran zorbalığı, okul yaşantısı içinde bir öğrencinin/öğrencilerin bir başka
öğrenciyi/öğrencileri, tekrarlayan aralıklarla olumsuz etkilere maruz bırakması
olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, hem zorbalığa uğrayan hem
de zorbalık uygulayan çocuklar için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
159. Terörizmle mücadelede yeni konsept nedir?
Yeni Konsept Önleyici Müdahaledir.
Terör unsurları henüz teşkilatlanmadan ve faaliyet gösteremeden inlerine
yapılan etkili ve yok edici müdahaledir.
160. Merkezi yönetim sisteminin zararları nelerdir?
Merkezden Yönetimin Sakıncaları Kamu hizmetlerinin gecikmesine ve yerel
ihtiyaçların yeterince karşılanamamasına sebep olabilir. Merkezden
yönetimin yükünün fazla olması asıl yapması gereken hizmetlerin yerine
getirilmesine engel olabilir. Merkezden yönetim demokrasinin gelişmesini
engelleyebilir, yavaşlatabilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
161. Dilekçe nedir nerelerde kullanılır ?
Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî
veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır.
Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa
teminatı altındadır.
162. Farklılıklarımız zenginliğimizdir sözünü açıklayınız.
Farklılıklarımız, birliğimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu nedenle farklılıklara saygı
duyulmalıdır. Bu saygı kişiye, farklı inançlara, görüşlere, yaşayış biçimine saygıdır.
Demokrasinin temel şartlarından biri, farklılıklara saygı göstermektir.Gökkuşağının farklı
renkleri vardır. O renkler bir arada güzeldir. Renklerin birbirine dönüşme mecburiyeti
olamaz. Toplumdaki bireyler de farklılıklarıyla toplumun birlik ve beraberliğine katkı
yaparlar.Herkesin, hoşgörüyle birbirine saygı duyması toplumda birlikte yaşamanın
ortamını hazırlar. Hoşgörü ortamının ve birlik ruhunun tam gerektiği şekilde sağlanması
ve devamlılığı için de herkese sorumluluk düşmektedir.Toplumun kutuplaşması toplumun
birlik ve beraberliğine zarar verir. Farklılıkları ahenkli hale getirmek ise birlik, beraberlik ve
dayanışmaya katkı yapar. Yaşanası bir dünya; toplumların zenginliği olan farklılıklara
gösterilen saygıdan geçer. Farklılıklara saygının önündeki en önemli engel ön yargılardır.
163. “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü açıklayınız.
İnsanlar vatanlarını korumalı, gelişmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu da ancak
üzerine düşen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi ile mümkündür. Eğer
insanlar sorumluluklarını bilmezse, görevlerini yerine getirmezse, vatanı zarar görür.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
164. Plevne savunması nedir? Gazi Osman Paşa kimdir ?
Osman Nuri Paşa (1832, Tokat - 5 Nisan 1900, İstanbul), Osmanlı Ordusu'nda
askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış, Plevne
Muharebeleri'ndeki üstün savunmasının ardından Sultan II. Abdülhamid tarafından
"Gazi" unvanına layık görülmüş, o günden bugüne Gazi Osman Paşa olarak da anılan
Türk askerdir.
Plevne Savaşı Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 19 Temmuz-10 Aralık 1877
tarihleri arasında gerçekleşen savaştır. Genellikle savunma savaşı olarak
adlandırılmaktadır. Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu dört savunmayı da
başarıyla atlatsa da 10 Aralık 1877 yılında mağlubiyet yaşamıştır. Plevne savunması
93 harbinde ise Rusları bir süre oyalamayı kolaylaştırmıştır. Osmanlı ordusu için çok
büyük öneme sahip olmadığı düşünülse de özellikle Avrupa kamuoyunda büyük
yankılar uyandırmıştır. Çünkü Türk birliklerinin ciddi bir direnişi gösterdiği
gözlemlenmiş, milli birlik ruhu yeniden canlanmıştır.
165. Toplumsal norm nedir?
Tolumunun belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar
veya ilkeler bütünü
166. Geri dönüşüm nedir yararları ve zararları nelerdir ?
Geri dönüşüm birçok alanda ortaya çıkan kağıt, karton, metal, cam, plastik, pil,
ahşap gibi farklı maddelerin çeşitli işlemlere tabi tutulması ile yeni bir forma
kavuşmasıdır. Geri dönüşümün doğanın korunmasının yanında, maddi olarak da
oldukça önemli bir etkisi vardır. Geri dönüşüm geniş çapta düşünüldüğünde ülke
ekonomisine oldukça büyük katkı sağlayan bir durumdur. Enerji kullanımında da
büyük bir düşüşe sebep olan geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomisine de katkı
sağlanmış olur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
167. Üniter devlet unsurları nelerdir?
Üniter devlet, devletin temel unsurları olan ulus, toprak ve
egemenlik unsurları ile devletin temel anayasal organları olan yasama, yürütme ve yargı
işlevlerinin tek olma özelliğine sahip bulunduğu devlet biçimini ifade eden kamu yönetimi
terimi.
168. Safahat kimin eseri yazarı hakkında bilgi veriniz.
Mehmet Akif Ersoy’un eseridir. Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan
Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır.
169. Küresel ısınma nedir?
Havadaki sera gazı ve karbondioksit oranının artmasıyla birlikte iklimde yaşanan
değişimlere küresel ısınma denir.
170. Biyoçeşitlilik nedir?
Biyoçeşitlilik, bir ekosistem, biyom veya tüm Dünya'da bulunan yaşam formlarının
çeşitliliğidir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede, temiz su
ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı,
kullanacağı çeşitli maddelerin bulunması gerek
171. “Adaletin olduğu yerde silahlanmaya gerek yoktur”sözünü açıklayınız.
Yorum sorusu
172. Peygamberleri anlatan şiirlere ne ad verilir?
Na't, “Hz. Muhammed'i övmek, onun sahip olduğu maddî ve manevî güzellikleri
anlatmak için” yazılmış şiirlere denir ve başka kişiler için yazılmış na'tlardan ayırmak
için bunlara na't-ı şerîf, na't-ı peygamberî, na't-ı rasûl veya na't-ı nebevî denir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
173. Demokratik polis nedir?
Polisin esas görevi, halkın huzurunu, asayişi ve düzeni sağlamak; kişisel
temel hak ve özgürlükleri korumak; suçu önlemek ve suçluları yakalamak; suç
korkusunu azaltmak ve halka yardım ve hizmet sunmaktır. Demokratik Polis,
faaliyetlerini devletin ve halkın ihtiyaçlarına göre geliştirir ve uygular; acil ihtiyaç
içerisinde olan toplum üyelerine yardım konusuna daha fazla önem verir. Polis,
toplumun tümüne karşı duyarlı olmalı ve hizmetini derhal, eşit ve tarafsız olarak
sunmaya çalışmalıdır.
174. Kamulaştırma nedir?
Devletin kamu yararı gerekçesi göstererek bir kimsenin sahipliğinde
bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini
yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait
taşınmaz mallara hak sahibi olur.
175. Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?
1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine
katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan
kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim
Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.
176. Yüksek güvenlikli cezaevi nedir?
F tipi cezaevi, yüksek güvenlikli bir cezaevi olarak ifade edilebilir. Türk ceza
sistemine göre devlete karşı işlenen suçlara ve organize işlerden dolayı suçlu olan
kişilerin yerleştirildiği cezaevleridir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
177. Kurtuluş savaşı cephelerimiz ve bu cephelerde savaşılan devletler
hangileridir?
Kurtuluş Savaşı, üç temel cepheden oluşmuştur. Bu cepheler, Doğu Cephesi, Güney
Cephesi ve Batı Cephesidir. Her cephenin farklı bir önemi bulunmaktadır. Üç cephede
de Türk ordusu ve Kuva-i Milliye birlikleri büyük zaferler elde etmiştir.
Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu cephesinde Ermeniler ile; Güney cephesinde Fransızlar
ve Ermeniler ile; Batı cephesinde ise Yunanlılar ile savaşılmıştır.
178. İlk milli gazetemiz hangisidir?
İrâde-i Milliye (Günümüz Türkçesi Ulusal Egemenlik) İtilaf Devletleri'nin
işgallerine karşı 1919'da Anadolu'da başlayan Kurtuluş Hareketi'nin ilk yayın organı
olarak Sivas'ta çıkarılan gazetedir. Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi'nde karar
verilmişti.
179. Suça teşebbüs nedir?
Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra
hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki
sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır.
180. Misak-ı milli nedir?
Misak-ı Milli Kararları, 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Misak-ı Milli
Kararları, Atatürk’ün liderliğinde toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde
vatanın kurtuluşu için saptanan ilkelerin, Osmanlı Mebusan Meclisince de kabul
edildiğini göstermesi açısından önemlidir. Böylece Türk milleti, düşman işgaline
karşı direneceğini tüm dünyaya duyurmuştur.
181. Bilirkişi nedir?
Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel
veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
hukuk dilinde verilen addır. Bilirkişiler konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi,
o konu ile ilgili kurumlar da olabilir.
182. Öso nedir?
Özgür Suriye Ordusu Suriye Arap Cumhuriyeti'nde kurulan ve Devlet
Başkanı Beşşar Esad'ın temsil ettiği rejimi devirmek için savaşan, silahlı örgüttür.
183. Federal devlet nedir?
Federal hükümet sistemi, hükümetin yetkilerini ulusal (federal) hükümet ile eyalet
ve yerel yönetimler arasında bölen bir sistemdir. Birleşik Devletler Anayasası,
federalizm olarak da bilinen federal sistemi kurdu. Federalizm altında, her yönetim
kademesinin bazı alanlarda egemenliği vardır ve diğer alanlarda yetkileri paylaşır.
184. Anayasanın ilk üç maddesi nedir?
MADDE 1- Türkiye Devleti
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili
Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara'dır.
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü
maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez
185. Anayasanın değişmez maddeleri nelerdir?
MADDE 1- Türkiye Devleti
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili
Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara'dır.
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü
maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
186. Susma hakkı nedir?
Susma hakkı, konuşmama hakkı, bireyin kendi aleyhine tanıklık etmemesine
olanak veren bireysel hak. Temel olarak "Hiçbir şüpheli veya sanık, konuşmaya
veya kendini suç altına sokmaya zorlanamaz." ilkesinden ileri gelmektedir.
187. Çocukların baskın bir şekilde yetiştirilmesi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Çocukların baskın bir şekilde yetiştirilmesi
Bu tip ailelerde yetişen çocukların duygu ve düşünceleri dikkate alınmaz, çocuklar
koyulan kurallara itiraz etmeden uymak zorundadırlar.Bunun sonucunda kendi
kararlarını kendi veremeyen, özgüveni düşük bir çocuk yetişir.
çocukta diğer kişilere karşı bağımlı olma, kendi kararlarını kendi verememe,
özgüven eksikliği ve duygusal kırıklıklar gibi problemler görülebilir.
188. Tarafsızlık ilkesi nedir?
Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın
özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne
olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
189. Atasözleri nasıl nesilden nesile aktarılabilmiştir?
Sözlü gelenek içinde nesilden nesile aktarılara ve halk hâfızasında yaşayarak
aktarılmıştır.
190. Birinci Dünya ve İkinci Dünya savaşı kimler arasında yapılmıştır.
Türkiye katıldı mı?
Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu'nun
oluşturduğu (daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve ABD'nin katıldığı)
İtilaf Devletleri, Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın oluşturduğu (daha sonra
Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın katıldığı) İttifak Devletleri'yle savaştı.
İkinci dünya savaşına katılan mihver ve müttefik devletler tam olarak 6 yıl boyunca
savaşmışlardır. 2. dünya savaşında ki mihver devletler şu şekildedir;
Mihver Devletler: Nazi Almanyası, Japon İmp, Macaristan KrallığıRomanya Krallığı,
Bulgaristan Krallığı ,Yugoslavya Krallığı , Burma, Hırvatistan
Müttefik devletler: Polonya, Avustralya, Birleşik Krallık, ABD, Hindistan
Türkiye ikinci dünya savaşına kağıt üzerinde katılmıştır.
191. Beyaz yaka mavi yaka nedir?
Beyaz yaka mavi yaka farkı temelde yapılan işin niteliğine göre belirlenir. Beyaz
yakalı çalışanlar, şirketlerin yönetim ve icraat kısmında görev alırken mavi
yakalı çalışanlar ise şirket düzeninin devam etmesinden sorumludur. Mavi yakalılar
daha çok bedenen çalışır.
192. Taşıma suyla değirmen dönmez nedir açıklayınız.
Taşıma Su İle Değirmen Dönmez atasözü, kendiniz çalışarak kazanmadıkça,
başkaları tarafından gelen küçük yardımlar ile hayatınızı devam ettiremeyeceğiniz
anlamında kullanılan bir atasözüdür. Bir işi yapabilmek için gerekli bütün donanımın
kendinizde bulunması gerekir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
193. Abanın kadri yağmurda bilinir sözünü açıklayınız.
Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü "Daha önce kıymetsiz gibi görünen
bir çok şeyin,kullanım zamanı gelince değerinin artması. [2] Bir şeyin gerçek
değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır.
194. İslamofobi nedir?
İslamofobi kelime olarak “İslam korkusu” anlamına gelmektedir. Ancak
kavram olarak ise, en genel anlamda, Batı dünyasında görülen İslam ve
Müslümanlara karşı duyulan “irrasyonel” bir korku ve fobi olarak tanımlanabilir.
195. Pandemi polisleri nasıl etkilemiştir ?
Yorum sorusu.
196. Örf adet nedir kuralları nelerdir ?
Örf ve adet İnsanlar arasında tekrar tekrar yapılarak yerleşmiş olan davranışlar,
kurallardır. Örf, lügatte (sözlükte) “tanıma, bilme, tanınan, bilinen” manalarına
gelir. adet ise, itiyat, yani alışkanlık demektir. Örf, işle ve sözle; adet yalnız işle
ilgilidir. adete teamül de denir.
197. Suçun şahsiliği ilkesini açıklar mısınız?
Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve
cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller
nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu
tutulamaz.
198. Etniki eterya kurucusu kimdir amacı nedir?
1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç
Yunan tarafından, o zamanki Rusya'da günümüzde Ukrayna'nın sınırları içinde kalan
Odessa (Hocabey) kentinde kuruldu.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Etniki eterya Cemiyeti 1814 yılında kurulmuş olan bir isyan Cemiyetidir. 1814 yılında
yunanlar tarafından kurulmuş olan bir cemiyet şeklinde öne çıkar. Cemiyetin amacı
Yunanistan için tam bağımsızlık sağlamak
- Yunanistan bağımsız olduktan sonra sınırları genişletmek
- Megale ideasını gerçekleştirmek
- Ayasofya’yı kilise haline getirmek
- Trakya ve Ege Bölgesi ile Karadeniz kıyılarına Yunanistan sınırlarına katmak.
- Wilson prensipleri ile beraber Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine katkı
sağlamak.
199. Türk sözü ilk hangi eserde geçmiştir?
Türk kelimesi, ilk defa Göktürk Devletini kuran topluluğun adı olarak Göktürk
Yazıtlarında görülmektedir. Bu yazıtlarda Türk adı bazen “Türük” şeklinde çift heceli,
bazen de “Türk” şeklinde tek heceli olarak yazılmış ve söylenmiştir[
200. Türk Bayrağı bu şeklini hangi savaştan sonra almıştır?
Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil
eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber
Türk bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova
Muharebesi’nde gerçekleştiği söylenmektedir.
201. KKTC Cumhurbaşkanı kimdir?
Ersin Tatar
202. Denetimli serbestlik nedir?
Denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece
hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda kişinin cezasının Ceza İnfaz Kurumunda
infazı yerine, infazını toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlamasını ifade eder.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
203. Akdeniz iklimi nedir? Muzun yetişme alanları nerelerdir?
Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür. Yaz
sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine
bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 28-30 °C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık
ortalama 18 °C dir.
Günümüzde muz sıcak bir iklim meyvesi olmaktadır. Avrupa dışında da dünyada
Kuzey Kutup Dairesinin yaklaşık 2 derece altında olan jeotermal sular ile ısıtılarak
serada yetiştirildiği de bilinmektedir. Buna ek olarak Hindistan, Ekvator, Meksika,
Tanzanya, Kosta Rika, Vietnam, Bangladeş, Kamerun, Kenya ve de Honduras
bölgelerinde genelde muz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
204. Toplumsal olay/olgu nedir?
Sadece bir kereye mahsus olan, başlangıç tarihi ve süresi belli olan
hadiselere toplumsal olay denir. Toplumun genelini ilgilendiren davranış biçimleri
ise toplumsal olgu olarak adlandırılır.
205. Anayasada seyahat özgürlüğü kavramı ne demektir ?Açıklayınız.
Türk hukukunda seyahat özgürlüğü, anayasal bir temel hak olarak AY madde 23
hükmünde “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir… Seyahat hürriyeti, suç
soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; amaçlarıyla
kanunla sınırlanabilir.
206. Planlama nedir? Yaptığınız planlardan bahsedebilir misiniz?
Plan; bir işi, bir faaliyeti yaparken izlenen yoldur. Planlama ise, amaçların
belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmaya yardımcı olacak araçların seçimidir.
Planlama yaparken önce amaca ulaşmak için yapılması gereken işler belirlenir.
Daha sonra ise her bir iş için gereken zaman ve bu işlerin kimler tarafından
yapılacağı belirlenir. Planlama kişisel gelişim açısından da oldukça önemli bir
yere sahiptir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
207. Çelişki nedir?
Çelişki, bir durumdaki tutarsızlıklardan ortaya çıkmaktadır. Çelişkide bir
durumda tutarsızlık vardır. Bir kişinin söylediği sözler birbirini tutmuyor ve
arada farklar oluyor ise bu kişinin sözlerinin çeliştiğini gösterir.
208. Sosyal devlet nedir?
Devlettin vatandaşlarının toplumsal ve ekonomik varlıklarını iyileştirmek
için önemli roller üstenerek bu yolda vatandaşlarına olanaklar sunmasıdır. Yani
devletin vatandaşının ekonomik ve sosyal haklarını düşünerek oluşturulan bir
yönetim biçimidir. Sosyal devlette; fırsat eşitliği, gelir dağılımı ve asgari yaşam
şartlarını vatandaşlarının sağlamaları için sorumlulukları üstenmeleri sosyal
devletin önceliğidir.
209. Valinin görevleri nelerdir?
1) İl Bütçesini Hazırlamak
2) Jandarma ve Polisin Görev Yerlerini Değiştirmek
3) İl Özel İdaresini Denetlemek
4) Kamu Düzenini Sağlamak
5) Devlete Bağlı Olan Kurumların Denetimini Yapmak
6) Devlet adına tüm devlete ait olan kuruluşların il bazında denetimini
yapmak.
210. Kamu hizmeti nedir ?
Kamu hizmetleri terimi, halk tarafından tüketilen bu kuruluşlar tarafından
sağlanan hizmet kümesini de ifade edebilir: Kömür, elektrik hizmeti, doğalgaz, su
endüstrisi, kanalizasyon, telefon, atık yönetimi ve ulaşım.
211. Yeniçeri ocağını kim kaldırdı ?
Vaka-i Hayriye diye isimlendirilecek olan bir karar ve hareketle, 15 Haziran
1826'da Sultan II. Mahmud tarafından ortadan kaldırıldı.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
212. Tanzimat fermanını anlatınız.
Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da Sultan
Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından
okunmuştur. Tanzimat fermanının maddeleri şöyledir; Hiçbir kişi yargılanmadan
cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve tüm vatandaşlar yasalar önünde
eşit olacaktır. Tüm halkın can, mal ve namus emniyeti sağlanacaktır. Vergiler,
herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.
213. Kaza nedir? Açıklayınız.
Can ya da mal yitimine yol açan kötü olay.
214. Aleviliğin kaynağı var mıdır?
Cevap : Alevilik, Ali ve On İki İmam'ın öğretilerini öğretmiş olduğu varsayılan Hacı
Bektaş-ı Veli'nin mistik Alevi İslami öğretilerini takip eden yerel bir İslami
gelenektir. Sünnilik ve Onikicilik'ten farklı olarak Alevilerin bağlayıcı bir dini
dogmaları yoktur ve öğretiler dede adı verilen dini bilgin tarafından aktarılır.
215. Trafik kazalarının oluşmasına neden olan unsurlar nelerdir?
Sürücüye Ait Kusurlar
• Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak
• Dönüş kurallarına uymamak
• Arkadan çarpmak
• Kırmızı ışıklı veya görevli memurun dur işaretine uymamak
• Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek
• Alkollü araç kullanmak
• Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
• Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
• Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak
• Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek
Yayaya Ait Kusurlar
• Yola birden çıkmak
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
• Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek
• Araç yolunda yürümek
• Duran aracın arkasından veya önünden çıkmak
216. Yiv ve set nedir?
Merminin dengesini ve hızını artırarak menzil, tahribat ve hedefi vurma etkilerini
artırır. Namlu içindeki oyuklara "yiv", çıkıntılara ise "set" denir. Bu tür namluya
sahip tüfeklere ise "Yivli tüfek" denir.
217. Ohal hangi durumlarda ilan edilir ?
Cevap: Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim
düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım,
kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda
başvurulan uygulamadır.
218. Osmanlı Dönemindeki minyatür sanatı hakkında ne biliyorsunuz?
Osmanlı minyatür sanatı Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks
öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş
bir sanat şeklidir. Minyatür sanatı İslam dünyasında özellikle yer bulmuş bir saray
sanatıdır.
219. Kan davası nedir? Nedenleri nelerdir?
Kan davası, aile bireyleri arasındaki ilişkilerin sıkı olduğu ve törelere önem verilen
toplumlarda öç alma duygusundan kaynaklanan, misilleme biçiminde karşılıklı
cinayetlerle süren aileler ve gruplar arası öldürme silsileleri durumu.
220. Nuri Bilge Ceylan kimdir?
Nuri Bilge Ceylan, Türk yönetmen, senarist ve fotoğrafçı. 1998 yılından itibaren
çektiği uzun metrajlı filmler ile birçok ödül kazanmış ve uluslararası alanda
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
tanınmıştır. Kış Uykusu filmi 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü
kazanmış ve sinema tarihinde bu ödülü kazanan ikinci Türk filmi
221. Srebrenitsa Soykırımı nedir?
Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve
Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya
'95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın Bosna-
Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla
donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından şehit edilmesine verilen addır.
222. Yumuşak anayasa nedir?
Normal kanunlarla aynı usuller içerisinde değiştirilebilen anayasadır.Yani daha
sade bir anlatımla; kolay usullerle değiştirilebilen anayasadır.
223. Anayasada pozitif ayrımcılık nedir?
“kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. Bu mak- satla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
olarak yorumlanamaz. Aynı şekilde “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik
ilkesine aykırı sayılmaz”.
224. İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir?
Tanım Polislik mesleğini seçecek kimselerin; kafa, kol ve kalbini dengeli ve uyumlu
kullanabilen, insanların duygularını anlayabilen, duyarlı, sorumluluk duygusu
güçlü ve dikkatli, disiplinli, meslek ahlakına bağlı, insanlara saygılı olmaları
gerekmektedir. İyi bir polis;
Kendine güvenen, ehliyetli ve liyakatli,
- Güven ve saygı kazanma yeteneğine sahip,
- İşinde azimli, ciddi, sadık ve sabırlı olan,
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
- Ortama uyum sağlayan, hakim olan, ikna eden,
- Değer biçmede ve değerlendirmede hatasız,
- İşini benimseyen, seven, gayretli ve hevesli,
- İnceleyici, gözlemci, araştırıcı
225. Çanakkale savaşı ne zaman başlamıştır önemi nedir?
25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara
savaşları olarak yapılmıştır.
Çanakkale Savaşı Türk tarihine altın harflerle yazılan bir savaştır. Türk milleti
Çanakkale Savaşı’nda çok sayıda insanını kaybetmiştir. Ancak büyük bir kahramanlık
gösterip ordu değil millet olarak savaşıp hem toprak bütünlüğünü sağlamış hem de
büyük bir zafer elde etmiştir. Çanakkale Savaşı’nın zorlu şartlarda kazanılması ile
Türk milleti Balkan Savaşlarının yenilgisinin verdiği olumsuzluklardan da
kurtulmuştur. Tüm dünyaya ders verir nitelikte bir zafer kazanılmıştır.
226. Dünya üzerinde psikolojik propagandanın etkisi nedir?
Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan
önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama yerine, en
temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar.
Propaganda ve halkla ilişkiler, her ikisi de ikna etmeye yönelik çalışmalar yürüten
disiplinler olması ve bunun yanında benzer kitle iletişim araçlarını kullanması nedeniyle
gerek toplum gerekse bazı uzmanlar tarafından karıştırılan disiplinlerdendir. Oysa amaç
ve ilkeler yönünden ayrışırlar. Halkla ilişkiler gerçeği abartarak farklılaştırarak doğru
olmayanı yaymak değildir. Abartı ve gerçeği saklama propaganda teknikleri içinde yer alır,
hatta etki bırakmak için oldukça fazla kullanılır. Propaganda ikna yoluyla kitleleri
etkilemeye çalışırken, halkla ilişkiler açıklama yapıp doğruları söyler. Propaganda tek
yönlü, halkla ilişkiler ise çift yönlü bir iletişim uygular.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
227. Bilişim suçları nedir?
Bilişim suçları, diğer bir deyişle siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş
iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda
işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir.
Siber suçlarla mücadele müdürlüğü tarafından takibi ve işlemleri yapılır.
228. Anayasal haklara göre yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklayınız?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 23. Maddesine göre: 'herkes yerleşme ve seyahat
hürriyetine sahiptir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun
bırakılamaz. ' Maddesi uyarınca herkes ülke sınırları içinde istediği bir yere yerleşebilir.
229. Ağır ceza mahkemesinde sorgu nasıl yapılır?
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 191. maddesi duruşmanın yapılışı ile ilgili
hususları düzenlemektedir.Öncelikle Sanık, duruşma salonuna bağsız olarak alınır.
Yani sanığa duruşma salonunda kelepçe takılmaz.Daha sonra Hakim yoklama
yapar. Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve
bilirkişilerin gelip gelmediklerini saptar ve duruşmaya başlandığını söyler. Buna
“duruşmanın başlaması kararı” denir. Duruşmaya başlandığı zapta
geçirilir.Mahkeme başkanı veya hâkim, iddianamenin kabulü kararını okur.
Burada “okuma” kelimesine kkat edilmelidir. Yargılamaya başlanabilmesi için
Mahkemenin iddianamenin kabulüne dair bir karar vermiş olması gereklidir. Bu
kararın mutlaka yazılmış olması gereklidir. Dosyada bulunmalıdır. Daha sonra,
eğer varsa, tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.
230. Ulaşımda güvenlik nedir?
Güvenli ulaşım, bir bireyin, topluluğun ve etrafındakilerin trafik kurallarına
uyarak, dikkatli bir şekilde her hangi bir yere ulaşmasıdır.
231. Anayasa hukuku neyi inceler?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Anayasa hukuku temelde devletin temel işleyiş biçimlerine değinir, yani
yasama(yasa koyucu, yaratıcı güç), yürütme organı(idare biçimleri, hükûmet
görevleri, başbakan ve bakanların görevleri), yargı organı(mahkemeler, yargıcın
takdir yetkisi veya yarattığı hukuk vb.)... bunlara temel oluştururken aslında
bunları bir yandan da denetleyen sistem anayasa hukukunun ta kendisidir.
232. Merkezi yönetimin faydaları nelerdir?
– Siyasal açıdan güçlü, birlik içinde bir yönetimi sağlar.
– kalkınma ve gelir dağılımının dengeli olarak yürütülmesini sağlar.
– Yönetim tarafsız olur.
– Kamu görevlileri tarafsız olur.
– Kamu hizmetleri daha az masrafla tüm ülkede yürütülür.
233. Yasama nedir?
Yasama; yetkisini Anayasadan alan yasa yapma ve yasa koyma işlevini yerine
getiren bir meclistir, parlamentodur. Yasama organı, meclis; anayasal yetkiyi
kullanan kuvvetlerden birisidir.
234. İdeoloji fikirler hakkında bilgi veriniz?
Ülkülem ya da ideoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir
hükûmetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren
siyasi, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, erdemsel, estetik düşünceler bütünü.
235. Temel insan hakları nelerdir?
Yaşama Hakkı ve Kişi dokunulmazlığı İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Din ve Vicdan Özgürlüğü Özel hayatın Gizliliği Hakkı Adil Yargılanma Hakkı
Mülkiyet Hakkı
Ayırımcılık Yasağı
Toplantı ve Gösteri yürüyüşü hakkı Dernek Kurma Hakkı
Çalışma Özgürlüğü
Dilekçe Hakkı
Seçme ve Seçilme Hakkı
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların belli başlıları şunlardır: Çalışma Hakkı
Sosyal Güvenlik Hakkı
Sendika Kurma Hakkı
Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı
Yeterli Yaşama Düzeyi Hakkı (Beslenme, Konut ) Eğitim Hakkı
Sağlık Hakkı
Kültürel Yaşama Katılabilme hakkı
Çekirdek Haklar (sınırlandırılamaz)
Kişinin yaşama hakkı
Din,vicdan,düşünce ve kanaatleri açıklamaya kimse zorlayamaz.
Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
Mahkeme kararı ile sabitleşinceye kadar herkes masumdur. (Masumiyet Karinesi)
236. Normativizm nedir?
Kelsen tarafından ortadan atılan bu kuram, hukukun ne olduğunu ve nasıl
olutuğunu araştırır; olması gereken ile uğraşmaz; hukuk bir normlar bütünüdür, bir
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
normatif düzendir; hukuk aynı zamanda birbirinin üzerine sıralanmış (hiyerarşik) bir
düzendir.
237. Mete GAZOZ kimdir?
Mete Gazoz, Türk olimpik okçudur. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü
sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs
2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya
ulaşmıştır.. Tokyo Olimpiyatlarında Okçuluk branjında altın madalyayı ülkemize
kazandırmıştır.
238. Münhasır ekonomik bölge (MEB) nedir?
Münhasır ekonomik bölge, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca
bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi
de dâhil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir.
239. Sosyal sorumluluk nedir ?
Sosyal sorumluluk, etik çerçevede bir kuruluşun ya da bir bireyin kendi
çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarının yararına da hareket etmesi
durumu. Sosyal sorumluluk, her bireyin ekonomi ve ekosistem arasında bir denge
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bir çeşit görevdir.
240. Avrupa’daki reform hareketlerini açıklayınız ?
Kelime manası olarak “Islahat, düzenleme” anlamlarına gelen reform, genel
kapsam olarak bakılırsa “Hristiyanlığı yeniden tanıma ve yorumlama” amacıyla
ortaya çıkmış bir süreçtir. Reform Hareketleri; 16.Yüzyıl’da Almanya’da başlamış,
Katolik Kiliselerin dini yanlış ve menfaatçi şekilde kullanarak insanları manipüle
etmesini engelleme hareketidir. Bu hareketin öncüsü olan Martin Luther, eşzamanlı
olarak Protestanlığın da kurucusu olmuştur.
241. Referandum nedir ? En son ne zaman referandum yapılmıştır?
Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli
meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk
oylamasıdır. Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki
değişikliklerini oyladı.
242. Beyin göçünün ülkemize faydaları nelerdir ?
Zamanında ülkesinden ayrılarak gelişmiş bir ülkeye giden başarılı öğrenci veya
bireyin ülkesine geri dönerek sermaye kazanması ve bilgi üretmesi için çalışmasıdır.
Beyin kazanımı olarak tanımlanır. Bu eylemi gerçekleştiren kişiler kazanımlarını
ülkelerinde faydalı işler için kullanmalıdır.
Tersine beyin göçü yapan kişilerle ülkenin beyin kazanımı etkisi ortaya çıkar. Aynı
zamanda ülkenin sermayesinde artma gözlenir. Tersine beyin göçü eylemini teşvik
etmek için ülkeler politikalar uygulamaktadır. Bu politikaların başında ücret getirisi
yer almaktadır. Ücret getirisi sayesinde göç edenleri kendi ülkelerine kazandırmaya
çalışılır. Ülkeler bu alanda oldukça fazla çalışmaktadır. Ülkemizde de bu doğrultuda
ilk adım 2001 yılında atıldı. 2001 yılında atılan bu adım 2023 yılına kadar
uzatılmasına karar verildi. 2001’den itibaren teşvik edici uygulamalar yürürlüğe
konulmakta ve bu alanda çalışmalar düzenlenmektedir.
243. Hak nedir?
Hak, kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kişilerin lehlerine olan bir
durumun kanunlar tarafından korunması, bu korumaya uymayan kişilere karşı ise kanuni
girişimlerde bulunulması gibi yetkiler verir.
244. Ohal hangi durumlarda ilan edilir?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli
olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına
sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
245. Türkiye’de karadeniz iklimi nerede görülür ve özellikleri nelerdir?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz'e bakan kısımlarında görülen Karadeniz
iklimi, doğal görüntüsüyle öne çıkmaktadır. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer
alan Karadeniz kıyılarına hakim olan bu iklim, ılıman bir karaktere sahiptir. Denizel
termik özellikler ve her mevsim yağış göstermektedir.
246. Karasal iklimin özellikleri nelerdir? Nerelerde görülür?
Karasal iklim ülkemizde, denizden uzak iç bölgelerimizde görülür. Yazlar sıcak ve
kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Karasal iklimin yaşandığı Erzurum ve Kars'ta
yazlar serin ve yağışlı geçer. Karasal iklimin göründüğü alanlarda, kışın sık sık
don görülür.
247. İstihbarat nedir?
İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş
izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir.
248. Polis teşkilatı sosyal medya da olmalı mı?
Yorum sorusu
249. Türeyiş destanı hangi uygarlığa aittir?
En eski Türk devletlerinden biri olan Uygurlara aittir.
250. İki ülkenin istihbaratını açıklayınız?
Mossad- İsrail KGB-Rus
251. 571 sana neyi hatılatıyor.
Peygamber efendimizin doğumunu.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
252. Vesayet savaşları nedir?
Bu tabirin anlamı, bir ülkenin kendi savaşını başkasına yaptırmasıdır. Küresel ve
bölgesel güçlerin birbirlerine doğrudan savaş ilan edip, saldırmak yerine, kendi güç
mücadelelerine üçüncü tarafları dâhil etmek suretiyle nüfuz alanlarını genişletmeyi,
çıkarlarını korumayı ve artırmayı hedefledikleri savaş biçimi.
253. Takiyye nedir?
Kişinin canına veya malına yönelik bir tehlike karşısında inancını gizleyip
gerektiğinde aksini söylemesi anlamında bir terim.
254. Terörizmin kitlelere etkisi nedir ?
Şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası
ile sağlanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan da yararlanan
terörizm, yarattığı korku ve dehşet ile bir bakıma topluma; “Benden yana mısın,
değil misin?”, “benden değilsen düşmanımsın”, “düşmanımsan hedefimsin”, “senin
yaşama hakkın yoktur.” şeklinde belirtilebilecek “taraf olma” çağrısında
bulunmaktadır. Terörizm, bu dramatik çağrılar ile insanlara tarafsız olma hakkını
yasaklamakta, onların zihinsel ve duygusal masumiyetini yok etmekte, şiddet
ortamına çekmekte ve toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına, kutuplaşmasına
yol açmaktadır. Toplumdaki kutuplaşmalar da zihinsel ve duygusal yönden
bölünmüş “çatışan tarafları” ortaya çıkarmaktadır. Çatışan tarafların ise toplumun
birlik ve bütünlüğünü bozacağı, dolayısıyla terörün amacına hizmet edeceği
açıktır.
Terörizmin benimsediği bir diğer amaç, kargaşa yaratarak toplumun direnme
gücünü kırmak, yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki halk desteğini
şiddet yoluyla zayıflatmaktır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
255. Feto terör örgütü elebaşı kim ? Nerede yaşıyor? Amerika yardım
ediyor mu?
Fehtullah gulen, ABD pensilvanya , ABD onu koruyan ve yataklık yapan
ülkedir?
256. Cumhuriyet kavramını hem yönetim hem rejim olarak yorumlayınız?
Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre
için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir
kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.
257. Tek adam rejimimi iyidir cumhuriyet rejimi mi neden?
Kağıt üzerinde demokratik olan ülkelerde, ülkenin tek bir kişi tarafından
yönetilmesi, kendisine halk ve/veya bir zümre/parti tarafından kadir-i mutlak bir
yetkiler verilmesidir. genelde demokrasi kültürünün oturmadığı yerlerde ve tek
parti rejimine sahip siyasal sistemlerde görülür.
Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre için
ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi
veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.
258. İslamın ve imanın şartı kaçtır sayınız?
İslam'ın Şartları 5 (beş) tanedir. Bunlar sırasıyla; Kelime-i Şehadet getirmek,
Namaz kılmak, Oruç Tutmak, Zekat Vermek ve Hacca Gitmektir.
İmanın Şartları 6 (altı) tanedir. Bunlar sırasıyla; Allah'ın Varlığına ve
Birliğine İman, Meleklere İman, Allah'ın Kitaplarına İman, Peygamberlere İman,
Ahiret Gününe İman ve Kadere İman şeklindedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
259. Deflasyon nedir?
Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli
düşüş göstermesi durumudur.
260. Akkuyu nükleer santrali nerededir ?yararı nelerdir, ne için kullanılır ?
Mersin'de , Nükleer Enerjinin Avantajları: -Nükleer güç üretimi diğer kömür,
doğal gaz veya petrol kullanarak elektrik üreten teknolojilere göre çok daha az
miktarda karbondioksit salınıma neden olur. Yani nükleer santrallerin sera gazı
emisyonları daha az olduğundan küresel ısınmayı hızlandırıcı etkileri daha
düşüktür.
261. Masumiyet karinesi nedir?
Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesidir . suç kesinleşmediği sürece kimsenin
hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini
262. Emniyet birimlerinden 3 tanesini sayınız?,
Özel Harekat, çevik kuvvet, organize suçlar, asayiş, siber suçlar.
263. Anayasanın üstünlüğü nedir ?
1982 Anayasası'nın 11. maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel
hukuk kurallarıdır. / Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın
üstünlüğü”, en başta yasaların Anayasa'ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder.
264. İçe kapanıklık nedir açıklayınız?
İçe kapanıklık veya içe dönüklük, diğer insanların yer aldığı dış dünyadan
ziyade zihinde cereyan eden içe dönük yaşamın tercih edilmesiyle karakterize bir
kişilik tarzıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
İçe kapanıklık yaşayan bir birey genellikle sessiz, tedirgin ve düşünceli bir birey
olarak düşünülür. İçe kapanık olarak etiketlenmiş insanlar, bitkin ve yorgun
hissetmelerine neden olabileceğinden, özel ilgi ve sosyal etkileşim peşinde
koşmazlar.
265. Fethi Sekin kimdir?
Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken canı pahasına
teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin
kahramanı olan Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık
köyünde doğmuştur.
266. Hukukun üstünlüğü ilkesi nedir ?
Hukukun üstünlüğü, hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel
çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması anlamı taşır. Hukukun üstünlüğü,
yöneticilerin ülkeyi keyfi bir şekilde değil hukuk kurallarına göre yönetmesi için
gereklidir. Hukukun üstünlüğünde her birey hukuk önünde eşit sayılır.
267. Mahalli idare nedir ?
1982 Anayasası kapsamında; yerel yönetimler (mahalli İdareler); “il,
belediye ya da köy halkının mahalli müşterek gereksinimlerini karşılamak üzere
kuruluş esasları kanunla belirtilmiş ve karar organları, yine kanunda gösterilen,
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.
268. Kut anlayışı nedir ?
Kut inancı, Türk devletlerinde başta olan insanların, kendilerine bu görevin
Tanrı tarafından verilmiş olduğu inancı. Herhangi bir kişinin yönetici olmayı hak
etmesi için Tanrı'nın ona “kut” vermesi gerekir
269. Muasır medeniyetler seviyesi nedir açıklayınız.
Muasır Medeniyet Seviyesi: Türkçe'yi sadeleştirme çalışmalarının sonucu
olarak "çağdaş uygarlık düzeyi" olarak da nitelenen, Atatürk'ün Türk ulusuna,
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
ulaşılmasını hedef olarak gösterdiği seviye. Çoğu tarafından modern batı
dünyasının bu gün eriştiği nokta olarak da hayal edilmektedir.
270. Takım sporları ile bireysel sporlar arasında fark nedir?
Takım sporları ve bireysel sporlar arasındaki en önemli fark, bireysel
spor sürecinde sporcuların kendilerine karşı mücadele
etmeleridir. Takım sporlarında ise en az iki kişilik bir grup söz konusudur ve
karşı takıma karşı mücadele edilir
271. II. Dünya Savaşı ve sonrasında düzenlenen konferanslar nelerdir?
II. Dünya Savaşı süresince müttefikler arasında yürütülen diplomatik
konferanslardan dört tanesi savaştan çok savaş sonrası dünya düzeni ile (BM’nin
kurulması, savaş sonrası tahsis edilecek barışın korunması gibi) ilgilidir. Bu
konferanslar şunlardır:
Moskova Konferansı: 1943 Ekim’inde Moskova’da toplanmış ve Tahran
Zirvesi’nin hazırlığını yapmıştır.
Tahran Konferansı: 28 Kasım – 14 Aralık 1943
Dumbarton Oaks Konferansı: 1944 yılı Ağustos ayında Washington DC
yakınlarındaki Dumbarton Oaks’ta yapıldı.
Yalta Konferansı: 4-11 Şubat 1945’te Yalta’da yapıldı.
272. I. ve II. Dünya Savaşından en karlı çıkan devletler hangileridir?
I. Dünya savaşından en karlı çıkan devlet İngiltere
II. Dünya savaşından en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dir.
273. Sporun ruh sağlığı açısından önemi nedir?
Herkes düzenli sporun beden için iyi olduğunu bilir. Ancak spor ruh sağlığını
iyileştirmenin de en etkili yollarından birisi. Düzenli spor depresyon, anksiyete,
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve daha fazlası için son derece pozitif
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
etkiler yaratabilir. Ayrıca stresi hafifletir, hafızayı iyileştirir, daha iyi uyumanıza
yardımcı olur ve genel ruh halinizi güçlendirir.
274. Biyolojik delil nedir?
Biyolojik Deliler ; Canlıların vücudundan kopan , düşen veya akan her türlü
delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelemesinde temel amaç; DNA ya
ulaşmaktır. Biyolojik deliller; Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku
parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü.
275. İnterpol nedir?
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatıdır. Interpol, Birleşmiş Milletler' den
sonra, dünyanın ikinci büyük uluslararası örgütüdür; şu anda 190 üye ülkeye
sahiptir.
276. İnsan hakları nelerdir?
İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ile 04 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın
bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve
özgürlükleri: yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı,
kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü
ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve
haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü,
toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikayet
hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir. Daha sonra toplum yaşamında
meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle bu haklara:
mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat
özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir.
277. Ceza hukuku nedir ?
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.
Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
278. Sözlü taciz nedir ?
Sözlü taciz, kişinin birisini iktidarı kazanmak veya kontrol etmek ve kontrol
altına almak için kelimeler veya tehditler kullandığı bir duygusal istismar türüdür
279. Bozkırın bilge kalemi kimdir ?
Bozkırın Bilge Kalemi" dünyaca ünlü Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov'dur.
280. Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir ?
1- Öğretim, okulla sınırlıdır. Eğitim ise meslek yaşamında devam eder.
2- Öğretimde bilgi edinmek, eğitimde ise bilgileri doğru yorumlamak ve
uygulamak önemlidir.
3- Öğretim, akademik bir yapıdadır ve bilimseldir. Eğitim ise toplumsaldır
ve temelinde ahlak yer alır.
4- Eğitim, kişinin hayatı boyunca devam eder. Öğretim ise müfredatla
sınırlıdır.
5- Eğitim daha genel bir kavram olduğu için öğretim onun bir alt dalıdır.
6- Eğitim ailede başlar, okulda devam eder. Öğretim okulda ve çeşitli eğitim
kurumlarında başlar.
281. Acı patlıcanı kırağı çalmaz ne demektir ?
Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar,
bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar.
282. Psikolojik kışkırtma nedir?
“Psikolojik kışkırtma”, karşısındaki kişiyi sözlü tacizlerle kışkırtarak şiddete
yöneltmeye çalıştırmaktır.
283. Kültürel şok nedir?
Kültür şoku, kişinin alışkın olduğu kültürel ortamdan farklı bir ortama
girdiğinde yaşayabileceği durumdur. Kültür şoku ayrıca göç veya yeni bir ülkeyi
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
ziyaret, sosyal çevrede değişiklik ya da yeni bir hayat tarzına geçiş halinde kişinin
alışkın olmadığı hayat tarzı nedeniyle hissedebileceği yönelim bozukluğudur.
284. Şiddet içinde şiddet nedir?
Bir kişiye fiziksel şiddet uygularken aynı zamanda bağırarak psikolojik
şiddet uygulamak veya tam tersi
285. Fiziksel dayanıklılık nasıl artırılır?
Fiziksel dayanıklılık, düzenli egzersiz, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları,
interval antrenmanlar ile gelişir. Fiziksel dayanıklılığı artırmada sağlıklı beslenme
düzenli uyku da çok önemlidir.
286. Konvansiyonel savaş nedir?
Konvansiyonel savaşta, düzenli ordular, birbirleriyle kitle imha silahları
kullanmadan görece doğrudan savaşırlar. Konveksiyonel savaşta kitle imha
silahları ve nükleer silahlar kullanılmaz.
287. Başarı nedir?
Başarı, tanımlanmış bir dizi beklentiyi karşılama durumu veya koşuludur.
Belirli bir işin üstesinden gelmek anlamındadır.
288. Küresel ısınmanın çevreye etkileri nelerdir?
Küresel ısınmanın sonucunda mevsimler değişecek, su ve tarım ürünleri
giderek azalacak ve kıtlık bütün dünyayı saracaktır. Böylelikle insanların beslenme
sorunları artacak, açlığa bağlı birçok hastalık gelişecektir. Elbette açlık ve kıtlık
yüzünden ölüm oranları artacaktır. Aşırı ısınma ile polen alerjisi ve astım riski
artmaktadır.
289. Arge nedir? Neden önemlidir?
Araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları, ürünü kullanıcılar ile
buluşturmadan önceki gelişim süresinin ilk aşamasıdır. ARGE, ulusal düzeyde
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
rekabet avantajı sağlayabilecek yeni ve gelişmiş bir teknoloji yaratma projesinin
başlangıcıdır.
Arge sonucu gelişmiş üretim teknikleri ile üretim yapmak, yeni ürün
üretmek firmalarımızın uluslararası rekabette başarılı olmaları için
en önemli araçtır.
290. Medeni hukuk nedir?
Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin
doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının
konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince medeni
hukuk akla gelir.
291. Hukuk nedir? Toplumsal hukuk ile arasındaki fark nedir?
Hukuk, “hak” kelimesinin çoğulu olarak “haklar” anlamına
gelmektedir. Hukuk, devletin yetkili organları tarafından toplumsal ilişkileri
düzenlemek amacıyla konulan, maddi yaptırıma bağlanmış olan ve uyulması
zorunlu kuralların oluşturduğu sistem olarak tanımlanabilir.
Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları
ödevleri ve kullanacakları yetkileri gösteren kurallara “sosyal düzen kuralları”
denilmektedir. bulunmaktadır. Bunlar; “din kuralları”, “ahlak kuralları”, “görgü
kuralları” ve “hukuk kuralları”dır.
292. İkili ilişkilerde diyaloğun önemi nedir?
Diyaloğun sürebilmesine ve ilişkinin güçlenmesine yol açar. İster
partnerimizle, ister çocuğumuzla, ister özel veya iş arkadaşımızla diyaloglarımızda
anlatan rolünü üstlendiğimizde BEN DİLİ'ni kullanmak iletişim
kalitemizi önemli ölçüde artıracak, sorunlarımızı çözmemize yardımcı olacaktır.
293. Hacı Bektaşı Veli kimdir?
Hacı Bektâş Velî; mutasavvıf, âlim ve İslam filozofu. Alevi-Bektâşilik'in fikir
ve isim öncülerindendir. Kendisinin yolunu takip edenlere Bektâşi adı verilir. Hacı
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Bektaş-ı Veli Horasan'ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde doğdu. İlk eğitimini
Şeyh Lokman-ı Perende'den aldı. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi'nin
halifelerinden olup, zahir ve batın ilimlerinde derin bilgilere sahiptir.
294. Atatürk’ün polisler için söylediği sözü nedir?
Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar
şefkatli olmalıdır.
Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.
Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.
Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların
karşısındadır.
295. Şüphecilik nedir?
Kuşkuculuk, septisizm, skeptisizm veya şüphecilik, her tür bilgi savını
kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen,
ayrıca aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli ve tam
bir şüphe içinde kalınacağını, "mutlak"a ulaşmanın mümkün olmadığını savunan
felsefi görüştür.
296. Psikolojik baskı insanı etkiler mi?
Evet etkiler.Psikolojik baskı psikolojik sorunların doğmasına ve kişide
değersizlik duyguları hissetmesine sebep olurç Psikolojik baskı ayrıca suçluluk,
yalnızlık, korku, çaresizlik, kendine güvensizlik, gerginlik ve huzursuzluk gibi
duyguların açığa çıkmasına yol açar.
297. Etnik terörizm nedir?
Etnik terörizm alt etnik grubun davasını yüceltmek için yaptığı bilinçli şiddet
hareketi olarak tanımlanabilir. Bu şiddet hareketi bağımsız bir devletin
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
kurulmasına yönelebileceği gibi, ülke içinde belli bir etnik azınlığın diğerlerinden
ayrı bir statüye kavuşturulmasına da yönelebilmektedir.
298. Talimat nedir?
1. Görevin gerektirmiş olduğu çeşitli hizmetlerin başarı ile
yürütülebilmesi için kumandan, başkan ya da daire başkanları
tarafından verilebilen, o hizmet ile alakalı düzen, sorumluluk ve
ilkeleri içerisine alan buyruklar
2. Yönerge
299. Küresel ısınma nasıl önlenir?
1- Bol bol ağaçlandırma yaparak
2- Elektrikli aletleri daha az kullanarak.
3- Çevre konusunda daha bilinçli davranarak.
4- İhtiyacımız olmayan şeyleri satın almayarak tükenmeyerek
5- Bozulan makineleri atmak yerine tamir ederek
6- Naylon ve plastik maddeleri çok daha az kullanarak
7- Poşet yerine kese kağıdı kullanarak
8- Kullanılan plastik, cam ve kağıtları çöpe atmak yerine geri
dönüşüme göndererek
9- Ozon tabakasını korumaya yönelik somut adımlar atılması
10- Kimyasal ham madde kullanımının en aza indirgenmesi
300. Türkiye’de yüksek mahkemeler nelerdir?
Anayasa Mahkemesi , yargıtay, danıştay, uyuşmazlık mahkemesi
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
301. Adalet kavramını açıklayınız? Adaletli devlet nasıl olmalıdır.
Haklılık, hakka uygunluk, karşılıklı menfaatler arasında eşitlik, denklik, orantılılık
olarak tanımlanmıştır.
Adaletli devlet halkının derdine çözüm arar, onları huzur içinde yaşatmaya
çalışır. Adeletli devlet insan hakları ve dolayısı ile insanlık değerleri açısından dil,
din, cins, ırk gibi farklılıklarda ve "yurttaşlık" gibi aidiyetlerde hiçbir gerekçe ile
ayırımcılık yapmaması gerekir.
302. Komiser yardımcısından başlayarak rütbeleri sayar mısınız?
 Komiser
 Başkomiser
 Emniyet Amiri
 4.sınıf emniyet müdürü
 3.sınıf emniyet müdürü
 2.sınıf emniyet müdürü
 1.sınıf emniyet müdürü
 Sınıf üstü emniyet müdürü
303. Sosyoloji nedir?
Sosyoloji veya toplumbilimi, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan
bir bilim dalıdır. Toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler
arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.
304. Sosyal psikoloji nedir?
Sosyal psikoloji bireylerin düşüncelerinin, iç dünyalarının ve davranışlarının
başkalarının gerçek, hayalî ve anlaşılan oluşundan nasıl etkilendiğine dair bir
bilimsel çalışmadır. Bu alanda araştırma yapanlar genellikle psikolog veya
sosyologlardan oluşmaktadır.
305. Egemenlik nedir?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural
koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış
bir üst iradeyi ifade etmektedir. Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve
uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder.
306. Normlar hiyerarşisi nedir?
Hukuk sistemi yapısında bulunan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri
normlar, düzensiz olarak değil, alt-alta, üst üste bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle
ilişkilidir ve piramit düzeni şeklinde bulunmaktadır. Normlar birbirleriyle altlık üstlük
ilişkisi içerisindedir.Bu ilişki ‘’Normlar hiyerarşisi’’ veya ‘’hukuk düzeni piramidi’’ olarak
adlandırılmaktadır. Söz konusun piramitte alt kademede yer almakta olan norm,
geçerliliğini üst kademede yer alan normdan almaktadır. Bu sebeple üst kademedeki
norma aykırı olamaz. Bu kapsamda örnek olarak kanun anayasaya, yönetmelik de
kanuna aykırı olamaz.
Söz konusu hiyerarşi, en üst kademede anayasa olacak biçimde:
 Anayasa
 Kanun
 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 Yönetmelik
307. Seçme ihtimaliniz olsa yöneticinizi kadın mı seçerdiniz erkek mi?
Gerekçesiyle açıklayınız.
Yorum sorusu
308. Atanırsanız kadın amirden mi erkek amirden mi emir almak
isterdiniz?
Yorum sorusu
309. Türkiye’deki fay hatları nelerdir? Depremin zararları nasıl en aza
indirilir?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı
Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor.
Depremin zararları nasıl en aza indirilir?
 Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler
iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere
yapılmamalıdır.
 Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı
Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak)
 İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina
yapılmamalıdır.
 Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
 Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
 Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
 Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
310. Toplumsal prestij nedir?
Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde
üstünlük sağlayan duruma denir.
311. Kanaat önderi nedir?
Kanaat önderi kavramı, kişilerin ve toplumların algılama, bakış açısı, anlama
ve kavrama farklılıkları ile insanın bir gruba ait olma ve aidiyet ile grup psikolojisi
şemsiyesi altında korunma güdüsü isteği kapsamında oluşan, sosyal, dini,
ideolojik, kültürel, sportif vb. özelliklere haiz gruba veya topluluğa mensup olan ve
fikir birlikteliği içinde hareket edenlerin lideri pozisyonundaki kişidir.
Kanaat önderi fikir önderliği yaparak güçlü bir liderlik sergileyen, bilgi sahibi
kişi olarak görüşleri ve bilgileri ile etrafındaki insanlara sosyal mesajlar veya
sosyal olaylara ait düşüncelerini kitlesinin anlayacağı ve kavrayacağı seviyede
anlatarak etkileyen simge kişilerdir. Grup çatısı altında kişisel iradenin yerine
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
kanat önderinin fikri esas kabul edilir, saygı duyulur ve kabul görür. Liderin
kararını sorgulamama ve mutlak itaatin esas olduğu bir hiyerarşik yapıdır.
312. Enflasyon nedir?
Enflasyon, mal ve hizmetlere dair fiyat düzeyinin yükselmesi sebebi ile
paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder.
313. Analitik düşünce nedir? Analitik düşüncenin yararları nelerdir?
Analitik düşünme en kestirme tabiri ile, bir problemin çözümünü tümden
gelerek bulma sistemine dayanır. Biraz daha açacak olursak problemi alt başlıklara
ayırarak, küçük parçalara bölerek sınıflandırmak ve her bir parça üzerinde çalışma
yaparak asıl sorunu çözmeye çalışmak anlamını taşıyan bir yaklaşımdır.
Tamıyla çözüm odaklı bir yaklaşım biçimi olan analitik yaklaşımlar, sorun
çözme konusunda da ciddi anlamda zaman kazandırır. Bir bütünü ele alan bu
düşünce biçimi, bütünü optimum seviyede parçalar ve parçalardan yola çıkarak en
hızlı şekilde çözüm sunmayı amaçlar.
314. Sanayileşmiş toplumların özellikleri nelerdir?
Sanayi toplumunda, üretimde mekanizasyon ve otomasyon, örgütler,
merkezileşme, fabrika, pazara yönelik üretim, standartlaşma, uzmanlaşma,
eşgüdüm, çekirdek aile tipi, ve işçi sınıfı karakteristik özellik taşır.
315. Sapma nedir?
Sapma, genel olarak yön değiştirme anlamına gelmektedir. Herhangi bir
referans noktasına göre belli bir açıyla seyreden bir cismin seyir açısı değiştiğinde,
o cisim sapmış olur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
316. Dilemma nedir?
Herhangi bir durum ya da olay karşısında oluşan ikilem ya da karmaşa ve
karışıklık şeklinde ifade edilebilir. Özellikle, ’ikilemde kalmak’ yani diğer bir
deyişle kararsız kalmak gibi anlamı doğrultusunda değerlendirilir.
317. Paradoks nedir?
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir
çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır. Çoğunlukla,
çelişkili görünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır.
318. Holigan nedir?
Holigan kelime fanatizmi destekleyen kişiler için kullanılır.
Yani holigan Türk dil kurumuna göre fanatik ve bir konuda aşırı tutkun demektir.
Bu tutkunun çevreye zarar vermesi de söz konusudur.
319. Zeka nedir?
İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama,
yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü.
320. Formal ve informal eğitim arasındaki fark nedir?
Formal eğitim, planlı ve programlı bir sistemi öngörürken informal ise belirli
bir amaçtan yoksun ve plansızdır. Eğitim kavramının gereklilikleri, formalda
mekan isterken informal eğitimde mekan sorunu ortadan kalkar. Bu durum da,
sınırsızlığı ve özgürlüğü beraberinde getirir.
321. Yardımseverlik nedir? Polisin yardımseverliği hakkında ne
düşünüyorsun?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Yardımseverlik, hayırsever olma durumu, iyilikseverlik, yardıma muhtaç
insanlara yardım etmekten hoşlanma durumudur. Yardım alan kişi gördüğü
yardımdan ötürü mutlu olur.
Polisin yardımseverliği , polis devleti temsil ettiği için, devlet vatandaşına
polis ile şefkat elini uzatır onu korur kollar.
322. Alevilik nedir?
Sözcük anlamı Hz. Ali’ye bağlı ya da onun soyundan olanlar demektir. Bir
inanç sistemi olarak karşımıza çıkan Alevilik, tarikat olmadığı gibi, tek bir tarikata
da bağlanamaz. Daha çok bir mezhep, bir din görünümündedir (A. Gölpınarlı).
Kısaca söylemek gerekirse, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra,Hz. Ali’nin halife
olmasını isteyen, onu imam olarak kabul eden, daha sonra ise Şii-Batıni inançlara
bağlananların tümüne Alevi denir.
323. Öğrenilmiş çaresizlik nedir?
Başarısızlık sendromu ve öğrenilmiş çaresizlik sendromu, kişinin sonuca
ulaşamaması durumunda sonucu değiştirmeyeceğine karşı oluşan ruh halidir.
324. Kitle kavramını açıklayınız.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde kitle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş
insan topluluğu, kütle olarak tanımlanıyor. İkinci bir anlamı ise, belirli işleviyle
özellik gösteren büyük insan kalabalığı.
325. Anayasa hukuku neyi inceler?
Anayasa hukuku, yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının
kurulusunu, isleyisini ve bu organlar arasındaki karsılıklı iliskileri ve devlet
karsısında vatandasların temel hak ve özgürlüklerini
düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk bilimi dalıdır.
326. Tarafsızlık nedir?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Tarafsızlık, genel anlamıyla taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir zaman ve
mekanda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama halidir.
Gündelik dilde, kararsızlık, çekimserlik, eylemsizlik, tepkisizlik gibi kelimelerin
yerine de kullanılmaktadır.
327. Türk Dil Kurumu hangi tarihte kuruldu ve görevi nedir?
Türk Dil Kurumu, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak
amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan
kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine
çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir.
328. Kültürel görecelik nedir?
Kültürel görecilik ya da kültürel rölativizm bir kişinin inanç ve
aktivitelerinin, o kişinin kültüründe yaşayan başka kişiler aracılığıyla, bu kişilerin
gözlemlenmesi ile anlaşılması gerektiğini öne süren prensip.
329. Stagflasyon nedir?
Stagflasyon kelime anlamı olarak bir ülkede enflasyon ile beraber
durgunluğunda aynı anda yaşanması durumunda tabir edilen ekonomik bir
tabirdir.
330. YSK’nın görevleri nelerdir?
YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği,
cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar
heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk
oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
331. 93 harbi nedir?
93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II.
Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus
Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93
Harbi olarak bilinir.
332. TBMM’nin görevleri nelerdir?
 Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak TBMM yetkileri arasında
bulunmaktadır.
 Bakanlar kurulunun ve bakanların denetlenmesi de yine TBMM
tarafından yapılır.
 Sıkıyönetim olduğu durumlarda Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak
olan kanun hükmündeki kararnamelerin onaylanmasında görevlidir.
 TBMM başkanını seçmek de görevleri arasında bulunmaktadır.
 Bütçe hesaplamalarına dair çalışmalar sürdürmek de TBMM görevleri
arasında yer almaktadır.
 Milletler arası antlaşmaları uygun bulmak,
 Para basılmasına karar vermek,
 Ölüm cezası verilen kişilerin cezalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,
 Savaş ilanına karar vermek,
 Silahlı kuvvet kullanmasına izin vermek,
 Olağanüstü hal süresince Bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanından
aldığı yetkiyle olağanüstü hal ilan etmesini onaylamak,
 Yabancı ülkelere gönderilecek askerleri belirlemek,
 Anayasanın değiştirilmesi,
 İç tüzük yapmak, anayasayı değiştirmek, kanun hükmündeki
kararnameleri onaylamak,
 Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin bir kısmını seçmek,
 Anayasa Mahkemesine üye seçmek,
 Sayıştay Başkan ve üyelerini seçmek,
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Kamu iktisadî teşebbüslerini (KİT) denetlemek,
 Süresi dolmadan TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek,
 Genel ve özel af ilânına karar vermek,
 Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları denetlemek,
333. Türkiye’nin ilk güneş enerjili hava limanı hangi şehrimizdedir?
Erzincan havalimanı
334. Konar göçer nedir?
Konar göçerlik, beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük hayvan
sürülerini takip eden göçebelerden ya da belli bir coğrafî mekâna bağlı olmaksızın
hayvanlarına otlak ve kışlak bölgeleri arayan göçebe çobanlıktan farklı olarak belli
bir mekân dairesinde yerleşik hayatın bütünleyicisi olarak hayvancılık yapan ve
ürünlerini daha çok yerleşik toplumlara pazarlayan iktisadî faaliyet biçimi ve hayat
tarzıdır.
335. Sanal alem nedir?
Kelime anlamı gerçekte olmayan, tahmini, farazi olmasına rağmen internet
ortamına verilen genel bir sıfat haline geldi.
336. Polis-devlet ilişkisini açıklayınız.
Polisin görevi bilindiği gibi toplumun asayiş ve huzurunu temin etmektir.
Devletin görevi polise bu zor görevi yaparken rahat çalışma koşulları sağlamak ve
gerekli yetkileri vermek, halkın görevi ise gece gündüz çalışan polis kuvvetlerine
gerekli yardımı etmektir.
337. Mobese nedir?
MOBESE, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan sistemle, suç ve suçluyla mücadele
eden güvenlik kuvvetlerinin elini güçlendirmek amacıyla kurulan kameralı
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
güvenlik sistemleridir. 2007'den bu yana kurulan sistemlerin maliyeti İçişleri
Bakanlığı bütçesi tarafından ve il özel idareleri tarafından karşılanmıştır.
338. Popüler kültür nedir ?
Popüler Kültür veya Pop Kültürü, 20. yüzyıldan sonra özellikle toplumsal
modernleşme ile toplu kültür olarak yayılan, kavram olarak kültürel gelişmeleri ve
günlük uygulamaları kapsamakta, aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk
kültürü kavramı yerine geçmekte.
339. Korkuyla şiddete maruz kalanlar kimlerdir ?
Kadınlar, çocuklar
340. Milli silahlarımızı sayınız?
 SOM füzesi
 Roketsan Umtas Tanksavar Füze Sistemi
 T129 Atak Helikopteri
 Bora 12 keskin nişancı tüfeği
 Fırtına obüsü
 Altay tankı
 Akya milli torpido
 Milgem milli gemi
 Anka insansız hava aracı
 Atmaca milli gemi savar
 Hürkuş
 Milli piyade tüfeği MPT
 Pars zırhlı muharebe aracı
 Kasırga füze sistemleri
 BMC Kirpi (zırhlı araç)
 Cobra (zırhlı araç)
341. Psikolojik dayanıklılık ne demektir ?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Psikolojik dayanıklılık, bireylere zorluklar karşısında dayanma ve mücadele etme
gücü vermektedir. Bu gücü taşıyanlar, yaşadıkları olumsuz olaylarda daha çabuk
toparlanabil- mekte ve eski hayatlarına geri dönebilmektedir.
342. Yerel yönetim nedir?
Türkiye'de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il özel
idaresi, belediyeler (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri) ve köylerdir.
343. Davranış nedir ?
Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her
türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tepkilerin genel adıdır. Söz konusu bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir. Bunun sonucunda
davranış ortaya çıkar
344. Ahilik nedir?
İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel
meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir.
345. Tanıklık nedir ?
Tanık ya da şahit, gördüğünü veya bildiğini anlatan kimse. Bir duruşmada
bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse olarak da tanımlanır. Tanıklık gönüllü ya da
yasa zoruyla yapılabilmektedir.
346. Türkiye enerji ithalatını nerelerden sağlıyor ?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) raporuna göre Türkiye'nin
doğal gaz ithalatında Rusya yüzde 33.42'lik pay ile ilk sırada yer alırken onu yüzde
17.04 ile ABD, yüzde 13.83 ile İran, yüzde 12.08 ile Azerbaycan, yüzde 10.26 ile
Cezayir, yüzde 7.93 ile Mısır, yüzde 2.09 ile İspanya, yüzde 2.09 ile Katar, yüzde
1.64 ile Trinidad ve Tobago takip ediyor.
Türkiye’nin petrol ithal ettiği ülkeler, Irak, İran, Rusya, Hindistan, Suudi
Arabasitan, İsrail, İtalya ve Yunanistan’dır
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
347. Dışa dönüklük nedir ?
Yeniliklere ve etkileşime açık olan, enerjik, cesur ve meraklı kişiler dışa
dönük olarak nitelendirilir.
348. Hoşgörü nedir ?
Kendisininkilerle çelişse bile, başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile
getirmelerinden rahatsız olmama, onların geçerliliklerine karşı tepki göstermeme
tutumu.
349. Duygusallık nedir?
Duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi
durumudur. Duygusallık denildiğinde öfke, hüzün, sevinç, kaygı, korku, heyecan,
umut gibi duyguların yoğun deneyimlenmesini ve hayata dair kararların
verilmesinde duyguların yönlendirmesinde olmayı anlayabiliriz.
350. Soğuk savaş dönemini anlatınız. Soğuk savaş döneminde
cumhurbaşkanı kimdir?
Soğuk Savaş, iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler
Birliği'nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947'den 1991'e kadar
devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik.
Soğuk savaş döneminde cumhurbaşkanlarımız
 İsmet İnönü (1938–1950)
 Celâl Bayar (1950–1960)
 Cemal Gürsel (1961–1966)
 Cevdet Sunay (1966–1973)
 Fahri Korutürk (1973–1980)
 Kenan Evren (1982–1989)
 Turgut Özal (1989–1993)
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
351. Psikopatlik nedir? Kime psikopat denir?
Psikopat, ruhsal bozukluklardan biri olan psikopati durumuna sahip kişilere
verilen genel isimdir. Antisosyal kişilik bozuklukları ve sosyopati başlıkları altında
değerlendirilen bu kişiler kısaca empatiden tamamen yoksun olarak
tanımlanabilirler.
352. Eli sıkı olmak deyimini birey ve toplum açışından örnek vererek
açıklayınız.
TDK'ya göre Eli Sıkı deyimi savurganlıktan hoşlanmayan, aşırı tutumlu kimse
demektir.
353. Kanun önünde eşitlik nedir? Anayasada kaçıncı maddede
geçmektedir? Açıklayınız.
Kanun önünde eşitlik veya hukuksal eşitlik, bireylerin birer hukuksal kişilik
olmaları nedeniyle yasa önünde eşitliklerini anlatan ilke. Özellikle çoğulcu
demokrasilerde gelişmiş bir kavramdır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir.
354. Bireysel başvuru nedir?
Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve
özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf
olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal
edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur.
355. Anayasal şikâyeti yorumlayınız.
Anayasa şikayetinin işlevi, özünde, idari makamların ya da yargı
organlarının kararlarıyla, hakları ihlal edilen bireylere Anayasa Mahkemesi'nde
dava açma hakkı tanımak suretiyle temel hakların etkili biçimde korunmasıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
356. Ticaret savaşları nedir? ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları
hakkında neler düşünüyorsunuz.
Ticaret savaşı, devletlerin diğer taraf tarafından oluşturulan ticaret
engellerine yanıt olarak birbirlerine karşı tarifeler veya diğer ticaret engelleri
yükselttiği veya oluşturduğu aşırı korumacılıktan kaynaklanan ekonomik bir
çatışmadır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında devam eden
bir ekonomik anlaşmazlıklardır. Anlaşmazlık, 2018 yılında Amerika Birleşik
Devletleri başkanı Donald Trump 'un, ABD'nin "haksız ticaret uygulamaları" dediği
şeylerde değişiklik yapmaya zorlamak amacıyla Çin'e tarifeler ve diğer ticaret
kısıtlamalar koymasıyla başladı. Bu uygulamaların gerekçeleri arasında artan
ticaret açığı, fikri mülkiyet hırsızlığı ve Amerikan teknolojisinin Çin'e zorla
aktarılması yer alıyor.
1980'lerden bu yana Trump, ülkenin ticaret ortakları tarafından
"parçalandığını" söyleyerek ABD'nin ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi teşvik
etmek için tarifeleri savunmaktaydı ve bu tarifelerin uygulamak başkanlık
kampanyasının ana planlarından biri haline geldi. Bazı iktisatçılar ve politikacılar
ABD'nin devam eden ticaret açığının sorunlu olduğunu iddia etseler de, pek çok
iktisatçı bunun bir sorun olmadığını ve az sayıda tarifenin bir çözüm olduğunu
savunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret savaşı, çiftçiler ve üreticiler için
mücadeleler ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlar getirdi. Diğer ülkelerde de
ekonomik zarara yol açmış olsa da, bazı ülkeler boşlukları doldurmak için artan
üretimden faydalanmaya çalışmaktadır. Ayrıca borsada istikrarsızlığa yol açtı. Çin
ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin hükûmetleri, ABD-Çin
ilişkilerindeki bozulmanın ve tarifelerin neden olduğu zararın bir kısmını ele
almak için adımlar attı.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Ticaret savaşı, ABD'li işletmeler ve tarım örgütleri de dahil olmak üzere
uluslararası alanda eleştirildi, ancak çoğu çiftçi Trump'ı desteklemeye devam etti.
ABD'li politikacılar arasında görüşler karışıktı ve çoğu Çin'e baskı yapılması
gerektiğine katılıyor. Kasım 2019 sonu itibarıyla, ABD'nin Çin'in haksız ticaret
politikaları olarak gördükleri şeyle yüzleşmek zorunda kaldığını açıklayan Joe
Biden ve Elizabeth Warren dahil olmak üzere önde gelen Demokrat başkan
adaylarından hiçbiri tarifeleri kaldıracaklarını söylemedi. Senatör Bernie
Sanders tarifeleri bir müzakere aracı olarak kullanacağını söyledi ancak Trump'ın
eylemlerini "tamamen mantıksız ve tüm dünya ekonomisini istikrarsızlaştırmak"
olarak eleştirdi.
357. Amir nedir?
Amir; altında bulunan kişilerin üstü konumunda yer alan kimseye denmektedir.
358. Toplumsal dayanışma nedir?
Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda
birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum
ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.
359. Devalüasyon nedir?
Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin
ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükûmetçe alınan bir kararla
düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin
diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.
360. Türkiye’nin jeopolitik konumu nedir?
Türkiye, dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip olan Orta Doğu ve
Hazar Havzası ile önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan Akdeniz
Havzası içinde yer alır. Karadeniz Havzası ve Boğazlar, Balkanlar, Kafkasya ve Orta
Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
361. Asimile nedir?
Türk Dil Kurumu'na göre asimile kelimesi kısaca, kendine uydurmak ya da
benzeşmek’ kelime grupları ile karşılık buluyor. Bununla beraber aynı zamanda
asimilasyon sözcüğü yer almaktadır. TDK açısından bakıldığı zaman bu kelime,
‘çoğunluğun düşüncelerinin azınlığa kabul ettirilmesi’ olarak karşılık
bulunmaktadır. Bu durum düşünce açısından ele alınırken aynı zamanda gelenek
ve göreneklerin yok edilmesi ve benzeri pek çok durumda üzerinden ele
alınabilmektedir.
362. Motivasyon nedir?
Güdü veya motiv, bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güç.
Davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak
tanımlanır.
363. Polyannacılık nedir?
Polyannacılık, kaybedilen herhangi bir şey için üzülmek yerine elindekilerle
yetinme ve mutlu olma davranışıdır.
364. Modernizim nedir?
Kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi,
sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle
ortaya çıkmıştır. Sanat tarihi açısından özel bir adlandırma olan modernist
hareketin 19. yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir.
365. Orta yaş krizi nedir?
Orta yaş krizi veya erişkin sendromu; kadınlarda menopoz, erkeklerde ise
andropoz süreci öncesi değişen hormonal faaliyetlere bağlı olarak kişilerin
cinselliğe karşı aşırı istek artışının oluşmasına verilen genel addır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
366. Kudüs şairi nedir?
Nuri Pakdil
367. Çanakkale boğazının önemi nedir?
İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi'nden oluşan Türk
Boğazlar Sistemi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan tek su yolu olarak stratejik
öneme sahiptir. Türk Boğazları, ülkemizin olduğu kadar, Karadeniz'e kıyıdaş
ülkelerin de gerek ekonomisi gerek askeri güvenliği açısından
hayati önem taşımaktadır.
368. Yankesicilik nedir?
Yankesicilik, kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli
eşyaların el çabukluğu ve özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır. Kapkaç ise
kelime anlamıyla, kapıp kaçmak yoluyla yapılan bir çeşit hırsızlık olayıdır.
369. Zimmet nedir?
Zimmet, bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan
veya koruma ya da gözetimi ile yükümlü olduğu şeyi mal edinmesidir.
Kullanma zimmeti ise, failin malı geçici bir süre kullanıldıktan sonra, iade etme
düşüncesi ile uhdesinde tutması halidir.
370. Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez sözünü açıklayın.
Yapılan bir işin sonunda elde edilecek gelirin toplamı, o iş için harcanacak
emek ve kaynakların maliyetini karşılamıyorsa bu işi yapmak akıllıca olmaz. Akıllı
davranıp o işe hiç girişmemek gerekir, böylece boş yere kayıp yaşanmamış olur.
371. Modernizim ve postmodernizim nedir?
Kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi,
sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
ortaya çıkmıştır. Sanat tarihi açısından özel bir adlandırma olan modernist
hareketin 19. yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul edilir.
Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama
olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve
perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte
yürütülmektedir.
372. Zorba devlet nedir?
Kural tanımaz devlettir. Baskı ve tehitle yönetir. Kanunları ve insan haklarını
hiçe sayar.
373. Monopol ve tekel farkı nedir?
Monopol piyasa ya da bilinen diğer adıyla tekel piyasa da bu kollardan
biridir. Monopol piyasa, rakipsiz tek bir firmanın o piyasaya hakim olması
anlamında kullanılmaktadır. Ürüne ait tüm sektör tek bir firmadan
oluşmaktadır. Monopol firmanın üretimindeki malların başka bir firma tarafından
üretilememesi demektir.
374. Deizim nedir?
Deizm veya yaradancılık, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl
ve gözlem yoluyla Tanrı'ya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür.
375. Emniyet genel müdürü kimdir?
Vali-Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ
376. İstiklal marşımzın son kıtasını okur musun?
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
377. Çocuk istismarı nedir?
Çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya da
büyüme gelişmesini engelleyen, kaza sonucu olmayan fiziksel, ruhsal ve cinsel
açıdan çocuğun toplum ya da devlet tarafından kötü davranışlara maruz kalmasını
içeren eylemlerdir
378. Organize suç orgütü nedir?
 Tehdit ve şiddet uygulayan,
 Bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan,
 Hiyerarşik yapıya sahip,
 Suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş,
 Suç işlemeye elverişli malzemeye sahip,
 Haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden
oluşan yapılara ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ denir.
379. Politika nedir?
Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili
özel görüş veya anlayış.
380. Eğitimde fırsat eşitliği nedir?
Eğitimde fırsat eşitliği, asıl fırsat eşitliği tanımında olduğu gibi, kişilerin
kökenlerine veya cinsiyetlerine bakılmaksızın eşit imkanlar
dahilinde eğitim alabilmesidir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
381. Sosyal sermaye nedir?
Sosyal sermaye, gerçekte veya uygulanmada karşılıklı tanışıklık ve tanımaya
dayalı olarak az ya da çok kurumsallaşmış, uzun ömürlü iletişim ağına sahip olması
nedeniyle, bir bireyin veya bir grubun haklı olarak hissesine düşen kaynakların bir
toplamıdır
382. Provokasyon nedir?
Provakasyon, bir kişiyi veya grubu kışkırtarak eylemi saptırmayı
amaçlamaktır. Bunu uygulayan kişilere provokatör denir. Barışçıl bir protesto veya
gösteri, sendika, siyasi parti veya şirket gibi herhangi bir grubu hedef alabilirler.
383. Terörle mücadele mi etmeliyiz müzakere mi?
Yorum sorusu.
384. Avrupa Birliği ne zaman ne amaçla kuruldu?
Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük
ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992
yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın 1
Kasım 1993 yılında yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik
Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur.
385. Türkiye’de güvenlik sorunları nelerdir?
Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki istikrarsızlık ve
çatışmalar Türkiye’nin geleneksel güvenlik sorunlarının başında gelir. Türkiye’nin
iç güvenlik sorunları ise terör örgütleri ve yapılanmalarıdır? Pkk, Fetö, daeş dhkp
386. Nüfus ve nüfuz nedir? Örnek vererek açıkla.
Nüfus, bir ülkede ya da bir yerde yaşayan insanların toplamını yalnızca bir
sayısal bilgi olarak ifade eder. Nüfuz ise bu insan sayısının etkisini ve gücünü ifade
eder.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
387. İntegral nedir?
Matematikte bir kavram.İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin
altında kalan alan. Fonksiyonun, türevinin tersi olan bir fonksiyon elde edilmesini
sağlar.
388. Abdullah Öcalan neden ve ne şekilde tutuklandı?
Abdullah Öcalan terörist pkknın ele başı ve bebek katilidir. Eli kanlı terör
örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın siyasi sığınma hayalleriyle ülke ülke
dolaşmasının ardından Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Kenya'nın başkenti
Nairobi'deki havaalanında Türk güvenlik güçlerince yakalanarak 15 Şubat
1999'da Türkiye'ye getirilmiştir.
389. Toplumsal yığın nedir?
Aynı mekanı paylaşmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler bulunmayan
insan birikimleridir.
390. Kız Kalesi hangi ilimizdedir?
Mersin ili Erdemli ilçesindedir.
391. Türkiye’nin günümüz sınırları hangi anlaşma ile belirlenmiştir?
Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923
392. Çevre kurallarının önemi nedir?
Çevre geleceğimiz için çok önemlidir. Eğer çevremizi temiz tutmazsak,
gelecek nesil bu durumdan fazlasıyla etkilenecek ardından nesiller ve kaynaklar
tükenecektir.
Toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine olan saygısı
ile başlamaktadır. Yaşamsal alanların korunması, doğaya ve yeşilliğe sahip
çıkılması ve çevre temizliğinin önemi tüm insanlığın sorumluluğudur. Yaşadığımız
çevrenin temizliği bütün canlılar açısından çok önemlidir. Özellikle bilinçsizce
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
atılan zararlı atıklar doğanın dengesini bozmakta hatta bütün canlıların hayatlarını
tehlikeye atmaktadır.
393. Depresyon nedir? Nasıl başa çıkılır?
Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl
düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak
tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve
zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar.
Depresyonla nasıl başa çıkılır?
Öncelikle bir uzmana görünmelisiniz. Sizi bunalıma iten nedeni bulup, onu
hayatınızdan çıkarmalısınız. iyi beslenmelesiniz. Güvendiğiniz, sevdiğiniz
insanlarla konuşmalısınız.
394. Dışişleri bakanının görevleri nedir?
Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları
yapmak ve tekliflerde bulunmak, Cumhurbaşkanı tarafından tayin ve tespit edilen
hedef ve esaslara göre dış politikayı uygulamak ve koordine etmek.
395. Çocuk gelin nedir?
Çocuk gelin, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açılardan evlilik ve çocuk
doğurma sorumluluğu taşımaya hazır olmadan evlendirilen kızlara verilen addır.
'Çocuk' ve 'erken evlilik' kavramları toplumlara göre değişiklik gösterse
de Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelere göre, on sekiz yaşının
altında evlenen tüm kız çocuklarına "çocuk gelin" denilmektedir.
396. Hendek operasyonları hakkında bilgi veriniz.
Hendek operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel
Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve
Nusaybin merkezli askerî operasyonlardır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
397. İdare hukuku nedir?
Kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan
ilişkilerini konu alan hukuk dalı.
398. Polis akademisi simgesi olan çift başlı kartal ne anlama geliyor?
Amblemin en alt bölümündeki “Çift Başlı Kartal” Selçuklu Devleti'nin (1040-
1157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya, diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı
hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, “Çift Başlı Kartal” güç, kudret, özgürlük ve
bağımsızlık anlamlarına geliyor.
399. Cumhurbaşkanlığı görev süresi kaç yıldır?
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa
Cumhurbaşkanı seçilebilir.
400. Tevhid-i tedrisat kanunu nedir?
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart
1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim
kurumlarının Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmasını öngören
yasadır.
401. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası nedir ? Anayasalarımızı sayar
mısınız.
 1921 Anayasası Ana madde: Teşkilât-ı Esasîye Kanunu. ...
 1924 Anayasası Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1924)
 1961 Anayasası Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961)
 1982 Anayasası Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)
402. Dobra nedir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
“Hiçbir şeyden çekinmeden, sözü eğip bükmeden, dosdoğru, açık açık
konuşmak.”
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
403. İdealizm nedir açıklayınız.
Felsefede dünyayı ve varoluşu, bilinç ve düşünceyi önem vererek
açıklayan öğreti
404. Fedakârlık nedir?
Eş anlamlısı özveri. Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'nde özveri,
“bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi
çıkarlarından vazgeçme” anlamında kullanılmaktadır.
405. Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
 Hırsızlık suçu
 Dolandırıcılık suçu
 Güveni kötüye kullanma suçu
 Görevi kötüye kullanma suçu
 Rüşvet suçu
 İrtikap suçu
 Zimmet suçu
 Özel belgede sahtecilik suçu
 Resmi evrakta sahtecilik suçu
 Parada sahtecilik suçu
 Kıymetli damgada sahtecilik suçu
 Mühürde sahtecilik suçu
 Hileli iflas suçu
406. Tüzel kişi nedir?
Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan
doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya
emtia topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç
veya alacak edinebilen varlıklardır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
407. Kurtuluş Savaşı Batı cephesinde kimlerle savaştık?
Yunanlılar
408. Milliyetçilik ilkesini açıklayınız.
Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk
İlkeleri'nde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını
kimlik ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir
vatanperverlik anlayışıdır.
409. Korkuyla nasıl başa çıkarsınız?
Yorum sorusu
410. Açlık ve yoksulluk sınırı nedir? Kim belirler?
Açlık sınırının kapsamına bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü tarafından
belirlenmiş olan standartlara göre hesaplandığı görülür. Açlık sınırı için belirlenen
değerler, çalışan ya da bir tane 0 ile 6 yaş arasında olan bir başkası ile 6 ile 15 yaş
aralığında olan dört kişilik bir aileye göre hesaplanır. Bu hesaplamanın
yapılmasında ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği, bütün aile üyelerinin
alması gereken asgari Kalori miktarına göre belirlenir.
Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan
minimum gelir miktarıdır. Yoksulluk sınırının hesaplanması yapılırken, genellikle
normal bir yetişkin kişinin kabul edilebilir düzeyde hayatına devam edebilmesini
sağlayabilecek bir sene içinde tüketebileceği tüm kaynakların değerinin
toplanması ile bulunur. ,
Açlık ve yoksulluk sınırını Türkiye’de TÜİK beliler.(Türkiye İstatistik
Kurumu)
411. Galileo eğik Pisa kulesi deneyi nedir ?
1589 ve 1592 yılları arasında İtalyan bilimci Galileo’nun Pisa Kulesi’nde bir
dizi deney yaptığı söylenir. Yapıldığı iddia edilen deneyde Galileo eğik Pisa
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Kulesi’nden, ağırlıkları farklı 2 top bırakır. Amacı topların düşüş süresinin,
kütlelerinden bağımsız olduğunu göstermektir.
412. Şah Fırat operasyonun amacı nedir?
Şah Fırat Operasyonu, 22 Şubat 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
gerçekleştirilen, Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 38 personelin Türkiye'ye
getirilmesi ve türbe içerisinde bulunan Süleyman Şah ve iki muhafızının naaşı ile
diğer eşyaların Suriye'nin Eşme köyüne taşınmasıyla sonuçlanan operasyon
413. Çocuk yetiştirmede ailenin önemi ve faktörleri nelerdir?
Toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede sorumluluklar tüm aile
bireyleri arasında paylaşılmıştır. Gerek çekirdek ailede gerekse geniş ailede
bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları vardır. Aile sosyal yapısı ile
çocuk üzerinde etkilidir. Ailenin yasalarla da belirlenen görev ve sorumlulukları
vardır. Aile içinde bulunduğu toplumun değer yargıların kültürünü, gelenek ve
göreneklerini yansıtan, ayrıca kendi içinde özel bir düzeni olan, çevresiyle iletişim
içerisinde olan bir kurum olarak tanımlanabilir. Aile çocuğun ilk sosyal
deneyimlerini kazandığı yerdir. Çocukların gelişiminde aile yol gösterici ve
kuralları öğretici rol oynar. Çocuğun doğru ve yanlışı öğrenmesinde, cinsel
kimliğini kazanmasında, davranışlarını kontrol etmesinde, ailenin rolü çok
büyüktür. Aile içinde yalnız anne ve babanın görev ve sorumlukları yoktur.
Çocuklar da yaş, cinsiyet, kişilik ve yetenekleri doğrultusunda görev almalıdır.
414. Sınır ötesi operasyonlarımızdan 3 tanesini sayınız.
 Şah Fırat Operasyonu.
 Fırat Kalkanı
 Zeytin Dalı Operasyonu/Afrin Harekâtı
 Pençe Harekâtı
 Barış Pınarı Harekâtı
 Libya Tezkeresi
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
415. İlk yardım nedir?
İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda,
sağlık görevlilerinin veya ilk yardım eğitimi almış herkesin tıbbi yardımı
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini
önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
416. Türkiye’nin sınır kapılarının isimleri nedir?
Bulgaristan Sınır Kapıları: Dereköy ve Kapıkule Sınır Kapısı
Gürcistan Sınır Kapıları: Sarp ve Türkgözü (Posof) Sınır Kapısı
İran Sınır Kapıları: Kapıköy, Esendere ve Gürbulak Sınır Kapısı
Suriye Sınır Kapıları: Cizre, Girmeli, Şenyurt, Akçakale, Ceylanpınar,
Karkamış, Mürşitpınar, Öncüpınar, İslahiye, Öncüpınar, Çobanbey, Yayladağı
ve Cilvegözü Sınır Kapısı
Yunanistan Sınır Kapıları: İpsala, Karaağaç - Pazarkule ve Uzunköprü Sınır
Kapısı
417. Devrim nedir?
Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş
kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden
biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
418. Fransız İhtilali’nin Osmanlı İmparatorluğu’na etkisi nedir?
İhtilal sonrası yaydığı fikirlerle, evrensel nitelikte olan Fransız Devrimi,
Osmanlı İmparatorluğu dahil bir çok ülkeyi de derinden etkilemiştir. Elbette ki, bu
devrimin Osmanlı için bazı olumlu etkileri de olmuştur; ancak olumsuz yönünden
bakılırsa, devrimin etkileri devletin parçalanmasında bile etkili olmuştur. Devrim
sonrası gelişen hürriyet, adalet, kardeşlik, eşitlik ve bireysel özgürlük kavramları,
Osmanlı İmparatorluğu’nda da vücut bulmuştur. Devrimin Osmanlı’ya etkisi, 19.
yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.
Devrimin ortaya çıkardığı ‘‘milletlerin kendi kaderini kendisi belirlemesi’’
prensibi (ulus-devlet anlayışı), devrimin Osmanlı’ya en büyük etkilerinden biridir.
Çok-uluslu bir devlet yapısına sahip olan Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarında
yaşayan milletler, 19. yüzyıl başlarında devrimin yaydığı milliyetçilik fikrini
benimsemiş, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanma fikrinin temelleri de
böylelikle oluşmuştur.
419. Evliliğin doyumsuz olması ne demektir?
Evliliğinin doyumsuz olması da bireyde olumsuz duygular
yaratmaktadır. Evlilik doyumunun yüksek olması evliliğin sürmesine etki
ederken, evlilikte doyumsuzluk eşlerin psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini ve
birbirlerini yıpratmalarına sebep olabilmektedir.
420. Z kuşağı nedir? Kendini Z kuşağı olarak tanımlar mısınız?
Z kuşağı için milenyum çocukları deniyor çünkü 21. Yüzyılın ilk nesli Z
kuşağı. Z kuşağı nedir kısaca bahsedelim öncelikle. Kimi kaynaklarda 1996
yılından itibaren gösterilse de Z kuşağı aslında 2000 yılından günümüze uzanan
bir kuşağı anlatıyor. Teknolojinin kucağına doğan Z kuşağı için internet kuşağı
betimlemesi de yapılabilir ki zaten bu şekilde de anılıyorlar.
421. Sağlık Bakanlığının görevleri nelerdir?
Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını
sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması
ve önlenmesi için çalışmalar yapmak.
 Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek.
 Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek.
 Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek.
 Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası
kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı
maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde
piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için
çalışmalar yapmak.
 İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak,
sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün
paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit,
kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak.
 Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak
sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için
çalışmalar yapmak.
 Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri
yapmak.
422. Yetki ve usül arasındaki paralellik ilkesi nedir?
Yetki ve usulde paralellik ilkesi, bir işlemi değiştirmeye, ilga etmeye veya
geri almaya yetkili makamın idari işlemi tesis eden makam olduğu ve bu işlemin
tesis edilmesinde uygulanan usulün, işlemin değiştirilmesi, kaldırılması veya geri
alınmasında da geçerli olması anlamına gelir.
423. Kuvvetler ayrılığı nedir?
Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme
ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
424. Hükümlü nedir?
Mahkemece suçlu bulunarak hapis cezası verilmiş olan, mahkûm.
425. Etkili iletişim nedir?
İletişim esnasında, karşı tarafa vermek istediğiniz mesajı en net haliyle ve
mümkün olan en kısa sürede iletmek, etkili iletişim olarak tanımlanabilir.
426. Kamu denetçiliğine şikayet nedir?
Kamu Denetçiliği Kurumu: Kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri
ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışlarının şikâyet edildiği yer
427. İnsan hakları doğuştan mıdır?
Evet. İnsan Hakları, insanı insan yapan ve insanın sırf insan olarak herhangi
bir şarta veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz,
vazgeçilmez, üstün nitelikli ahlaki değerlerdir. Bu haklar; İnsanın değerini ve
onurunu korur. İnsanın, “insanca” yaşaması için gerekli, zorunlu koşulları ifade
eder.
428. "Teokrasi ile yönetilen ülkelere örnek veriniz?
Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim.
Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine
devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir
Teokraside toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve
özgürlükler dini kurallara göre uygulanır. Günümüzde Vatikan, Suudi Arabistan ve
İran böyle yönetilmektedir.
429. Kültür şoku nedir?
Kültür şoku, kişinin alışkın olduğu kültürel ortamdan farklı bir ortama
girdiğinde yaşayabileceği durumdur. Kültür şoku ayrıca göç veya yeni bir ülkeyi
ziyaret, sosyal çevrede değişiklik ya da yeni bir hayat tarzına geçiş halinde kişinin
alışkın olmadığı hayat tarzı nedeniyle hissedebileceği yönelim bozukluğudur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
430. Adli sicil nedir?
Adli sicil, ortak hukuk sisteminde genellikle potansiyel işverenler tarafından
adayın güvenilirliğini değerlendirmek ve varsa suç kayıtlarını görmek için kullanılan
sabıka kaydına ilişkin bilgilerdir. Adli sicil uygulamaları ülkeler arasında ve hatta bir ülke
içindeki eyaletler arasında değişmektedir.
431. Gaiplik nedir?
Gaiplik, bir kişiden çok uzun süredir haber alınamaması veya hayatî tehlike
dahilinde kaybolması durumunda o kişinin hukukî olarak ölü kabul edilmesi ve
kişilik haklarının sonlandırılmasıdır.
432. Kurum kültürü nedir?
Kurum kültürü; bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmede biçimsel yapıyı
karşılklı olarak etkileme niteliğindeki kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklara
denir. Kurum kültürü; bir kurumda çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren
normlar, kalıplar, inançlar, tutumlar ve davranışların oluşturduğu bir bütündür.
433. Polislerin kullandığı silahlar nelerdir?
 Canik TP9 SF Elite-S modeli
 MP5
 AK-47
 MPT 55
 MPT 56
434. Diplomasi nedir?
Diplomasi, ülkelerin dış politikada ortaya çıkan problemleri barışçıl
yöntemlere başvurarak ve müzakereler kanalıyla çözülmesini ifade etmek için
kullanılan bir terimdir. Diploma yahut diplomatik temsilci ise bu süreçte yerini
alan şahıs ve kurumları ifade eder.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
435. Çarşı ve mahalle bekçisi nedir? Görevleri nelerdir?
Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel
zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur. Bu kişiler devlet memuru yani kamu
personelidir.
1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları
yakalamak,
2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken
sanıkları yakalamak,
3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve
karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar
önleyici tedbirleri almak,
4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan
muhafaza tedbirlerini almak.
436. Miranda kuralı nedir?
Yakalanan, sorgulanan kişinin haklarını bilme hakkı temel kural. Yani polis,
sorgudan önce kişiye hiçbir şey söylemeyebileceği ve söyleyeceği her şeyin kendisi
aleyhine delil olarak kullanılabileceği ikazını yapmak zorunda
437. Sömürgecilik nedir?
Bir devletin, kendi ülkesinin sınırları dışında, başka ulusları, devletleri,
toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması.
438. Türkiye’nin en büyük askeri üssü nerededir?
Somali’nin başkenti Mogadişu’da
439. “Bilim sınır tanımaz evrenseldir.” sözünü açıklayınız.
Bilim evrenseldir, çünkü bir bilimsel gelişme sınır tanımaz. Tarihte bilimin
sınır tanımamasının güzel örneklerinden biri doğu medeniyetlerinde bulunan
barut, pusula ve matbaa gibi buluşların zaman içinde Avrupa’ya yayılmasıdır.
Bilimsel bir gelişme zaman içinde yayılır ve dünyaya tesir eder. Özellikle
günümüzde bilim sınır tanımamaktadır ve tam anlamıyla evrensel bir nitelik
barındırmaktadır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
440. Biyolojik silah nedir? Ne amaçla kullanılır ve etkileri nelerdir?
Biyolojik silah, ölümcül veya basitçe etkisiz hale getirilebilen hastalıkların
yayılmasıyla orduları veya düşman popülasyonlarını zayıflatmak amacıyla
organizmaları kullanan bir silahtır. Rahatsızlık potansiyeli, kitle imha silahları
olarak sınıflandırılmış olmalarıdır.
441. İzmihlal nedir?
Çökme, yıkılma, yok oluş.
442. Cüda nedir?
“Cüda kelimesi İstiklal Marşı'nda geçmesi ile merak edilen bir sözcüktür.
TDK üzerinden anlamı ise, 'yurt ile beraber baba ocağı gibi gönülden sevilen
yerlerden uzak kalma mecburiyeti' ifadesi eşliğinde karşılık bulunmaktadır
443. Mülteci ile sığınmacı arasındaki fark nedir?
Mülteci; "ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi
düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu
yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek
istemeyen kişi" olarak tanımlanıyor. Yani mültecilere; uluslararası anlaşmalarla
özel statü ve hukuki koruma sağlanıyor.
Henüz bu korumadan faydalanamayanlar ise “sığınmacı" olarak
nitelendiriliyor. Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri
henüz resmi olarak tanınmamış kişilere deniyor.
444. Bir polis olsanız olayı çözerken tümegelim mi kullanırsınız tümevarım
mı?
Yorum sorusu
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
445. Kriminolog nedir?
Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın
nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen
kişilere denir?
446. 1961 ve 1982 anayasalarını karşılaştırınız?
1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Benzerlikleri:
 Askeri müdahale ile oluşmuşlardır.
 Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır.
 Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu
kurma, düşürme yetkileri 1982 Anayasası ve 1961 Anayasası
Benzerlikleri:
 Askeri müdahale ile oluşmuşlardır.
 Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır.
 Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu
kurma, düşürme yetkileri yoktu.
 Her iki Anayasada bir askeri bir sivil kanadın oluşturduğu kurallar
aracılığıyla yapılmıştır.
 1961 Anayasası Askeri kanat: Milli Birlik Komitesi, Sivil kanat:
Temsilciler Kurulu. 1982 Anayasası Askeri kanat: Milli Güvenlik
Komitesi, Sivil kanat: Danışma Meclisidir.
1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Farklılıkları:
 1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha
temsili nitelik taşırken. 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma
Meclisinin üyeleri atanmıştır.
 CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982
Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yok. Danışma
Meclisi daha bürokratik bir görevdedir.
 Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi.
 1961 Anayasasında halk oylamasında ne olacağı belliyken (Anayasa
kabul edilmez ise yeniden seçim yapılacak ve yeni Temsilciler Meclisi
kurulacaktı). 1982 Anayasasında böyle bir hüküm yoktu.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 1961 Anayasasında siyasi partiler kamuoyu oluşturma açısından rol
alırken. 1982 Anayasasında hiç bir muhalif harekete izin verilmemiştir.
 1982 Anayasası halk oyuna sunulurken Cumhurbaşkanlığı seçimi de
yapılmıştır.
447. Hapis cezasının türleri nelerdir?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezasıdır.
448. Toprak nedir?
Yerkabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü doğal kütle kırıntılarıyla,
çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey
bölümü.
449. Fransız ihtilali nedir?
Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli, Fransa'daki mutlak monarşinin
devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara
gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ'ı başlatmasıyla Avrupa ve
Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur.
450. Merkezi yönetim nedir?
Yönetim merkezi, bir devletin ve ülkenin yönetsel birimlerinin yönetildiği
kentlere denir. Devletlerin veya ülkelerin yönetildiği merkez, daha çok başkent
olarak adlandırılır. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Ankara ilinin ise
yönetim merkezidir.
451. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi?
TCG Anadolu
452. Karşında Atatürk’ü görsen ne yaparsın?
Yorum sorusu.
453. Ulaşımda güvenlik nedir?
Güvenli ulaşım, bir bireyin, topluluğun ve etrafındakilerin trafik kurallarına
uyarak, dikkatli bir şekilde her hangi bir yere ulaşmasıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
454. Emniyet Genel Müdürlüğü Çevik Kuvvet biriminin görev ve yetkileri
nelerdir?
Çevik Kuvvet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı isyan kontrolünü sağlamak
ile görevli birliklerdir. Kanunlar çerçevesinde yapılan toplantı, gösteri ve
yürüyüşlerde düzeni sağlamak, katılımcıları koruması ve gerektiğinde toplumsal
olaylara müdahale etmek ile görevlidir.
455. Mevzuat nedir?
Bir ülkede yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik, kararname vb.nin
tümü.
456. Gözaltı nedir?
Gözaltı, suç şüphesi üzerine yakalanan kişinin, suçu işlediğine ilişkin
emarelerin varlığı halinde, Cumhuriyet Savcısının kararıyla, soruşturmanın
tamamlanması amacıyla, soruşturmanın yürütülmesi açısından zorunlu olması
halinde kolluk tarafından belirli bir süre alıkonulması işlemidir.
457. Türk Ceza Kanunu ne zaman kabul edilmiş ve kaç yılında yürürlüğe
girmiştir?
Türk Ceza Kanunu (TCK), 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran
2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı ceza kanunudur
458. Yaşar Büyükanıt kimdir?
Mehmet Yaşar Büyükanıt (1 Eylül 1940 – 21 Kasım 2019) Türk asker. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı.
459. Türk topluluklarını ilk kez bir çatı altında toplayan devlet hangisidir?
Asya Hunları
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
460. Vesayet ne demektir?
Vesayet velayet altında olmayan küçükler ve kısıtlıların kanunda öngörülen
şartların oluşmasıyla birlikte belirli konularda menfaatlerinin gözetilmesi ve
temsilleri için düzenlenmiş hukuki bir kurumdur.
461. Tapu nedir?
Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını, mahallesini ve sahibini
gösterir belgedir.
462. Mutlak eşitlik nedir?
Mutlak eşitlik yani her şeyin her yönüyle aynı olması aslında adalete zıt bir
kavramdır. Adalet, hak sahibine hakkını vermektir. Eşitlik, var olan iki şeyin
bütün yönleriyle birbirine denk olmasıdır.
463. Pasaport nedir?
Pasaport, yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen,
yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belgedir
464. Kıbrıs Barış Harekatı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Kıbrıs Harekâtı yani TSK kod adı: "Atilla Harekâtı", 20 Temmuz 1974'te
Başbakan Bülent Ecevit’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta
başlattığı askeri harekât. Harekâtın ilk ayağı Yunanistan hükûmetinin desteğiyle
gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlendi. 14 Ağustos
günü başlatılan ikinci harekâtla Kuzey Lefkoşa da dahil olmak üzere adanın yüzde
37'sinin Türk kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
465. Türkiye’nin coğrafi konumunu söyleyiniz.
Türkiye 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenleri arasında
ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda ve orta kuşakta kalan bir
ülkedir.
466. Artırılmış gerçeklik nedir?
Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar
tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek
meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca
gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır.
467. Kanun nedir? Kanunsuz yapılan işlemin mazereti olabilir mi?
Yasa ya da diğer adıyla Kanun, anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca
meydana getirilen hukuk kurallarıdır. yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk
kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar
anlamında yasa, yasama organınca yapılan yasa adıyla gerçekleştirilen işlerdir.
Kanunsuz yapılan bir işlemin mazereti olamaz.
468. Ombudsman nedir?
Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve
bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir. Kelime kökeni
açısından İsveççe'de “arabulucu” anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelen
‘man’ kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir.
469. Otizm nedir?
Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin
etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade
edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken
konulabilmektedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
470. Soybağı nedir?
Soybağı Türk Dil Kurumu tarafından; “Baba soyundan gelen bağ olarak ve kan
bağı” olarak tanımlanmıştır.
471. Kıta sahanlığı nedir?
Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz
altındaki uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadardır.
Kıta sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını
çevreleyen görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır.
COĞRAFYA TERİMİ
Deniz kıyısıyla genellikle –200 m. derinlik arasında uzanan, az eğimli,
karadan taşınmış tortularla kaplı dip.
HUKUK TERİMİ
Bir ülkenin kıyılarına bitişik olan –200 m. derinliğe ya da bu sınırın
ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu
noktaya değin, karasularının dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz yatağı ve
toprakaltı kesimlerinin tümü.
472. Görgü nedir?
Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik
kurallarının genel adıdır. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek ve görenekler, din kuralları gibi görgü
kuralları da yazılı olmayan normlardandır.
473. Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'deki anayasal yüksek yargı
organlarından biridir. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından
uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.
474. Pasifizm nedir?
Pasifizm, uyuşmazlıkların çözümü ya da çıkar sağlama aracı
olarak savaşa ve şiddete karşı olmak demektir.
475. “Teşbihte hata olmaz” atasözünü açıklayınız.
Anlatılan bazı olaylar benzetme olmadan anlatılamaz. Anlatılsa bile oldukça
etkili olmaz. Kabaca bir benzetme yapılırken bundan alınılmamasını dilemek için
söz arasında kullanılır.
476. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” Mustafa Kemal Atatürk
sözünü açıklayınız.
Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini,
Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle
kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa
bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet
yetkisi kullanamaz.”
477. Terör nedir? Gıda terörü diye bir şey var mıdır?
Terörizm, terör ya da yıldırıcılık[1], siyasal, dinsel ve/veya ekonomik
hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara veya resmî, yerel
ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun
kullanımını ifade eden terim.
Gıda terörü diye bir şey elbette var. Canlıların hayatlarını devam
ettirebilmeleri için yemek suretiyle tüketmeleri gereken maddelerin, ekonomik
hedeflere ulaşmak amacıyla her türlü yolun kullanımıdır. Gıda terörünün ucunda
ekonomik sebepler yatmakta. Küresel güçlerin eliyle organize edilen gıda
teröründe yapılan işlem bütün gıda ürünlerinde tağşiş ve taklitten, GDO’lu gıda
üretimine kadar her yol mubah görülerek hareket edilmektedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
478. Aziz Sancar kimdir?
Aziz Sancar (d. 8 Eylül 1946, Savur, Mardin), Türk doktor, akademisyen,
biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. Yapmış olduğu çalışmalarla
2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.
479. Arap Baharı nedir?
Arap Baharı, 2010 yılında başlayan, Arap dünyasında yaşanan bir dizi
hükûmet karşıtı protesto, ayaklanma ve silahlı isyanlardı. Arap Baharı; Arap
halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkmış;
bölgesel, toplumsal bir siyasi-silahlı harekettir
480. “Ne ekersen onu biçersin” atasözünü açıklayınız.
Türk Dil Kurumu'na göre ne ekersen onu biçersin atasözünün
anlamı 'yapılan her doğru veya yanlışın mutlaka eşit düzeyde karşılığı olur' şekilde
tanımlanmaktadır.
481. Tazminat çeşitleri nelerdir?
Tazminat ''maddi'' ve ''manevi tazminat'' olmak üzere ikiye ayrılır.
Maddi Tazminatlar:
Bir kurum ya da kişinin maddi zararlarını karşılamak amacıyla ödenen
tazminat türüdür.
1- İş Gücü Kaybı Tazminatı:
Efor kaybı tazminatı olarak da bilinir. Örneğin bir iş yerinde ihmal sonucu
yaşanan bir kazada, bir sürekli iş göremezlik raporu alan personel, söz
konusu kuruma iş gücü kaybı tazminatı açabilir.
2- Kıdem Tazminatı:
İş akdi feshi sonucu personellere ödenen tazminata, kıdem tazminatı denir.
Kendi isteğiyle iş yerinden ayrılan kişilere tazminat ödenmez. Bununla
birlikte bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, iş yerinde 1 yıldan fazla
çalışıyor olması gerekir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:
Destekten yoksun kalma tazminatı Türk Borçlar Kanunun 53. maddesinde
yer almaktadır. Bu tazminat, yaşarken birisine maddi ve manevi destek
veren birinin vefat etmesi sonucu oluşan zararları karşılamak için talep
edilebilir.
482. Kul hakkı nedir?
Bir kimse bir kimsenin hakkını yer, malını çalar, hırsızlık yapar ise büyük
vebali olan kul hakkını işlemiş olur. Kul hakkı pek çok sebebe bağlı olarak
işlenebilir. Dolayısıyla bir kişinin istenmediği bir şey yapması, onu alay etmek,
küçük düşürmek, başkasının yanında aşağılamak, rencide etmekte
bir kul hakkıdırç
483. İç işleri bakanın görevleri nelerdir?
İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir.
Kararnameye göre, Bakanlığın görev ve yetkilerinin ana şeması, "Bakanlığa
bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzenini ve genel
ahlakı, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetleri korumak" tan oluşmaktadır.
Ayrıca, kıyı ve karasuların muhafaza ve emniyetini sağlamak, karayollarında
trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, suç işlenmesini önlemek, suçluları takip
etmek ve yakalamak, her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, yurdun iç
politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarıyla ilgili değerlendirmeler
yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak, ülkenin idari bölümlere
ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek, nüfus ve vatandaşlık
hizmetlerini yürütmek, pasaport hizmetlerini yürütmek, kanunlarla veya
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak da İçişleri
Bakanlığı'nın görevleri arasındadır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
484. Bilgi edinme kurulu nedir?
Bilgi Edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine 4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanununda öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek
ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak
kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
485. Laffer eğrisi nedir?
Laffer eğrisi ekonomide vergi oranı ile hazinenin vergi geliri arasındaki
ilişkiyi gösteren bir grafiktir. Grafik adını 1974 yılında bu eğriyi çizen Amerikalı
ekonomist Arthur Laffer’den almıştır.
486. E- devlet nedir?
E-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik
ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en
kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde
ulaştırılması hedeflenmektedir.
487. Ohal durumunun sebepleri nelerdir?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim
düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım,
kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda
başvurulan uygulamadır.
488. Polis haftası ne zaman kutlanmaktadır?
Her yıl 10 Nisan polis haftası olarak kutlanmaktadır.
489. Safahatın yazarı kimdir?
Mehmet Akif Ersoy
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
490. Sanayi devrimi hakkında bilgi veriniz.
Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni
buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş
endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini
arttırmasına denir. Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmış,
ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış ve bütün dünyaya
yayılmıştır.
491. Cemal Kaşıkçı kimdir?
Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar, eski Genel Müdür ve el-
Arab News Channel'ın önceki Genel Yayın Yönetmeni. Veliaht Prensi Muhammed
bin Selman'ın isteği üzerine 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından
İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikaste uğrayarak ölmüştür.
492. Cumhuriyet ilanından sonra ilk çıkan isyan nedir?
Şeyh Sait isyanı 1925 tarihinde yaşanmış ülke çapında dini ve siyasi bir
İsyandır. Özellikle temel amaç Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkmaktır. -
Bu İsyan Şeyh Sait önderliğinde Doğu Anadolu'da çıkmıştır.
493. Türkiye cumhuriyetinde Gazi ünvanı alan 3. Kişi kimdir ?
Gazi Ahmet Muhtar Paşa
494. Yüksek iş doyumu nedir? Düşük iş doyumu nedir?
Yüksek iş doyumu kişinin işini, iş arkadaşlarını, iş ortamını sevmesi diğer bir
ifade ile işe ilişkin pozitif bir tutum geliştirmesi ile ilişkilidir.
Düşük iş doyumu ise kişinin işle ilgili durum ve koşullara karşı negatif bir
tutum geliştirmesi ise, iş doyumsuzluğunu ortaya çıkarmaktadır.
495. Maddi müeyyide nedir?
Hukuk kurallarına uyulmadığında devlet tarafından uygulanan kamu gücünü
belirtmektedir. a) Ceza: Yasayı çiğneyen kişiye, yöntemine göre mahkemelerce
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
uygulanan yaptırımdır. Bir diğer deyişle, Türk Ceza Kanunu'nun ihlali sonucu
karşılaşılan yaptırım türüdür.
496. Dağlık Karabağ sorunu nedir?
Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık
Karabağ ve Dağlık Karabağ'ı çevreleyen Ermeni kontrolündeki Azerbaycan
toprakları'ndaki etnik çatışma ve toprak anlaşmazlığıdır. Bu anlaşmazlık, 27 Eylül
2020 tarihinde Azerbaycan ordusunun Karabağa yaptığı operasyon ile son
bulmaya yaklaşmıştır.
497. Marshlowun ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir?
Maslow'un hiyerarşisindeki ihtiyaçlar arasında fizyolojik ihtiyaçlar (yiyecek
ve giyim), güvenlik ihtiyaçları (iş güvenliği), sosyal ihtiyaçlar (arkadaşlık), benlik
saygısı ve kendini gerçekleştirme yer alır.
498. İktisatta örümcek ağı nedir?
Üretim azaldığı için piyasaya soğan arzı azalır ve fiyat yükselir. Yüksek
fiyatı gören çiftçi ertesi yıl soğan ekimini artırir. Üretim arttığı için yine fiyat
düşer ve çiftçi zarar eder. Buna iktisatçılar örümcek ağı teoremi demektedir.
499. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı kimdir?
İsmet İnöünü
500. Adli tatil nedir?
Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında
yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı
102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer.
Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar."
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
501. “Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir” atasözünü açıklayınız.
Dışa dönük ve atılgan insanların bakışlarında ve duruşlarında bile bir
caydırıcı güç vardır. Korkak bir kişi de ise yürek gücü daha azdır. Bu güç
olmadığından nerde nasıl davranacağını bilemezler ve hep ürkektir.
502. İradeyi Milliye nedir?
İrâde-i Milliye İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı 1919'da Anadolu’da
başlayan Kurtuluş Hareketi'nin ilk yayın organı olarak Sivas'ta çıkarılan gazetedir.
503. Liyakat nedir?
Liyakat, dilimize Arapça'dan geçmiş; hak edenin ya da ehil olanın görevde
olduğu, bürokraside yer aldığı anlamlarına gelen merit sistemin bilinen
ismidir. Liyakat sistemi, toplumların tüm mekanizmalarında yetenekli ve tepeden
serpme değil, hak ederek gelmiş insanların olmasını ön görür.
504. Jop nedir?
Jop özel güvenliklerde, polislerde bulunan ve güvenlik gerekçesi ile
kullanılan bir araçtır. Saldırganları fiili olarak etkisiz hale getirmek için tercih
edilen jopların yanı sıra trafikte yardım çağrısı için sivil halk tarafından kullanılan
ışıklı joplar da mevcuttur.
505. Pandemi ve epidemi nedir?
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi
çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel
addır.
Epidemi, bir bulaşıcı hastalığın, belirli bir popülasyondaki çok sayıda insana,
kısa bir süre içinde hızla yayılmasıdır. Örneğin meningokok enfeksiyonlarında, iki
hafta üst üste 100.000 kişide 15'ten yüksek vaka oranı epidemi olarak kabul edilir.
506. Sosyo ekonomik nedir?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Sosyo ekonomi, toplumsal değerler ve ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen
bilim dalıdır. Ekonomik değişimlerin toplum üzerindeki etkilerini ele alır.
Geçmişten günümüze toplum yapısını tesiri altına alan üretim ve tüketim zincirinin
toplumlar üzerindeki olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendirir.
507. İslami terör nedir?
İslam şiddet, yersiz, ve lüzumsuz savaşların tamamen karşısıdadır. Binimi
için şiddet, terör ve öldürmeyi yasaklamış: sevgiyi, saygıyı ve insanlığı barış içinde
yaşatmayı emretmiştir. Bu sebeple İslâm; sevgi, barış ve huzur dînidir.
Buna rağmen İslam ve dini değerleri adını kullanarak terör eylemleri
gerçekleştiren, sapkın, marjinal gruplar vardır. Daeş, Hizbullah, El kaide
508. Yasama sorumsuzluğu nedir?
Yasama sorumsuzluğu, Parlamento üyelerinin görevlerini yerine getirirken
açıkladıkları düşüncelerinden, sözlerinden ve verdikleri oylardan dolayı hukuki ya
da cezai takibata uğramamalarını ifade eder.
Yasama sorumsuzluğu süreklidir, kaldırılamaz. Yani bir parlâmento
üyesinin görevi dolsa bile, yasama sorumsuzluğundan yararlanır.
Bu sorumsuzluk sayesinde, parlamento üyeleri düşüncelerini serbestçe
açıklayabilecek, hiçbir şeyden çekinmeyeceklerdir.
509. Anayasaya göre vergi ödevini açıklayınız?
Vergi Ödevi Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli
dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
510. Kol kırılır yen içinde kalır sözünü açıklayınız?
Birbirine yakın insanlar ve/veya gruplar arasında olabilecek sorunların, yine
bu bütünlük içerisinde konuşulması ya da halledilmesi gereklidir. Yaşanan
problemler mümkün olduğunca kendi aralarında çözülmelidir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
511. Distopik ve ütopik toplum nedir?
Ütopya, gerçek hayatta olmayacak kadar güzel ve ideal olan toplum
biçimidir. Distopya ise ütopyanın tam tersi olarak bir toplum şeklidir. Ütopya,
mükemmel anlamına gelirken distopya ise baskıcı toplumu ifade eder.
Romanlarda ya da öykülerde distopya her zaman ütopik toplumlar için tehlikeli
olmuştur.
512. Düzenlenen son olimpiyatlar nerde yapılmıştır?
Japonya-Tokyo
513. İlk yerli uzay mekiği projemizin adı nedir?
 MUFS Projesi
 TUBİTAK THOR Projesi
514. Narko terörizm nedir?
Narko terörizm, uyuşturucu tacirleri tarafından kendi yasa dışı işlerini
korumak için kullanılan terör taktikleridir. Uyuşturucu baronlarıyla, silahlı
örgütler arasında ittifakı tarif eder. Her ikisi de hükûmetlerin istikrarının
bozulmasından ve kurulu toplumsal düzenin çökmesinden çıkar elde etmektedir.
515. Çok kültürlülük nedir?
Çok kültürlülük, birçok farklı kültürün bir arada yaşadığı toplumu
tanımlayan bir kelimedir. Çok kültürlü bir toplumda bütün kültürlerin birbirine
saygılı olması gerekmektedir. Genel olarak birçok değişik ülkeden kişiler bir yere
göç ettiğinde çok kültürlülük oluşur.
516. Masumiyet karinesi nedir?
Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi suç kesinleşmediği sürece kimsenin
hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini.
517. Zorla çalıştırılmak nedir? Anayasadaki yeri nedir?
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine ve hakkına sahiptir. Hiç kimse
zorla çalıştırılamaz ve angarya yasaktır. Aynı şekilde kimse, yaşına, cinsiyetine ve
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. (Md. 18, 48-50 Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası). Zorla çalıştırma Türk Ceza Kanunu kapsamında sorumlu suçtur.
518. Birleşmiş milletler nedir?
Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini
korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği
oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.
519. Hayvan hakları nelerdir?
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
Madde 1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına
sahiptir. Madde 2-1.Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.
2.Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvanları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek
onları sömüremez, bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir.
3.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.
Madde 3-1.Hiçbir hayvana kötü davranılmaz, acımasız ve zalimce işlem yapılamaz.
2.Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa; bu bir anda, acı çektirmeden ve
korkutmadan yapılmalıdır.
Madde 4-1.Yabani türden olan bütün hayvanlar,kendi özel ve doğal çevrelerinde,
karada, havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 2.Eğitim amacı ile
olsa bile,özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
Madde 5-1.Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar
uyumlu biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme
hakkına sahiptir. 2.İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda
yapacakları her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Madde 6-1.İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür
uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. 2.Bir Hayvanı Terk Etmek
Acımasızca ve insanlık dışı Bir Davranıştır.
Madde 7- Bütün çalışan hayvanlar iş süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması,
onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
Madde 8- Hayvanlarda fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak,
hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi bilimsel, ticari ve başka biçimlerdeki her türlü
deneyler için de böyledir.
Madde 9-Hayvan beslemek için yetiştirilmişse; bakılmalı, barındırılmalı,
taşınmalı, ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden yapılmalıdır.
Madde10-1.Hayvanlardan insanın eğlencesi olsun diye yararlanılmaz.
2.Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan
onuruna aykırıdır.
Madde11-1.Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her
davranış, bir "biocide" yani yaşama karşı suçtur.
Madde 12-1 Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir
"genocide" yani türe karşı suçtur. 2.Doğal çevrenin kirletilmesi ve yıkılıp yok
edilmesinin sonu "genocide",soykırıma varır.
Madde 13-1.Hayvanın ölüsüne de saygı göstermek gerekir. 2. Hayvan haklarına
saldırıyı göstermek amacı gütseler bile hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri
sinema ve televizyonlarda yasaklanmalıdır.
Madde 14-1.Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları, hükumet düzeyinde
temsil olunmalıdır. 2.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır.
520. Otorite nedir?
Bir şeyi yaptırma ya da engelleme gücünü elinde bulunduran kişi veya kurum. 2.
Anlamı: Mevcut yönetim, siyasi iktidar, devlet ve hakimiyet.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
521. Yazılı olmayan hukuk kuralları nedir? Örnek vererek açıklar mısınız.
Örf ve adet hukukuna gelenek hukuku da denilmektedir. Gelenek (örf ve
adet) hukuku yazılı değildir.
Örf ve adet hukuku yazılı olmamasına rağmen, kanunlarda kendisine yer
verilmiştir. hakimler eğer kanunun ilgili maddesinde bir boşluk söz konusuysa
takdir yetkilerine bağlı olarak o boşluğu örf ve adet hukukuna göre doldurabilirler.
tabi bu sadece kanunun izin verdiği ölçüde olabilir. örf ve adet hukukuna en çok
değinilen kanunlar; medeni kanun, borçlar kanunu ve ticaret kanunu gibi özel
hukuktan gelen kanunlardır.
522. Nato üyelerini sayınız.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye
ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu. 30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da,
yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu
bulunmaktadır
 ALMANYA (1955)
 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
 ARNAVUTLUK (2009)
 BELÇİKA (1949)
 BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
 BULGARİSTAN (2004)
 ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
 DANİMARKA (1949)
 ESTONYA (2004)
 FRANSA (1949)
 HIRVATİSTAN (2009)
 HOLLANDA (1949)
 İSPANYA (1982)
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 İTALYA (1949)
 İZLANDA (1949)
 KANADA (1949)
 KARADAǦ (2017)
 KUZEY MAKEDONYA (2020)
 LETONYA (2004)
 LİTVANYA (2004)
 LÜKSEMBURG (1949)
 MACARİSTAN (1999)
 NORVEÇ (1949)
 POLONYA (1999)
 PORTEKİZ (1949)
 ROMANYA (2004)
 SLOVAKYA (2004)
 SLOVENYA (2004)
 TÜRKİYE (1952)
 YUNANİSTAN (1952)
523. Akdenize kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 Arnavutluk
 Bosna-Hersek
 Cezayir
 Fas
 Fransa
 Hırvatistan
 İspanya
 İsrail
 İtalya
 Karadağ
 Kıbrıs
 Mısır
 Lübnan
 Libya
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Malta
 Monako
 Slovenya
 Suriye
 Tunus
 Türkiye
 Yunanistan
524. Kitle kavramı nedir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde kitle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş
insan topluluğu, kütle olarak tanımlanıyor. İkinci bir anlamı ise, belirli işleviyle
özellik gösteren büyük insan kalabalığı.
525. Sağduyu nedir?
Doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği. doğruyla
yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama yetisi.
526. Otoriter nedir?
Otoriter kişilik; muhafazakarlık, toplumsal normların ve geleneksel
değerlerin sürdürülmesine karşı duyulan kuvvetli bir ihtiyaç ve bu değerlere aykırı
davranışlarda bulunanların cezalandırılması için sert yasa ve kuralların
gerekliliğine inanma eğilimlerin kümelendiği kişilik özelliğidir.
527. Düzensiz göç nedir?
Düzensiz göç; bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde
kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına
gelmektedir. Düzensiz göç hedef, transit ve kaynak ülkeler açısından ayrı ayrı
değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
528. Yaptırım nedir?
Kelime anlamı zorla yaptırma demektir. Hukuk kuralına uymayan kişiye
kuralın zorla uygulatılmasıdır.
529. Umuma açık yerler neresidir?
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; Kişilerin tek tek veya toplu olarak
eğlenmesi, dinlenmesi ve konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping
ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili
lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane, ve kıraathaneler;
kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı
veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve
televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet
salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.
530. Görgü nedir?
Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik
kurallarının genel adıdır. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek ve görenekler, din kuralları gibi görgü
kuralları da yazılı olmayan normlardandır.
531. Türkiye’nin ilk uçak fabrikası nerede kurulmuştur?
İlk uçak fabrikası ülkemizde Kayseri ilinde kurulmuştur. TOMTAŞ ismine
sahip olan ilk uçak fabrikası açılış tarihi ise 6 Ekim 1926'dır. Ancak hazırlık
aşamaları 16 Şubat 1925 yılında başlamıştır.
532. Toplumsal kurallara uymamızın sebeplerinden 3 tanesini sayınız.
 Kurallar belli bir düzenin sağlanması içindir.
 Kurallar adaletin gerçekleşmesi içindir.
 Kurallar barış, huzur ortamının gerçekleşmesi içindir.
 Kurallar güven ortamının sağlanması içindir.
 Kurallar zulmün engellenmesi ve haksızlığın ortadan kalkması içindir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Kurallar, toplumda birlik ve beraberliğin oluşması içindir.
 Kurallar, toplumda kardeşlik ortamının yayılması içindir.
 Kurallar, insanların özel ve genel işlerinin daha kolay halledilmesi
içindir.
533. Halifelik nedir? Son halife kimdir?
Hilafet veya halifelik,Hz. Muhammed'in ölümünün ardından oluşturulan
siyasi bir makamdı. Bu siyasi makamın başındaki kişilere halife, "sonra gelen,
yerine geçen, ardından gelen") denirdi.
Son halife Osmanlı Padişahı Abdülmecid Efendi’dir
534. Silikon vadisi nedir, nerededir?
Silikon Vadisi Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco vadisinin bir parçası
olan San Jose vadisine verilen isimdir. Orijinal ismi “Silicon Valley” olan büyük
teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan vadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin
Kaliforniya eyaletinde bulunuyor.
535. Atamızın sembolik doğum günü hangi tarihtir?
''1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım…'' Atatürk Nutuk'u bu
cümleyle başlatmıştır ve başka bir tarihte, “Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk safhasıdır.
19 Mayıs, kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan Türk ulusunun gençleşmesinin
simgesidir.” dediği bu günü sembolik doğum günü olarak işaret etmiştir.
536. Üçüncü kuşak hakları nelerdir?
 Barış hakkı,
 Çevre hakkı,
 Halkların kendi kaderini tayin (self-determinasyon) hakkı,
 Gelişme hakkı,
 Herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
537. Aday memur nedir?
Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanacak merkezi
sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere her hangi
bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir.
538. Acı kırağı patlıcanı çalmaz sözünü açıklayınız.
Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar,
bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar.
539. Bağımlılık nedir?
Bağımlılık, zevke neden olan madde veya davranışların artan miktarlarda
tekrarlanmasıyla oluşan biyopsikososyal bir bozukluktur. Bağımlılık kavramı,
psikolojide ve politikada farklı tanımlanır. Tıptaki bağımlılık genellikle "toksik
madde" olarak nitelendirilen kimyasal maddelerin istismarı için kullanılır.
540. Ankara ne zaman başkent olmuştur?
Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa
ve on dört arkadaşı Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandı, kabul edildi.
Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti'nin başkenti oldu.
541. Kuva-yi Milliye nedir?
Kuvâ-yi Milliye, Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni
birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı
dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı
günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir.
542. Elbette sefil olursa kadın, alçalır beşer sözünü açıklayınız.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Kadının saygı görmediği kültürlerde toplumun insani değerlerini kaybedeceğini
şiirsel bir dille anlatmıştır. Medeniyet kadınların eseridir. Kadını değersizleştiren
kültürler yok olmaya mahkûmdur.
543. Zeka nedir? Yapay zeka nedir?
Zekâ ya da ruh biliminde anlak, zihnin öğrenme, öğrenilenden
yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme
yeteneğidir. Başka bir deyişle anlak, zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması
sonucu ortaya çıkan bir yetenekler birleşimidir.
AI kısaltmasıyla da ifade edilen Yapay Zeka, görevleri yerine getirmek için
insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak
geliştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir.
544. Self determinasyon nedir?
Self determinasyon, bir halkın coğrafi sınırlarını, politik durumunu veya
kendi geleceğini diğer devletlerden bağımsız olarak kendisinin özgürce belirlemesi
olarak tanımlanmaktadır.
545. Yazılı olmayan hukuk kurallarını örnek vererek açıklayınız.
Görgü kuralları, gelenekler, ahlak kuralları yazılı olmayan kurallardır.
Bu kurallar nesilden nesile geçerek süreklilik kazanır. Örneğin; ihtiyacı olana
yardım etmek, toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak, bayramlarda
büyükleri ziyaret etmek yazılı olmayan kurallardır.
546. Osmanlı Devleti’nin başkentlerini sayınız.
Osmanlı Devletinin başkentlerini sırasıyla belirtmek gerekirse ilk başkent
Söğüt ikinci başkent İznik üçüncü başkent Bilecik dördüncü başkent Bursa altıncı
başkent Edirne ve yedinci başkent İstanbul olarak kabul
edilmektedir. Osmanlı Devletine en uzun başkentlik yapan iki il Edirne ve
İstanbul'dur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
547. Şanlıurfa’da 09 Mart 2022 tarihinde şehit olan polislerimizin ismi
nedir?
Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici
Polis memuru Cemal Bozkurt
548. Toplumsallaşma araçları nelerdir?
Bireyin toplumsal olanla bütünleşmesini sağlayan toplumsallaşma araçları,
aile, okul, arkadaşlık grupları, sosyal ve kültürel topluluklar, din ve medya gibi
aygıtlar şeklinde belirginleşmekte olup söz konusu araçlar toplumsallaştırıcı
faktörler olarak adlandırılmaktadır.
549. Toplumsal yığın nedir açıklayınız.
Fiziksel olarak bir arada olmalarına rağmen , aralarında sosyal ilişki olmayan
insanlardan oluşur. Kırmızı ışıkta bekleyenler , bir basketbol maçını izleyenler gibi.
Tolumsal yığınlar kalabalık şeklinde gruplandırılır.
550. Halk ile millet arasındaki fark nedir?
Halkı milletten ayıran en önemli özellik; halk, bir toplumda hâlen yaşamakta
olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise geçmişten geleceğe doğru
belirli bir soyu ifade etmektedir. Daha milliyetçi bir ifadedir ve aynı toplumda
yaşayan gruplar arasındaki farklılığı öne çıkarmaktadır.
551. Abesle iştigal ne demektir?
Abesle iştigal etmek kelimesi boş işlerle uğraşmak, boşa zaman geçirmek ve
gereksiz alakasız işlerle uğraşmak anlamına gelmektedir.
552. Adaletin ilk kalesi karakoldur sözünü açıklayınız.
Herhangi bir olay yaşandığında ilk güvenlik kolları tarafından göz altı yapılıp
kişilerin dinlendiği yerdir. Sosyal düzende herhangi bir aksaklık
olduğunda ilk başvurduğumuz yada yardımımıza koşan ilk birim karakoldur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
553. Aşar vergisi nedir?
Aşar Vergisi, arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar,
patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsullerden
tarım üreticilerinden alınan vergidir. Osmanlı döneminde uzun bir süre alınan
bu vergi, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararın ardından kaldırılmıştır.
554. Hilali Ahmer nedir?
11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta
Askerlere Yardım Cemiyetini kurdu. Cemiyet 1877 yılında “Osmanlı Hilali
Ahmer Cemiyeti” adını aldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından kuruluşun adı da 1923 yılında “Türkiye
Hilali Ahmer Cemiyeti” olarak değişti. 1935 yılında kurumun ismi “Türkiye Kızılay
Cemiyeti” oldu. Kuruluşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç
Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan
birisidir.
555. Asya kaplanları olarak bilinen ülkeler hangisidir?
Asya Kaplanları benzetmesi ile Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore
ekonomileri kastedilir.
556. İlk kadın emniyet müdürümüz kimdir?
Şerife Feriha Sanerk
557. Swift nedir?
Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin
adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi
sağlanır.2
558. Fatih Sultan Mehmet’in hocası kimdir?
Akşemseddin.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
559. Kanuni Sultan Süleyman kimdir?
Kanûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon'da
doğmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Kanûnî Sultan
Süleyman yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek
sakallıydı. Kanûnî Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına
ulaştığı bir devir olmuştur.
560. İç güvenlik nedir? İç güvenlik birimleri nelerdir?
İç güvenlik; bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde, halkının huzurunu ve
devletinin bekasını sağlamak maksadıyla alınan tedbirlerdir. Türkiye'de iç
güvenlik yönetiminden sorumlu ana örgütlenme, İçişleri Bakanlığı çatısı altında
yapılandırılmıştır. Daha kısa ve teknik tanımıyla iç güvenlik; ülke genelinde
emniyet ve asayişin sağlanmasıdır.
İç güvenlik birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), Jandarma Genel
komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı(SGK)'dır
561. Liyakat nedir?
Liyakat, dilimize Arapça'dan geçmiş; hak edenin ya da ehil olanın görevde
olduğu, bürokraside yer aldığı anlamlarına gelen merit sistemin bilinen
ismidir. Liyakat sistemi, toplumların tüm mekanizmalarında yetenekli ve tepeden
serpme değil, hak ederek gelmiş insanların olmasını ön görür.
562. Denk bütçe nedir?
Denk bütçe teorik olarak bütçe harcamaları ile gelirlerinin birbirilerine eşit
olmasıdır. Ancak uygulamada hem bunu tutturmak zor hem de bunu sağlamaya
çalışmak ekonomik büyüme üzerinde sıkıntılar yaratabilir. Denk bütçeyi teorik
olarak sağlamaya çalışmak maliye politikasının çok sıkılaştırılması anlamına
gelebilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
563. Polis rütbeleri nelerdir? Komisyonun içerdeki rütbleri sorması
ihtimaline karşın görsel olarak rütbeleri paylaşıyoruz.
564. II. Dünya Savaşına sebep olan VersayAntlaşmasının önemi nedir?
Versay Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile
Almanya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. 18 Ocak 1919'da başlayan Paris
Barış Konferansı'nda müzakere edilmiş, 7 Mayıs 1919'da son metin Almanlara
deklare edilmiş, 23 Haziran'da Alman Parlamentosu'nca kabul edilmiş ve 28
Haziran'da Paris'in Versay banliyösünde imzalanmıştır.
İçerdiği ağır koşullardan ötürü Versay Antlaşması Almanya'da büyük tepkiye
yol açmış ve "ihanet" olarak kabul edilmiştir. Birçok tarihçi Almanya'da 1920'lerde
yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa, Nazi Partisi'nin iktidara gelişine ve II.
Dünya Savaşı'na nihai olarak Versay Antlaşması'nın neden olduğu
düşüncesindedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
565. Kütle nedir?
Kütle, kilogram cinsinden ölçülebilen ve maddenin miktarı veya enerjisi ile ilgili
bir büyüklüktür.
566. Türkiye’de 1914 yılında traktör sayısı 144 iken bu sayı 1944 yılında
444 olmuştur. Bu durumun olumlu yönleri nelerdir?
 Tarım ve üretim anlamında gelişme olmuştur.
 Makineleşmenin artması ile daha fazla üretim olmuştur.
 Traktör sayısının artması ile daha az insan gücü ile daha fazla alan
ekilmiştir.
 Üretimin artması ile iç piyasanın ihtiyaçlarının karşılanma yüzdesi
artmış, ithalat azalmış, ihracat artmıştır.
567. Navigasyonun Türkçe karşılığı nedir?
Navigasyon, Türkçe'ye seyir ya da seyrüsefer olarak çevirilebilir, ancak
birçok teknolojik terim gibi bu kelime de Türkçeleşmiş bir kelime olarak dilimize
“Yol Kılavuzu” anlamında girmiştir.
568. Ey Türk titre ve kendine gel cümlesi nerede geçmektedir?
Orhun kitabeleri
569. Menemen olayı nedir?
Menemen Olayı ya da Kubilay Olayı, 23 Aralık 1930 günü, İzmir'in Menemen
ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapmakta olan Öğretmen Mustafa Fehmi
Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat isteyen bir grup
tarafından şehit edilmesidir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
570. Kaygı nedir?
Kaygı; bedenin ve zihnin, gerçek ya da hayali, tehdit ya da tehlike algısıyla
oluşan bir durumudur. Kaygı durumları, korkunun ve endişenin aşırı bir derecesi
olarak tanımlanır ve strese verilen en ortak tepkilerden biri olarak kabul edilir.
571. Feminizm nedir?
Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla
eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler, toplumsal
hareketler ve kitle örgütlerinden oluşan hareket.
572. Türk Akımı projesi nedir?
Türk Akım (resmî duyurudan önceki adıyla Türk Akımı), Rusya'dan başlayıp
Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru
hattı projesinin adıdır. Projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti
sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından
yapıldı.
573. Dolarizasyon nedir?
Dolarizasyon ya da Para ikamesi, bir ülkede yaşayanların yabancı para
birimlerini kendi paraları yerine ve/veya paralel olarak kullanmaları durumudur.
Oluşabileceği şartlar: gayriresmî, formel yasal onay olmadan yarıresmî, yabancı
paranın kanuni olduğu, ancak yerel para karşısında ikincil bir rol oynadığı durum
574. Kuva-yi Milliye’yi kim kurdu?
Kuvâ-yi Milliye, Osmanlı Devleti ordusunun işgalci devletler tarafından
kısıtlanması üzerine Anadolu'ya yapılan saldırı ve işgallere karşı halk tarafından
kurulmuştur. Tamamen Anadolu halkının irade ve gücü ile bağdaşlaşan gönüllülük
esaslı bir oluşumdur.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
575. Göçün başlıca nedenleri nedir?
İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları yerlerden başka yerlere gitmek zorunda
kalmışlardır. Yaşanılan coğrafyada şartların kötü olması, kuraklık, susuzluk veya
savaşlar gibi nedenlerle başka yerlere göç yaşanmıştır. Bu göçler sonrasında bir
yerin nüfusu azalırken başka bir yerin nüfusu ise artmıştır.
576. Trafik kazalarında sürücüden ve araçtan kaynaklanan sorunlar
nelerdir?
 Aşırı hızı yapılarak yolun emniyet riskini artırmak ve kazaya neden olmak
 Dikkatsiz ve uykusuz bir şekilde araç kullanmak
 Alkollüyken araç kullanmak
 Araçların bakımlarının yapılmaması
 Emniyet kemeri kullanmamak. Emniyet kemeri cezası hakkında detaylı
bilgi almak için emniyet kemeri cezası sayfamızı inceleyin.
 Trafik işaretlerine uymamak
 Trafikte bilgilendirici ve uyarıcı levhaları dikkate almamak
 Araç kullanırken belli kurallara uymamak
 Takip mesafesini korumamak, yol üzerindeki beyaz işaretlemelere dikkat
etmemek.
 Geçiş kuralları ve geçiş üstünlüğünü önemsememek.
577. Sorumluluk sahibi olmak nedir?
Sorumluluk duygusu gelişmiş birey, kendi kararlarını verebilen, karar alırken
sahip olduğu kaynakları etkin, doğru kullanan, bağımsız davranabilen, kendine
güvenli, başkalarının haklarını çiğnemeyen birey demektir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
578. Değerler eğitimi hakkında bilgi veriniz.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
tarafından değerler eğitimi; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip
geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel
gayretler” olarak tanımlanmaktadır.
579. Orta yaş bunalımı nedir?
Orta yaş krizi stres, hormonal değişiklik ve beynin yapısındaki bazı
kimyasalların değişmesi sonucu oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Orta yaş
krizinin belirtileri; ani değişikler yapma, içgüdüsel olarak karar verme, uyku
problemleri yaşama, görünüşe takıntı derecesinde önem verme, umutsuzluk hissi,
alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı, hayata karşı ilgisizlik, motivasyon kaybı,
kilo değişimi ve sebepsiz fiziksel ağrılar olarak sıralanabilir.
Orta yaş sendromu herkeste görülmez ancak yetişkin bireyler çoğunlukla bu
dönemi yaşar. Stres bu sendromda oldukça büyük bir rol oynar. Orta yaş sendromu
başarılı bir kariyere sahip olan insanlarda daha sık görülür. Bunun sebebi kişinin
uzun yıllar boyu iş yükü altında olmasıdır. Kazanılan tecrübe ile stres belli bir yaşa
kadar dengelenir. Kronik yorgunluk, menopoz ve andropoz gibi faktörler stres
kontrolünü zorlaştırır.
580. İnsan hakları beyannamesindeki özgürlük kavramını açıklayınız.
İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ile 04 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın
bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve
özgürlükleri: yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı,
kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü
ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve
haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü,
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikâyet
hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir. Daha sonra toplum yaşamında
meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle bu haklara:
mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat
özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir.
581. İstiklal marşı ne için yazılmıştır.
Milli bilincin ortaya çıkması için İstiklal Marşı yazıldı. Mehmet Akif Ersoy,
Türk halkının inancını ve cesaretini tazelemek, milletine bağımsızlık ruhunu
katmak için İstiklal Marşı'nı yazdı. 'Kahraman Ordumuza' adını verdiği şiir
TBMM'de İstiklal Marşı olarak kabul edildi.
582. Kültür emperyalizmi nedir?
Kültür emperyalizmi, bir ülkenin kendi kültürel değerlerini ve ideolojisini
başka bir ülkenin halkına benimsetmesidir. Emperyalizm veya yayılmacılık, bir
devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları
doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır.
583. Stres nedir? Örnek vererek açıklayınız.
Stres, vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel
ve psikolojik tepkiler göstermesidir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz; stresli bir
direnç ve vücudumuza karşı direnç gösteren bir mekanizma olarak düşünebiliriz.
Bu nedenle bizleri olumsuz ve önemli zamanlarda etkiler. Örnek verecek olursak
polis adaylarının mülakat sürecinde yaşamış olduğu stres.
584. 1982 anayasasına göre Cumhuriyetin temel nitelikleri nelerdir?
Anayasamızın 1. maddesinde Türkiye Devleti bir cumhuriyet olarak
nitelendirilmiştir. Akabinde 2. maddede Cumhuriyetin nitelikleri sayılmıştır. Buna
göre; ”Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
585. Algı operasyonu nedir?
Algı operasyonu: Var olan ya da yeni oluşturulan bir düşüncenin insanlara
aşılanması, kabul ettirilmesidir. Bu düşünce bilinç düzeyinde empoze edilebileceği
gibi bilinç altına da empoze edilebilir. .
586. Tümdengelim nedir?
Tümdengelim ya da Dedüksiyon, felsefe ve mantıkta sahip olunan genel
verilerden yola çıkarak özel sonuçlar çıkarma yöntemidir. Tümdengelimin aksi
tümevarım metodudur.
587. Gazve nedir?
Gazve, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) İslam Ordusu'nun başında
bizzat katıldığı askerî harekâtlardır. 27 tane gazve gerçekleştirilmiştir.
588. Çelişki nedir?
Çelişki “Söylenilen sözlerin, yapılan davranışların birbirini tutmaması,
tenakuz, paradoks” şeklinde tanımlanıyor. ... Mantık, sosyoloji ve felsefede de
“çelişki” terimi kullanılmaktadır. Bir önerme veya yargının aynı anda hem
onaylanması hem de inkâr edilmesi olayı olarak açıklanır.
589. Nefret suçu nedir?
Nefret.Suçu; bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim
gibi nedenlerle duyulan önyargıyla işlenen, doğrudan ve dolaylı şiddet içeren suçlar
olarak tanımlanabilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
590. Mutasyon nedir?
Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA
diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma
ise mutant olarak adlandırılır.
591. Tükenmişlik sendromu nedir?
Tükenmişlik sendromu bireyin normal şartlarda kariyerinden,
arkadaşlıklarından veya aile etkileşimlerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu
azaltan ve bireysel kimliğin kaybedildiğine inanılmasına yol açan bir zihinsel ve
fiziksel tükenme durumudur. Aynı zamanda bir iş hayatı stresi türüdür.
592. Sanayi toplumunun özellikleri nelerdir?
Sanayi toplumu, üretim süreçlerinin ön plana çıktığı, fabrika ve tesisler,
sanayi ürünlerinin ekonominin temelini teşkil ettiği bir toplumdur. Sanayi
toplumları Sanayi Devrimi'nden sonra batıda gelişmiştir ve modern ve endüstri
öncesi çağın tarım toplumlarının yerini almıştır.
593. İlk yardım nedir?
İlk Yardım Nedir? Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir
durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın
kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay
yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız
uygulamalardır.
594. Soğuk savaş dönemindeki bloklar nelerdir?
Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu. Batı
Bloku NATO üyesi ve üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik olan kapitalist ve
antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku ise Varşova Paktı'na üye olan komünist ve
bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
595. Türkiye’de elektrik üreten temel faktörler nelerdir?
Türkiye Elektrik Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz,
hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fuel-oil gibi sıvı
yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır.
596. Fırsat eşitliği nedir?
Hem ekonomide hem de eğitim alanında kullanılan fırsat eşitliği kavramı,
din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapılmadan herkese eşit hakların tanınması anlamına
gelir. Liberalizm ile aynı anda hayatımıza giren bu kavram, aynı zamanda herkese
yeteneklerini gösterme şansı verir.
597. Fransız İhtilali’nin Osmanlın Devleti’ne katkıları nelerdir?
Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkileri şu şekildedir: - Meşrutiyet ilan
edilerek parlamenter yönetime geçilmiştir. - Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan
edilmek zorunda kalmıştır. - Demokrasi hareketleri ve batılı tarza yapılan
yenilikler hızlanmıştır.
598. Trafik kazalarında yaya ve sürücülerin hataları genellikle neyden
kaynaklanır?
Dikkatsizlik
599. Taciz nedir?
Taciz birçok kötü davranışı kapsamaktadır. Kelime hukuki bir anlamda
kullanıldığı zaman tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından tasvip
edilmeyen davranışları kasteder. İfade özgürlüğünü destekleyen toplumlar da,
sadece ısrarla tekrarlanan ve doğru olmayan ifadeler hukuki anlamda taciz sayılır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
600. Sosyal hareketlilik nedir?
Toplumsal hareketlilik, bireylerin, ailelerin, grupların veya diğer
kategorilerdekilerin bir toplumdaki sosyal sınıf içinde veya arasındaki hareketidir.
Kişinin belirli bir toplum içindeki mevcut sosyal konumuna göre sosyal statüdeki
bir değişikliktir
601. Özel yaşamın gizliliği ne anlama gelmektedir?
Özel hayatın gizliliği hakkı topluluk içinde yaşamaya mecbur olan insanların
saygın, onurlu ve medeni bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç
duyulmuş bir haktır. Bu hak kişinin iradesi dışında özel hayatına ve aile hayatına
ait bilgilere erişilememesini ve ifşa edilmemesini teminat altına alır.
602. Dilekçe hakkı nedir?
Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve
şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi
kuruluşlara sunabilme hakkıdır.
603. İbn-i Haldun kimdir?
14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçidir. Eski ve soylu bir ailenin
çocuğu olan İbni Haldun 27 Mayıs 1332 tarihinde Tunus'ta doğdu. Gençlik
yıllarında dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe,
matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ile edebiyat dersleri almıştır.
İbn-i Haldun'un en çok tanınan eseri Mukaddime büyük tarih kitabının 1.
cildidir. Aslında Mukaddime İslami tarihi eserlerde bir gelenek olan "Tarihe övgü"
öndeyişi olarak yazılmıştır[ve kısa bir bölümdür. Bu kısa bölüm 7 kitaptan oluşan
Kitâbu'l-İber'in tamamına bir "Giriş" olarak yazılmıştır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
604. Aklını kiraya vermek sözünü açıklayınız.
Bir görüşün, bir inanışın, hayat çizgin, aklını kullanma bilgi ve becerin varken
başkasının kıt aklıyla davranış şeklidir.. Başkasının aklıyla hareket eden başkasının
maruz kalacağı sıkıntıya da aynen ortak olacaktır.
605. Duygusallık nedir?
Duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi
durumudur. Duygusallık denildiğinde öfke, hüzün, sevinç, kaygı, korku, heyecan,
umut gibi duyguların yoğun deneyimlenmesini ve hayata dair kararların
verilmesinde duyguların yönlendirmesinde olmayı anlayabiliriz. Mesela bize
sevinç verdiği için bir arkadaşımızı aramak isteriz ya da bizi öfkelendirdiğinden
bazı insanlardan uzak dururuz. Bu seçimler duygusal seçimlerimizdir.
606. Gazi Osman Paşa kimdir?
Osman Nuri Paşa (1832, Tokat - 5 Nisan 1900, İstanbul), Osmanlı
Ordusu'nda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış, Plevne
Muharebeleri'ndeki üstün savunmasının ardından Sultan II. Abdülhamid
tarafından "Gazi" unvanına layık görülmüş, o günden bugüne Gazi Osman
Paşa olarak da anılan Türk askerdir .
607. Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı
yazdırmasın” sözünü açıklayınız.
Tarihimizde bir daha İstiklal Marşı yazılması demek aynı acıların ve
kayıpların bir kez daha yaşanması demektir. Bu nedenle aynı acıların
yaşanmaması için Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın
sözü söylenmiştir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
608. Bayrağında hilal olan 5 ülke sayınız.
 Azerbaycan
 Cezayir
 Tunus
 Pakistan
 Türkmenistan
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 Özbekistan
 Libya
 Malezya
609. Adabı muaşeret nedir?
Bir toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları
düzenleyen nezâket, saygı ve görgü kurallarıdır.
- Ayakta bir şeyler yiyip içilmez.
- Telefon eden kişi önce kendisini tanıtmalıdır.
- Öksürürken veya hapşırırken elimizle veya mendil ile ağzımızı kapatmalıyız.
- Kalabalık, toplu yerlerde yüksek sesle konuşmak görgü kurallarına aykırıdır.
- Başka bir kişinin lafı kesilmez. O kişiye karşı sürekli konuşulmaz. Karşımızdaki
kişinin de konuşmasına müsade etmeliyiz.
- Kalabalık mekanlarda sakız çiğnenmez.
- Uzun zaman kalan misafire ayrı bir oda verilmelidir.
- Eller pantolon cebine sokulmaz.
- Pazarlık yapılırken mal kötülenmez.
- Yemek davetinde yemekler geciktirilmez.
- Sıra beklenilen yerlerde muhakkak sıraya geçip sıramızın bize gelmesini
beklemeliyiz.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
- Başkasının yanında ayakları uzatarak oturmak görgü kuralları dışında sayılır.
Aynı zamanda büyüklerimizin karşısında ayak ayak üstüne atmak da bu
duruma örnek verilebilir.
- Sigara ile bir ortama girilmez.
- Kusurlar yüze karşı açık bir şekilde söylenmez.
- Sokak ortasında sabit durarak konuşulmaz. Başkasının geçmesi engellenmez.
- Başkasının kusuru ile dalga geçilmez.
- Emanet eşyalar fazla geciktirilmez.
- Bir konuyu reddederken ciddi ve terbiyeli davranılmalıdır.
- Yerlere tükürmek ve çevreyi kirletmek adabımuaşeret kurallarına aykırıdır.
-
610. Geçimsizliğin aile bireyleri üzerinde etkisi nedir?
Yorum sorusu.
611. Neoklasik nedir?
Neoklasik kelime anlamı olarak tanımlarsak yeni eskiler. Yani üzerinden
zaman geçtiği halde değerini yitirmeyip türünün özgün örneği olarak görülen
şeylere klasik diyoruz. Neoklasik te yeni klasikler yaratma çabası veya klasiklere
yeni formlar verme / işleme çabası olarak yorumlayabiliriz.
612. Kondisyon nedir?
Herhangi bir fiziksel aktivite sırasında sporcuların veya takımın o an
içerisinde bulunduğu performans düzeyi olarak açıklanabilir. Kondisyon,
sporcuların / takımın fiziksel veya psikolojik olarak kapasitelerinin artırılmasına
dayanır.
613. Mum dibine ışık vermez atasözünü açıklayınız.
Mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu içerisinde de hem
hemen diğer sözlükler ile aynı şekilde açıklanmıştır. Güçlü olan kişiler uzaktaki bireyleri
koruyup kollayarak fayda sağlamış olduğu kadar kendi yakınlarına fayda sağlamazlar.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Bir kimse başkalarına bol bol yapmış olduğu yardımı ya da desteği yanı başındaki
bireylere yapmazlar. Başkalarına yardım konusunda oldukça etkili olan bir şahıs kendi
yakınlarına yardımcı olamaz.
614. Radikalizm ve etkenleri nedir?
Radikalizm veya köktencilik; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve
devrimsel yollar çerçevesinde toplumsal değişim ve toplumsal
yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur. Latince "kök" anlamına
gelen radix sözcüğünden türemiştir. Kullanımı toplumsal düzeni büyük oranda
etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi reformlar üretmeye çalışmak veya bunları
desteklemek. Radikalizm başlı başına aşırı bir siyasi görüşe inanmak veya aşırı bir
siyasi görüşü desteklemek olabileceği gibi, aşırı olmayan veya aşırı bir görüş olarak
doğmamış bir siyasi düşünceyi aşırı unsurlarla yeniden ele almak
olabilir. Aşırılık anlayışı sübjektif olabileceği için radikalizm görüşü
de subjektif olabilir.
615. Hak ve hürriyet nedir? Hürriyete örnek veriniz.
Hak :Kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kanun ve hukukla
alakalı bir durumdur daha çok.
Hürriyet: Vereceğin kararlarda ya da davranışlarda, dışarıdan herhangi bir
baskı, zorlama, kısıtlama gibi etmenlerin olmamasıdır. Örneğin: Hafta sonu tatile
gitmek, konferansa gitmek, oy kullanmak
616. Nasyonalizm nedir?
Milliyetçilik
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
617. Bakanlık nedir? Bakanlıkları sayınız.
Bakanlık veya eski adıyla nazırlık, belli bir konuda devletin işlerini yöneten
kuruluşlardır. Her bakanlığın bir bakanı vardır ve bu bakanlar belli bir tarihte bir
araya gelerek hükûmet başkanının başkanlığında devlet sorunlarını tartışırlar.
Logo Görev Fotoğraf İsim Başlangıç
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan 28 Ağustos 2014
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay 10 Temmuz 2018
Bakanlar
Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ 29 Ocak 2022
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık 21 Nisan 2021
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin 21 Nisan 2021
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum 10 Temmuz 2018
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu 24 Kasım 2015
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez 10 Temmuz 2018
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu 10 Temmuz 2018
Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati 2 Aralık 2021
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu 31 Ağustos 2016
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy 10 Temmuz 2018
Millî Eğitim Bakanı
Mahmut Özer 6 Ağustos 2021
Millî Savunma Bakanı
Hulusi Akar 10 Temmuz 2018
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca 10 Temmuz 2018
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank 10 Temmuz 2018
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişçi 4 Mart 2022
Ticaret Bakanı Mehmet Muş 21 Nisan 2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu 28 Mart 2020
618. MGK’nın görevleri nelerdir? MGK başkanı kimdir?
MGK, Milli Güvenlik Kurulunun kısaltmasıdır. Milli Güvenlik Kurulu 1982
Anayasası'nın 118. maddesi ile yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber MGK Türkiye
Cumhuriyeti'nin güvenliğinden sorumlu olan tüm birimlerin denetimlerinden sorumlu
bir kuruluştur.
Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı
Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı,
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre
kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşleri alınabilir.
619. 1283 size neyi çağırıştırıyor?
1283 numarası, Mustafa Kemal Atatürk'ün harbiyedeki okul numarasıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
620. Celali isyanları nedir?
Celâlî isyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da
Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve IV. Mehmed dönemine kadar devam
eden zaman zarfında devlete karşı ekonomik, sosyal, askerî ve siyasi nedenlerle
çıkarılan ayaklanmalara verilen addır.
621. Marifetnamenin yazarı kimdir?
Erzurumlu İbrahim Hakkı Türk mutasavvıf, sosyolog ve âlim.
Marifetname'nin yazarıdır.
622. Proaktif polis nedir?
Proaktif polislik suçlar işlenmeden önce aktif çalışmalar yoluyla suçu
önlemeyi ifade eder. Görünen önleme ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra suç ve
suçluların üzerine giden, suçların işlenmesi için elverişli fırsatları yok eden ve
suçluların suç işleme düşünce ve kararlılığını zayıflatan stratejilerdir.
623. Yol güvenliği nedir?
Trafik güvenliği- yol güvenliği trafikte ölüm veya ciddi biçimde
yaralanmaları önlemek için kullanılan yöntem ve önlemlerdir. Trafik güvenliği, hız
sınırları, herhangi bir madde etkisi altında araç kullanma yasağı ve trafik ışıkları
ve kavşaklar gibi kontrol sistemleri gibi kuralları içerir.
624. Hiyerarşi nedir?
Hiyerarşi, oluşum açısından kelimesine dayanan, bir toplumdaki ya da
kuruluştaki bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak statü, görev, alt ve üst arası
ilişkiler sınıflandıran ve bu sınıflara bağlı standartlar sunan yapı.
625. Ahlak kuralları ile hukuk kuralları arasındaki fark nedir?
Hukuk kuralları, insanların davranış ve eylemlerini düzenler ve bazı
sınırlamalar getirir. Hukuk kurallarının yaptırımı söz konusudur. Ahlak
kuralları da insan davranış ve eylemlerini sınırlandırır, ancak hukuk kurallarından
farklı olarak ahlak kurallarının yaptırımı yoktur. Hukuk kuralları yazılıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
626. Müsilaj nedir?
'Müsilaj, denizel sistemde sahte bir dip yapısı oluşturarak, özellikle balıkların
hem beslenmesine hem üremesi hem de göçleri üzerine olumsuz etkileri
olmaktadır. Müsilaj, deniz çayırlarının üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların
üzerini örter. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabilir.
627. Akkuyu termik santrali ne durumdadır? Nükleer enerji hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Akkuyu Termik Santrali’nin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Nükleer enerji;
 Fosil yakıtlara bazla üretimi çok daha ekonomiktir.
 Yılın her döneminde aynı kapasitede üretim mümkündür. Mevsimden ve çevre
olaylarından etkilenmez. Her zaman tam kapasite çalışma imkânı vardır.
 Hammadde olarak fosil yakıtlara göre daha avantajlıdır.
 Üretim konusunda diğer santrallere göre daha fazla enerji üretir.
 Daha az bir kurulum alanında daha fazla enerji üretimi sağlar.
628. Afganistan’da son zamanlarda yaşanılan olaylar hakkında bilgi veriniz.
ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi 31 Ağustos'ta
tamamlandı. Bu sürede Taliban, ABD ile imzaladığı Doha Anlaşması gereği söz
verdiği gibi NATO birliklerine saldırmadı ancak grubun hükümet güçlerine yönelik
saldırıları devam etti.
Taliban ülke içinde büyük vilayet merkezlerini ele geçirdi. Taliban güçleri, 15
Ağustos sabahı Kabil'e girmeye başladı ve yönetimi barışçıl şekilde devralmak
istediklerini açıkladı.
Bir gün önce ülkesini savunacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Gani, akşama
doğru Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla Afganistan'dan ayrıldı. Ayrıca
birçok bakan ve üst düzey bürokrat da ülkeden kaçtı. Uluslararası yardım ve basın
kuruluşlarının çoğu çalışanı da bu süreçte ülkeyi terk etti.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
629. İHA-SİHA nedir? Türkiye için önemini açıklayın.
İHA : İnsansız hava aracı
SİHA: Silahlı insansız hava aracı
Gelişen teknolojileri ve savunma sanayine fazlasıyla önem veren ülkemiz
özellikle iha ve siha teknolojisinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Bu
durum ülkemizin uluslararası arenada eline fazlasıyla güçlendirmekte. Etrafı
çatışma ve savaşlarla çevrili olan ülkemizin böyle bir teknolojiye sahip olması
büyük bir caydırıcı güç olmaktadır.
630. Cumhuriyetin ilanından sonra çıkan ilk isyan hangisidir?
Şeyh Sait İsyanı
631. Osmanlı Devleti’nin yenilikçi hareketleri nelerdir?
II. Osman döneminde yapılan ıslahat hareketleri
 II. Osman döneminde birçok ıslahat hareketine girişilmiş ancak başarılı
olunamamıştır. Bunlar:
 Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak yerine Anadolu Türkleri ve Türkmenlerden yeni
bir ordu kurmak
 Başkenti İstanbul'dan Anadolu'daki bir şehre taşımak
 Kıyafet inkılabı yapmak[
 Fatih Kanunnamesi'ni kaldırarak yeni bir kanun hazırlamak
 İlmiye sınıfın siyasi ve mali hakimiyetini kırarak din ocağı haline getirmek
 Fakat 1620 yılında katledirilerek öldürülmesi üzerine bu ıslahatlar sözde
kalmıştır.
IV. Murad döneminde yapılan ıslahat hareketleri
 2 Eylül 1633 yılında birtakım ıslahat hareketleri gerçekleştirdi. Bunlar;
 Kahvehaneler yıktırıldı
 Tütün içmek yasaklandı
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Gece fenersiz sokağa çıkılmadı
 Bizzat IV. Murad akşamları kıyafet değiştirerek kontrole çıkar, kurallara
uymayanları cellat yardımıyla başlarını keserdi.
III. Selim döneminde yapılan ıslahat hareketleri
 III. Selim döneminde önemli ıslahatlar yapıldıysa da Kabakçı Mustafa isyanı
sonucu geçerliğini yitirmiştir. Bunlar;
 Yeniçerilerin Esame alımı yasaklandı.
 Osmanlı-Rus savaşına katılmayan tımarlıların dirlikleri kesildi.
 1792 yılında ise Halıcıoğlu'nda bir Humbaracı ocağı kurmuştur. Bu kışlanın bir
bölümünde istihkamcı, diğer bir kısmında ise humbaracı yetiştiriliyordu.
 1800 yılında Humbaracı Ocağına bağlı olarak Mühendishane-i Berrî-i
Hümâyûn kuruldu.
 1805 yılında yine bu okul inşaat ve seyrü sevafin adlı iki ana bölüme
ayrılmıştır.
 1793 yılında Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu.1.600 asker İstanbul'da, diğer
12.000 kişi ise diğer vilayetlere gönderildi
 Nizam-ı Cedit ordusunda uygulanan talim zamanla imparatorluğun çoğu
yerinde uygulanmaya başlandı.
II. Mahmud döneminde yapılan ıslahat hareketleri
 II. Mahmud döneminin en önemli ıslahatı yeniçeri ocağını kaldırmasıdır.
 1808 yılının ocak ayında Nizam-ı Cedit ordusunun devamı olan Sekban-ı
Cedit ordusu kuruldu. Daha sonra Yeniçerilerin baskısıyla kaldırıldı.
 Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (17
Haziran 1826) ordusunu kurmuştur.
 Kıyafet inkılabı yaparak başlık, cepken ve şalvar yerine fes, ceket ve pantolon
getirilmiştir.
 İlk posta teşkilatı kuruldu.[
 İlk gazete olan Takvim-i Vekayi çıkarıldı.
 Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine Nazırlıklar kuruldu.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 1827 yılında cerrahhane ve tıbhane birleştirilerek "Mektebi Tibbiyeyi Adliyeyi
Şahane" kuruldu.
 Tulumbacılar Ocağı kuruldu.
 Mecmua-i Fünun Münif Paşa önderliğinde çıktı.
 PTT kuruldu.
 Telgraf müdürlüğü kuruldu.
 İlk buharlı gemi "Buğu" kullanılamaya başlandı.
 Şehir hatları kuruldu.
 İlk demir yolu hattı kuruldu.
 Darülmuallimin ,Darülmuallimat, İstanbul Üniversitesi, Mektebi Maarifi
Adliyye kuruldu.
632. Viyana hangi ülkenin başkentidir?
Avusturya
633. Tali kurucu iktidar nedir?
Tali kurucu iktidar, bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usûllerle
değiştirme iktidarıdır (Gözler 2011: 335). Tali kurucu iktidarın sahibinin kim
olduğu, diğer bir ifadeyle anayasayı değiştirme yetkisinin hangi organa ait olduğu
yine anayasalarda belirtilmektedir.
634. Annen seni kadir gecesi doğurmuş sözü ne anlama geliyor?
Karşımızdaki insana ne kadar şanslı olduğunu anlatmak için kullanılan
deyimlerin başında gelir.
635. Çıkmadık candan ümit kesilmez ne demek?
Çıkmadık candan umut kesilmez atasözü çoğunlukla umutsuz durumlar için
kullanılmaktadır. Bir işte bitmeden o iş ile alakalı umudunu kaybetmek doğru
değildir. Sonuna kadar inanarak beklemek gerekir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
636. Kuvvetler birliği nedir?
Yasama ve yürütme organlarının tek bir çatı altında toplanmasına kuvvetler
birliği denir. Kuvvetler birliği başta Amerika, Fransa ve İsviçre olmak üzere birçok
ülkede uygulanmaktadır.
637. Yarıdan demokrasi nedir?
Yarı Doğrudan Demokrasi, demokratik toplumlarda uygulanan bir sistem. Bu
demokrasi çeşidinde halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da
katkı sağlar. Bunun için halka tanınan yetkilerin başında halkoylaması gelir, meclis
tarafından kanun hazırlanır ve halkoyuna sunulur, halk kabul ya da reddeder.
638. Osmanlı Devleti’nde minyatür sanatını anlatınız.
Osmanlı minyatür sanatı Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları
gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş
bir sanat şeklidir.
639. 12 Eylül olayları hakkında bilgi veriniz.
Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdi.
12 Eylül Darbesi sonrasında Kenan Evren ve kuvvet komutanlarından oluşan
Milli Güvenlik Konseyi 1983 genel seçimlerine kadar Türkiye’ye ilişkin tüm kritik
kararları aldı. 1980 ihtilali ile Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu hükümet
görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan
kaldırıldı.
640. Monarşi ve demokrasi arasındaki farkları söyleyiniz.
Demokrasi halkın her bölümünün ülke yönetiminde söz sahibi olması, kendi
-iradesi ile seçmiş olduğu kişilere yönetme hakkını seçimlerle belirlediği kişilere
vermesidir. Monarşi ise, egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan
gibi unvanlar taşıyan bireylere ait olduğu yönetim biçimidir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Monarşi yönetiminde yönetme yetkisi babadan oğula geçmektedir. Ya da
yönetme yetkisi hanedan üyelerinden birine geçmektedir. Cumhuriyet
yönetiminde böyle bir uygulama yoktur. Egemenlik tek kişinin değildir.
Yönetici olan kişi ölene kadar yönetimde kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğla
ya da hanedan üyelerinden birine geçmektedir. Kanun çıkarma, yargılama, vergi
toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi yönetici kişiye aittir.
Sonuç olarak; halk egemenliğinin olmaması, tek bir bireyin yönetimde söz sahibi
olması gibi unsurlar demokrasiye uygun olmayan unsurlardır
641. Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme hareketleri nelerdir?
 Sened-i İttifak. (1808)
 Tanzimat Fermanı (1839)
 Islahat Fermanı (1856)
 I. Meşrutiyet- Kanun-ı Esasi (1876)
 II. Meşrutiyet ve Siyasi Partiler.(1908)
642. Patriot nedir?
Hava savunma sistemidir. Patriot, uçakların yanı sıra taktik balistik füzelere
karşı kullanılır. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radara sahiptir. Mobil ve sâbit
rampadan kullanılabilir. Özellik itibariyle hava savunmasının sevk ve idâresini
yapan Patriot atış ünitesi, kullanılan diğer ana parçalardan ayrı görev
yapmaktadır.
643. 11 Eylül hakkında ne düşünüyorsunuz?
11 Eylül saldırıları, genellikle 9/11 olarak da anılır, radikal İslamcı silahlı
grup el-Kaide'nin 11 Eylül 2001 Salı sabahı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı
düzenlediği dört koordineli bir terör saldırısı dizisidir. Akıllarda kalan en büyük
terör eylemi ise ikiz kulelerin yolcu uçakları tarafından yıkılmasıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
644. Demagoji nedir?
Bir kimsenin ya da topluluğun duygularını kamçılayarak, okşayarak, ona ya
da onlara gerçekdışı şeyler söyleyerek onu ya da onları kendine çekmeye çalışma.
645. AB’nin eski ismi nedir?
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951)
Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957)
646. Kyoto protokolü nedir?
“Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını 1990 yılına göre
%5.2 azaltmalarını öngören bir anlaşmadır (protokolün uygulanmaması
durumunda 2010 yılı salım tahminleri dikkate alınırsa bu, %29'luk bir azalmaya
karşılık gelmektedir).
647. Kapitülasyon nedir? Ne zaman kaldırılmıştır?
Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere
tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara denir. ... Osmanlı döneminde ilk kez Fatih
Sultan Mehmet tarafından Venedik Devleti'ne İstanbul'da elçi bulundurma hakkı
verilerek siyasi kapitülasyon verilmiştir.
Kapitülasyonlar Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile yapılan
28 Mart 1921 Anlaşmasının 7. Maddesiyle "geçersiz ve kaldırılmış"
sayıldı. Kapitülasyonların gerçek anlamda kaldırılması ise Lozan Antlaşması'yla
olmuştur.
648. Eksperyonizm nedir?
Doğanın olduğu gibi temsili yerine, duyguların ve iç dünyanın ön plana
çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımıdır. Bu akımı “insanların en gizli yönlerini açığa
vuran bir anlatım” olarak açıklayabiliriz. Zaten “ekspresyon” Fransızcada
“anlatım” anlamına gelmektedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
649. Yargının tarafsızlığı nedir?
* Yargının bağımsızlığına eşlik eden bir başka önemli ilke de "yargının
tarafsızlığı"dır. Bağımsızlık yargının çevresel etkilere karşı korunmasını ifade
ederken, tarafsızlık, bağımsızlığın sağlanmasının ardından, yargıcın iç muhakeme
aşamasında peşin hükümlerden, ideolojik eğilimlerden kurtulmasını anlatır.
650. Kamulaştırma nedir?
Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin
sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son
vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek
ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.
651. Ali Gaffar Okan kimdir?
Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürü iken faili hâlen meçhul olan
bir suikast sonucu öldürülmüş polis müdürüdür.
652. 9 Eylül 1922’de ne olmuştur?
9 Eylül 1922'de Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan
işgali altındaki İzmir'e girmesiyle tarihi bir olay yaşandı ve İzmir düşman
işgalinden kurtuldu.
653. Kürşat destanı neyi anlatır?
Hepimizin büyük bir cesaret örneği sergilediğine inandığımız bir efsanedir
Kür-şad ve 40 Çerisi ile birlikte Çin Sarayını basan “Kür-şad” binlerce Çinli
savaşçıyla cenk ettikten sonra şehadet şerbetini içmiştir.
654. Temiz enerji kaynaklarını tanımlar mısın?
Temiz enerji güneş, jeotermal, dalga, rüzgar gibi doğada mevcut olan ve
kendisini sürekli olarak tekrar eden doğal süreçlerden yararlanmak suretiyle elde
edilen bir yenilenebilir enerji türüdür.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
655. Safahat kimin eseridir?
Mehmet Akif Ersoy
656. Miranda kuralı nedir?
Yakalanan, sorgulanan kişinin haklarını bilme hakkı temel kural. Yani polis,
sorgudan önce kişiye hiçbir şey söylemeyebileceği ve söyleyeceği her şeyin kendisi
aleyhine delil olarak kullanılabileceği ikazını yapmak zorunda.
657. Eğretileme nedir?
Bir gerçek anlamı ona benzerliği olan başka bir anlamla anlatma, benzerlik
ilişkisinden yararlanarak bir sözcüğün, bir adın anlamını eğreti olarak aktarma
sanatı; örneğin inatçı yerine katır, kurnaz yerine tilki demek gibi.
658. Kıstak nedir?
Bir yarımadanın karaya bağlandığı dar yer.
659. Cebelitarık Boğazı hangi ülkeler arasındadır?
Boğaz Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirlerinden ayırır. Siyasi olarak
egemenliği üç ayrı ülkededir. Bu ülkeler, Fas, İngiltere ve İspanya'dır. Boğazdan
yılda yaklaşık 7500 kadar gemi geçişi olur ve boğazın her iki kıyısının kontrolü
İngiltere'dedir
660. Her meridyen arası kaç km ve kaç dakikadır?
Her meridyen arasındaki mesafe 111 km'dir. Aynı zamanda her meridyen
arasında bulunan saat farkı ise, 4 dakikadır.,
661. Emperyalizm nedir?
Emperyalizm, yayılmacılık veya ekspansiyonizm, bir devletin veya ulusun
başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide
bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından
"yararlanma" hakkına sahiptir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
662. Türk parasının arkasında kimler var? Bildiklerini sayar mısınız?
 5 TL: Ordinaryus Profesör Doktor Aydın Sayılı
 10 TL: Profesör Doktor Cahit Arf.
 20 TL: Mimar Ahmed Kemaleddin.
 50 TL: Fatma Aliye Hanım.
 100 TL: Buhurizade Mustafa Itri.
 200 TL: Yunus Emre.
663. Fermantasyon nedir?
Fermantasyon ya da mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve
diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal
olarak çürümesi olayıdır.
664. Ceza muhakemesi nedir?
Ceza muhakemesi veya Ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve
yargılama sürecidir. Amaç ise maddi gerçeğe ulaşılmasıdır. Ceza muhakemesi
süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemin/eylemlerin suç olduğuna dair
görülen suç şüphesi ile başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder.
665. Kişilik ve karakter arasındaki fark nedir?
 Karakter, insanın kişiliğinin başka insanlar tarafından değerlendirilmesine
denir,
 Kişilik ise insanları birbirinden farklı kılan özellikleridir,
 Kişilik ile Karakter farklı anlamdadırlar,
 Bir kişinin karakteri ile başka bir kişinin karakteri birbirine benziyor
olabilir, ancak kişilikleri mutlaka farklıdır,
 Her insanın kişiliği tekildir ve dünyada bir benzeri yoktur, ancak aynı
karaktere sahip olan binlerce insan olabilir,
 Kişiliğin %50 si genetiktir değişmez, Karakterler insanın hayatı boyunca
her zaman değişebilir,
 Kişilik doğuştan gelir, Karakter sonradan kazanılır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
666. Turizmin gelişmesi için neler yapılmalıdır?
Turizmde çeşitliliği artırmak, teknolojinin yararlanmak, sosyal medyada
daha etkin olmak, sinema ve dizi sektörünü doğru kullanmak, uzun vadeli
tanıtımlar yapmak ve yerel otoritelerden beslenmek önerileri ön plana çıkıyor.
667. Siber saldırıyı EGM müdahale eden birim var mı ?
Evet var. Siber Suçlarla Daire Başkanlığı
668. İdari vesayet nedir?
İdari Vesayet veya yönetsel vesayet, özellikle üniter yapılı devletlerde
genel idare sınıfı ile yerinden yönetim alanı arasında idari açıdan bütünlük
sağlamaya yarayan denetim mekanizmasıdır.
669. Strateji nedir?
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan
yöntemlerin tümü.
670. Düzenli sporun polise katkısı nedir?
Düzenli spor yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel anlamda faydaları
vardır. Polis görevi gereği sürekli zinde olmalı hem fiziksel hem de psikolojik
anlamda kendini her an hazır hissetmelidir. Bunu gerçekleştirmenin en kestirme
yolu ise düzenli spor yapmaktır.
671. Kunuri muharebesi nedir?
Kunuri Savaşı 26 Kasım 1950 ila 29 Kasım 1950 tarihleri arasında
gerçekleşmiştir. Kunuri Savaşı, Kore Savaşı'nda Türk Tugayı ile Çin Halk Kurtuluş
Ordusu'nun birbirlerine direndiği savaş olarak bilinir. Bu savaşın tarafları ise ABD,
İngiltere, Çin, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'dir.
672. Osmanlı Devleti’nde ilk tuğrayı kullanan hükümdar kimdir?
Orhan Gazi
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
673. Karşı istihbarat nedir?
Karşı istihbarat ya da kontrespiyonaj, istihbarata karşı koyma, istihbarat
teşkilatı tarafından yapılan hasım ve düşman haberalma teşkilatlarının kendilerine
karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule
etme faaliyetleridir
674. Uyuşturucu madde nedir?
AMATEM'e göre, yasal olan ya da olmayan, uyarıcı ya da uyuşturucu niteliği
olan, bağımlılık yapan maddelerin tümüne “uyuşturucu madde” denilmektedir.
“Madde Kullanımı/Bağımlılığı” dendiğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle
birlikte tütün ve alkol ürünleri de kapsanmaktadır.
675. 19 Eylül ve 26 Ağustos neyi hatırlatıyor?
19 Eylül 1921, TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin
kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi
ve 'Gazi' unvanının verildiği tarihi bir gündür.
Kurtuluş Savaşı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos
1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki
''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' zaferle sonuçlanmıştır.
Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu
Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen
arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu
muharebe, "Türklere Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe"
olarak bilinir.
676. Toplum sözleşmesi kuramı kime aittir?
Jean-Jacques Rousseau
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
677. Kut bayramı nedir?
Kut Bayramı, 29 Nisan 1916'da zafer ile sona eren Kût'ül-Amâre Kuşatması
anısı için Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kutlanan bayramdır.
678. II. Dünya Savaşı hakkında kısaca bilgi veriniz.
İkinci Dünya Savaşı, İnsanlık tarihinde büyük felaketlere yol açmış büyük bir
savaştır. 1939 - 1945 tarihleri arasında gerçekleşen ve 65 milyonun üzerinde
insanın ölümü ile sonuçlanan savaş, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nda İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşmış ve
"Üçlü Mihver" grubunu oluşturmuşlardır.
Almanya'da iktidara gelmiş olan Nazi yönetimi, Alman ırkının üstünlüğünü
savunmuştur. Bunun neticesi olarak da Versay Barış Antlaşması’nı tanımadığını
ilan ederek işgaller gerçekleştirmeye başlamıştır. Çekoslovakya ve Avusturya
devletleri Alman işgaline uğramıştır.
Mihver Grubuna karşı, Fransa ve İngiltere "Müttefik Devletler" grubunu
oluşturmuştur. Oluşturulan Müttefik Devletler gurubuna daha sonra Rusya ve
ABD'de katılmıştır. Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşmasına imza atmış ve 1939
yılında Polonya'ya karşı savaş açmıştır.
Fransa ve İngiltere, Polonya'ya teminat vermişlerdir. Bunun sonucunda
Polonya da Almanya'ya savaş açmıştır. Tüm bu gelişmelerin neticesinde ise
insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden olan İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Almanya işgal etmiş olduğu
Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır. İlerleyen süreçte ise Almanlar; Norveç,
Danimarka, Fransa ve Hollanda topraklarını işgal etmiştir.
Bu süreçte İtalya ise Arnavutluk topraklarını işgal etmiştir. Sonrasında
Yunanistan'a saldırmış ancak bu girişiminde başarı elde edememiştir. Bu
gelişmeler üzerine Almanya Balkanlara yönelerek Macaristan, Yunanistan ve
Romanya topraklarını ele geçirmiştir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Almanların Balkanlar için tehdit oluşturması üzerine Rusya müttefik
devletler grubuna dâhil olmuştur. Japonların, Amerika'nın Pearl Harbor üssüne
saldırmasından dolayı Amerika da Müttefik Devletler Grubu’nda yer alarak savaşa
katılmıştır.
Savaşı müttefik devletler kazanmıştır.
679. Fahreddin Paşa kimdir?
Ömer Fahreddin Türkkan, Türk asker ve diplomat. Özellikle I. Dünya Savaşı
sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında Medine'de yönettiği iki
yıl yedi ay süren Medine Müdafaası ile tanınmaktadır. "Medîne Müdâfii", "Türk
Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anılır.
680. Türk Dil Bayramı hangi tarihte kutlanır?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında
düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ü, her yıl “Türk Dil
Bayramı” olarak kutluyoruz
681. Adli tıp kurumunun görevi nedir?
Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığı bünyesinde, adalet işlerinde
bilirkişilik görevi yapmak, adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları
ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum,
konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları
uygulamak üzere kurulan devlet kurumudur.
682. Beyin fırtınası nedir?
Beyin fırtınası veya fikir fırtınası, yaratıcı düşünceyi destekleyen, takım
çalışanlarını motive ederek kısa sürede çok fazla fikrin üretilmesine ve süreçlerin
neden başarısız olduğuna dair çıkarımlar yapılabilmesine olanak sağlayan bir
sürekli kalite geliştirme aracı.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
683. Davranış nedir?
Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her
türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tepkilerin genel adıdır. Söz konusu bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir. Bunun sonucunda
davranış ortaya çıkar.
684. Halkçılık ilkesini açıklayınız.
Halkçılık ilkesi, Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin
olamayacağı, bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu
sebeple Atatürkçü düşüncenin halkçılık anlayışı, vatanı ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütün kabul eden görüşten kaynaklanmaktadır.
685. Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünü açıklayınız.
İnsan hem etkilenen, hemde etkileyen bir varlıktır. Her zaman bir arada
bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerinin huyunu kapar.
686. Soruşturma nedir?
Adli ve idari olarak ikiye ayrılan, şüphe duyulan bir durumun yarattığı
tehlikeli hali gidermek için yapılan araştırmadır. İdari soruşturma kamu görevlileri
ve özel kanunlarda kendilerine bu yol tabi kılınan kişiler için geçerlidir.
687. Kültürel gecikme nedir?
Kültürel gecikme: bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen
değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk
ve görgüsüzlük durumudur.
688. Körle yatan şaşı kalkar atasözünü açıklayınız.
Körle Yatan Şaşı Kalkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir? Ahlaksız ve kötü
karakterli insanlar ile yakın bir bağ kurmak, farkında olmadan zaman içerisinde
onların kötü özelliklerini benimsemek anlamına gelir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
689. Esnek anayasa nedir?
Esnek bir anayasa, yasama organının anayasal yasama sürecini kullanarak
anayasanın içeriğini ve ilkelerini değiştirebileceği bir anayasadır. Örneğin,
Avustralya Anayasası katıdır, Britanya Anayasası ve İsrail Anayasası ise
esnektir. Anayasa, olağan yasa ile aynı prosedürde değiştirilmiştir.
690. Stratejinin olay çözmedeki önemi nedir?
Bir sorun yada olayın kalıcı bir şekilde çözülmesi için planlama yapıp
oluşabilecek tehditlere karsı önlem alınması gerekir.
Anlık sorun çözmek için acele verilen kararlar çözüme kavuşturmaya bilir Bu
yüzden planlı programlı ne ile mücadele ettiğimizi detaylı bir şekilde ele alabiliriz.
691. Osmanlı Devleti’nden son ayrılan balkan ülkesi hangisidir?
Arnavutluk.
692. Küresel ısınma nedir?
Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde
artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu
düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve
havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle dünyanın iklimin
değişmesidir.
693. 1071 tarihinin, Türk tarihi açısından önemini açıklar mısınız?
Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu
Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen
arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu
muharebe, "Türklere Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe"
olarak bilinir.
694. Polis Akademisi başkanının ismi nedir?
Prof. Dr. Yılmaz Çolak
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
695. Korku kültürü fobisi nedir?
Toplumsal korku olarak da adlandırabilecek korkma eyleminin kültür haline
dönüşmesidir. Türk toplumunda sıkça gözlemlenen bu durumda herkes birinden ya da
bir şeylerden korkar. kız eve erken gitmek zorundadır, babadan korkar; çalışan işi
pratiğe taşıyacak projesini patrona söylemekten korkar; fırıncılar, greve gitmekten
korkar; herkes trafikte kalıp geç kalmaktan korkarlar.
696. Global köy nedir?
Küresel köy, Kanadalı yazar Marshall McLuhan'la birlikte anılan bir kavram.
McLuhan, özellikle elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyanın küçük
bir topluluk gibi olacağına inanmıştı. Örneğin, dünyanın pek çok farklı yerindeki
insanlar, televizyon programları yoluyla aynı haber ve olayları izlemektedir.
697. Karadeniz Bölgesinde turizm neden gelişememektedir?
Coğrafi yapı ulaşım ve alt yapı salonları.
698. Başarı kavramı nedir?
Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Başarı aynı
zamanda bir hedefi gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmak anlamında da
kullanılmaktadır. Başarı büyük bir projeyi kapsayacak şekilde çok geniş olarak
tanımlanabileceği gibi, bir projenin veya görevin tek bir bileşeni ile de
sınırlandırılabilir.
699. TBMM’de kaç milletvekili vardır?
600 milletvekili vardır.
700. Cumhurbaşkanı kaç kere seçilebilir?
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi
parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya
birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday
gösterebilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
701. Kaç tane haçlı seferi yapılmıştır?
1096 ile 1270 yılları arasında yapılan sekiz Haçlı seferinden sadece birinci
ve dördüncü seferlere krallar katılmamıştır. En önemli seferler ise birinci ve
üçüncü Haçlı seferleridir.
702. Mevlana kimdir?
Mevlana Hazretleri, miladi 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları
içinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Asıl ismi Celaleddin
Muhammed'dir. Annesi Mümine Hatun,babası “Sultanü'l-ulema” yani “Alimler
Sultanı” olarak tanınan Bahaeddin Veled'dir.
703. Çapraz sorgu nedir?
Çapraz sorgu, tanık veya sanık beyanının doğruluğunu ve güvenilirliğini
denetlemek, beyanlar hakkında şüphe uyandırmak, yargılamada herhangi bir
tarafın kendi iddia veya savunmasına dikkat çekmek veya güçlendirmek için; tanık,
sanık, müdahil (katılan) ve müştekiyi sorguya çekmesidir.
704. Hittin savaşı önemi nedir?
Hittin Savaşı 4 temmuz 1187'de Selahaddin Eyyubi’nin komutasındaki
Eyyubi ordusunun haçlıların elindeki Kudüs Krallığı’nı büyük bir yenilgiye
uğrattığı savaştır. bu zafer haçlı seferlerinin seyrini değiştirmiş, Kudüs’ün 88
senelik bir süreden sonra tekrar Müslümanların eline geçmesine neden olmuştur.
705. Gelişmiş ülke nedir?
Birleşmiş Milletlerin yaptığı sınıflamaya göre gelişmişlik seviyesi için temel
ölçüt kişi başına düşen millî gelirdir. Buna göre kişi başına düşen millî gelirin 1.000
ile 10.000 dolar arasında olduğu ülkeler gelişmekte olan ülkeler; 10.000 doların
üzerinde olduğu ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak belirlenmiştir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
706. Dünyada VAR sistemi(video yardımcı hakem uygulaması) ne zaman ve
ilk hangi maçta uygulanmıştır?
VAR sistemi, ilk olarak 1 Eylül 2016'da İtalya ile Fransa arasında oynanan
hazırlık maçında denendi.
707. Kanaatkârlık nedir? Fazla kanaatkârlığın insan üzerinde
oluşturabilecek olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Kanaatkâr kelimesinin TDK sözlük anlamı az olan ile yetinen demektir. Elindeki
malın kıymetini bilen ve idare eden kişi demektir. Kanaatkâr aynı zamanda yetingen
olarak da ifade ediliyor.
708. Biyolojik çeşitlilik nedir?
"Biyolojik çeşitlilik veya biyoçeşitlilik, bir yaşam ortamındaki canlı türlerin,
bunlara ait genetik özelliklerin, habitatların ve bu habitatlarda cereyan eden
ekolojik ilişkilerin zenginliğini ifade eden bir kavramdır."
709. İzmir iktisat kongresinin önemini açıklayınız.
İktisat Kongresi Türkiye'nin kalkınma politikasının ana hatlarının; tarım,
sanayi, ticaret, yabancı sermaye ve bankacılık alanlarındaki yol haritalarının
belirlendiği çok önemli bir başlangıçtır.
710. Polisliğin etiklik ilkesini açıklayınız.
Kolluk Etik İlkeleri, kolluk personelinin görevini yürütürken uyması
gereken ilkeleri belirlemek, görevin yerine getirilmesinde adalet, tarafsızlık,
dürüstlük, liyakat, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak halkın
güvenini tesis etmek amacıyla hazırlanmıştır.
711. Kitle psikolojisi nedir?
İnsanın tek başınayken büründüğü karakterin, sergilediği davranış
şeklinin kitle içerisindeyken değiştiği düşüncesi üzerinde şekillenir. Buna göre,
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
kitlenin varoluşu tek tek onu oluşturan bireylerin varoluşundan farklı ve
bağımsızdır.
712. Sondaj gemisi nedir? Türkiye’deki sondaj gemilerini sayınız.
Sondaj gemileri derin deniz tabanındaki rezervlere ulaşılıp petrol veya doğal
gazın çıkarılmasını sağlayan gemilerdir
Türkiye'nin sondaj gemi filosunda Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj
gemileri bulunuyor. Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin
deniz sondaj yeteneğinde. Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana
Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında
deniz sondajı yapabiliyor.
713. Yaşam doyumu ve önemi nedir?
Yaşam Doyumu değerlendirmesi bir ölçeğin sınırlarından çok bireyin ruhsal
kriterlerine uygun bireysel bir pozitiflik halidir. Bu kavram 1961 yılında Amerikan
psikolojist Neugarten tarafından ortaya atılmış olup insanların beklentilerinin,
istek ve arzularının karşılanması ile beraber kişilerin ruhsal denge kazanmaları
durumudur. Sadece iş ya da sosyal hayat gibi tek bir kavrama odaklanmayıp her
boyutu içermesi nedeni ile birçok karışıklık yaratmakta ve bireylerin son sözü
söylemelerini geciktirmektedir. İş hayatında yeteri doyumu yakaladığını düşünen
bir insan, aile ya da arkadaş ortamında negatife düştüğünde bu doyumu tam olarak
yakalayamamakla birlikte bireysel kimliğinin bütünü konusunda kararsızlıklarla
boğuşmaktadır.
714. Medeniyet nedir?
Medeniyet, bir toplumun tüm unsurlarını yani, maddi manevi varlıklarını,
düşüncelerini, bilimini, sanatını, teknolojisini, canlı türlerini ve ürünlerini
kapsayan çok geniş bir ifadedir. Türklerde medeniyet uygarlık olarak geçmektedir.
Bu husus Uygur Türkçesinden gelmektedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
715. Hizbullahçı terör örgütü nedir?
Hizbullah ‘ın Türkçe karşılığı Allah’ın taraftarlarıdır. Sünni İslamcı ve çoğu
faaliyetini Türkiye'de gerçekleştiren militarist bir örgüttür Örgütün şiddet eğilimli
bir yapısı vardır ancak örgüt, 2000'ler ve sonrasında şiddet içerikli olmayan
faaliyetlere odaklanmıştır.
716. İnsan hakları ihlali nedir?
“Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” Bu ifade,
insanların, sadece insan olmaktan ötürü doğuştan gelen belirli haklara sahip
olduğunu anlatmaktadır. Bunlar insan hakları olarak bilinir. Bütün insanlara
özgürlük ve eşitlik hakkı tanıyan bu ilke, insan hakları alanındaki bütün
çalışmaların temel taşıdır. İnsan hakları hem bireylerin hem de grupların temel
özgürlüklerini ve doğuştan sahip oldukları insan onurunu korumak için vardır.
İnsan hakları ihlali “Hak ihlali” ( hakkın kullanımı veya yerine getirilmesinin
engellenmesi anlamında) genel bir yaklaşımla; yasalarla belirlenmiş ve güvence
altına alınmış kazanılmış hakların kullanımının engellenmesi durumudur.
717. İçe dönük insandaki özellikler nelerdir?
İçe dönük insanlar, sessiz, çevreye karşı kapalıdırlar. İnsanlardan kaçar,
kendi başlarına kalmak isterler. Okumak, yazmak, resim, müzik gibi uğraşılardan
hoşlanırlar. İnsanlarla kolay ilişki kuramazlar.
718. Sosyal devlet anlayışı nedir?
Sosyal devlet, minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil
sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının iktisadi ve
sosyal esenliklerinin korunması ve teşvik edilmesinde ana rol oynamasını önerir.
Sosyal devlette; fırsat eşitliği, gelir dağılımı ve asgari yaşam şartlarını
vatandaşlarının sağlamaları için sorumlulukları üstenmeleri sosyal
devletin önceliğidir. Demokrasi, zenginlik ve kapitalizmin uyumunu dengede
tutmaya çalışır. Sosyal devlet, kaynaklarını temel kamu hizmetleriyle sağlamaya
çalışır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
719. Öfke kontrolü nedir?
Öfkeyi doğru ifade etme becerisini kazanmaya “öfke kontrolü” denir. Öfke
kontrolünde temel amaç; saldırganlıktan uzak, şiddet içermeyen, kişinin kendisine
ve çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde duygusunu ifade etme becerisini
kazanmasıdır.
720. İzmir’de ilk kurşunu atan ve milli direnişin sembolü olan kişi kimdir?
İzmir'e 15 Mayıs 1919'da çıkartma yapan ve seçkin askerlerden oluşan
Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk
direnişini başlatan yazar ve gazeteci Hasan Tahsin’dir.
721. Kadına şiddeti izah eder misin?
Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları
fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan her türlü
eylem, uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit edilme, zorlanma veya keyfi
olarak özgürlükten yoksun bırakılmalarıdır.
722. Toplumsal kaygılarımız nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.
Toplumsal kaygı bozukluğu (Sosyal fobi) diğer insanlarla etkileşimi içeren
toplumsal durumlarda ortaya çıkan kaygı bozukluğudur. Rahatsızlık diğer insanlar
tarafından olumsuz değerlendirilme ve küçük düşme korkusundan
kaynaklanır. Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan bozukluk,
toplumda yaygın olarak görülen bir sorundur.
Sosyal fobide korkulan durumla karşılaşıldığında bedensel belirtiler ortaya
çıkar. Bunlar yüz kızarması, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi, nefes
darlığı, mide barsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği, titreme gibi. Bu
sırada aklından geçen düşünceler “güçsüzüm, yetersizim, çirkinim,
beğenilmiyorum, sevilmeye layık değilim, hata yapmamalıyım, mükemmel
olmalıyım, kaygılı olduğumu belli etmemeliyim, rahat davranmalıyım, kusursuz
görünmeliyim, herkesin beğenisini kazanmalıyım” şeklindedir. Bu düşünceler
sonrasında oluşan kaçınma belirtileri ise korkulan ortama girmeme, korkulan
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
ortamı terk etme, göz temasından kaçınma, ilgisiz şeyler düşünme şeklinde
olabilir.
723. Ayrımcılık nedir. Ayrımcılıkların toplumsal açıdan negatif ve pozitif
yönlerini belirtiniz.
Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı önyargılı
davranmaya denir. Bu davranış, pozitif ya da negatif yönde olabilir. Ancak,
ayrımcılık dendiğinde genellikle negatif anlam anlaşılır.
Pozitif ayrımcılık, yalnızca “dezavantajlı” gruplara mensup bireylere verilen
ekstra haklardır. Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı gruplar herkesin rahatça
kullanabildiği bazı hakları çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için;
onlar ancak bazı özel bir takım haklara sahip olurlarsa çoğunlukla gerçekten eşit
olma şansını yakalayabilecekleri düşüncesiyle yapılır.
Örneğin Türkiye'de herkesin kamuya açık tuvaletlerden yararlanması bir
(negatif) haktır. Ne var ki tekerlekli sandalye kullanan veya başka engeli olan
kişiler çoğu zaman bu tuvaletlerden (merdivenler, dar alanlar vb. sebeplerden
dolayı) yararlanamazlar. Bu durumda devlet bu tuvaletlerin açılması ve
kullanılması ile ilgili düzenlemelere bir madde ekleyerek bu dezavantajlı grup için
ekstra pozitif düzenleme yapar ve der ki: "tuvaletlerin girişinde şu-şu ölçülerde
rampa, tuvalet kabinleri, kapıları, lavabolar şu-şu özelliklerde olmak zorundadır".
İşte bu durumda devlet dezavantajlı kişiler için bir pozitif hak öngörmüş, bu
kişilerin herkesle gerçekten eşit olabilmesini ve negatif haklardan
yararlanabilmesini sağlamış oluyor.
Pozitif ayrımcılık fazladan bir hak değildir. Sadece herkesle gerçekten eşit
olunabilmesinin garanti altına alınmasıdır
Negatif ayrımcılık haksızlığa uğratılmak,eşitsiz muamele görmektir. Çeşitli
özelliklerine bağlı olarak ayrımcılığa uğrayan kişiler, başkalarının sahip olduğu
haklardan mahrum bırakılır ve bu durum zaman içinde meşru görülmeye başlar.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Kültür ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, din ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı gibi
konular negatif ayrımcılık kapsamındadır.
724. Rol çatışması nedir?
Rol çatışması, genellikle kişilerden beklenen durumların kişilerle
uyuşmaması durumudur. Kişilerin yapısı gereği yapamayacağı durumlar,
kişilerden talep ediliyor. Talep edilen bu durumlar bu sebepten
dolayı rol çatışmasını oluşturuyor. Çocukları sevmeyen birinin öğretmen
olması, rol çatışmasına en iyi örnektir.
725. Evlilikte cinsel istismar nedir?
Evlilikte cinsel istismar kısaca: İstenilmeyen bir davranışa maruz
bırakılmaktır. Örneklerle açıklamak gerekirse, özellikle de başkalarının yanında
cinsellik içeren söz veya şakalara maruz bırakma, pornografik içerikli görselleri
görmeye zorlama, cinsel ilişkiye zorlamak için psikolojik baskı yapma gibi hallerde
eşler arasındaki cinsel tacizden bahsedebiliriz.
726. e-devlet nedir?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik
ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay
ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması
hedeflenmektedir.
727. Nitelik nedir?
TDK, nitelik terimini “bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden
ayıran özellik, vasıf, keyfiyet” olarak tanımlamaktadır. Yani nitel anlam,
“varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir
değeri, özelliği ifade eden sözcükler” olarak açıklanabilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
728. Fikri içtima nedir?
Fikri içtima, failin bir fiille birden fazla farklı suç işlemesi hâlinde bunlardan
en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması anlamına gelen ceza
hukuku kaidesi.
729. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz İstanbul Adalet
Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince 31
Mart 2015 tarihinde şehit edilmiştir. Ruhu şad olsun.
730. Devrim nedir?
Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş
kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden
biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.
731. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez sözünü açıklayınız.
 Bir işten elde edilen kar, o iş için yatırılan paradan çok daha az olabilir.
 Bir planın uygulanması için sarf edilen çaba ve harcanan emek, istenen
sonuçlara ulaşmak için yeteli olmayabilir.
732. Biyometrik fotoğraf nedir?
Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve
makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve
özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır. 2-Ebatı 50 mm
X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır.
733. Çocuklarda cinsel istismar nedir?
Cinsel istismar, istismar türleri içerisinde en çirkin olan ve en zor tanılanan
tür olarak nitelendirilmektedir. 18 yaşın altındaki bir çocuğun bir yetişkin
tarafından cinsel doyum amacı ile kullanılması çocuğun cinsel istismarı olarak
tanımlanmaktadır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
734. Çözüm odaklı insan nedir?
Çözüm odaklı yaklaşımda, problemler yerine çözümlere odaklanılır. Çözüm
odaklı insanlar her soruna çözüm bulamasalar bile uğraşırlar. Üstelik genelde
proaktif olarak yardımlaşırlar ve şikâyetçi de değiller. Çünkü şikâyet
etmenin çözüm olmadığının farkındadırlar.
735. Ülkemizde uygulanan 3 farklı korona virüs aşısı söyler misiniz?
Biontech, Sinovac ve Turkovac
736. Etik ve ahlak kuralları nelerdir?
Etik kuralları
 Etik kuralları ilk olarak dürüstlük ve doğruluk ile başlar. Bizler bir birey olarak
doğruluktan ve dürüstlükten hiç bir zaman taviz vermeyeceğiz.
 Bize verilen veya teslim edilen emanete sahip çıkacağız. Bu bir para yada eşya
olabilir. Önemli olan emanet edilen nesneyi korumaktır.
 Etik kurallarının vazgeçilmezi yalan söylememek. Her ne durumda olursa olsun
yalana başvurulmayacak.
 İnsanlar tarafından güvenilir bir birey olmak. Hem devlete karşı hem topluma
hem de çalıştığın iş yerine karşı tam bir güven abidesi haline gelmek.
 Eşitlik ilkesine dikkat edilmesi. Herkese aynı ölçüde eşit davranılacak. Biri,
başka bir diğer kişiden üstün tutulmayacak.
 Saygılı ve hoşgörülü bir birey olmak. Toplum içinde hoş olmayan
davranışlaradan kaçınmak.
 İnsanlara ve yaşayan tüm canlılara yardım etmek. İyi ya da kötü zaman
farketmeksizin yardımda bulunmak.
 İnsanların hakkını gasp etmemek. İnsanların iyi niyetinde faydalanıp haklarını
yememek gerek.
 Her şeye ve her duruma karşı sadakatli olmak.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Ahlak Kuralları
 İnsanlara karşı hoşgörülü ve iyimser davranmak.
 İnsanlara yardımcı olmaya çalışmak, onlara yol göstermek.
 Toplum içerisinde özenli kıyafetler giyinmek. Temiz olmak.
 Verilen sözleri tutmak.
 İnsanlara karşı kötü sözler söylememek.
 Erdemli bir insan olmak, özür dilemeyi bilmek.
 İnsanlara yukarıdan bakmayarak alçak gönüllü davranmak. İnsanları
küçümsememek.
 Toplum kurallarına uymak, uyulması için çalışmak.
 Küçüklere sevgiyle, büyüklere saygıyla yaklaşmak.
 Emanetlere sahip çıkıp korumak.
 Şefkat sahibi olmak.
 Nezaket kurallarına uymak.
 Bağırarak konuşmamak. İnsanlara karşı şiddet göstermemek.
 Herhangi bir yerde beklerken sırayı bozmamak, öne geçmeye çalışmamak.
 Dini ibadetlere saygılı davranmak.
 Başkalarına ait eşyaları izinsiz kullanmamak.
 İstekleri kibar bir dille rica etmek.
 Toplu taşıma araçlarında büyüklere, yaşlılara, hamile ve gazilere yer vermek.
Onlar inip binerken yardımcı olmak.
737. Kamu düzenini sağlayan kuruluşlar hangileridir?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
738. Hatay’daki yer alan müzenin adı nedir?
Dünyanın en büyük mozaik sergileme alanına sahip olan Hatay Arkeoloji
Müzesi
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
739. Biyografi nedir?
Biyografi ya da yaşam öyküsü, bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde
açıklayan bir edebiyat türüdür. Kişi kendi hayatını anlatıyorsa buna otobiyografi,
şairlerin yaşam hikayesi anlatılıyorsa da buna tezkire denir. Biyografiler eğitim, iş,
ilişkiler ve ölüm gibi temel olaylardan daha fazlasını içerir.
740. Bilgi toplumu nedir?
Bilgi toplumu; yakın çağa damga vuran bilgi patlaması sonucu temel üretim
faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve
iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır. Sanayi toplumunda maddi
ürünler ön planda iken bilgi toplumunda bilişim teknolojileri ön plandadır. Bu
nedenle de bilgi üretimi daha önemli bir durum haline gelmiştir. Bilgi
toplumundaki bilginin temel özellikleri sürekli olarak üretilebilmesi ve artış
yaşanması durumudur.
Bilgi Toplumunun Özellikleri Nelerdir?
Bilgi toplumunda maddi ürünler yerine bilgi ön planda tutulur. Bilişim
teknolojisi nedeni ile bilgi üretimi ve bilgiden yararlanma durumu her geçen gün
artış gösterir. Bilişim teknolojisinin sinerjik etkisi ile birlikte bilgi üretimi ile
bilgiden yararlanma durumu hızlı bir şekilde artış gösterir.
741. İnovasyon nedir? İnovasyona örnek veriniz.
İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun
hale getirilip uygulanmasıdır. Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların
çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler sürecidir.
Hizmet inovasyonuna aşağıdaki örnekler verilebilir:
 İnternet üzerinden yemek sipariş verilmesi.
 Market alışverişinin kapıya kadar getirilmesi.
 Otobüslerde televizyon yayını yapılması
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
742. Keskin sirke küpüne zarar atasözünü açıklayınız.
Keskin sirke küpüne zarar verir atasözü, insanın öfkesinin en çok
insana zarar vereceğini, ani alınan kararların, ani öfkelerin doğru sonuçlar
doğurmayacağını anlatır.
743. Tarım toplumu nedir?
Tarım toplumu, ekonomisi tarıma dayalı ve nüfusun
çoğunluğunun tarım sektöründe çalışan bir toplumdur. Tarım toplumunda toprak
yetiştiriciliği refahın başlıca kaynağıdır. Tarım toplumu avcı-toplayıcı toplumundan
sonra gelmektedir ve yerini sanayi toplumuna bırakmaktadır.
744. Radikal terörizm nedir?
Terörizmin fikri temelini oluşturan Anarşizm, önce felsefi bir akım olarak
ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu felsefi yönünü yitirerek değişik ideolojiler için bir
araç durumuna düşmüştür. İnsanlık tarihi boyunca din ve inanma duygusu
insanlığın gündeminden hiç düşmemiştir. Günümüzde de inanç özgürlüğü, temel
insan hakları arasında yer almaktadır. Dini duygular radikalizme alet olmayacak
şekilde, sıhhatli dini ve ilmi bilgilerle sürekli beslenmelidir. Bu yapılmadığı
takdirde istismara müsait bir ortam oluşacaktır. Bu istismar bazen dinin yasadışı
şiddete araç olarak kullanılması, bazen de ekonomik, şahsi, siyasi emellere alet
edilmesi şeklinde görülebilecektir. Teröristler, ideolojik çizgideki çeşitli fikir,
düşünce ve inanç sistemlerini referans olarak kullanmakta, bu yolla da kendileri
açısından eylemlerine ve hedeflerine meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar.
Günümüzde dini motifli terör örgütleri, bir kısım dini bilgileri dinin özünden ve
bütünlüğünden kopararak, parçacı bir yaklaşımla klişeleştirip, sloganlaştırıp
meşruiyet kaynağı olarak kullanmaktadırlar.
745. Başkanlık sistemi nedir?
Başkanlık sisteminde devlet başkanı hem yürütme (Türkiye’ deki durum:
bakanlar kurulu-başbakan) organının başı hem de devlet başkanı (Türkiye’ deki
durum: cumhurbaşkanı) olan başkanın, sabit (kesin süre) bir süre için halk
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
tarafından seçildiği ve yasama organının başkanı düşüremediği, başkanın da
yasama organını feshedemediği bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
746. Polis disiplini nedir?
Polis disiplin kanununa göre verilecek cezalar şunlardır: uyarma, kınama,
aylıktan kesme, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma,
devlet memurluğundan çıkarma. Sayılan bu cezalar dışında başka bir ceza
verilmesi mümkün değildir. Polis disiplin hukukun temeli soruşturma usulüne
dayanır.
747. Görevi kötüye kullanmak nedir?
Görevi kötüye kullanma suçu kasten işlenen suçlardan olup, bu suçtan söz
edilebilmesi için; kamu görevlisinin görevini bilerek ve isteyerek ihmal etmesi
veya geciktirmesi gerekmektedir. Görevin gereğini yapmakta gecikme, kamu
görevlisinin görevi zamanında yapmamasıdır
748. Zenofobi nedir?
Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca ξένος
(xenos,yabancı) ve φόβος (phobos,korku) kelimelerinin birleşiminden
oluşmuştur. Kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan
insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır.
749. Bilişim suçu nedir?
Bilişim suçu, internet ağı ve bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla
gerçekleştirilen ve yasalar karşısında kişilerin hakkının ihlal edilmesi ya da
rahatsızlık verilmesi gibi gerekçelerle resmi olarak suç niteliği taşıyan, yasalar
tarafından önceden cezalarının belirlendiği suçlardır.
750. Kimle siyasi partiye üye olamaz?
Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler
mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
751. Rasyonalizm nedir?
“Akılcılık'' ve ''Usçuluk'' isimleriyle de bilinen Rasyonalizm, gerçek bilgiye
sadece zihin yoluyla ulaşılabileceğini savunan felsefi bir
akımdır. Rasyonalist düşünürler, şüphecilerden farklı olarak ''doğru'' ve ''mutlak''
bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunurlar.
752. Jeoradar nedir?
Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR, yeraltının sığ tabakalarının
araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır.
753. Müspet hukuk nedir?
Müspet Hukuk (Pozitif hukuk-Yürürlükte olan hukuk – dogmatik hukuk):
Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı (anayasa, uluslar arası
antlaşmalar, kanunlar, khkler, tüzükler vs.) ve yazısız hukuk kurallarının (örf ve
adet hukuku kuralları) tümüne birden verilen isimdir.
754. Geri dönüşüm nedir, faydaları nelerdir?
Geri dönüşüm, kullanılmış ve bir daha kullanılmayacak olan maddelerin
tekrar işlenmesi ve tüketici ile yeniden buluşmasına verilen isimdir. Geri dönüşüm
maddelerini; plastik şişeler, araba lastikleri, kırık cam parçaları, meral parçalar ve
özetle tüm kullanım ömrünü doldurmuş maddeler olarak verebiliriz.
Geri Dönüşümün Önemi ve Faydaları
Kâğıt, karton, cam, plastik, metal… Bu maddeler, geri dönüşüm işlemi
sayesinde sadece doğayı korumakla kalmaz, cebimizi de korur. Ülke ekonomisine
de büyük katkı sağlar geri dönüşüm. Bu sayede ithal edilen hurda malzemeye
ödenen döviz miktarı azalır ve enerji kullanımı ciddi oranda düşer. Kullanılmış ve
işlevini yitirmiş bir kâğıdın, geri dönüşümü hava kirliliği, su kirliliği ve su kullanımı
gibi giderleri önemli ölçüde azaltır. Bu arada yapılan araştırmalara göre 1 ton atık
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
kâğıdın kâğıt hamuruna katılması, 7-8 ağacın kesilmesini önler. Geri dönüşümün
önemine dair karşımıza çıkan maddelerden birkaçı şunlardır;
 Doğal kaynakların azalmasını ciddi oranda önler
 Enerji tasarrufu sağlar
 Çöp miktarı azalır, böylece daha temiz bir doğa olur
 Ekonomiye katkı sağlar, yukarıda sözünü ettiğimiz hurda malzemelerde olduğu
gibi.
 Toprağın verimi arttırır. Böylece hem organik hem de besin değeri yüksek
ürünler soframızla buluşur. Her şeyin doğalının, doğadan geldiğini düşünürsek
doğa için atacağımız her adım bize sağlık ve iyi yaşam olarak geri dönecektir.
755. Gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir?
 Nüfus artış hızı azdır.
 Doğum ve ölüm oranları azdır.
 Yaşlı nüfus oranı fazladır.
 Bağımlı nüfus azdır.
 Ortalama ömür uzundur.
 Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir.
 Nitelikli iş gücü fazladır.
 Çalışan nüfusun büyük bir kısmı sanayi ve hizmet sektörlerinde
çalışmaktadır.
 Tarımda çalışanların oranı azdır.
 Modern tarım yöntemleri kullanılır.
 Kişi başı düşen milli gelir fazladır.
 Gelir dağılımı dengelidir.
 Altyapı hizmetleri gelişmiştir.
 İnsan yaşamı doğal koşullardan en az etkilenir.
 Enerji tüketimi fazladır.
 Halkın refah seviyesi yüksektir.
 Çekirdek aile yapısına sahiptir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Teknolojik imkanlar fazladır.
 Şehirleşme oranı yüksektir.
 İç ve dış göçler azdır.
 İnsani gelime endeksi yüksektir.
756. Toplumsal olaylara müdahalede insan haklarının önemi nedir?
Kolluğun barışçıl olmayan (şiddet içeren) toplantı ve gösterilerle diğer
toplumsal olaylara müdahale sırasında gerektiğinde kuvvet kullanması bir hukuka
uygunluk nedenidir, ancak kullanılan gücün somut olayda zorunlu (son çare) ve
orantılı olması gerekmektedir. Kolluğun zor kullanması, müdahale edilen olayın ve
grubun niteliğine göre kişileri etkisiz hale getirilecek şekilde kuvvet
kullanılmasıdır. Kolluğun zor kullanabilmesi için şiddet içermeyen diğer yöntem
ve araçların sonuçsuz kalmış olması gerekir. Zor kullanımı, müdahale sırasında
karşılaşılan direnci ortadan kaldıracak oranda ve aşamalı biçimde artan bedensel
kuvvet, maddi güç, değişik araçlar ve kanuni şartlar gerçekleştiğinde silah
kullanmayı içerir. Zor kullanmanın meşru ve hukuki olabilmesi için söz konusu
olayda güç kullanımından önce diğer bütün yolların denenmiş ancak zor
kullanmaktan başka çarenin olmadığı bir noktaya gelinmiş olması gerekir. Zor
kullanmaya başlanıldığında, kullanılan güç kademeli olarak artırılmalıdır. Şartları
oluşmadan zor kullanılması ya da zor kullanmada sınırın aşılması halinde ilgili
kamu görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusudur.
757. Jeoradar nedir?
Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR, yeraltının sığ tabakalarının
araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır.
758. Nüfusun azalmasının sebepleri ne olabilir?
Nüfusun azalmasının nedenleri; eğitim düzeyinin yükselmesi, üretime
yönelik insan gücü gereksiniminin azalması, kentleşmenin artması, çocuk ve genç
yaştakilerde ölümlerinin azalması, kadının yoğun iş yaşamı, daha özgür ve rahat
yaşama isteği olarak gösterilebilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
759. Konfederal devlet nedir? Örnek veriniz.
Konfederasyon, bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza
etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile
kurulan devletler topluluğu. konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı
maksatlarla birleşmişlerdir.
Artık devletlerin kurdukları konfederasyonlar yoktur. Ancak siyasi ve
ekonomik işbirliği ile kurulmuş birlikler vardır. Avrupa Birliği ve Şanghay Örgütü
gibi
760. Zenofobi nedir?
Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca ξένος ve φόβος
kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Kişinin yabancılardan ya da bir şekilde
kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır.
Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korkudur.
761. Göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlar atasözünü açıklayınız.
Ferahlatıcı bir duruma kavuşulacağı belli olsa bile, sonucun çok gecikmesi, onu
yararsız kılar ve bekleyeni yoksunluk içinde kıvrandırır.
762. Swot analizi nedir?
SWOT analizi, organizasyonunuzun hem iç hem de dış faktörlerini pozitif ve
negatif yönleriyle inceleyebilme imkânı veren bir tekniktir. Fırsat ve tehditleri
değerlendirebilme olanağı sunarak stratejilerinizi güçlendirebilmenize yardımcı
olur.
763. İnsan hakları beyannamesinin evrensellik ilkesi nedir?
Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal
ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir
ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
764. Hukukun temel ilkelerinden 3 tane sayınız.
 Adaletin gözetilmesi.
 Cezalarda bireysellik.
 Suç ve ceza arasında denge.
765. Söz gümüşse sükut altındır atasözünü açıklayınız.
Söz gümüşse sükut altındır atasözü, konuşmak her ne kadar güzel olsa da,
bazen doğru zamanda susmasını bilmek daha önemlidir anlamına gelmektedir.
766. Maddi müeyyide nedir?
Hukuk kurallarına uyulmadığında devlet tarafından uygulanan kamu
gücünü belirtmektedir. a) Ceza: Yasayı çiğneyen kişiye, yöntemine göre
mahkemelerce uygulanan yaptırımdır. Bir diğer deyişle, Türk Ceza Kanunu'nun
ihlali sonucu karşılaşılan yaptırım türüdür.
767. Hazine ve maliye bakanımız kimdir?
Nureddin Nebati
768. Talimat nedir?
Arapça kökenli bir sözcük olan talimat kelimesi ilim sözcüğünden
türetilmiştir. İlim, bilmek, öğrenmeye çalışmak ve anlamak anlamına
gelirken talimat kelimesinin sözlük anlamı emirdir. Resmi kurumlarda,
yetkililerden yazılı ya da sözlü olarak alınan emirlere talimat denir.
769. Tarihte kurulan 16 büyük Türk Devletini sayınız.
Bayrak Devlet Kurucu Hüküm yılları
Hüküm Sürdüğü Toplam
Yıl
Büyük Hun İmparatorluğu Teoman
MÖ 220- MS
216
436
Batı Hun İmparatorluğu Pi MÖ 48-MS 216 264
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Avrupa Hun
İmparatorluğu
Balamir 375-469 94
Ak Hun İmparatorluğu Aksuvar 420-552 132
Göktürk Kağanlığı Bumin Kağan 552-745 193
Avar Kağanlığı I. Bayan 565-835 270
Hazar Kağanlığı Böri Şad 651-983 332
Uygur Kağanlığı
Kutluk Bilge Kül
Kağan
745-1368 623
Karahanlı Devleti Bilge Kül Kadir Han 840-1212 372
Gazne Devleti Alp Tigin 962-1183 221
Büyük Selçuklu Devleti Tuğrul 1040-1157 117
Harezmşahlar Devleti
Kutbeddin
Muhammed
1097-1231 134
Altın Orda Devleti Batu Han 1236-1502 266
Timur İmparatorluğu Timur 1368-1501 133
Babür İmparatorluğu Babür 1526-1858 332
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Osmanlı İmparatorluğu Osman Gazi 1299-1922 623
770. Manipülasyon nedir?
Manipülasyon, başkalarının algılarını, fikirlerini ve davranışlarını ona
hissettirmeden çeşitli taktikler ile aldatma yoluyla değiştirmeyi amaçlayan sosyal
bir etkidir. Yapılan manipülasyon yöntemleri, manipülasyon yapan kişinin
menfaatleri doğrultusunda sömürücü, kurnaz ve aldatıcı bir etki yaratır
771. Anayasa ve yasa nedir? Aralarında fark var mı?
Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin
içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal
sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki
kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı
olamaz.
Yasa ya da diğer adıyla Kanun, anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca
meydana getirilen hukuk kurallarıdır. yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk
kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar
anlamında yasa, yasama organınca yapılan yasa adıyla gerçekleştirilen işlerdir.
Anayasa, yasaların hangi genel esasa bağlı olduğunu ortaya koyan temel
esasları, ilkeleri belirler. Yasalar ise uygulamaları, ceza ve müeyyideleri belirler.
Yasa ile anayasa arasındaki en temel fark ise yasaların anayasaya aykırı
olamayacağıdır
772. Dilemma nedir?
Olumlu şeyler arasında seçim yapamama durumuna 'kararsızlık', olumsuz
şeyler arasında seçim yaparken zorlanmaya ise 'ikilem' yani 'dilemma' adı
verilmektedir. "Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık" atasözü, dilemmayı
anlatan en doğru atasözlerinden biridir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
773. Polis nedir?
Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez
bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu
tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi.
774. Kamu hukuku nedir?
Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi
kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan
ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi
açısından da önemlidir.
775. Nüfus yoğunluğunun olumsuz nedenleri nelerdir?
 Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir.
 İnsan sayısının artması, bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır.
 Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını etkiler.
 İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir.
 Ülkedeki kalkınma hızı düşüşe geçer.
 İnsanların bilinçsizce hareket etme olasılığı artacağı için çevre kirliliği
yaşanmaya başlar.
 Ülke genelinde tasarruf azalmaya başlar.
 Nüfus artışının başlanması insanların göç etmesine neden olur.
 Belediye hizmetlerinde aksamalar meydana gelir.
 Ülkede ihtiyaç daha fazla olacağından ihracat azalmaya başlar.
 Nüfusa bağlı yatırımlar artmaya başlar.
 Nüfus sayısının artması konut sıkıntısını doğurur ve gecekonduların sayısı
artmaya başlar.
 Tarım arazileri amacının dışında kullanılmaya başlanır.
 Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmeye başlar.
 Nüfus artışının yaşanması hava kirliliğinin oluşmasına neden olur.
 Çarpık kentleşme sorunları başlar.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Fabrika, sanayi ve park alanları daha fazla ihtiyaç dahilinde olacağı için orman
sayısı azalmaya başlar.
 Artan nüfusu besleyebilmek için toprak kullanımında aşırılık meydana gelir bu
da toprak erozyonunu hızlandırır.
 Ulusal gelirin büyük bir bölümü ülke nüfusuna harcanmak zorunda kalır ve bu
da kalkınma hızının düşmesini etkiler.
776. Toplam kalite yönetimi nedir?
Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY; müşteri ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite
gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile
sağlanmasıdır.
777. Polis ve halk ilişkisi nasıl olmalıdır?
Polis, halkın geçim kaynaklarını, demografik yapısını (nüfusu, nüfusun
cinsiyete göre dağılımı, çalışan nüfus, çocuk ve genç nüfus, eğitim, iş durumu)
yaşama biçimlerini, değer yargılarını ve hassas yönlerini iyi tespit etmelidir.
Polis, Vatandaşların fikir ve düşüncelerini sormalıdır. Emniyet personelinin
nasıl davranması gerektiği, iş ve hizmetlerin nasıl verilmesi gerektiği konusunda
vatandaşların fikirlerini almalıdır. Onlar değer verdiğimizi hissettirmelidir.
Bölgemizdeki vatandaşların, gelenek, alışkanlık ve değerlerin saygı göstermelidir.
Zaaflarını anlayışla karşılamalıdır. Halkın sevincinde, kederinde ve felaket
günlerinde yanlarında olduğumuzu gösterecek her fırsatı değerlendirmelidir.
778. Egemenlik nedir?
Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural
koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış
bir üst iradeyi ifade etmektedir. Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve
uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
779. Sapma nedir?
Sapma, genel olarak yön değiştirme anlamına gelmektedir. Herhangi bir
referans noktasına göre belli bir açıyla seyreden bir cismin seyir açısı değiştiğinde,
o cisim sapmış olur.
780. Paradigma nedir?
Paradigma kavramı, günlük kullanımda, dünyaya ve olaylara bakış açımızı,
çevremizi algılayış biçimimizi ifade etmek için kullanılır. TDK tarafından Türkçeye
“değerler dizisi” olarak çevrilmiştir.
Paradigma, olaylara ve hayata bakışımızın genel çerçevesidir. Daha da
basitleştirecek olursak, dünyaya ve olaylara bakarken takındığımız bir gözlüktür.
Daha basit açıklanacak olursa paradigma, bir alandaki mevcut ve geçerli
modeldir. Örneğin, bir zamanlar güneşin dünya etrafında döndüğüne yönelik genel
bir kabul ve inanış vardır. “Dünya Merkezli Evren Modeli” olarak bilinen bu inanış,
dünya tarihinin büyük bir bölümünde bu konuya ilişkin
hakim paradigma olmuştur.
781. Meşrutiyet nedir?
Meşrutiyet, meşruti monarşi, anayasal monarşi, anayasal tekerki ya da
parlamenter monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen
meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi.
Meşrutiyet Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1876 - 1878 tarihleri
arasında gerçekleşmiştir. İkinci Meşrutiyet ise 1908 ve 1918 yılları arasında ele
alınmıştır. Bu dönemler ile beraber parlamento sistemi için ilk adımlar atılmış ve
önemli bir gelişim sağlanmıştır. Bu iki tarihsel dönemin ortak adı olarak bilinen
Meşrutiyet, padişah yönetimi altında kurulmuş bir parlamento sistemi olarak da
ele almak mümkün.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
782. Asi nehrinin özellikleri nelerdir?
Asi Nehri, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğar ve Türkiye
Hatay ilinden Akdeniz'e dökülür. Asi Nehri'nin toplam uzunluğu 556 km olup, 366
km Suriye'de, 98 km Türkiye'de, 40 km Lübnan'dadır. 52 km'si Türkiye-Suriye
sınırını oluşturur.
783. Hocaların hocası unvanı ile bilinen ve 2016 yılında vefat eden ünlü
tarihçimiz kimdir?
Prof. Dr. Halil İNALCIK
784. Maslow’un teorisi nedir?
Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla,
kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçları tatmin etme arayışına
girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin
niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir.
Maslow'un hiyerarşisindeki ihtiyaçlar arasında fizyolojik ihtiyaçlar (yiyecek
ve giyim), güvenlik ihtiyaçları (iş güvenliği), sosyal ihtiyaçlar (arkadaşlık), benlik
saygısı ve kendini gerçekleştirme yer alır.
785. Heimlich manevrası nedir?
Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da başka bir yabancı
cismi çıkarmak için uygulanan tıbbi bir müdahaledir. Bu durumda öncelikle eller
yumruk şeklinde sıkılarak ve müdahalede bulunulacak olan kişinin arkasına
geçilmesi gerekir.
786. Aydınlanma çağı hakkında bilgi veriniz?
Aydınlanma çağı; Batı Avrupa'da 1688 yılında İngiliz Devrimiyle başlayıp
1789 yılında Büyük Fransız Devrimiyle birlikte zirveye erişen yeni bir
düşünce/bilimsellik/yeni zihniyet/felsefe hareketidir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
787. Alt kültür nedir?
Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarda
ayrılarak gelişen bir kültür “altkültür” olarak tanımlanır. Alt kültür
örnekleri arasında hippiler, hipsterler, emolar, apaçiler, furry fandom, gothlar,
motosiklet kulübü üyeleri ve dazlaklar sayılabilir.
788. Liberalizm nedir?
Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya
görüşüdür. Bireysel özgürlük ve bireysel haklar düşüncesiyle yola çıkan liberalizm,
daha sonraki yıllarda farklı türlere bölündü ve bireylerin eşitlik ilkesinin de
önemini vurgulamaya başladı.
789. Bürokrasi nedir?
Bürokrasi, bir toplumda tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir yapı içinde
örgütlenmiş olan; kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan
sistem ve kurallar grubudur. Amacı resmî olarak idari işlevlerle olsa da
uygulamada yorumlamalar nedeniyle bazen resmî olmayan etkilere açık
olabilmektedir.
790. Getto nedir?
Ghetto kelimesi dilimizde Getto olarak kullanılmaktadır. Ghetto kelimesi
Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorla yetiştirildikleri ve her
şekilde gereksinimlerini başka bir yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle
anlamına gelmektedir.
791. Çernobil hakkında bilgi veriniz.
Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer
Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
792. Oryantasyon nedir?
Yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan ve Fransızca orientation
kelimesinin Türkçe söylenişi olan oryantasyon ile işe yeni başlayan çalışanların
işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel
becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek
kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının sağlanması
amaçlanır. Aynı zamanda çalışanın aktarılan bilgilere uyup uymadığı denetlenerek,
sorular sorularak, hataları düzeltilerek hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi
amaçlanır. İşletmelerde mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve
gelişim için oryantasyon eğitimleri büyük önem taşır.
793. Avrupa Konseyi nedir? Ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur?
Avrupa Konseyi Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun
üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949'da kurulmuş hükûmetlerarası bir
kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.
794. Depilasyon nedir?
Depilasyon, istenmeyen kıl ya da tüylerin geçici olarak vücuttan
uzaklaştırılmasını anlatan bir terimdir. Ağda, cımbız, tüy dökücü krem, epilatör
depilasyon yapan araçlardır. Epilasyon ise kalıcı tüy azalmasını tarif eder
795. Sözlü iletişim dışındaki iletişim şekillerini açıklayınız.
Beden dili, yazılı iletişim
796. Balık baştan kokar atasözünü açıklayınız.
Balık baştan kokar atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur; Yapılan
bir işte aksaklığın başta olanlardan kaynaklandığını anlatan bir sözdür. Yani
aksaklığın asıl nedeni baştadır anlamında kullanılır
797. Kültürel etnosentrizm nedir?
Etnosentrizm ya da Etnik merkezcilik; bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri
etnik gruba bağlılık ile tarif edilen, bir kimsenin kendi kültürünü temel olarak
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi ile tarif edilen
duygu
798. Erk nedir?
Bir işi yapabilme gücü, kudret
799. Cumhurbaşkanlığına ait kuruluşlar nelerdir?
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi
Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye
Varlık Fonu,
800. Algı ve idrak arasındaki fark nedir?
Algı, beş duyu organı tarafından kavranabilen gerçeklerin zihin tarafından
idrak edilmesi ve yorumlanması demektir. Örneğin masanın üstünde kırmızı bir
kalemin olduğunu algılamak için öncelikle o kalemin görülmesi gerekir. Zihin
yoluyla doğrudan algılanan şeyler ise rüyalar, hatıralar ve kavramlardır.
İdrak kelimesi ile beraber aynı zamanda idrak etmek kelime grubu aslına
bakılırsa birbirine benzer anlamlar taşımaktadır. Bu bağlamda, ‘Akıl erdirmek,
anlamak ve kavramak’ şeklinde bu kelime grubunun ifade edildiğini söylemek
mümkün. Aynı zamanda ‘erişmek ya da ulaşmak’ şekilde de farklı anlamlar
üzerinden ele alınır.
801. Kumaşa bak bezini al, anasına bak kızını al atasözünü açıklayınız.
Kız annesinin birçok huylarını doğuştan almış bulunur. Sonra da annesinin
eğitimi ile yetişir. Bunun için bir kızın niteliklerini öğrenmek isteyenler, annesine
benzeyeceğini düşünürlerse yanılmamış olurlar. Nitekim bir kumaşın kenarına
bakanlar, her yerini görmüş gibi olurlar.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
802. Pasifizm nedir?
Pasifizm, uyuşmazlıkların çözümü ya da çıkar sağlama aracı olarak savaşa ve
şiddete karşı olmak demektir.
803. Gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasıla nedir?
Gayrisafi millî hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için
ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin
toplamıdır.
Gayri safi yurt içi hasıla, belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai
ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür.
804. Erzurum Kongresi’nde hangi cemiyetlerin yardımıyla toplanmıştır?
Erzurum Kongresi, Trabzon Muha- faza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile Vilayât-ı
Şarkiye Mü- dafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesinin çabaları sonucunda ve
diğer Doğu vilayetleri temsilcilerinin de katılımı ile toplanmıştır.
805. Marshall planı hakkında bilgi veriniz?
Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-
1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan
bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik
kalkınma yardımı almıştır.
806. Soykırım nedir?
Belirli bir grubun ulusal, etnik, ırksal veya dini kimlikleri nedeniyle tamamen
veya kısmen yok edilmesine soykırım denir.
807. Deprem nedir? Çeşitleri nelerdir?
Deprem, yerkabuğu içinde meydana gelen kırılmaların titreşim dalgalarına
yol açarak yeryüzüne sarsmasına denir. Yerkabuğundaki tabakaların birbirine
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
uyguladığı basınç sonucu oluşan depremler Teknotonik, Volkanik ve Çöküntü
depremler olarak 3'e ayırmak mümkündür.
808. Wilson ilkeleri nelerdir?
Wilson İlkeleri aynı zamanda Wilson prensipleri olarak bilinir. 14 maddeden
oluşur ya da 14 nokta olarak dile getirilir. 8 Ocak 1918 tarihinde
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson’ın, ABD
Kongresinde yaptığı bir konuşmada bahsetmiş olduğu ilkelerdir.
I. Dünya Savaşı'nın ardından kurulması gereken yeni dünya düzenine
ilişkin görüşleri ifade eder. Özellikle ileride yaşanabilecek başka bir Dünya
Savaşı'nın önüne geçmek ve adil olan sınırları düzenlemek amaçlı önemli bir
potansiyel teşkil etmektedir. Tabii o dönem savaş içerisinde olan hiçbir devlet bu
önerileri kabul etmedi. Ancak savaş sonrası Wilson İlkeleri Barış Konferansı'nda
ön plana çıkarak, sömürgeci devletleri önemli oranda etkilemiştir.
Wilson İlkeleri toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. Özellikle 1. Dünya
Savaşı sonrası başka bir savaş olmaması ve düzen sağlanması için önemli bir yere
sahiptir.
- Barış Antlaşmasından sonra başka hiçbir uluslararası anlaşmaya gidilmemelidir.
-Uluslarda denizlerde savaş ve barış dışında serbestlik olmalıdır.
- Barış onaylayan ülkeler arasında ekonomik engeller kaldırılmalıdır.
- Her ülkenin kendi iç güvenliğini sağlayacak yeterli güvence verilmelidir.
Bu ilkeler arasında Türkiye’yi ilgilendiren durumlar 12’inci maddede yer
almıştır. Bu maddede yer alan ‘Osmanlı imparatorluğunda Türklerin oturdukları,
çoğunluk sağladıkları bölgelerin bağımsızlığının sağlanması, Türk egemenliği
altında bulunan diğer unsurlara da özerk bir gelişme için yeterli bir fırsatın
sağlanması’ ilkesi Türklere bir milli devlet kurma hakkını tanıması bakımından
önemlidir. ‘Türk egemenliği altında bulunan uluslardan’ kasıt ise çoğunluğu
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
oluşturan ve Türkiye’den koparılan Arap coğrafyasıdır. Bu durum Türkiye içindeki
azınlıkları hiçbir şekilde kapsamamıştır. Nitekim Başkan Wilson’un Ağustos
1919’da ‘Ermeni katliamları ve Ermeni Mandası’ konularını araştırmak üzere
Kafkasya ve Anadolu’ya gönderdiği General James Harbord yazdığı raporda:
‘Ermeni nüfusunun Anadolu’da bir iki küçük ilçe hariç hiçbir yerde çoğunluk
oluşturmadığından ve dolayısıyla da Anadolu’da bir Amerikan mandası
kurulamayacağını’ belirtmiştir. Nitekim aynı tarihlerde İstanbul’da Amerikan
Yüksek Komiseri olarak görev yapan Amiral Bristol’un hazırladığı raporlar da
benzer niteliktedir.
809. Süveyş kanalı hakkında bilgi veriniz?
Sina Yarımadası'nın batısında yer alan Kanal, 193,3 kilometre uzunluğunda
ve en dar yeri ise 313 metre genişliğindedir. Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya
gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar.
Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alır.
810. Lobicilik nedir?
Lobicilik, hükûmetler tarafından verilen kararları etkileme çalışmasıdır. Bu
çalışmalar kanun koyucuları ve memurları etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti
kapsar. Faaliyetler organize gruplar tarafından ya da kanun koyucular ve
memurlar arasındaki gruplar tarafından yürütülebilir.
811. Kurumsal kimlik nedir?
Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen
isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve
genellikle değişmez bir ifadedir.
812. Fetö ve benzeri terör örgütlerinin cennetin yolu taşlıdır sözünü
açıklayınız.
Fetö ve benzeri terör örgütlerinin kendi müritlerine yapmış olduğu örgüt içi
propagandadır. Sabrederseniz sıkıntılara göğüs gererseniz sonunda cennete
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
ulaşacaksınız, cennete gitmek zordur diyerek örgüt içinde bulunan üyelerin
beyinleri yıkanmaya çalışılmaktadır.
813. Görgü nedir? Örnek vererek açıklayınız.
Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik
kurallarının genel adıdır. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek ve görenekler, din kuralları gibi görgü
kuralları da yazılı olmayan normlardandır.
Örneğin ağzımızda yemek varken konuşmamak gerekiyor. Sofrada bulunan
insanları rahatsız edecek davranışlar arasında yer alıyor.
814. Anarşizm nedir?
Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm
biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal
hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü
otoriteyi reddetmektir.
815. Atatürk’ün yazdığı kitapların isimleri nelerdir?
 Ta'biye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
 Cumalı Ordugâhı-On Günlük Manevranın Hatırası 29 Ağustos-8 Eylül 1909
 Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
 Nutuk
 Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı)
 Geometri
 Güneş-Dil Teorisi
 Eskişehir-İzmit Konuşmaları 1923
 Çevirileri:
 Takımın Muharebe Talimi (Almancadan - 1908)
 Bölüğün Muharebe Talimi (Almancadan - 1912)
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
816. Emir, görev ve yetki nedir?
Emir: Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir.
Görev: Bir kimsenin ya da bir şeyin yapageldiği, göre geldiği iş ya da
kendisinden beklenen eylem, iş.
Yetki: Bir görevi, bir işi yasaların verdiği olanaklara göre, belli koşullarla
yürütmeyi sağlayan hak.
817. Nutuk hakkında bilgi veriniz.
Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde,
1919'dan 1927'ye dek kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği
konuşmasının metnidir. Kültür Bakanlığı Yayınevi tarafından (belgeler bölümü
dışında) yaklaşık 900 sayfalık bir kitap olarak yayımlanmıştır ve Türkiye'nin bu
dönemle ilgili en temel resmî tarih kaynağı olma niteliğindedir.
Nutuk'un güncel Türkçeye çevrilmiş sürümleri pek çok yayınevi tarafından
basılmış, bazıları Söylev adını tercih etmişlerdir.
Nutuk, belgeleri sayesinde, Atatürk'ün tarihçi kimliğini de ortaya
koymaktadır. Atatürk, yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış
ve Nutuk'u yazarken bu belgelere dayanarak icraatlarını özetlemiştir.
818. Kaygı nedir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Kaygı; bedenin ve zihnin, gerçek ya da hayali, tehdit ya da tehlike algısıyla
oluşan bir durumudur. Kaygı durumları, korkunun ve endişenin aşırı bir derecesi
olarak tanımlanır ve strese verilen en ortak tepkilerden biri olarak kabul edilir.
Kaygı insanı felce uğratabileceği gibi, çok daha devingen bir yaşam
sürdürmenize de yardımcı olabilir. Son bilimsel araştırmalar giderek
kaygının olumlu yönlerini gün yüzüne çıkartıyor.. Mantığın uçlarında gezinen
düşün insanları ve şairler, kaygıya oldum olası olumlu bir gözle bakmışlardır.
Örneğin, iş yaşamında kişinin kariyerini etkileyecek bir görüşme öncesinde
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
yaşayacağı hafif kaygı, daha yüksek bir enerji ve daha dinamik bir zihinsel durum
yaşamasına, kendini hazırlamasına katkı sağlayabilir.
Tedavi edilmeyen ve kontrol altına alınmayan kaygı bozukluğu, kişinin,
depresyon, sindirim sorunları, insomnia, kronik ağrılar, sosyal problemler, cinsel
hayatta sorunlar, madde kullanımı ve intihar üstüne düşünceler gibi problemler
yaşamasına neden olabilir.
819. Hukuk işlemlerinde yokluk nedir?
Bir irade açıklamasının hukuki işlem sayılabilmesi için olmazsa olmaz
koşullardan herhangi bir yoksa o bir hukuki işlem değildir. Ortada hukuki bir
işlem yoktur. İşte bir irade açıklamasının olmaz koşullardan birine sahip
olmamasına yokluk adı verilir.
Örneğin masanız olmadığı için elinizin altında bulunan bir sunta levhayı
masa niyetine kullandığınızı düşünün. Siz ne niyetle kullanırsanız kullanın sunta
levha masaya dönüşmez. Zira ayaksız masa olmaz. Hukukta bu duruma yok
hükmünde ya da kısaca yokluk adı veriliyor.
820. Kovuşturma nedir?
Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen
iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini
ifade eder (CMK m.175/1). Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp,
hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi tanımlamak üzere kullanılır (CMK
m.2/f).
821. İber yarım adası hangi ülkededir?
İber Yarımadası ya da İberya, Avrupa kıtasının Akdeniz'e uzanan üç
yarımadasından biridir. İber Yarımadasında İspanya ve Portekiz devletleri yer
almaktadır. Yarımadanın en güneyinde yer alan Cebelitarık, Birleşik Krallık'ın
idaresindedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
822. Gelen gidene rahmet okutur atasözünü açıklayınız.
Beğenmediğimiz ve işten ayrılmasını dilediğimiz bir kişi yerine çoğu zaman
öyle birisi gelir ki, nerede eskisi? O çok iyiydi dedirtir.
823. Lozan Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır.
İsmet İnönü
824. Güvenlik görevlisi nedir?
Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan
kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma,
güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar,
kalabalıklar konularında eğitim alır.
825. Muhakemesiz icra olmak ne demektir?
Mahkeme kurulmadan yaptırım veya ceza uygulanmaz. Dava açılmadan
yargılama yapılamaz.
826. Ayranım ekşidir diyen olmaz atasözünü açıklayınız.
Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir? Bu atasözü,
tam olarak olgunlaşamamış ve kişiliği henüz oturmamış kişilerin, sattıkları malları
kötülemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu atasözünün aynı zamanda kişinin
kendini eleştirmeye kalkmayacağı, eleştiriye açık olmadığı anlamları da
çıkmaktadır.
827. İngiltere’nin para birimi nedir?
İngiliz sterlini
828. Medeniyetler ittifakının amacı nedir?
Girişim, tüm toplumların kalkınma, güvenlik, çevre ve refah konularında
birbirlerine bağımlı oldukları hususunu esas almakta ve öncelikle önyargı, yanlış
algılama ve kutuplaşmayla başa çıkmak amacıyla ortak siyasi bir irade oluşturmayı
hedeflemektedir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
Medeniyetler İttifakı (Mİ), o dönemde Başbakanlık görevini deruhte etmekte
olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin İspanya
Başbakanı Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmış ve bilahare Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri tarafından da benimsenerek bir BM girişimi halini
almıştır.
829. Toplumda kitle iletişim araçları nelerdir?
Toplum tarafından; 'Her tür basımı yapılan yayın (Gazete, Dergi, Kitap vb.),
Radyo, Televizyon, Tiyatro, Sinema ve Sosyal Medya' gibi kitle iletişim
araçları kullanılmaktadır.
830. Toplumsal ilişkilerde birincil grup hangisidir?
Birincil gruplar, yakın, yüz yüze, kalıcı, samimi ilişkilerin olduğu, sevgi
bağları ile yürütülen küçük sosyal gruplardır. Grup üyeleri arasında güven
verici ilişkiler kurulur. Bu gruplar birincil ilişkileri sürdürürler ve bu
nedenle toplum için önemlidirler.
831. Ülkemizde depreme karşı ne gibi önlemler alınmaktadır?
 Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana
açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere
yapılmamalıdır.
 Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine
ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak)
 İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina
yapılmamalıdır.
 Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.
 Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
 Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.
 Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
832. İlk yardım nedir? Çevremizde ilk yardımın yanlış yapılması nelere rol
açar?
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık
görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun
kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç
aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
Acil durumlarda ilk müdahalede ‘hayat kurtaralım’ derken yapılan yanlışlar,
tam tersine çoğu kez zarar verip, kalıcı sakatlıklara hatta ölüme bile neden
olabiliyor.
833. Terör örgütlerinin elaman devşirmek için yaptığı faaliyetler nelerdir?
 Bilindiği gibi insanların sevgi, ilgi, samimiyet gibi her zaman geçerli duygusal
ihtiyaçları vardır. Terör örgütlerinin sizleri kazanmak için ilk hareket noktası insan
psikolojisinin bu durumundan yararlanmasıdır.
 Dolayısıyla ,örgüt içerisine çekmeyi planladıkları kişilerin öncelikle aile yapılarını
incelemekte, onların zayıf noktalarını belirlemek için bilgi toplamaktadırlar.
Bundan sonra , seçilen kişilerle sıcak diyalog kurulması aşaması gelmektedir. Bu
doğrultuda her insanın çok doğal ihtiyacı olan arkadaş toplantıları, sinema ve
konser davetleri, burs, kalacak yer ve kitap temini gibi unsurlar örgüt tarafından
araç olarak kullanılmaktadır.
 Grup içine çekilen kişiler, örgütün ideoloji doğrultusunda yayın yapan kitap, dergi
ve gazeteler okutularak beyinleri yıkanır. Böylece , örgüt ideoloji uğruna ölmeye
hazır militanlar yetiştirilmesinin ilk aşaması tamamlanmış olmaktadır.
 Bu kişilere bir sonraki aşamada verilen görevler arasında bildiri dağıtma, afiş
asma, yasa dışı miting, toplantı ve gösterilere katılma bulunmaktadır. Tüm
bunlardaki amaç , kişileri güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya getirerek önce
suçluluk duygusuna kapılmalarını sağlamak daha sonra ise bu suçluluk duygusunu
nefrette ve varolan her tür düzenin reddine dönüştürerek, onların toplumla ve
hatta aileleri ile olan bağlarını koparmaktır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
 Terör örgütleri ; ideolojileri uğruna ,militanlarını ölmeye ve öldürmeye hazır hale
getirebilmek için , o kimsenin kişiliğini parçalamakta , sonra yok etmekte ve
nihayet hayatla hiçbir bağlantısı kalmamış, yüreği kin ve nefretle doldurulmuş
robot haline dönüştürmektedirler.
 Buraya kadar sözü edilen aşamalardan adım adım geçirilen kişiler, bundan sonra
gerektiğinde silahlı eylemlere yöneltilmekte ve örgütün kirli emelleri için
kullanılmaktadırlar.
834. Abesle iştigal etmek ne demektir?,
Abesle iştigal etmek kelimesi boş işlerle uğraşmak, boşa zaman geçirmek ve
gereksiz alakasız işlerle uğraşmak anlamına gelmektedir. Abes kelimesi
gerekli olmayan lüzumsuz anlamında bir kelimedir.
835. Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?
Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi;
iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer
için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest
avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer.
836. Türkiye’nin yap-işlet-devret modeli nedir?
İleri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup,
yatırım bedelinin (elde edilecek kar dâhil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete,
şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten
yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ifade etmektedir.
Yap-işlet-devret modelinde temel amaç, kamu yatırımının özel sektör eliyle
yaptırılmasıdır. yatırımların her aşaması, yönetim tarafından denetlenmektedir.
yatırımcı, yönetimin izni olmadan üretim yetkisini başkasına devredemez.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
YİD modelinin amacı, alt yapı veya bayındırlık işlerinin özel sektör
tarafından yaptırılması, işletilmesi ve sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak
tesisin kamu kurum ve kuruluşuna devredilmesidir.
837. Yanlış haber Bağdat’tan döner atasözü ne demektir?
Birinci Anlam: Hata yapan insanlar bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve
hatalarını düzeltmek için çaba sarf etmelidir. Hatasını kabul etmeyenler insanlar
gibi suçu ve sorumluluğu başkasının üstüne atmak çözüm değildir.
İkinci Anlam: İş yaşamında da sıklıkla kullanılan Yanlış Hesap Bağdat'tan
Döner sözü, işler her zaman planlandığı gibi gitmez anlamında da kullanılır. Plan
aşamasında doğru görünen şeylerin gerçekleşmeye başladığında yanlış olduğu
ortaya çıkabilir. Önemli olan bu yanlışları erken fark edebilmektir. Yanlış hesaplar
için herkesin bir B planı olmalıdır.
838. Psikopatlık nedir?
Psikopatlık, çekici, manipülatif, duygusal yönden acımasız ve suç işleme
potansiyeline sahip kişilik yapıları için kullanılır. Psikopati sözcüğü, Yunanca psych yani
"zihin, ruh" ve pathos yani "dert, acı çekmek, hastalıktan türemiştir.
839. Sayıştay nedir? Görevlerini açıklayınız.
Sayıştay; Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet
Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
840. Adalet nedir?
Adalet; haklılık, hakka uygunluk, karşılıklı menfaatler arasında eşitlik, denklik,
orantılılık olarak tanımlanmıştır. Adalet sözcüğünün etik ve hukuki anlamı, dürüstlük,
hakkaniyet ve eşitlik olarak kullanılır. Adalet ve eşitlik, adalet ve iyilik hem farklı ve hem
de benzer kavramlar olarak yorumlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
841. İşkence nedir?
İşkence, bir kişiye veya bir üçüncü kişiye, işlenen veya işlenildiğinden şüphe
edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek için bir
kamu görevlisi tarafından uygulanan fiziki veya manevî ağır acı veya ıstırap veren bir fiil
anlamına gelir.
842. Sevr antlaşması nedir?
Dünya savaşı ittifak ve itilaf devletleri arasında geçmişti. 1. Dünya savaşını
kaybeden Osmanlı devleti, savaştan büyük yıkımlarla ayrılmıştı. İtilaf devletleri savaşta
kaybeden ittifak devletlerinin her biri için antlaşma yapmak üzere Paris barış
konferansında toplandı. Toplanan itilaf devletleri yetkilileri ittifak devletlerinin her biri
için özel antlaşma oluşturdu. Osmanlı imparatorluğu için ise Sevr antlaşması
oluşturuldu.
Sevr antlaşması 10 Ağustos 1920 yılında imzalandı. Sevr Antlaşması önemli
maddeler içeriyordu. Boğazların egemenliğinden, Osmanlı devletinin toprak
bütünlüğüne kadar pek çok maddeyi içeren bu antlaşma neticesinde ise milli mücadele
başlamıştır. Sevr antlaşmasını kesinlikle reddeden Osmanlı devleti, Mustafa Kemal
Atatürk'ün önderliğinde Milli mücadeleyi başlatacaktı. Mustafa Kemal Atatürk
Samsun'a çıkarak Sevr antlaşmasını reddederek milli mücadeleyi başlattı.
Anadolu'da düzensiz bir ordu olan Kuvay-ı Milliye ordusu kuruldu.
Kuvay-ı Milliye ordusu Sevr antlaşmasını reddetti ve Anadolu'da düşmana
karşı büyük bir direniş başlattı. Anadolu'da başlatılan bu direniş neticesinde Sevr
antlaşması Osmanlı imparatorluğuna dayatılsa da yalnızca İstanbul hükümeti
tarafından imzalandı. Daha sonra ise Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşması
imzalanacaktı. Sevr antlaşması böylece tarihe karışmış ve askıda kalmış bir antlaşma
oldu.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
843. Değerler eğitimi nedir?
Değerler eğitimi kreş ya da anaokullarında verilen genel olarak sevgi,
hoşgörü, saygı, adalet, bilinçlendirme ve de yardımseverlik gibi bazı
temel değerlerin bulunduğu eğitim programında küçük çocuklara empati ve çevre
bilinci gibi konuları öğretir.
844. Atatürk’ün katıldığı savaşlar hangileridir?
 Trablusgarp Savaşı (29 Eylül 1911)
 İkinci Balkan Savaşı (1912- 1913)
 Çanakkale Savaşı (18 Mart 1915)
 Doğu (Kafkas) Cephesi (1916-1917)
 Suriye-Filistin Cephesi (1917-1918)
 Kurtuluş Savaşı (1919 – 1923)
 Sakarya Savaşı (20 Ekim 1921)
 Büyük Taarruz (4 Mart 1922)
845. Dünyada su hayattır deniliyor ve Mars’ta su bulunduğu söyleniyor. Bu
duruma göre Mars’ta hayat olduğunu söyleyebilir miyiz?
31 Temmuz 2008'de NASA'nın Phoenix Mars iniş aracı, Kızıl Gezegen'de
Dünya'daki su ile aynı elementleri içeren ve su buzunun varlığını doğruladı. Bilim
insanları 2018 yılında marsta yer altı göllerinin olduğu tespit etti. Bu gelişmeler
Mars’ta yaşam olabileceği inancını arttırsa da henüz kanıtlanmadı.
846. Yetki devri nedir?
1.Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin bazı koşullarda, bazı
yetkilerini kendi iradesiyle alt kademedeki yöneticiye veya yöneticilere
devretmesidir. Devredilen yetkiler, yöneticinin iradesine bağlı olarak her an geri
alınabilir.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
2. Yetki devri, egemen bir devletin merkezi hükümetinden bölgesel veya
yerel düzey gibi alt ulusal düzeyde yönetmek üzere yetkilerin yasal olarak
devredilmesidir. Bu bir idari ademi merkeziyetçilik biçimidir.
847. Akıncı Hava üssünün yeni adı nedir?
Mürted Hava Meydan Komutanlığı
848. Profesyonellik gerektiren 3 temel özellik nedir?
Bilgi, beceri,tecrübe
849. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri nelerdir?
Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olmak,
500 milyar dolar ihracat ve kişi başı milli gelirin 25 bin dolar olması
Enflasyonun %5’e düşürülmesi
850. Mimar Sinan’ın camilerini sayar mısın ?
 Şehzade Camii
 Süleymaniye Camii
 Selimiye Camii
851. Nörodejenerasyon nedir?
Nörodejenerasyon, nöronların ölümü de dahil olmak üzere nöronların
ilerleyen yapı veya fonksiyon kaybıdır. Nörodejeneratif süreçlerin bir sonucu
olarak amiyotrofik lateral skleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer
hastalığı, ölümcül ailesel uykusuzluk ve Huntington hastalığı gibi birçok
nörodejeneratif hastalık ortaya çıkar.
852. Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti atasözünü
açıklayınız?
Ucuz ürünler her ne kadar insanlara cazip gelse de kısa sürede kullanılmaz
olurlar. Böyle bir durumda aynı üründen tekrar tekrar alacağımız için aslında daha
çok para harcamış oluruz.
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
www.ankaraparkur.com
853. Dolarizasyon nedir?
Dolarizasyon ya da Para ikamesi, bir ülkede yaşayanların yabancı para
birimlerini kendi paraları yerine kullanmasına verilen isimdir. Bir ülkedeki
yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak kendi
ulusal paraları yerine yabancı para kullanmalarına denir.
854. Görsel hafıza nedir?
Görsel hafıza, görsel olanı sözel olanla birleştirerek akılda tutmaya dayanan
bir hafıza türüdür. Somut nesnelere nazaran soyut kavramları akılda tutmak daha
fazla zihinsel etkinlik gerektirir. Bu nedenle bilgilerin çeşitli şekillerde
somutlaştırılması ve bu şekilde hafızada tutulması zihinsel olarak daha verimlidir.
855. KADES nedir?
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü
eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir
uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda
ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

www.ankaraparkur.com

11888 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam84
Toplam Ziyaret411255
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622