• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/facebook
  • https://www.twitter.com/twitter
  • https://www.instagram.com/pomem_hazirlik2021
  • https://www.youtube.com/youtube

polis-adaylarıpolis-parkurları 

KURS EKLE

 kurs ekle

Anket
Parkuru Kaç Saniyede Tamamlıyorsunuz
Dost Bağlantılar

Sözlü Mülakat Soruları

Pomem Sözlü Mülakat Soruları

16. Düşünce özgürlüğü ve kanaatin anayasadaki yeri nedir?
Anayasa m.25: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve 
amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce 
kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”
17. Normatif nedir?
Normatif kelimesinin sözlük anlamı kural koyucudur. Bunun dışında idealize edilmiş ve 
değiştirilmesi söz konusu olmayan tüm yaptırımlar da normatif olarak nitelendirilir. 
Örneğin tüm dogmalar normatiftir çünkü tartışmaya açık değildir. Normatif değerler ve 
sistemler, değer yargıları ve kurallar ortaya koyar.
18. Fiili ehliyet nedir?
Fiil ehliyeti, tanımlanan kişinin iradi davranışlarıyla birlikte hukuki sonuç doğurması 
anlamına gelen hukuki bir terimdir. Buna göre, fiil ehliyeti bir kimsenin kendi fiilleri 
sonucunda hak edinebilmesi ve borçlanması gibi durumları ifade eder.
19. Kitle psikolojisini açıklayınız.
Kitle psikolojisi, kitle eylemlerinde su yüzüne çıkar; bireyi, bir kabilenin, bir ulusun, bir 
kastın, bir sınıfın, bir kurumun üyesi ya da belli bir zamanda bir araya gelip belli bir amaç 
için örgütlenmeye gitmiş bir insan kitlesinin parçası gibi ele alır.
20. Algıda seçicilik nedir?
Algıda seçicilik, insanın algı sürecinde etkili olduğu kabul edilmiş psikolojik bir 
kavramdır. Çevrede bulunan uyarıcılardan, olaylardan ya da nesnelerden bir ya da 
birkaçına dikkati yöneltmektir. Örnek vermek gerekirse gündelik hayatta defalarca 
karşısına çıkan hamile kadınları farketmeyip ancak hamile olduktan sonra hamile 
kadınların varlıklarının farkına varması. Veya bir insanın dikkatini mesleğiyle ilgili haberlere 
yöneltmesi gibi.
21. Ticari savaş nedir?
Ülkelerin korumacı yaklaşımla yerli sanayiyi geliştirmek, yeni iş kolları yaratmak, ya da 
eski iş kollarını canlandırmak adına ithal ürünlere ve dış ülkelere ekstra vergi koyması ve 
ihracat ürünlerine uygulanan kotayı artırması, diğer ülkelerin de aynı şekilde misilleme 
yapmasıdır
22. İstiklal Marşı ne zaman kabul edilmiştir?
12 Mart 1921
23. Doğunun Da Vinci’si kimdir?
Cezeri, Doğu'nun Leonardo da Vinci'si olarak da bilinmektedir. Cezeri; modern 
mühendisliğin, hidroliğin ve hatta robotik alanının temellerini atmıştır.
Bir diğer görüş Doğu’nın Da Vinci’sini Matrakçı Nasuh olarak belirtmiştir.
24. Apolitik nedir?
1.siyasal olmayan.
2.amaca uygun olmayan (davranış, tutum).
Apolitizm, tüm siyasi bağlantılara karşı insanların tarafsız görünmeleri durumudur. 
Collins Sözlüğü, apolitikliği "siyasi tutum, içerik veya ön yargı olmaksızın, politik olarak 
nötr" olarak tanımlar.
25. Kültür nedir?
Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam 
eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun 
kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır.
26. Sosyal psikoloji nedir?
Sosyal psikoloji bireylerin düşüncelerinin, iç dünyalarının ve davranışlarının 
başkalarının gerçek, hayalî ve anlaşılan oluşundan nasıl etkilendiğine dair bir bilimsel
27. Köksüz büyüme nedir?
Köksüz Büyüme: büyüme sürecinde toplumun örf-adet, gelenek-göreneklerinin 
yozlaşması, diğer bir ifadeyle kültürel kimlik kaybının yaşanması haline köksüz 
büyüme denir.
28. Marksizm nedir?
Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna 
dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan 
çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in 
çalışmalarından çıkarılan, insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce.
29. İstihbarat nedir? İki ülkenin istihbarat teşkilatlarına örnek veriniz.
İstihbarat ya da Bilgi alma, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve 
çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir.
Örnek olarak, ABD- CIA, Rusya- KGB, İsrail- MOSSAD
30. Kozmopolitan nedir?
Eski Yunanca’da kozmo ‘’evren’’ veya ‘’dünya’’ polites ‘’yurttaş’’ anlamında iki 
sözcüğün birleşmesiyle oluşan anlamı ‘’dünya yurttaşlığı’’olan kelimedir.
31. Sosyal psikolojinin polis üzerinde etkisi nedir?
İnsanları ve toplumsal olayları algılayış biçimimiz, kişisel ilişkiler, sosyal çevreden nasıl 
etkilediğimiz ve karşılıklı olarak bu çevreyi nasıl etkilediğimiz gibi konular, sosyal 
psikolojinin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Polis görevi gereği sürekli toplumla 
iç içedir. Polislik mesleği İnsan ilişkilerinin en üst seviyede olduğu meslek gruplarının
32. “Büyük lokma ye büyük söz söyleme.’’ Sözünü açıklayınız.
• Başkalarını küçümsememeli
• Başaramayacağımız işlerle ilgili kesin konuşmamalı
• Emin olmadan önemli şeylerle ilgili konuşup utanılacak duruma 
düşmemeliyiz.
33. Koruyucu aile nedir?
Koruyucu aile sisteminde aile, çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet 
ile paylaşır. Velayet öz ailesinde kalmaktadır. Koruyucu aile olma şartları arasında T.C. 
vatandaşı olmak, 25-65 yaşları arasında olmak, en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar 
aranmaktadır. Koruyucu aile olabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlıklarının ilk müdürlüklerine müracaat edilmelidir.
34. Demokratikleşme nedir?
Demokratikleşme, daha demokratik bir siyasi rejime doğru demokratik bir geçişi ifade 
eder ve demokratik yönde gerçekleşen önemli siyasi değişiklikleri içerir. Demokratikleşme 
süreci, otoriter bir rejimden tam anlamıyla demokrasiye, otoriter bir siyasi sistemden yarı-
demokrasiye veya hibrit bir siyasi sistemden demokratik bir siyasi sisteme geçişi içeren bir 
durum olabilir.
35. Geri dönüşümün faydaları nelerdir?
• Doğal kaynakların azalmasını ciddi oranda önler.
• Enerji tasarrufu sağlar.
• Çöp miktarı azalır, böylece daha temiz bir doğa olu bu
44 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret372079
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.853828.9694
Euro31.088531.2131